Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
criminalistica_4zi_5fr

criminalistica_4zi_5fr

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by damian_lucia_8
Curs criminalistica, anul IV, V
Curs criminalistica, anul IV, V

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: damian_lucia_8 on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
1
 
PROGRAMA ANALITICĂ
CONłINUTUL TEMATIC AL CURSULUI DE CRIMINALISTICĂPARTEA I: FUNDAMENTELE CRIMINALISTICIICapitolul I: Criminalistica, ştiinŃă judiciară pluridisciplinară
SecŃiunea 1. DefiniŃii. Metode proprii de cercetare. Metode împrumutate de la alte ştiinŃe.SecŃiunea 2. Sistemul Criminalisticii2.1. Domeniile de activitate ale Criminalisticii2.2. Legătura Criminalisticii cu alte ştiinŃeSecŃiunea 3. Scurt istoric al Criminalisticii3.1. Perioada empirică3.2. Perioada ştiinŃifică3.3. Repere moderne3.4. ApariŃia şi dezvoltarea Criminalisticii în România
Capitolul II: Identificarea criminalistică
SecŃiunea 1. DefiniŃia şi obiectul identificării criminalistice1.1. Identificarea criminalistică1.2. Premisele ştiinŃifice ale identificării criminalistice1.3. Principiile identificării criminalistice1.4. Etapele identificării criminalisticeSecŃiunea 2. Metodologia identificării criminalistice2.1. Fundamentul metodologic al identificării criminalistice2.2 Reguli pentru obŃinerea metodelor de comparaŃie2.3. Formularea concluziilor 
PARTEA a II-a: ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ TEHNICO-ŞTIINłIFICECapitolul IV: Elementele fotografiei judiciare
SecŃiunea 1. Scurt istoric1.1. Însemnătatea fotografiei judiciare1.2. DefiniŃiiSecŃiunea 2. Clasificarea fotografiei judiciare2.1. Fotografia judiciară operativă (de fixare)2.2. Fotografia judiciară de examinare
Capitolul V: Cercetarea criminalistică a urmelor
SecŃiunea 1. DefiniŃia urmeiSecŃiunea 2. Clasificarea urmelor 
 
2
Capitolul VI: Urmele de mâini
SecŃiunea 1. Dactiloscopia1.1. Desenele papilare1.2. ProprietăŃile desenelor papilare1.3. Modul de formare a urmelor papilare1.4. Structura desenelor papilare1.5. Clasificarea desenelor papilareSecŃiunea 2. Poroscopia şi cretoscopiaSecŃiunea 3. Procedee de relevare a urmelor latente3.1. Relevarea prin metode fizice3.2. Relevarea prin metode chimiceSecŃiunea 4. Fixarea şi ridicarea urmelor de mâini4.1. Reguli procedurale4.2. Reguli criminalistice4.3. Reguli pentru transportarea obiectelor purtătoare de urmeSecŃiunea 5. Regula celor 12 puncte coincidente
Capitolul VII Alte urme umane
SecŃiunea 1. Urmele de picioare1.1. Clasificarea urmelor de picioare1.2. Cărarea de paşi1.3. Fixarea şi ridicarea urmelor de picioare1.4. Posibilitatea stabilirii înălŃimii prin măsurarea urmelor de picioareSecŃiunea 2. Urmele de dinŃiSecŃiunea 3. Urmele de buze (amprentele labiale)SecŃiunea 4. Urmele de urechiSecŃiunea 5. Urmele biologice5.1. Urmele de sânge5.2. Urmele de salivă5.3. Urmele de spermă5.4. Cercetarea firului de păr SecŃiunea 6. Identificarea genetică6.1. Avantajele amprentei genetice6.2. ParticularităŃi ale cercetării locului faptei6.2.1. Identificarea urmelor biologice6.2.2. Manipularea probelor 6.2.3. Instrumentele necesare şi acŃiunile pozitive6.2.4. Colectarea probelor de comparaŃie
Capitolul IX Tehnici de identificare şi înregistrare a persoanelor
SecŃiunea 1
. Identificarea persoanelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare
 1.1. Realizarea portretului vorbit1.2. Tehnici de descriere a semnalmentelor statice şi dinamice1.3. Metode tehnice de realizare a portretului vorbit1.4. Metode criminalistice de identificare a cadavrelor cu identitate necunoscută
 
3SecŃiunea 2. Identificarea persoanelor după voce şi vorbire2.1. Fundamentul ştiinŃific al expertizei urmelor sonore ale vocii şi vorbirii2.3. Expertiza criminalistică a vocii şi vorbirii2.4. Înregistrarea penală
Capitolul X Elemente de balistică judiciară
SecŃiunea 1. Definirea balisticii judiciareSecŃiunea 2. Categorii de arme şi muniŃiiSecŃiunea 3. Urmele principale ale împuşcăturiiSecŃiunea 4. Urmele secundareSecŃiunea 5. Stabilirea distanŃei şi a direcŃiei de tragere
PARTEA a III-a: CRIMINALISTICA TACTICĂCapitolul XII Cercetarea locului faptei
SecŃiunea 1. NoŃiunea, scopul şi importanŃa cercetării locului faptei1.1. NoŃiunea1.2. Caracteristicile cercetării locului faptei1.3. Aspecte de ordin procesualSecŃiunea 2. Reguli tactice privind pregătirea cercetării locului faptei2.1. Reguli tactice specifice cercetării locului faptei2.2. Fazele cercetării locului faptei2.3. Metode şi utilaje folosite la cercetarea locului faptei
Capitolele XIV şi XV: Tactica ascultării unor categorii de participanŃi în procesul penalPartea I (Capitolul XIV): Ascultarea martorilor şi părŃii vătămate
SecŃiunea 1. Tactica ascultării martorilor 1.1. Reglementarea procesual-penală1.2. Psihologia martorilor 1.3. Principalele cauze ale relativităŃii mărturiei1.4. Reguli tactice aplicate în ascultarea martorilor 1.4.1. Etapa relatării libere1.4.2. Etapa formulării de întrebări1.4.3. ProtecŃia martorilor SecŃiunea 2. Ascultarea martorilor minori şi a altor categorii de martori (vârstnici, martori cuhandicap, persoane care nu cunosc limba română)SecŃiunea 3. Tactica ascultării părŃii vătămate3.1. Aspecte procesuale3.2. ParticularităŃi ale percepŃiei3.3. ParticularităŃile procedeelor tactice de ascultare a persoanei vătămate

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->