Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

GIỚI THIỆU
Lý do chọn ñề tài
Mục tiêu của ñề tài
Phạm vi
Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Chuỗi lợi nhuận dịch vụ
1.2 Sự thỏa mãn của nhân viên
1.2.1 ðịnh nghĩa
1.2.2 Một số nghiên cứu về các yếu tố thoả mãn nhân viên
1.2.2.1 Nghiên cứu của Wiley C (1997)
1.2.2.2 Cách tiếp cận của Samuel
1.2.2.2.1 Các học thuyết
1.2.2.2.1.1 Thuyết phân cấp nhu cầu
1.2.2.2.1.2 Thuyết hai yếu tố
1.2.2.2.1.3 Thuyết kỳ vọng
1.2.2.2.1.4 Mô hình kỳ vọng Porter- Lawyer
1.2.2.2.2 Mô hình sự thỏa mãn của nhân viên
1.2.2.3.1 Các học thuyết
1.2.2.3.1.1Thuyết công bằng
1.2.2.3.1.2 Lý thuyết của Skinner
1.2.2.3.2 Kết quả ñưa ra của nghiên cứu:
1.3 Những lợi ích của việc thỏa mãn nhân viên
lực của Công ty cổ phần Dệt may 29/3
2.1 Tổng quan về công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1 Các giai ñoạn phát triển của Công ty:
2.1.1.2 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:
2.1.1.3 Sứ mệnh:
2.1.1.4 Phương hướng kinh doanh giai ñoạn 2008-2010:
2.1.1.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty:
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.1 Sơ ñồ cơ cấu tổ chức
Hình 2.1.2.1 Sơ ñồ cơ cấu tổ chức
2.1.2.2 Ưu và nhược ñiểm
2.1.3 Phân tích SWOT
2.1.4 Mô tả nguồn lực hiện có:
2.1.4.1 Nhân lực:
2.1.4.2 Cơ sở vật chất:
2.1.4.3 Môi trường làm việc:
2.1.5 ðặc ñiểm tình hình tài chính của Công ty
2.1.6 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Công ty:
2.1.6.1 Nhà cung cấp:
2.1.6.2 Thị trường tiêu thụ:
2.1.6.3 ðối thủ cạnh tranh
2.1.6.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh
Bảng 2.1.6.4.2 Cơ cấu doanh thu
Bảng 2.1.6.4.3 Doanh thu xuất khẩu của Công ty
Bảng 2.1.6.4.4 Các chỉ số tài chính của công ty
2.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty
2.2.1 ðặc ñiểm nguồn nhân lực
Bảng 2.2.1 Tình hình lao ñộng của công ty
2.2.2 Công tác chiêu mộ và lựa chọn tại Công ty:
Hình 2.2.2 Quy trình tuyển dụng
2.2.3 Công tác ñào tạo và phát triển
Hình 2.2.4 Quy trình ñào tạo
2.2.4 Công tác ñánh giá nhân viên và thù lao
2.2.4.1 Tình hình tiền lương:
Bảng 2.2.5.1 Tình hình tiền lương tại Công ty
2.2.4.2 Hình thức trả lương:
2.2.4.3 Tình hình tiền thưởng tại Công ty:
2.2.4.4 Chính sách phúc lợi xã hội
2.2.5 Chính sách giờ làm việc
2.2.6 Các hình thức kỷ luật ñược Công ty áp dụng:
Các hình thức kỷ luật ñược công ty áp dụng:
2.2.7 Chính sách phản hồi
Hình 2.2.6: Quy trình phản hồi thông tin
2.2.8 An toàn và vệ sinh lao ñộng
2.2.9 Tình hình thực tế về lao ñộng trực tiếp
Bảng: 2.2.9.1 Tình hình biến ñổi lao ñộng
Bảng 2.2.9.2 Bảng chất lượng lao ñộng
3.1 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1 Mục tiêu của ñề tài
3.1.2 Phạm vi
3.2 Cơ sở dữ liệu và phương pháp phân tích:
3.2.1 Các yếu tố ñộng viên nhân viên
3.2.2 Phương pháp phân tích
3.2.2.1 Công cụ sử dụng
3.2.2.2 Mẫu ñiều tra
3.2.2.3 ðộ tin cậy của bản câu hỏi
3.2.2.3.1 Kiểm ñịnh Cronbach’s Alpha
Bảng 3.2.2.3.1: Kết quả kiểm ñịnh Cronbach’s Alpha
3.2.2.3.2 Kiểm ñịnh mối quan hệ của các yếu tố với sự thỏa mãn
3.2.2.3.2.1 Hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình
Bảng 3.2.2.3.2.1: Hệ số tương quan giữa các biến
3.2.2.3.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội
Bảng 3.2.2.3.2.2.1: Phân tích ANOVA
Bảng 3.2.2.3.2.2.2: Hệ số hồi quy
3.2.2.3.2.3 Sắp xếp các yếu tố theo thứ tự quan trọng
Biểu ñồ 3.3.1: Giới tính
Biểu ñồ 3.3.2 Trình ñộ chuyên môn
Bảng 3.3.3: Trình ñộ học vấn và bộ phận làm việc
Biểu ñồ 3.3.4: Thời gian làm việc
Biểu ñồ 3.3.5: Thu nhập hiện tại
Bảng 3.3.6: Kết hợp thu nhập và thời gian làm việc
3.3.1 ðánh giá chính sách tiền lương
Biểu ñồ 3.3.1: ðánh giá chính sách tiền lương
Bảng 3.3.1 Tình hình tiền lương trung bình các công ty
3.3.2 ðánh giá công nhận ñóng góp cá nhân
Biểu ñồ 3.3.2: ðánh giá công nhận ñóng góp cá nhân
3.3.3 ðánh giá ñiều kiện làm việc
Biểu ñồ 3.3.3: ðánh giá chung về ñiều kiện làm việc
3.3.4 ðánh giá kỷ luật làm việc
Biểu ñồ 3.3.4: ðánh giá chung về kỷ luật làm việc
3.3.5 ðánh giá về chính sách phúc lợi xã hội
Biểu ñồ 3.3.5: ðánh giá chung về phúc lợi xã hội
3.4 Kết luận và kiến nghị
3.4.1 Kết luận
3.4.2 Kiến nghị
TỔNG KẾT
PHỤ LỤC
Bảng 2.1.6.4.1: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh
Bảng 2.5.1: Bảng cân ñối kế toán
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luan Van Do Luong Su Hai Long Cua Nhan Vien

Luan Van Do Luong Su Hai Long Cua Nhan Vien

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by truongngv

More info:

Published by: truongngv on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 4 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 99 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->