Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
1967 Memoirs Erkan Kiraz

1967 Memoirs Erkan Kiraz

Ratings: (0)|Views: 802 |Likes:
Published by Erkan Kiraz
Başbakan Süleyman Demirel, Romanya'ya gider. Romanya’da Tuna Nehri ortasında bulunan Adakale'deki ırktaşlarımız yurda getirilir.

Adakale yeni adı Orsova: Tuna Nehri'nin Balkan ve Transilvanya Alpleri arasında kalan ünlü Demirkapı Boğazı’nda , 1500m. uzunlukta 2 hektar genişlikteki bir ada parçası. 300 kadar olan nüfusun büyük bir kısmı Türk’tür. Osmanlı hakimiyeti sırasında Türkler, burada inşa ettikleri bir kale ile Demirkapı Geçidi’ni kontrol etmişlerdir. Ada, bölgenin Osmanlı İdaresi’nden çıkmasına rağmen l. Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'ye bağlı kalmış, Osmanlı Hükümeti’nin gönderdiği bir nahiye müdürü tarafından yönetilmiştir.
Adakale [Osmanlıca: Kilid-i memleket-i Erdel ve Macar ve miftah-ı ülkât-ı Belgrad ve Tamşıvar, Ada-Kaleh, Caroline-Adası ve Yeni-Orschowa, Romence:, Orsovo]: Tuna Nehri üzerinde yer alan ve bu nehrin üzerinde kurulan barajın suları altında kalan tarihi bir ada. Zamanında diğer ADLARI Caroline-Adası ve Yeni-Orschowa olmuştur. 1960'lı yılların sonlarına kadar 1000 kadar Türk'ün yaşadığı 160.000 m² yüzölçümündeki Adakale'de bir Cami, bir Vauban stilinde inşa edilmiş bir Kale, küçük Ortodoks Kkilise’si, Pazar Yeri ve birkaç Kahvehane bulunmaktaydı. Adada yaşayan Türkler tütün ekimi, kayıkçılık ve ticaretten geçimlerini sağlarlardı. Adanın Osmanlılar tarafından ne zaman fethedildiği tam olarak bilinmiyor. Yalnız bazı bilgiler doğrultusunda, adanın Osmanlı fethi öncesi bir korsan yatağı olduğunu göstermektedir. Ada, ancak 17. Yüzyılda, yani çevresinin tamamen Osmanlı toprağı olmasından yaklaşık 2 asır sonra arşiv belgelerine yansır. Bu sırada Adakale Avusturyalıların eline geçmiştir ve Belgrad'ın yeniden fethinden sonra sadece 400 kişilik bir birlik gönderilerek 1691'de geri alınır. Ada uzun süre Osmanlıların Avrupa’daki önemli savunma noktalarından biri olur. 18. yüzyıl başlarında yeniden Avusturyalıların eline geçirilen Adakale 1738'de, Sultan I. Mahmud dönemimde Osmanlı sınırlarına tekrar dahil edilir. Mühimme Defteri'ndeki bir kayıtta Adakale bizzat padişahın diliyle, "kilid-i memleket-i Erdel ve Macar ve miftah-ı ülkât-ı Belgrad ve Tamşıvar", yani Macaristan'ın kilidi ve Sırbistan ve Romanya'nın anahtarı diye zikredilmiştir. Osmanlı Devleti, 93 Harbi ile beraber bölgedeki topraklarını kaybetmesine rağmen Berlin Antlaşması’nda adı geçmediği için Adakale, Osmanlı Yönetimi’nde kalmayı sürdürür. Adada yaşayan halk II. Meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlere de katılır. 12 Mayıs 1913'te Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilen ve Macaristan kısmına bağlanan, Adakale 1923. Osmanlı Diyarı Adakale: [Bilgi ekleyen Asım Özer-Kaynak TRT Yayinevi. Adakale’de doğup büyümüş, Osmanlı torunu. Lozan Antlaşması’na dahil edilmesi unutulup, Osmanlı idaresinde kalan, sonrada idaresi T.C.’ye devredilen Osmanlı ve Türk Ulusu’nun Avrupa’da temsil eden tek ve son Kalesi idi. Yönetim: 1967’ye kadar Türkler tarafından idare edilmiştir]. Adakale 1967'de Romanya ve Yugoslavya'nın ortaklaşa Tuna nehri üzerinde inşa ettiği barajın suları altında kaldı. Adada yaşayan Türklerin büyük bir kısmı Türkiye'ye az bir kısmı ise Köstence ve Bükreş'e göç etti. Günümüzde bir Türk firması, Romanya hükümetinin de yardımlarıyla bölge yakınındaki Şimian adasında Adakale’yi yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı. Ayrıca bakınız: Mustafa Armağan, "Geri gel ey Osmanlı!", Ufuk Kitap, Ekim 2007, s. 56-62. Pasztor Arpad, Macaristan’da Türk Dünyası’nın Son Günleri, Yeni Tarih Dünyası, Sayı: 7, 17 Aralık 1953, s. 287-289. Raşit Çavaş, Adakale'nin Romanya'ya Verilmesi Tartışması, Toplumsal Tarih, Sayı: 78, Haziran 2000, s. 4-12. Hayri Gül, Kale Yıkıldı, Hatıralar Kaldı: Adakale, Zaman/Turkuaz eki, 26 Haziran 2005. Cemal Kutay, Bildiğimizden Başka ve Söylenmesi Yasak Plevne", Tarih Sohbetleri 1, İstanbul 1966, s. 148. Mehmet Önder, Ramazan'da Sulara Gömülecek Olan Bir Türk Kasabası: Adakale, Türk Kültürü, Sayı: 54, Nisan 1967, s. 427-433.
Tuna Nehri [Almanca: Donau, Çekçe, Lehçe ve Slovakça: Dunaj, Eski Yunanca: Istros, Hırv
Başbakan Süleyman Demirel, Romanya'ya gider. Romanya’da Tuna Nehri ortasında bulunan Adakale'deki ırktaşlarımız yurda getirilir.

Adakale yeni adı Orsova: Tuna Nehri'nin Balkan ve Transilvanya Alpleri arasında kalan ünlü Demirkapı Boğazı’nda , 1500m. uzunlukta 2 hektar genişlikteki bir ada parçası. 300 kadar olan nüfusun büyük bir kısmı Türk’tür. Osmanlı hakimiyeti sırasında Türkler, burada inşa ettikleri bir kale ile Demirkapı Geçidi’ni kontrol etmişlerdir. Ada, bölgenin Osmanlı İdaresi’nden çıkmasına rağmen l. Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'ye bağlı kalmış, Osmanlı Hükümeti’nin gönderdiği bir nahiye müdürü tarafından yönetilmiştir.
Adakale [Osmanlıca: Kilid-i memleket-i Erdel ve Macar ve miftah-ı ülkât-ı Belgrad ve Tamşıvar, Ada-Kaleh, Caroline-Adası ve Yeni-Orschowa, Romence:, Orsovo]: Tuna Nehri üzerinde yer alan ve bu nehrin üzerinde kurulan barajın suları altında kalan tarihi bir ada. Zamanında diğer ADLARI Caroline-Adası ve Yeni-Orschowa olmuştur. 1960'lı yılların sonlarına kadar 1000 kadar Türk'ün yaşadığı 160.000 m² yüzölçümündeki Adakale'de bir Cami, bir Vauban stilinde inşa edilmiş bir Kale, küçük Ortodoks Kkilise’si, Pazar Yeri ve birkaç Kahvehane bulunmaktaydı. Adada yaşayan Türkler tütün ekimi, kayıkçılık ve ticaretten geçimlerini sağlarlardı. Adanın Osmanlılar tarafından ne zaman fethedildiği tam olarak bilinmiyor. Yalnız bazı bilgiler doğrultusunda, adanın Osmanlı fethi öncesi bir korsan yatağı olduğunu göstermektedir. Ada, ancak 17. Yüzyılda, yani çevresinin tamamen Osmanlı toprağı olmasından yaklaşık 2 asır sonra arşiv belgelerine yansır. Bu sırada Adakale Avusturyalıların eline geçmiştir ve Belgrad'ın yeniden fethinden sonra sadece 400 kişilik bir birlik gönderilerek 1691'de geri alınır. Ada uzun süre Osmanlıların Avrupa’daki önemli savunma noktalarından biri olur. 18. yüzyıl başlarında yeniden Avusturyalıların eline geçirilen Adakale 1738'de, Sultan I. Mahmud dönemimde Osmanlı sınırlarına tekrar dahil edilir. Mühimme Defteri'ndeki bir kayıtta Adakale bizzat padişahın diliyle, "kilid-i memleket-i Erdel ve Macar ve miftah-ı ülkât-ı Belgrad ve Tamşıvar", yani Macaristan'ın kilidi ve Sırbistan ve Romanya'nın anahtarı diye zikredilmiştir. Osmanlı Devleti, 93 Harbi ile beraber bölgedeki topraklarını kaybetmesine rağmen Berlin Antlaşması’nda adı geçmediği için Adakale, Osmanlı Yönetimi’nde kalmayı sürdürür. Adada yaşayan halk II. Meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlere de katılır. 12 Mayıs 1913'te Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilen ve Macaristan kısmına bağlanan, Adakale 1923. Osmanlı Diyarı Adakale: [Bilgi ekleyen Asım Özer-Kaynak TRT Yayinevi. Adakale’de doğup büyümüş, Osmanlı torunu. Lozan Antlaşması’na dahil edilmesi unutulup, Osmanlı idaresinde kalan, sonrada idaresi T.C.’ye devredilen Osmanlı ve Türk Ulusu’nun Avrupa’da temsil eden tek ve son Kalesi idi. Yönetim: 1967’ye kadar Türkler tarafından idare edilmiştir]. Adakale 1967'de Romanya ve Yugoslavya'nın ortaklaşa Tuna nehri üzerinde inşa ettiği barajın suları altında kaldı. Adada yaşayan Türklerin büyük bir kısmı Türkiye'ye az bir kısmı ise Köstence ve Bükreş'e göç etti. Günümüzde bir Türk firması, Romanya hükümetinin de yardımlarıyla bölge yakınındaki Şimian adasında Adakale’yi yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı. Ayrıca bakınız: Mustafa Armağan, "Geri gel ey Osmanlı!", Ufuk Kitap, Ekim 2007, s. 56-62. Pasztor Arpad, Macaristan’da Türk Dünyası’nın Son Günleri, Yeni Tarih Dünyası, Sayı: 7, 17 Aralık 1953, s. 287-289. Raşit Çavaş, Adakale'nin Romanya'ya Verilmesi Tartışması, Toplumsal Tarih, Sayı: 78, Haziran 2000, s. 4-12. Hayri Gül, Kale Yıkıldı, Hatıralar Kaldı: Adakale, Zaman/Turkuaz eki, 26 Haziran 2005. Cemal Kutay, Bildiğimizden Başka ve Söylenmesi Yasak Plevne", Tarih Sohbetleri 1, İstanbul 1966, s. 148. Mehmet Önder, Ramazan'da Sulara Gömülecek Olan Bir Türk Kasabası: Adakale, Türk Kültürü, Sayı: 54, Nisan 1967, s. 427-433.
Tuna Nehri [Almanca: Donau, Çekçe, Lehçe ve Slovakça: Dunaj, Eski Yunanca: Istros, Hırv

More info:

Published by: Erkan Kiraz on Apr 17, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2011

 
324:/ Fefnbw} nd Ew`ca @bwcx/ Bxfby&Yuw`er324:/ Fefnbw} nd Ew`ca @bwcx/ Bxfby&Yuw`er
324:‒ie Aeoew Nouw>
Wnfcarc
3
/
]bob}ywe
7
‒ re gcĞ
Clfcyocw @ôrÿ
=
‒aie
3272
rijoijaic inĞca
Aemfbre
9 
PNwycê
5
V
@bwcx
 
=<
rcŞijac gc}cw!
Gboemb`
4
/
Jôo{cxcwij
:
/
@ÿfgey @ôrÿ
<
‒aie
3275
rijoijaicinĞca
Felfey
2
@bwcx
cwyij`
97
rcŞijaiciijw!
Ļxfby Iewbame
‒ie
2 Eroÿo 3257 ]coij
jÿaÿinĞca bo` ênmu`ocwij
Leremca @bwcx
b}e
35
rcŞijac gc}cmc`yijw!InĞuf rijoij te ycwblb `cwijŞij` no}c ic/ }na
@bfob` Geoje}b
`crijyocwijac jôwe/
35 E`bf 3255Mufcwye}b
jÿaÿ
Ļxfby Iewbame
‒ie inĞca
Ew`ca @bwcx
/
35 E`bf
‒ie
37
rcŞijacgc}cmc`yijw! Cboere
79 Eroÿo 325< ÊcwŞcfgc
jÿaÿ/ reab `cyijoca te
Felfey @bwcx
‒ijacaae}baba ciij ‟
Lcabde
‖ ciijaija `nauoiuĞu
Lcabde @bwcx
/
2!
rcŞijac gc}cmc`yijw
79 Eroÿo3252
‒ic!
Leremca @bwcx
bo`n`uoica fexua nofuŞyuw!
Lcabde @bwcx
‒ija
3245&3244 ÔĞweybfRijoij‒
aic
Iewbame [bwbweb} Ļo`n`uou
‒aic
=! }ijaijd 
c gcŞocfc}ij jewe`brnw! Cboere
39 Nmc`3244 Mufc
jÿaÿ `cyijoca
Luwbre @bwcx/ 39 Nmc`
‒ic
3
rcŞijac gc}cmc`yijw!
@bwcx Cboe}b
/
Aemfbre Nwycê @bwcx
‒ija cboe}baba ij}wcwij ÿxewbae iôwiÿamÿ ênmu`ocwijac
Luwbre
ciijaij`nrfuŞyuw!
Aemfbre Nwycê
 
@bwcx
‒ija caae}baba ciijiijw
Luwbre
!
Cwc{êc
gbw ci!
Felfey
/
Aemfbre
/
Leremca
te
Lcabde
jbgb! Gbw
Ew`ca
/
Yÿw`êe
`ô`eaob ciiijw! IbĞewoewb le{
Cwc{êc
`ô`eaob ci! Ibab rc ic gÿrÿ`oewbaba ciocwij nofc}ij jewe`êe}broe tewbobw gu
Cwc{êc
ciocw ênmu`ocwc le{!
3
 
Wnfcarc
PWnfçabcV8
 
Nwyc Ctwu{c*aija jÿaer inĞu}uaic/ Gco`ca Rcwijfcic}ij*aija `uxerbaie guouaca gbwÿo`eibw! ßo`e `uxerie te `uxerinĞuic U`wcrac/ `uxerinĞuic Fnointc/ `uxergcyijic Fcmcwb}yca/ jÿaergcyijic]ijwgb}yca/ jÿaerie Guojcwb}yca boe `nfŞuiuw! Crwijmc ÿo`eaba inĞuic @cwcieabx*e `ijrij}ij tcwiijw! ßo`e ciij nocaWnfcarc/ Ocybame Wnfcau} PWnfca8 WnfcoijV‒ica jeobw! N}fcaoij Ļf{cwcynwouĞu iôaefbaie Edoc` te GnĞicaycf{na ietoeyoewib! N}fcaoijocw‒c tewjb tewbw/ }ctcŞocwic c}`ew rcwiijfij rc{cwocwiij! Gerob`oewba Tnrtnicocwij Wufea}nrouocwij cwc}ijaica N}fcaoij {cibŞclij ycwcdijaica cycaijwiij! Guaocwica gcŞ`c gu gerob`oew Ļ}ycaguo*ua rbreme`jewe`}babfoewbab `cwŞijocfc`yc ôaefob gbw wno nracfijŞyijw! N}fcaoijocw Wnfcarc*rij lbê gbw xcfca ycfcfijrocyn{wc`ocwijac `cyfciij! N}fcaoij Ļf{cwcynwouĞu/ N}fcaoij&Wu} ]ctcŞij*aij P3<;4&3<37V `crgeiew! 3<73 rijoijaicWu}rc*roc Gÿ`weŞ CayocŞfc}ij*aij bfxcocw! Ge}cwcgrc*rij Wu}rc*rc gijwc`fc` xnwuaic `coijw! Ge}cwcgrc GnĞica*ija[wuy Aelwb‒aba inĞu}uaic `coca `ij}fijiijw! Gu caocŞfc GnĞica*ij b`bre gôoew! 2= ]ctcŞij*aic N}fcaoij Ļf{cwcynwouĞu/Wu}ocwc reabobw! 3<:< rijoijaic rc{ijoca Gewoba CayocŞfc}ij*roc Edoc` te GnĞica N}fcaoij Ietoeyb*aiea gcĞijf}ijxoij`ocwijaij`cxcaijw! Wnfcarc ciij coyijaic gbwoeŞbw! Camc` Wu}rc 3<73 rijoijaic eoe jeêbwibĞb Ge}cwcgrc*rij jewb tewfex! Gu gôojeiclc }nawc ]]MG*aba Fnointc ]ntrey ]n}rcob}y Mufluwbreyb gbêbfbae iôaÿŞÿw! Wnfcarc‒rij nouŞyuwca ÿo`eoewieN}fcaoij xcfcaijaic Fÿ}oÿfca Yÿw` rewoeŞbfb {e` rnĞua nofcfc`oc gewcgew/ icĞijaij` gbêbfie gbwên` WufearewoeŞbf rewbaie Yÿw`oew/ Ycycwocw te gcŞ`c cxijaoij`ocw rcŞcfijŞyijw! N}fcaoij yn{wc`ocwijaic cfc ôxeoob`oe Ywc`rcgôoje}baie ie Wufeaoew rcŞcw! Gu aeieaoe Yÿw`bre&Wnfcarc Fugciboe}b PRewieĞbŞbf JôêÿV CaocŞfc}ij rc{ijoijw!
7
 
]bob}ywe
PGuojcwmc8 Умамучыл8 ]bob}ywc/ Wufeame8 Iuwn}ynwV8 Jÿaÿfÿxie Guojcwb}yca*ija `uxer inĞu}uaic/Ingwumc gôoje}baie/ Yuac Aelwb PFctb Yuac/ IcaugeV `ijrij}ijaic guouaca gbw `eayybw! ]bob}ywe Ļob‒aba rôaeybffew`exbibw! Gÿyÿa ‟Jÿaer Ingwumc‖ PWnfeame}b MciwbocyewV jbgb 3237&329; rijoocwij cwc}ijaic WnfcarcejefeaobĞbaie `cofijŞyijw! Gu `eayye ôaefob gbw Yÿw` aÿdu}u rcŞcfc`yciijw! ]bob}ywe/ N}fcaoij&Wu} ]ctcŞij P3<7<&3<72V te @ijwijf ]ctcŞij‒aija P3<5=&3<54V gcŞocwijaic Wu} te N}fcaoij Nwiuocwij cwc}ijaic Şbiieyob êcw{ijŞfcocwc }claenouw!
=
 
Clfcyocw
PClfeyoew/ Cfcyocw/ C`lfcyocw/ Clfcyocw/ Учещлж Илылйдл8
 
]yedca @cwciűc/ ]yedca @cwcixlc/]yedca @cwcihc/ ]yedca @cwcmcV8 Guojcwb}yca/ ]bob}ywe!
9
 
Aemfbre
PCwc{êc/ GcrcaV8 ‟Rijoiijxocwoc bojbob‖/ ‟rijoiijxocwc cby‖ iefe`ybw! Gujÿa`ÿ `cwŞijoijĞij ‟
Rijoiijx
‖iijw!
5
 
Nwycê8
‟Ye{e‖/ ‟Fbwc}êij‖ rc ic ‟Teobcly‖ caocfijac jeobw! Yÿw`êe `ô`eaobibw!
4
 
Gboemb`8
N}fcaoij xcfcaijaic`b ciij ‟EwyuĞwuo‖iuw!
 
@eayba cayb` ciij ‟Geoe`nfc8 őbwba`ôr‖iÿw!
:
 
Jôo{cxcwij
PJôo&DocanxV8
 
Gboemb`‒e gcĞoij gbw boêe!
<
 
@ÿfgey
PDcw}êc8 `uggeV8
 
jôffe gôoÿfÿ/ jôtie PxbrcweyV gôoÿfÿ te `ugge}baba ÿ}yÿaie `ÿoclij guouacafexcw caijyocwij bêba `uoocaijoca }cacy ycwblb ierbfb!
2
 
Felfey 
PCwc{êc/ ew`e`V8 ‟Fulcffei‖ba Yÿw`oewie n`uauŞ te rcxijoijŞ gbêbfb! ‟Ên` ôtÿofÿŞ‖ caocfijac jeobw!
3;
 
@bwcx
PIbŞbo/ Wufmc PRuacamcV&Yÿw`êeV
8
@ewc}n} PΘεσγύξύV }ôxÿ Wufmc PWnufihc8 RuacamcV }ôx nocaPGnrauxV‒ica jeobw! PMewcybae8 @ewcybaV }ôxÿ ie craij `ô`eaobibw! Gu Wufmc `ô`eaob }ôxÿ Gcyij Ibooewb/ PWufmc&RuacamcV N}fcaoijmc‒ica ôiÿaê coijw! ]ijwcocaca yÿf gu ibooewie @bwcx‒ija `cwŞijoijĞij Şôroeibw8 Dwca}ijxmc8 Mewb}e/Ļ}{carnomc8 Mewexc $ Ļajbobxme8 Mlewwr Cofcamc8 @bw}mlegcuf8 @bwcx CĞcmij! @bwcx bo` `ex Wnfcoijocw xcfcaijaicJbwe}ua‒aica PMewc}u}V Ctwu{c‒rc jbiew! Gujÿa`ÿ Ruacamc‒ic @bwcx }ôxÿ `cwŞijoij b`b }ôx tcwiijw8 @ewc}b PθεσίύβV $ @ewc}bc PθεσγύβίV! Gu }ôxoew Yÿw`bre‒ie`b Jbwe}ua `eaybaba ciijaica jeobw! Jbwe}ua `eaybab eoe jeêbweaoew `eayb gbw ‟Gnraux‖ geaxeybwoew! Jbwe}ua‒c ‟Gnraux Jbgb‖ P@ewc}uay/ @âwc}nuaie rc ic @ewc}}uaieV! Jewêe`yea ie Jbwe}ua`eayb @cwcieabx‒ba bêbae inĞwu ‟Gnraux‖ geaxewb gbw jbwbaybre }clb{ybw! Jbwe}ua `eayb Cayb` Jwe`oew bêbaPMlnewcie}&V rc ic P[lcwacmbc &V te iclc }nawcocwij ic P@ewc}nu}V rc ic PMewc}u}V nocwc` gbobafe`yeibw!
33
 
Lcabde 
PCwc{êc/ gcrcaV8 ‟Coocl*ija gbwobĞbae bacaca‖/ ‟bfca eiea‖ caocfijac jeobw!
37
 
Luwbre
PCwc{êc/ gcrcaV8 ‟}brcl jôxoÿ `ciija‖ iefe`ybw! @ijx `cwieŞbfba ie ciijiijw!Zwbyyea Gr Ew`ca @bwcx35!;=!;2[cje 3 . 4=¢ 3222&7;;2 Mn{r Wbjlyei yn Ew`ca @bwcx ew`ca`bwcxKrclnn!mnf! Coo Wbjly} We}ewtei!
 
324:/ Fefnbw} nd Ew`ca @bwcx/ Bxfby&Yuw`er
Ew`ca @bwcx 37
rcŞijaiciijw te camc`
3245&3244 EĞbybf Rijoij
‒aic
Iewbame MufluwbreyĻo`n`uou
‒ac lcajb }ijaijdc jbyfe`yeibw cmcgc>
9! ]ijaijd 
‒c nofcoij! Jeêea }eae/ ôĞweybf rijoijnwyc}ijaic/
Iewbame
‒aba inĞu ycwcdijaic nyuwca ôĞweamboew/
Êeaeiewe
‒aba inĞu ycwcdijaic/e}`b
]ugcr Fclcooe}b FexcwoijĞij
ÿxewbaie rc{ijoca
[bwbweb} Ļo`n`uou
‒ac c`ycwijofijŞyijw!
;3 Nmc` 324: [cxcw
 ]cigew` $ Telgb @nê
¢
@nê Cboe}b8zzz!telgb`nm!jea!yw 
Zwbyyea Gr Ew`ca @bwcx35!;=!;2[cje 7 . 4=¢ 3222&7;;2 Mn{r Wbjlyei yn Ew`ca @bwcx ew`ca`bwcxKrclnn!mnf! Coo Wbjly} We}ewtei!
 
324:/ Fefnbw} nd Ew`ca @bwcx/ Bxfby&Yuw`er
Nyn}ca $ Cacino
¢
[ugobm Infcba! Canarfnu} [bmyuwe}!
Zwbyyea Gr Ew`ca @bwcx35!;=!;2[cje = . 4=¢ 3222&7;;2 Mn{r Wbjlyei yn Ew`ca @bwcx ew`ca`bwcxKrclnn!mnf! Coo Wbjly} We}ewtei!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->