Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Planning for Museums on Campus

Planning for Museums on Campus

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
by Gail Dexter and Margaret May, from Planning for Higher Education v24n2. They are increasingly popular and they are costly, but good planning can help.
by Gail Dexter and Margaret May, from Planning for Higher Education v24n2. They are increasingly popular and they are costly, but good planning can help.

More info:

Published by: The Integrated and Well-Planned Campus on May 23, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

 
]cdy
lrd ah`rdlsahgny
pkpunlr lhm
tcdy
lrd
`kstny.
eutgkkm
pnlhhahg
`lh
cdnp(
Vnlhhahg
okr
Iusduis
kh
@lipus
Glan Mdxtdr Nkrm
lhm
Ilrglrdt Ily
cdrd
lrd lpprkxailtdny
?66
iusduis gkvdrhdm ey puena`lhm pravltd dmu`ltakh ahstatu)takhs ah
tcd
Thatdm Ptltds.
tcd
iljkraty kowca`c lrd kpdrltdm
ey
`knndgds lhm uhavdrsatads(
]crkugckut
tcd
wkrnm. tcd ahstatutakhs ko
cagcdr
dmu`ltakh cknm pra`dndss
lrt
lhmspd`aidh `knnd`takhs tclt lrd lh arrdpnl`d)lend rd`krm ko cuilh lhm hlturln castkry(Iusduis `rdltdm okr tcd purpksd ko prds)drvltakh. dmu`ltakh.
kr
rdsdlr`c clvd l nkhgtrlmatakh ls l plrt ko l`lmdia` naod(Ckwdvdr. uhavdrsaty iusduis clvdkotdh suoodrdm `khsamdrlend hdgnd`t kvdr
Glan
Mdxtdr
Nkrm
as prdsamdht ko Nkrm @unturlnUdskur`ds. l hktdm iusdui pnlhhahg lhm ilh)lgdidht oari( L grlmultd ko
tcd
Thavdrsaty ko]krkhtk.
scd cls
54
ydlrs ko dxpdradh`d ah tcdlrts lhm ah iusdui pnlhhahg( Pcd tdl`cds l`kursd ah
tcd
krglhazltakh lhm ilhlgdidht koiusduislt
tcd
Thavdrsatyko_a`tkral. lhmas
`k)
lutckr
ko
tcd
okrtc`kiahg
]cd
Ilhlgdidht
ko
Iusduis
#<11?!(
Ilrglrdt
Ily
as l sdhakr `khsuntlht watc Nkrm@unturln Udskur`ds( Pcd dlrhdm l
EL
orki tcdThavdrsaty koWdstdrh Khtlrak lhm lh I(IPt(
ah
iusdui stumadsorki tcd Thavdrsaty ko]krkhtk(Pcd
cls
<4
ydlrs ko dxpdradh`d watc iusduipnlhhahg. prkgrli dvlnultakh. lhm ilhlgdidht.lhm tdl`cds l `kursd
ah
iusdui ilhlgdidht(
tcd
ydlrs(
]cdy
lrd usulnny uhmdrstloodm.uhmdrouhmdm. lhm uhmdrusdm( Pkidtaids
tcdy lrd ckusdm
ah ahlmdqultd ol`anatadswcdrd
tcd
`knnd`takhs lrd
lt
rasb( Lt
tcd
slid taid. wd sdd hdw iusduis didrgahgkh `lipusds lhm ah sk`adty(Clno ko
lnn
iusduis
ah
tcd Thatdm Ptltdswdrd okuhmdm lotdr <146( Ah @lhlml. tcdhuiedr ko iusduis ah`rdlsdm
536
pdr`dhtedtwddh
<1?3
lhm
<116(
Vkwdrnun trdhms lrdoudnahg tcd grkwtc ah iusdui lttdhmlh`d.wca`c cls ah`rdlsdm dhkrikusny(
]cd
gdhdrln pkpunltakh ah HkrtcLidra`l cls l cagcdr ndvdn ko dmu`ltakh
tclh
dvdr edokrd. lhm dmu`ltakh as
tcd
sahgnd
ikst
aipkrtlht ol`tkr mdtdriah)ahg iusdui lttdhmlh`d(
]cd
eley ekki gdhdrltakh as lgahg. lhm`unturln plrta`apltakh ah`rdlsds tcrkugciammnd lgd(
Okr
tcd hdxt
56
ydlrs iusd)
uis
wann clvd
tcd
eaggdst. wdlntcadst.lhm
edst
dmu`ltdm ilrbdt dvdr(Lt l taid wcdh pdkpnd clvd ndss ndasurdtaid lhm ordqudhtny maiahascdm dxplhm)lend ah`kid. iusduis koodr `cka`d. `kh)vdhadh`d. vlnud okr ikhdy. ols`ahltakh.ahstru`takh. lhm l qulnaty taid dxpdradh`d(Olianads lhm wkidh lrd lh ah`rdlsahgnyaipkrtlht sdgidht ko iusdui vasatkrs(
VnLHHAHG OKU CAGCDU DMT@L]AKH _knuid
5=.
Wahtdr <114)1?
<0
 
Wclt sckunm ed tcd lttatumd ko uhavdrsa)tads tkwlrm iusduis kh `lipus; Mk iu)sduis rdilah rdndvlht
ah
tcd `kiputdrazdmahokriltakh lgd; @lh uhavdrsatads lookrmtcdi; Mk tcdy `khtraeutd tk cagcdr dmu`l)takh. tk ahstatutakhln puena` rdnltakhs;Kur lhswdr as l `khmatakhln yds.
ao
tcdylrd strltdga`lnny pnlhhdm( L su``dssoun
`li)
pus iusdui sckunm ed wdnn ahtdgrltdm ah
L
iusdui
as
lekvd
lnn l
`dhtdr
ko
ahokriln
dmu`ltakh(
tcd uhavdrsaty's l`lmdia` prkgrli lhm
lm)
iahastrltavd stru`turd. clvd l strkhg lhm
l`)
`dssaend `knnd`takh. koodr prkgrlis tk l wamdlumadh`d. lhm ed ahmdpdhmdhtny dhmkwdm krclvd l plrthdr tclt `khtraeutds tk tcdiusdui's kpdrltakhs( ]cdsd strltdgads lrdedahg lmkptdm ey tcksd pnlhhahg tcd hdwIusdui ko@drlia`
Lrt
ltLnordm Thavdrsaty
ah
Hdw Qkrb lhm tcd Thavdrsaty
ko
Bdhtu`byElsbdtelnn Iusdui. lhm ey tcksd pksatakh)ahg dxastahg iusduis su`c ls tcd Thavdr)saty ko Ttlc's Hlturln Castkry Iusdui.watcah tcd uhavdrsaty's hdw ilstdr pnlh(
Wcy
l
iusdui;
L iusdui as lekvd lnn l `dhtdr ko ahokrilndmu`ltakh(
At
prkvamds lh kppkrtuhaty okrpdrskhs ko lnn lgds tk dhglgd ah sdno)mard`)tdm. ahquary)elsdm ndlrhahg(
]cd
rdln tcahg.kejd`t
kr
spd`aidh. rdilahs lt tcd `krd ko
tclt
ndlrhahg dxpdradh`d( Pddahg trankeatdokssans. l <5tc)`dhtury Hltavd Lidra`lhhd`bnl`d. l Wahsnkw Ckidr plahtahg.
kr
tcd mkidsta` tkkns l`tulnny usdm ey wkidhsdttndrs ah <346 as wclt ols`ahltds( Okr
uha)
vdrsaty stumdhts. wck lrd usulnny ahuhmltdmey tdxt lhm ailgds. iusduis prkvamd luhaqud kppkrtuhaty tk
sdd
tcd rdln kejd`tikst pdkpnd khny rdlm lekut. lhm tk stumy atquadtny up `nksd(Kh lhktcdr ndvdn.
tcd
rlpamaty ko`clhgd ko tcd ikmdrh wkrnm lhm tcd grkw)ahg `kipndxaty ko naod
sddi
tk ndlm ilhypdkpnd tk
sddb
rdspatd lhm stleanaty ah
tcd
plst lhm tk ahquard lekut ckw wd
gkt
tkwcdrd wd lrd( Thmdrstlhmahg castkry as khd
_asatkrs
lttcd
Iusdui
ko @drlia`
Lrt
lttcd
HdwQkrbPtltd @knndgd ko@drlia`s
lt
Lnordm Thavdrsatyah Lnordm. Hdw Qkrb( Vkwdroun
trdhms
lrd oudnahg
tcd
grkwtc ah
iusdui
lttdhmlh`d(VNLHHAHG OKU CAGCDU DMT@L]AKH _knuid 5=.
Wahtdr
<114)1?
=
 
ko tcd `dhtrln naedrln lrts2 lhm iusduiscdnp ilbd cuilh lhm hlturln castkry tlh)gaend. vavam. lhm idikrlend( Dvdh pcktk)grlpcs orki <1<6 ko grly `kltdm dhga)hddrahg stumdhts lt tcdar wkkm nlekrltkrytlends. odilnd `knndgd stumdhts ah nkksdenkusds
lt
tcdar mdsbs ah l Nltah `nlss. krtcd s`ckkn's ea`y`nd tdli watc tcdar ius)tl`cds lhm bha`bdrs `lh lrkusd stumdhts
tk
rdond`t kh ckw `knndgd
naod
lhm kppkrtuhatadsclvd `clhgdm( Iusduis cdnp pdkpnd
tk
uh)
mdrstlhm tcd wkrnm lrkuhm
tcdi
lhm cdnptcdi tk `clhgd(Ah lmmatakh. iusduis mrlw vasatkrs tk`lipus( ]kurasi as khd ko tcd wkrnm's nlrg)
dst
ahmustrads. lhm `unturln
tkurasi)
pdkpnd vasatahg l nk`lnaty tk lttdhm dvdhtslhm pnl`ds ko lrtasta`. castkra`ln.
kr
dmu`l)takhln
ahtdrdst)as
grkwahg dspd`alnny olst(@lipus iusduis `lh lttrl`t vasatkrs.
pk)
tdhtaln stumdhts. lhm `kiiuhaty rdsamdhts(Ckwdvdr. tcd kpdrltahg `kst ko l iu)sdui lnikst lnwlys dx`ddms tcd rdvdhudstrdli( ]cas as trud dvdh wcdh tcd iu)
sdui
usds stumdht vknuhtddrs lhm sclrdml`lmdia` stloo( L prailry `khsamdrltakhtcdrdokrd as lmdqultd ouhmahg okr tcd `li)pus iusdui(
]cd
ikst su``dssoun uhavdr)saty iusduis lrd tcksd wca`c lrdahmdpdhmdhtny dhmkwdm kr tcksd wca`c lrdkpdrltdm ah plrthdrscap watc lh kutsamdlgdh`y. su`c ls ah tcd `lsd ko stltd iusd)uis kh uhavdrsaty grkuhms( Lnsk. tcdiusdui's mard`tkr hddms tk clvd lh
lg)
grdssavd lhm pdrsastdht ouhmrlasahg strlt)dgy
tk
prkvamd rdskur`ds okr tcd iusdui'sdxcaeats. prkgrlis. lhm `knnd`takhs(Eut gkkm pnlhhahg as `ru`aln. wcdtcdr l`knndgd kr uhavdrsaty as `khsamdrahg stlrtahgl iusdui. dxplhmahg l iusdui. kr
aiprkv)
ahg lh dxastahg iusdui( Wd ednadvd tcdrdlrd sax ol`tkrs wca`c sckunm ed `khsamdrdm
ah
iusdui pnlhhahg. lhm wd clvd ahma`ltdmtcdsd
ah
Oagurd
<(
]cd sax ily ed uhmdr)stkkm ls tcrdd plars: iusdknkga`ln ol`tkrs.ilrbdt ol`tkrs. lhm ahstatutakhln ol`tkrs(
OAGTUD
<
Ol`tkrs
ah
Iusdui Vnlhhahg
_asatkr
Lhlnysas
Ilrbdt
Lhlnysas@knnd`takhsLhlnysasVrkgrlisDvlnultakh
Ahstatutakhln
@khtdxt
AhstatutakhlnVnlh
HDDMP
)Ptloo)Ppl`d)Ol`anatads
AIVNDIDH]L]AKH
VNLHHAHG OKU CAGCDU DMT@L]AKH _knuid 5=.
Wahtdr
<114)1?<4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->