Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EMC Bilten Broj 10

EMC Bilten Broj 10

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Upravo je objavljen broj 10 EMC biltena. U njemu možete pročitati uvodnu reč gospodina Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA).
Saznaćete kako su održane Međunarodna naučna konferencija “Izveštavanje za održivost” i Peta projektna EMC konferencija.
Takođe, tu su i izveštaji sa održanih radionica „TEAMS, COMPETENT AUTHORITY SOLUTION (CA), PARENT CLIENT SOLUTION (PC) I OBAVEZE IZVEŠTAVANJA U SRBIJI” na Zlatiboru i Bečićima.
U ovom broju biltena je i najava finalne projektne konferencije „IZVEŠTAVANJE ZA ODRŽIVOST VI”.
Predstavljen je i klijent – partner kompanija ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O.
Pročitajte kako je uokviren sistem za prikupljanje podataka o svim parametrima koji mogu uticati na životnu sredinu u tekstu „INTEGRISAN SISTEM IZVEŠTAVANJA KROZ TEAMS SR”.
EMC bilten izdaje Agencija za životnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji“.
Sadržaj broja 10 EMC biltena možete pogledati ili ga u celini preuzeti sa linka:
Upravo je objavljen broj 10 EMC biltena. U njemu možete pročitati uvodnu reč gospodina Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA).
Saznaćete kako su održane Međunarodna naučna konferencija “Izveštavanje za održivost” i Peta projektna EMC konferencija.
Takođe, tu su i izveštaji sa održanih radionica „TEAMS, COMPETENT AUTHORITY SOLUTION (CA), PARENT CLIENT SOLUTION (PC) I OBAVEZE IZVEŠTAVANJA U SRBIJI” na Zlatiboru i Bečićima.
U ovom broju biltena je i najava finalne projektne konferencije „IZVEŠTAVANJE ZA ODRŽIVOST VI”.
Predstavljen je i klijent – partner kompanija ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O.
Pročitajte kako je uokviren sistem za prikupljanje podataka o svim parametrima koji mogu uticati na životnu sredinu u tekstu „INTEGRISAN SISTEM IZVEŠTAVANJA KROZ TEAMS SR”.
EMC bilten izdaje Agencija za životnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji“.
Sadržaj broja 10 EMC biltena možete pogledati ili ga u celini preuzeti sa linka:

More info:

Published by: EkoNEC glasilo Milisav Pajević on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
1
april - maj - 2013. godine
 
broj 10
april - maj 2013. godine
EnvironmentalManagement CenterSerbia
Klijent - partner Centra:
ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O.Održana Međunarodna naučna konferencija“Izveštavanje za održivost”i Peta projektna EMC konferencija
NAUKA, ZNANJE, REZULTATI
Uvodna reč gospodina Filipa Radovića,direktora Agencije za zaštitu životne sredineRepublike Srbije (SEPA)
CENTAR ZA UPRAVLJANJEŽIVOTNOM SREDINOM (EMC)IZVEŠTAVANJE ZA ODRŽIVOST VI
 
2
broj 10
CENTAR ZA UPRAVLJANJE
ŽIVOTNOM SREDINOM (EMC)
V
ažno
 
je
 
da
C
entar
 
postane
 
samoodržiV
 
nakon
 
obezbeđiVanja
 
sVih
 
komponenata
 
i
 
saVladaVanja
 
funkCija
 
sistema
Tokom poslednjih godina prošloga veka
sazrela je svest na međunarodnom planu da je jedan od prioritetnih problema čovečanstvapotreba očuvanja, zaštite i unapređenja životnesredine i taj problem najčešće nije ograničenna teritoriju jedne zemlje. Zagađujućematerije koje nastaju u jednoj zemlji se moguu atmosferi i vodotokovima prenositi na velikeudaljenosti i svoj negativan uticaj ispoljitina sasvim drugom delu zemljine kugle.Međunarodna zajednica je shvatila opasnost odzagađenja životne sredine na globalnom planui potrebu za njenom adekvatnom, kvalitetnomi ekasnom zaštitom.Rastući uticaj industrije na životnu sredinu,zdravlje ljudi i kvalitet života uopšte, postaje
 jedan od vitalnih pokazatelja korporativne
odgovornosti, dobre poslovne strategije, ali idobrog operativnog poslovnog upravljanja upreduzećima. Vodeće kompanije u svetu, pai kod nas su prepoznala činjenicu da količinei karakteristike ispuštenih otpadnih voda idimnih gasova, vrste i količine generisanogotpada, kao i sveukupno upravljanježivotnom sredinom u preduzećima, moguda budu, pored ekonomskih pokazatelja,odlučujući faktori pri izboru budućihposlovnih partnera. Jasno je da u okviru preduzeća, nijemoguće bez odgovarajućih podataka imerenja ekasno i efektivno upravljatiaktivnostima koje mogu imati negativanuticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Razgovor vodila:
 Jelena Tripković
Uvodna reč gospodina Filipa Radovića,direktora Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA)
Srbija će ovim projektom, steći veoma važan alat za upravljanje zaštitom životne sredine i ispunjavanjezahteva EU u ovoj oblasti
O
snovni cilj projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom(EMC) u Srbiji“ je ekasno praćenje emisija i izveštavanje u okviru Agencije zazaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA), povezivanje komercijalnogsektora, organa nadležnih za zaštitu životne sredine i relevantnih institucija EU. Agencija zazaštitu životne sredine Republike Srbije je glavni ugovarač i korisnik projekta, i ja kao njennovoizabrani direktor ću nastaviti da pružam podršku uspešnoj implementaciji ovog projekta.
 
3
april - maj - 2013. godine
„Uspostavljanje Centraza upravljanje životnomsredinom u Srbiji (EMC)“ jeprojekat finansiran od straneVlade Kraljevine Norveške iimplementira se u Agenciji,ima za prvenstveni ciljpružanje stručne podrškepreduzećima koja imajupostrojenja ili obavljajuaktivnosti i mogu imatinegativan uticaj na zdravljeljudi i životnu sredinu ikojima je neophodna pomoćpri uspostavljanju sistemaprikupljanja podatakaunutar preduzeća, pripreme
podataka za izveštavanje isamo dostavljanje godišnjeg
izveštaja u Nacionalniregistar izvora zagađivanja.Posebno je potrebnonaglasiti činjenicu daizveštavanje o stanju životne
sredine ne treba posmatrati
kao trošak već kaoinvesticiju, jer je očiglednoda veliki investitori, apre svega međunarodnidonatori sve više insistirajui postavljaju i postavljaće,sve strožije zahteve za
adekvatnijom zaštitom
životne sredine. Ispunjenjeovih zahteva i postupanjeu skladu sa ekološki
odgovornim poslovanjemsvakako doprinosi boljoj
reputaciji i privrednihsubjekata i naše zemlje.Na ovaj način, preduzećaimaju višestruke koristikroz olakšanu kontroluekološkog statusa, odnosnopouzdano određivanje obimazagađenja i kroz kvalitetnoizveštavanje prema državnim
organima i organima
lokalnih samouprava,zainteresovanim stranama,pa čak i za potrebepozicioniranja na tržištu.Do sada je u realizacijuovog projekta uključeno10 velikih preduzeća udržavnom, društvenom iprivatnom vlasništvu kojasu prepoznala svoj uticaj naživotnu sredinu i žele da gareše na najefikasniji način.U toku prošle godine,u okviru odeljenjaNacionalnog registra izvorazagađivanja Agencije zazaštitu životne sredineRepublike Srbije, prešli smo
se na elektronsko izveštavanje
prema Nacionalnomregistru. TEAMS, softverskookruženje razvijeno uokviru ovog projekta, jenamenjeno preduzećimakoja žele da dnevnoj ilinedeljnoj bazi prate uticajesvojih aktivnosti na životnusredinu. To je okruženjekoje se naziva „Greenaccounting”, odnosno,„ekološko računovodstvo“i predstavlja važno oruđeza uspostavljanje održivogodnosa preduzeće-prirodnookruženje. Primenom ovogsoftvera dobijaju se podacikoji ukazuju na nivo uticajaaktivnosti koji se odvijaju unekom preduzeću na životnusredinu i iskorišćenjeprirodnih resursa. Ovajprojekat predviđa dakroz primenu savremenihkoncepata u tehnološkomi informatičkom smislu,
postavi okvir za elektronsko
izveštavanje o životnojsredini, i omogući transfer
neophodnog znanja kroz
implementaciju ekspertsko-konsultantskih i softverskihrešenja u saradnji sanorveškim partnerom.Međutim, naročito je važno da Centarpostane samoodrživnakon obezbeđivanja svih
komponenata i savladavanja
funkcija sistema. Ako uspemoda ostvarimo sve ove ciljeve,a uvereni smo da hoćemo,Srbija će ovim projektom,steći veoma važan alat zaupravlj anje zaštitom životnesredine i ispunjavanje zahtevaEU u ovoj oblasti veomaznačajnoj za našu zajedničkubudućnost.Na kraju, želim još
 jednom da izrazim zahvalnost
Vladi Kraljevine Norveškekoja je finansijski pomogla
ostvarivanje ovog za nas
vrlo važnog projekta,predstavnicima kompanijeEmisoft i RegionalnogCentra za životnu sredinuza Centralnu i IstočnuEvropu (REC) na stručnoji logističkoj podršci ovomprojektu i svim zaposlenimau Agenciji koji su svojim
radom doprineli njegovoj
uspešnoj realizaciji.
Otvaranje radionice u BečićimaRazgovor na marginama konferencije u Crnoj Gori sakolegama iz REC-a i Emisofta

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->