Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

1.1 Ce este Java ?
1.1.1 Limbajul de programare Java
1.1.2 Platforme de lucru Java
1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸si interpretat
1.2 Primul program
1.3 Structura lexical˘a a limbajului Java
1.3.1 Setul de caractere
1.3.2 Cuvinte cheie
1.3.3 Identificatori
1.3.4 Literali
1.3.5 Separatori
1.3.6 Operatori
1.3.7 Comentarii
1.4 Tipuri de date ¸si variabile
1.4.1 Tipuri de date
1.4.2 Variabile
1.5 Controlul execut¸iei
1.5.1 Instruct¸iuni de decizie
1.5.2 Instruct¸iuni de salt
1.5.3 Instruct¸iuni pentru tratarea except¸iilor
1.5.4 Alte instruct¸iuni
1.6 Vectori
1.6.1 Crearea unui vector
1.6.2 Tablouri multidimensionale
1.6.3 Dimensiunea unui vector
1.6.4 Copierea vectorilor
1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays
1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘a ¸si eterogeni
1.7 S¸iruri de caractere
1.8 Folosirea argumentelor de la linia de co-
1.8.1 Transmiterea argumentelor
1.8.2 Primirea argumentelor
1.8.3 Argumente numerice
Obiecte ¸si clase
2.1 Ciclul de viat¸˘a al unui obiect
2.1.1 Crearea obiectelor
2.1.2 Folosirea obiectelor
2.1.3 Distrugerea obiectelor
2.2 Crearea claselor
2.2.1 Declararea claselor
2.2.2 Extinderea claselor
2.2.3 Corpul unei clase
2.2.4 Constructorii unei clase
2.2.5 Declararea variabilelor
2.2.6 this ¸si super
2.3 Implementarea metodelor
2.3.1 Declararea metodelor
2.3.2 Tipul returnat de o metod˘a
2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘atre o metod˘a
2.3.4 Metode cu num˘ar variabil de argumente
2.6.1 Definirea claselor imbricate
2.6.2 Clase interne
2.6.3 Identificare claselor imbricate
2.6.4 Clase anonime
2.7 Clase ¸si metode abstracte
2.7.1 Declararea unei clase abstracte
2.7.2 Metode abstracte
2.8 Clasa Object
2.8.1 Orice clas˘a are o superclas˘a
2.8.2 Clasa Object
2.9 Conversii automate ˆıntre tipuri
2.10 Tipul de date enumerare
3.1 Ce sunt except¸iile ?
3.2 ”Prinderea” ¸si tratarea except¸iilor
3.3 ”Aruncarea” except¸iilor
3.4 Avantajele trat˘arii except¸iilor
3.4.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor
3.4.2 Propagarea erorilor
3.4.3 Gruparea erorilor dup˘a tipul lor
3.5 Ierarhia claselor ce descriu except¸ii
3.6 Except¸ii la execut¸ie
3.7 Crearea propriilor except¸ii
Intr˘ari ¸si ie¸siri
4.1 Introducere
4.1.1 Ce sunt fluxurile?
4.1.2 Clasificarea fluxurilor
4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri
4.1.4 Metode comune fluxurilor
4.2 Folosirea fluxurilor
4.2.1 Fluxuri primitive
4.2.2 Fluxuri de procesare
4.2.3 Crearea unui flux
4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸siere
4.2.5 Citirea ¸si scrierea cu buffer
4.2.6 Concatenarea fluxurilor
4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor
4.2.8 Clasele DataInputStream ¸si DataOutputStream
4.3 Intr˘ari ¸si ie¸siri formatate
4.3.1 Intr˘ari formatate
4.3.2 Ie¸siri formatate
4.4 Fluxuri standard de intrare ¸si ie¸sire
4.4.1 Afisarea informat¸iilor pe ecran
4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘a
4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard
4.4.4 Analiza lexical˘a pe fluxuri (clasa StreamTokenizer)
4.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸siere cu acces di-
4.6 Clasa File
Interfet¸e
5.1 Introducere
5.1.1 Ce este o interfat¸˘a ?
5.2 Folosirea interfet¸elor
5.2.1 Definirea unei interfet¸e
5.2.2 Implementarea unei interfet¸e
5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive
5.3 Interfet¸e ¸si clase abstracte
5.4 Mo¸stenire multipl˘a prin interfet¸e
5.5 Utilitatea interfet¸elor
5.5.1 Crearea grupurilor de constante
5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri
5.6 Interfat¸a FilenameFilter
5.6.1 Folosirea claselor anonime
5.7 Compararea obiectelor
5.7.1 Interfat¸a Comparable
5.7.2 Interfat¸a Comparator
5.8 Adaptori
Organizarea claselor
6.1 Pachete
6.1.1 Pachetele standard (J2SDK)
6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet
6.1.3 Importul unei clase sau interfet¸e
6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet
6.1.5 Importul static
6.1.6 Crearea unui pachet
6.1.7 Denumirea unui pachet
6.2 Organizarea fi¸sierelor
6.2.1 Organizarea fi¸sierelor surs˘a
6.2.2 Organizarea unit˘at¸ilor de compilare (.class)
6.2.3 Necesitatea organiz˘arii fi¸sierelor
6.2.4 Setarea c˘aii de c˘autare (CLASSPATH)
6.3 Arhive JAR
6.3.1 Folosirea utilitarului jar
6.3.2 Executarea aplicat¸iilor arhivate
7.1 Introducere
7.2 Interfet¸e ce descriu colect¸ii
7.3 Implement˘ari ale colect¸iilor
7.4 Folosirea eficient˘a a colect¸iilor
7.5 Algoritmi polimorfici
7.6 Tipuri generice
7.7 Iteratori ¸si enumer˘ari
Serializarea obiectelor
8.1 Folosirea serializ˘arii
8.1.1 Serializarea tipurilor primitive
8.1.2 Serializarea obiectelor
8.1.3 Clasa ObjectOutputStream
8.1.4 Clasa ObjectInputStream
8.2 Obiecte serializabile
8.2.1 Implementarea interfet¸ei Serializable
8.2.2 Controlul serializ˘arii
8.3 Personalizarea serializ˘arii obiectelor
8.3.1 Controlul versiunilor claselor
8.3.2 Securizarea datelor
8.3.3 Implementarea interfet¸ei Externalizable
8.4 Clonarea obiectelor
Interfat¸a grafic˘a cu utilizatorul
9.1 Introducere
9.2 Modelul AWT
9.3.2 Gestionarul FlowLayout
9.3.3 Gestionarul BorderLayout
9.3.4 Gestionarul GridLayout
9.3.5 Gestionarul CardLayout
9.3.6 Gestionarul GridBagLayout
9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel)
9.4 Tratarea evenimentelor
9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor
9.4.2 Tipuri de evenimente
9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸si a claselor anonime
9.5 Folosirea ferestrelor
9.5.1 Clasa Window
9.5.2 Clasa Frame
9.5.3 Clasa Dialog
9.5.4 Clasa FileDialog
9.6 Folosirea meniurilor
9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri
9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri
9.6.3 Meniuri de context (popup)
9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut)
9.7 Folosirea componentelor AWT
9.7.1 Clasa Label
9.7.2 Clasa Button
9.7.3 Clasa Checkbox
9.7.4 Clasa CheckboxGroup
9.7.5 Clasa Choice
9.7.6 Clasa List
9.7.7 Clasa ScrollBar
9.7.8 Clasa ScrollPane
9.7.9 Clasa TextField
9.7.10 Clasa TextArea
10.1 Conceptul de desenare
10.1.1 Metoda paint
10.1.2 Suprafet¸e de desenare - clasa Canvas
10.2 Contextul grafic de desenare
10.2.1 Propriet˘at¸ile contextului grafic
10.2.2 Primitive grafice
10.3 Folosirea fonturilor
10.3.1 Clasa Font
10.3.2 Clasa FontMetrics
10.4 Folosirea culorilor
10.5 Folosirea imaginilor
10.5.1 Afi¸sarea imaginilor
10.5.2 Monitorizarea ˆınc˘arc˘arii imaginilor
10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering”
10.5.4 Salvarea desenelor ˆın format JPEG
10.5.5 Crearea imaginilor ˆın memorie
10.6 Tip˘arirea
11.1 Introducere
11.1.1 JFC
11.3 Clasa JComponent
11.4 Arhitectura modelului Swing
11.5 Folosirea modelelor
11.5.1 Tratarea evenimentelor
11.6 Folosirea componentelor
11.6.1 Componente atomice
11.6.2 Componente pentru editare de text
11.6.3 Componente pentru selectarea unor elemente
11.6.4 Tabele
11.6.5 Arbori
11.6.6 Containere
11.6.7 Dialoguri
11.7 Desenarea
11.7.1 Metode specifice
11.7.2 Considerat¸ii generale
11.8 Look and Feel
Fire de execut¸ie
12.1 Introducere
12.2 Crearea unui fir de execut¸ie
12.2.1 Extinderea clasei Thread
12.2.2 Implementarea interfet¸ei Runnable
12.3 Ciclul de viat¸˘a al unui fir de execut¸ie
12.3.1 Terminarea unui fir de execut¸ie
12.3.2 Fire de execut¸ie de tip ”daemon”
12.3.3 Stabilirea priorit˘at¸ilor de execut¸ie
12.3.4 Sincronizarea firelor de execut¸ie
12.3.5 Scenariul produc˘ator / consumator
12.4 Gruparea firelor de execut¸ie
12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe”
12.6 Clasele Timer ¸si TimerTask
Programare ˆın ret¸ea
13.1 Introducere
13.2 Lucrul cu URL-uri
13.3 Socket-uri
13.4 Comunicarea prin conexiuni
13.5 Comunicarea prin datagrame
13.6 Trimiterea de mesaje c˘atre mai mult¸i
14.1 Introducere
14.2 Crearea unui applet simplu
14.3 Ciclul de viat¸˘a al unui applet
14.4 Interfat¸a grafic˘a cu utilizatorul
14.5 Definirea ¸si folosirea parametrilor
14.6 Tag-ul APPLET
14.7 Folosirea firelor de execut¸ieˆın appleturi
14.8 Alte metode oferite de clasa Applet
14.9 Arhivarea appleturilor
14.10. RESTRICT¸II DE SECURITATE 421
14.10 Restrict¸ii de securitate
14.11 Appleturi care sunt ¸si aplicat¸ii
Lucrul cu baze de date
15.1 Introducere
15.1.1 Generalit˘at¸i despre baze de date
15.1.2 JDBC
15.2 Conectarea la o baz˘a de date
15.2.1 Inregistrarea unui driver
15.2.2 Specificarea unei baze de date
15.2.3 Tipuri de drivere
15.2.4 Realizarea unei conexiuni
15.3. EFECTUAREA DE SECVENT¸E SQL 431
15.3 Efectuarea de secvent¸e SQL
15.3.1 Interfat¸a Statement
15.3.2 Interfat¸a PreparedStatement
15.3.3 Interfat¸a CallableStatement
15.3.4 Obt¸inerea ¸si prelucrarea rezultatelor
15.3.5 Interfat¸a ResultSet
15.3.6 Exemplu simplu
15.4 Lucrul cu meta-date
15.4.1 Interfat¸a DatabaseMetaData
15.4.2 Interfat¸a ResultSetMetaData
Lucrul dinamic cu clase
16.1 Inc˘arcarea claselor ˆın memorie
16.2 Mecanismul reflect˘arii
16.2.1 Examinarea claselor ¸si interfet¸elor
16.2.2 Manipularea obiectelor
16.2.3 Lucrul dinamic cu vectori
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cristian Frasinaru-Curs Practic de Java

Cristian Frasinaru-Curs Practic de Java

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by Andreea gin
curs
curs

More info:

Published by: Andreea gin on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 57 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 201 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 211 to 300 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 310 to 365 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 375 to 462 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->