Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1359951799_DE-THI-DAP-AN-SO-25

1359951799_DE-THI-DAP-AN-SO-25

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by kidhide302

More info:

Published by: kidhide302 on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
 Nguồn: diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI
 
THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013
  Môn thi : TOÁN (ĐỀ 25)
 Bài 1
:Cho hàm số
4 3 2
x 2x 3 x 1 (1)
 y x m m
= + − − +
.1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0.2). Định m để hàm số (1) có hai cực tiểu.
 Bài 2
:1). Giải phương trình: cos3xcos
3
x – sin3xsin
3
x =
2 3 28
+
2). Giải phương trình: 2x +1 +x
( )
2 2
2 1 2x 3 0
 x x
+ + + + + =
 Bài 3
:Cho các điểm A(-1; -1; 0), B(1; -1; 2), C(2; -2; 1), D(-1;1;1).1). Viết phương trình của m.phẳng chứa AB và song song với CD. Tính góc giữaAB, CD.2). Giả sử mặt phẳng (
α 
) đi qua D và cắt ba trục tọa độ tại các điểm M, N, P khácgốc O sao cho D là trực tâm của tam giác MNP. Hãy viết phương trình của (
α 
).
 Bài 4
: Tính tích phân:
( )
20
1 sin2xdx
I
π 
= +
∫ 
.
 Bài 5
: Giải phương trình:
( ) ( )
1
4 2 2 2 1 sin 2 1 2 0
 x x x
 y 
+
+ + + =
.
 Bài 6 
: Giải bất phương trình:
2 2
1 2
9 1 10.3
 x x x
+ +
+
.
 Bài 7 
:1). Cho tập A gồm 50 phần tử khác nhau. Xét các tập con không rỗng chứa một sốchẵn các phần tử rút ra từ tập A. Hãy tính xem có bao nhiêu tập con như vậy.2). Cho số phức
1 3z2 2
i
= − +
. Hãy tính : 1 + z + z
2
.
 Bài 8
:Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có A'.ABC là h.chóp tam giác đều cạnh đáy AB = a, cạnhbên AA' = b. Gọi
α 
là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A'BC). Tính tan
α 
và thể tích củakhối chóp A'.BB'C'C.Câu 9:
 
 Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho điểm C(2; 0) và elip (E):
2 2
141
 x y
+ =
.Tìm toạ độ các điểm A, B thuộc (E), biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trụchoành và tam giác ABC là tam giác đều.-----------------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN GIẢI (đề 25)
 Bài 1
:2)
4 3 2
x2x2x1
 y x m m
= + − − +
(1)Đạo hàm
/ 3 2 2
y 4x 3mx 4x 3m (x 1)[4x (4 3m)x 3m]
= + = + + +
°
/2
x 1y 04x (4 3m)x 3m 0 (2)
== + + + =
°
Hàm số có 2 cực tiểu
y có 3 cực trị
y
/
= 0 có 3 nghiệm phân biệt
(2) có 2 nghiệm phân biệt khác 1
2
(3m 4) 04m .34 4 3m 3m 0
= >±+ + +
Giả sử: Với
4m3
≠ ±
, thì y
/
= 0 có 3 nghiệm phân biệt
1 2 3
x ,x ,x
°
Bảng biến thiên:x-
x
1
x
2
x
3
+
y
/
-0+0-0+
y
+
CTCT+
°
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số có 2 cực tiểu.
 Kết luận
: Vậy, hàm số 2 cực tiểu khi
4m .3
≠ ±
 Bài 2
:1). Ta có: cos3xcos
3
x – sin3xsin
3
x =
2
 
3 28
+
cos3x(cos3x + 3cosx) – sin3x(3sinx – sin3x) =
2 3 28
+
 
( )
2 2
2 3 2os 3x sin 3x+3 os3x osx sin3xsinx2
c c c
++ =
2os4x,2162
c x k k
π π 
= = ± +
.
 
 Nguồn: diemthi.24h.com.vn
2) Giải phương trình : 2x +1 +x
( )
2 2
2 1 2x 3 0
 x x
+ + + + + =
. (a)* Đặt:
= += + > = += + +== + + >
2 22 2 22 22 222
v u 2x 1u x 2, u 0 u x 2v u 1v x 2x 3xv x 2x 3,v 02
 
°
Ta có:
 + + + = + + + =÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷ ÷ = ++ + =  +÷+ + + = ÷ 
2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2
v u 1 v u 1 v u u v u v(a) v u .u 1 .v 0 v u .u .v 02 2 2 2 2 2v u 0 (b)v u 1(v u) (v u) 1 0v u 1(v u) 1 0 (c)2 22 2
°
Vì u > 0, v > 0, nên (c) vô nghiệm.
°
Do đó:
= = + + = + + + = + =
2 2 2 2
1(a) v u 0 v u x 2x 3 x 2 x 2x 3 x 2 x2
Kết luận, phương trình có nghiệm duy nhất: x =
12
.
 Bài 3
:1) + Ta có
( )( )( )
2;0;2,D6;6;6D3;3;0
 AB AB
== =
uuur uuuruuur
. Do đó mặt phẳng (P) chứa AB vàsong song CD có một VTPT
( )
1;1;1
n
=
và A(-1; -1; 0) thuộc (P) có phương trình: x + y – z + 2 = 0.(P)Thử tọa độ C(2; -2; 1) vào phương trình (P)
C không thuộc (P), do đó (P) // CD.+
( )
( )
( )
0
.D1os,Dos,D,D60.D2
 ABc AB C c AB C AB  AB
= = = =
uuur uuur
2) Theo giả thiết ta có M(m; 0; 0)
Ox , N(0; n; 0)
Oy , P(0; 0; p)
Oz.Ta có :
( ) ( )( ) ( )
1;1;1;;;0.1;1;1;;0;.
 DP p NM m nDP NM m n DN n PM m p DN PM m p
= = = += = = +
uuur uuuur uuuruuuur
.Mặt khác:Phương trình mặt phẳng (
α 
) theo đoạn chắn:
1
 x y m n p
+ + =
. Vì D
(
α 
) nên:
1111
m n p
+ + =
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->