Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2266

SHnr2266

Ratings: (0)|Views: 1,991 |Likes:
Published by Adina Urs

More info:

Published by: Adina Urs on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2266 Miercuri, 22 mai 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 11
0
CMaxim 24
0
C
Deva
Minim 12
0
CMaxim 25
0
C
Hunedoara
Minim 12
0
CMaxim 22
0
C
Brad
Minim 11
0
CMaxim 22
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,3485 RON
USD
3,3781 RON
5,1264 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,4907 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
O SERIE APRO SERIE APROOAPEAPEDEDECISĂ,CISĂ,CEALALCEALAL T TĂ ÎNCĂĂ ÎNCĂSE MAI JOSE MAI JOAA
Pagina
1212
Pagina
44
Pagina
22
CCONTRIBUABILIIONTRIBUABILIIHUNEDORENI,HUNEDORENI,AŞTEPTAŞTEPTAA ŢI LA FISC ŢI LA FISCCU FCU FORMULARORMULARUL 200UL 200O MAŞINĂ SCĂPO MAŞINĂ SCĂPAA T TĂĂDE SUB CDE SUB CONTRONTROLOLA LA LOVIT DOUĂ FEMEIOVIT DOUĂ FEMEICE SE AFLAUCE SE AFLAUPE MARPE MARGINEA DRGINEA DRUMULUMULUIUI
Elev hunedorean,distinscu menţiune la Olimpiada Internaţională de FilosofiedinDanemarca 
Pagina
44
O
„armată” de oameni vine,la Petroşani, degeaba lafiecare termen al „Dosa-rului Uricani”, intentat celor acu-zaţi că sunt responsabili de pro-ducerea tragediei de la mină dinurmă cu doi ani.Printre cei care vin la proces,fără a rezolva ceva, se numără şi văduvele celor 5 electricieni, careîn 2011 au murit la Mina Uricani,în urma unei explozii, dar şi mar-torii accidentului, precum şi in-culpaţii. Graţie tertipurilor avocă-ţeşti, şi la termenul de ieri, 21mai, oamenii au făcut iar cale în-toarsă de la proces, judecarea do-sarului fiind, din nou, amânată. Asta pentru avocaţii apărării,tocmiţi de la Bucureşti de doi din-tre inculpaţi, nu au ajuns la pro-ces.
 „Dosa „Dosaul ul ricani” – o nouă amânar ricani” – o nouă amânar ee
 
Pagina
55
Văduve, inculpaţi şi martori, puşi pe drumuri, de avocaţi
 Pag ina
 3 3
Procurorii îl acuză pe Florin Delinescu că, împreună cu o altă persoană, ar fi tranzacţionat ilegal monede antice
Custodele de la Ulpia TraianaSarmizegetusa a fost arestat 
Foto: facebook.com
 
 J
ustiţia se mişcă greoi în cazulSucilă. Pentru că nu a ajunsun act la dosar, procesul poli-ţistului acuzat de pornografie in-fantilă a fost, din nou, amânat,ieri, chiar dacă judecătoarea ar fi vrut să-l audieze pe inculpat, iarla Petroşani a ajuns pentru a luaparte la proces şi un procurorDIICOT. Avocatul lui Adrian Sucilă, Da-niel Tomescu, spune că clientulsău nu a putut fi audiat la terme-nul ce a avut loc ieri, la Judecăto-ria Petroşani, din cauză că la do-sar nu a ajuns documentul care să justifice prezenţa noului complet de judecată. „Pentru termenul deazi (n.red. ieri), la dosarul cauzeiîncă nu fusese întocmit şi depusprocesul verbal de repartizareciclică a cauzei la un alt complet ca urmare a desfiinţării completu-lui 2. Astfel, cauza a fost scoasăde pe rol şi trimisă la Registra-tura instanţei, unde se va reparti-za ciclic altui complet de judeca-tă, urmând să fim înştiinţaţi des-pre noul termen ce va fi acordat”,a declarat Daniel Tomescu, avo-catul poliţistului din Vulcan, celcare este acuzat în acest dosar depornografie infantilă.
PROCURORUL DIICOT  A VENIT DEGEABA 
În faţa instanţei, ieri, s-au pre-zentat chiar şi un procurorDIICOT, dintre ceicare au instrumentat cazul. „ProcuroriiDIICOT vor veni lafiecare termen în acest dosar. Pentru înfăţişarea de azi s-a prezentat întrucât nu ştia deincidentul procedural”, a maiadăugat Tomescu, avocatul luiSucilă. Aceasta a fost cea de a treia în-făţişare în dosarul în care agentulde poliţie de la Vulcan este acuzat de pornografie infantilă.
 ÎNCĂ UN DOSAR, (CAM)CU ACEEAŞI SOARTĂ 
De menţionat că, AdrianSucilă mai este cercetat într-unalt dosar, în care e acuzat de act sexual cu un minor, şi care, separe că, e şi acela tergiversat, laultimul termen al procesuluineavând cine să judece cauza. Şiasta pentru că judecătorul de cazs-a pensionat, iar ceilalţi doi exis-tenţi pe „penal” s-au abţinut.Conform unor surse, în data de28 mai se va numi un nou com-plet de judecată care să se ocupede această speţă.Reamintim că, dosarul privindpornografia infantilă a fost dis- juns din primul, în care poliţistule acuzat de act sexual cu unminor, şi a fost instrumentat deprocurorii DIICOT.Cazul Adrian Sucilă a zguduit municipiul Vulcan. Angajatul Poli-ţiei din Vulcan a fost arestat pre- ventiv aproape o jumătate de an.Mihaela Stoica, fiica fostului vice-primar din Vulcan, Angela Stoica,implicată şi ea la în-ceput în acest caz, aprimit „NUP”(neîncepereaurmăririipenale) înacest dosar şi afost exclusă dincauză.
 Diana Diana Mit Mitacheache
D
ouă femei, una în vârstăde 67 de ani, iar alta de59 de ani, au ajuns, ieri,în stare gravă la spital, în urmaunui accident de circulaţie ce aavut loc într-o intersecţie din Si-meria. Un autoturism scăpat desub control le-a lovit pe cele două victime, în timp ce acestea seaflau pe marginea şoselei. Totul s-a întâmplat în jurul o-rei 11:45, pe strada Preot NistorSocaci din Simeria. Poliţiştii spuncă, şoferul unei maşini, în timp cecircula spre Săuleşti, când a ajunsla intersecţia cu strada 1 Decem-brie din localitate, nu ar fi acor-dat prioritate de trecere unui au-toturism condus de o tânără, in-trând în coliziune cu acesta. Înurma impactului, maşina, la vola-nul căreia se afla şoferiţa, a fost proiectată în afara şoselei, în tim-pul derapajului lovindu-le pe celedouă femei care erau pe margine.Iniţial, nu se cunoştea identitateaacestora, poliţiştii reuşind să aflenumele lor abia ulterior, după ceau fost transportate la spital. Separe că, în urma accidentului, ce-le două femei au suferit leziunigrave. Poliţiştii continuăcercetările în acest caz.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
Au furat caloriferele unei şcoli aflate în construcţie
Doi tineri din Vulcan s-au gândit să facă un ban şi au furat caloriferele unei şcoli aflată în construcţie din localitate. Ei au fost văzuţi puţin după miezul nopţii,chiar în timp ce încărcau „prada”, fiind prinşi de poliţişti în flagrant. Probabil că, tinerii s-au gândit că tot a montat primăria panouri solare la fiecare şcoală şiatunci nu mai erau necesare şi caloriferele, mai ales că în unitatea de învăţământ respectivă încă se lucrează. „Caloriferele sustrase, opt la număr, din fontăerau încărcate într-un autoturism aflat în apropierea acelei unităţii de învăţământ. Echipa care s-a deplasat la faţa locului i-a identificat pe prezumtivii autori aifurtului. Este vorba despre doi tineri, de 27 de ani şi, respectiv 29 de ani, din Vulcan”, a declarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.
Actualit
 
ate
Nr. 2266, Miercuri, 22 mai 2013
)
www.servuspress.roCERINŢE:
- studii medii/superioare în domeniul
CHIMIEI
- cunoştinţe de
MS OFFICEOFERTA SALARIALĂ:
se va discuta în cadrulinterviului
CONSTITUIE AVANTAJ:
- cunoştinţe de limbă engleză
INFORMAŢII LA TELEFON:
0758-052.391
E-MAIL:
adina.vargas@terpena.ro
TERPENA S.R.L.Orăştie, str. Nicolae Titulescu, nr. 61
 
 ANGAJEAZĂ:OPERATOR ŞI INGINER CHIMIST
Municipiul Hunedoara cu sediul în strada Libertăţii nr.17, organizează licitaţie publică în ve-derea închirierii spaţiului din Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr.1 în CF nr. 60026-C1.U56,nr.Cadastral 2568-C1-U31 în suprafaţă utilată de 41,17 mp şi 26,5 mp cote – părţi comune.
- Durata închirierii- 1 an.- Tariful de pornire a licitaţiei este de 13 lei/mp/lună.- Pentru participarea la licitaţie ofertanţii trebuie să achite o taxă de participare de 50 lei şi o garanţiede participare de 2.640 lei.- Documentaţia poate fi ridicată începând cu data de 27.05.2013 de la Compartimentul concesiuniînchirieri.- Actele doveditoare privind calitatea şi capacitatea ofertanţilor sunt cele stabilite în documentaţie.-
Ofertele vor fi primite
la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara până la data de
11.06.2013, ora13:00.Licitaţia va avea loc
în data de
13.06.2013, ora 13:30
la sediul Primăriei Municipiului Hunedoarasituat în str. Libertăţii, nr.17”.Primar Secretar Viorel ArionAurel Raţă-Bugnariu
Licitaţie publică
 D N7: De va  -Sântu ha lm D N 7: Minia  -Săcămaş D N 7: I lia-Gurasada  -Zam D N68  A :Săcămaş - Do bra D N 7: Minia  - Veţe l D N7:Veţe l-Leşnic D N 7: Leşnic-Săcămaş D N7:I lia-Gurasada D N 7:Gurasada- Bur juc D N 7: Bur juc -Zam De va:Ca leaZarandu luiSântu ha lm D N76: Căine lu lde Jos  - Be jan Perilasr.  R epu b licii 
RadarRadare 22 maie 22 mai
Sursa: IPJ Hunedoara
 Pr  Pr oces t oces t er er  giv giver er sasa
 Adrian Sucilă, al treilea ter-men cu amânare. Motivul:viciu de procedură
 Accident la Simeria. O maşinăscăpată de sub control a lovit două femei ce se aflaupe marginea drumului
Evenimentul rutier s-a produs ieri, în jurulprânzului, într-o intersecþie din oraº
 
ţ su  un, A n uă  )s  j u î n uă s n, unu î n  u   su u un mn, î nu  nnnă 
 
D
oi bărbaţi, între care unuleste custodele SecţieiMuzeale Ulpia TraianaSarmizegetusa, au fost arestaţipreventiv, ieri, sub acuzaţia că arfi tranzacţionat ilegal cinci mone-de din aur, de tip Lysimach, şi al-te 22, de tip denari romani, cu su-ma de 3.550 de euro, respectiv 1.000 de euro.Potrivit procurorilor de la Par-chetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, cei care s-au ocupat deacest caz, este vorba despre Flo-rin Sorin Delinescu, gestionar-custode al Secţiei Muzeale Ulpia Traiana Sarmizegetusa, din ca-drul Muzeului Civilizaţiei Daciceşi Romane Deva, şi Ioan Varga. Aceştia au fost reţinuţi, în primafază, pentru săvârşirea infracţiu-nilor de asociere în vederea să- vârşirii de infracţiuni, nerespec-tarea regimu-lui de ocrotirea unor bunuri, e-fectuarea de de-tecţii şi săpături nea-utorizate în situri arheolo-gice şi spălare de bani, iar ulteri-or arestaţi, pe o perioadă de 29de zile, la decizia magistraţilor Tribunalului Hunedoara.
UN LOT DE TREI MONEDE,RIDICAT ÎN TIMPUL PERCHEZIŢIEI
Procurorii spun că cei doi ar fiîncercat să vândă ilegal cele cincimonede din aur utilizând oschemă de spălare a artefactelorîn vederea ascunderii originiiinfracţionale ale acestora. În tim-pul percheziţiei, de la locuinţaunuia dintre cei doi, organele depoliţie judiciară auridicat un lot detrei monede deaur, tipLysimach, uninel medieval şi77 de monedeantice din argint.Conform raportu-lui de expertizănumismatică efectuat în cauză, „cei 3 stateri de tippseudo – Lysimach emişi de To-mis şi Callatis”, ridicaţi cu ocaziapercheziţiei sunt emişi cu ace-leaşi ştanţe de avers – revers caşi piesele recuperate şi fac partedin tezaurele sustrase de la Sar-mizegetusa Regia, parţial recu-perate.Procurorii mai zic că, în cursulurmăririi penale efectuate pânăîn prezent, în dosarele ce au caobiect sustragerea tezaurelordacice au fost recuperate maimulte loturi de artefacte aparţi-nând patrimoniului culturalnaţional, clasa Tezaur. Este vorbadespre un lot de 31 monede detip pseudo-Lysimach, un tezauralcătuit din colier cu pandantiveşi cercei din aur în valoare de100.000 de euro, 13 brăţări spi-ralice din aur, în valoare de5.300.000 de euro, 700 monededin aur, de tip Koson, în valoarede 350.000 de euro, 202 monededin argint de tip Koson, trei scu-turi regale dacice din fier, precumşi alte loturi cuprinzând câtevamii de artefacte arheologice.Urmărirea penală a fost efec-tuată de Parchetul de pe lângăCurtea de Apel Alba Iulia şi orga-nele poliţiei judiciare din cadrulIGPR, Direcţia de InvestigaţiiCriminale, Inspectoratelor dePoliţie ale Judeţelor Hunedoara şi Alba.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
L
iderul grupului PP-DD dinCamera Deputaţilor, Da-niel Fenechiu, a anunţat,ieri, în şedinţa de plen, depune-rea unei moţiuni simple privindproblemele mineritului din Valea Jiului.Intitulată „Scăpaţi minerituldin Valea Jiului de norocul rău alconducerii bicefale Vosganian -Niţă“, moţiunea simplă este sus-ţinută de 73 de deputaţi de la PP-DD şi PDL.
 „Nu vrem aceiaşi soartă ca Oltchimul” 
Deputatul PPDD de Hunedoa-ra, Monica Iacob Ridzi, care a a- juns în Parlament graţie locuitori-lor din Valea Jiului, spune că mo-ţiunea simplă depusă nu are cascop principal demiterea celordoi miniştri, ci tragerea unuisemnal de alarmă în ceea ce pri- veşte problemele grave cu carese confruntă mineritul din aceas-tă zonă. „Am decis să introducemaceastă moţiune simplă tocmaipentru că situaţia Văii Jiului, dinpunct de vedere al promisiuniloractualului Guvern, este departede adevăr. Avem probleme majo-re în Valea Jiului şi nu îmi dorescsincope în cadrul CEH, ori alSNH, sau a Societăţii de Închi-deri, care ar putea afecta grav si-tuaţia economică a Văii Jiului. Ac-tualii miniştri, Vosganian şi Niţă,tergiversează luarea unor deciziiîn ceea ce priveşte viitorul miner-itului, fapt ce atrage deja sincopeîn ce priveşte programul de închi-deri de mine. Nu doresc să sespună că nu avem nevoie de căr-bune de la Societatea de Închi-deri de Mine, dar actualul Gu- vern importă 300.000 de tone decărbune, când din Valea Jiului,minele pot furniza 2,5 milioanede tone. Ne interesează rezolva-rea situaţiei şi nu schimbarea mi-niştrilor. Nu vrem ca şi în Valea Jiului să se întâmple aceeaşi situ-aţie ca şi la Olchim”, a declarat Monica Iacob Ridzi, deputat PP-DD de Valea Jiului.Preşedintele Camerei Deputa-ţilor, Valeriu Zgonea, a precizat că moţiunea simplă va fi verifi-cată şi discutată din punct de vedere regulamentar la viitoareasedinţă a conducerii CamereiDeputaţilor.
 Diana Mitr  Diana Mitr acheache
Servus Hunedoara
3
Omul de afaceri austriac Georg Hocevar, achitat în dosarul locomotivelor istorice exportate ilegal
 Verdict favorabil pentru omul de afaceri austriac Georg Hocevar
(foto) 
, stabilit la Crişcior. Magistraţii de la Curtea de Apel Alba Iulia i-au dat aces-tuia câştig de cauză în dosarul în care a fost acuzat că, împreună cu alte persoane, ar fi exportat ilegal şase locomotive istorice. Mai precis, aceştia l-au achitat, ieri, atât pe el, cât şi pe ceilalţi doi inculpaţi din acest dosar. „Instanţa a considerat că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţi-unii. Prin urmare, a admis recursul formulat de către cei inculpaţi, adică aceştia au fost achitaţi pentru acuzaţiile ce li s-au adus. Hotărârea instanţaeste definitivă”, a declarat, ieri după-amiază, Cosmin Muntean, purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia.
Actualitate
Nr. 2266, Miercuri, 22 mai 2013
)
www.servuspress.ro
În perioada 14 - 16 mai 2013 domnul secretar de stat SorinDumitru ŞTEFONI
(foto) 
a participat la seminarul cu tema„Absorbţia fondurilor europene oportunităţi şi piedici” organi-zat de către Consiliul Judeţean Iaşi.La acest eveniment au participat reprezentanţi ai grupului ALDE (Alianţa Liberalilor Democratici Europeni), reprezen-tanţi ai Comitetului Regiunilor, precum şi alţi reprezentanţi aiadministraţiei publice centrale şi locale.În cadrul acestui seminar domnul secretar de stat a prezen-tat stadiul implementării Fondului Social European în perioada 2007- până în prezent precum şi măsurilecare au fost adoptate în ultima perioadă în vederea creşterii gradului de absorbţie. Totodată pe parcursul desfăşurării lucrărilor seminarului domnul secretar de stat a subliniat obiectiveleprioritare ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în vederea imple-mentării ţintelor asumate în cadrul Strategiei Europa 2020 respectiv reducerea sărăciei pentru 580.000 depersoane şi creşterea ratei ocupării forţei de muncă cu pănă la 75%.În acest sens dânsul a menţionat că pentru următoarea perioadă de programare 2014- 2020 au fost iden-tificate următoarele priorităţi:- Susţinerea dezvoltării comunităţilor dezavantajate din zonele urbane şi rurale;- Îmbunătăţirea calităţii şi sustenabilităţii serviciilor sociale;- Implementarea unor măsuri integrate pentru reducerea ratei sărăciei şi riscului de excluziune socială,precum şi pentru asigurarea oportunităţilor şi resurselor necesare pentru creşterea participării grupurilor vulnerabile la viaţa economică, socială şi culturală, precum şi în procesul decizional. Se intenţionează asig-urarea unui sistem integrat de măsuri în domeniul ocupării, locuirii, sănătăţii, educaţiei şi serviciilorsociale de interes general;- Îmbunătăţirea accesului la servicii publice, în special de ocupare, sociale, educaţie, locuire şi sănătate;
 
Comunicat de presă
HUNEDOARA, Orăştie, SPAŢII INDUSTRIALE compuse din halăîn regim de inălţime P+E în suprafaţă utilă de 2.288,60 mp şi terenîn suprafaţă de 1.375 mp, hală în regim de inălţime P+E parţial 2E,in suprafaţă utilă de 2.306.18 mp şi teren în suprafaţă de 1.198.44mp, hală în regim de inălţime P+5E, în suprafaţă utilă de 739.75mp, an constructie 1960. Preţ: 740.000 EURO TVA inclus.
PESTE 500 DE PROPRIETĂŢI SUB PREŢUL PIEŢEILicitaţii Publice şi Vânzări Directe
www.smarthousing.ro; 0755026786;office@vbservices.ro
Municipiul Hunedoara cu sediul în str.Libertăţii nr.17, organizează licitaţie publică în vedereaînchirierii spaţiului din Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr.1 în CF nr. 60026-C1-U45, nr.Cadastral 2568-C1-U7 în suprafaţă utilată de 20 mp şi 12,6 mp cota – părţi comune.
- Durata închirierii- 1 an.- Tariful de pornire a licitaţiei este de 13 lei/mp/lună.- Pentru participarea la licitaţie ofertanţii trebuie să achite o taxă de participare de 50 lei şi o garanţiede participare de 2.558 lei.- Documentaţia poate fi ridicată începând cu data de 27.05.2013 de la Compartimentul concesiuniînchirieri.- Actele doveditoare privind calitatea şi capacitatea ofertanţilor sunt cele stabilite în documentaţie.
- Ofertele vor fi primite
la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara până la data de
11.06.2013, ora13:00.
Licitaţia va avea loc în data de
14.06.2013, ora 12:30
la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, si-tuat în str. Libertăţii, nr.17”.Primar Secretar Viorel ArionAurel Raţă-Bugnariu
Licitaţie publică
PPARLAMENTARLAMENTARI PPDD ŞI PDL FARI PPDD ŞI PDL FAAC FRC FRONT CONT COMUNOMUN
Moţiune pentru salvarea mineritului din Valea Jiului
Printre semnatarii documentului se numãrã ºi deputatul Monica Iacob Ridzi, iniþiatoriicerând rezolvarea situaþiei din extracþia de huilã „nu schimbarea miniºtrilor”
Custodele de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, arestat pentrutranzacţionare ilegală de monede antice
Alãturi de acesta, dupã gratii a mai ajuns un bãrbat, despre care procurorii spun cã i-ar fi fost complice
 
usună  ninsu), î mună  u ă la ă ,n ,  î n să â nă mn î n shmu sum  .u,s 1.0  u

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->