Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatică și biostastică medicală

Informatică și biostastică medicală

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by Ioana Călin
Informatică
Statistică
Informatică
Statistică

More info:

Published by: Ioana Călin on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
 
3
CUPRINS
Cuvânt înainte
…………………………………………………………...... 7
Capitolul 1NO
Ţ
IUNI INTRODUCTIVE
………………………………………...….. 9
Capitolul 2METODE DE CLASIFICARE A DATELOR STATISTICE
…………. 21
2.1. Con
ţ
inutul prelucr
ă
rii primare a datelor statistice
………………... 21
2.2. Metode de structurare a colectivit
ăţ
ilor statistice în func
ţ
ie de una sau mai multe caracteristici
…………………….... 23
2.3. Clasificarea statistic
ă
………………………………………………… 24
2.4. Metode de clasificare a datelor statistice
………………………….... 33
2.5. Metode de clasificare neierarhice
………………………………….... 36
2.6. Metode de clasificare ierarhice
…………………………………….... 39
2.7. Exemple
…………………………………………………………..…… 45
Capitolul 3ANALIZA STATISTIC
Ă
A SERIILOR BI
Ş
I MULTIVARIATE
…… 53
3.1. Tipuri de leg
ă
turi statistice
………………………………………….. 53
3.2. Descrierea leg
ă
turilor simple folosind regresia statistic
ă
………..…57
3.3. Indicatori ai corela
ţ
iei simple
……………………………………….. 66
3.4. Corela
ţ
ia neparametric
ă
…………………………………………….. 75
3.5. Leg
ă
turi statistice multiple
………………………………………...… 84
3.6. Descrierea leg
ă
turilor folosind regresia multipl
ă
………………….. 85
3.7. Indicatori ai corela
ţ
iei multiple
……………………………………... 88
Capitolul 4ANALIZA FACTORIAL
Ă
…………………………………………….… 91
4.1. Analiza în componente principale
…………………………………... 91
4.2. Analiza coresponden
ţ
elor
………………………………………….… 101
4.3. Analiza coresponden
ţ
elor multiple (ACM)
……………………….... 102
4.4. Studiu de pia
ţă
……………………………………………………….. 106
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
 
4
Capitolul 5TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE
………………….………… 123
5.1. Concepte generale în testarea ipotezelor statistice
………..……….. 123
5.2. Testarea ipotezei privind media popula
ţ
iei generale (
µ
)pentru e
ş
antioane de volum mare
…………………………………... 1325.2.1. Test bilateral……………………………………………….… 1325.2.2. Test unilateral……………………………………………..…. 134
5.3. Testarea ipotezei privind media popula
ţ
iei generale (
µ
)pentru e
ş
antioane de volum redus
………………………………..…. 135
5.4. Testarea ipotezei privind propor
ţ
ia popula
ţ
ieipentru e
ş
antioane mari
…………………………………………….… 138
5.5. Testarea ipotezei privind diferen
ţ
a dintre dou
ă
mediipentru e
ş
antioane de volum mare
………………………………..…. 140
5.6. Testarea ipotezei privind diferen
ţ
a dintre dou
ă
mediipentru e
ş
antioane de volum redus
…………………………………... 143
5.7. Testarea ipotezei privind dispersia unei popula
ţ
ii
…………………. 146
5.8. Testarea ipotezei privind raportul dintre dou
ă
dispersii
……….…. 148
5.9. Elemente de analiz
ă
dispersional
ă
(ANOVA)
……………………… 151
5.10. Testarea semnifica
ţ
iei parametrilor de regresie
………………….. 159
5.11. Testarea semnifica
ţ
iei coeficientului de corela
ţ
ie
…………………. 161
5.12. Determinarea intervalului de încredere pentru dispersie
……...… 164
5.13. Analiza datelor bivariate: evalu
ă
ri
ş
i intervale de încredere
……..1675.13.1. Modelul de regresie liniar 
ă
simpl
ă
 în colectivitatea general
ă
……………………………………1675.13.2. Ipotezele modelului de regresie liniar 
ă
…………………….. 1685.13.3. Evaluarea modelului de ajustare………………………….... 1705.13.4. Intervalul de încredere pentru coeficientul de regresie
β
…... 1735.13.5. Intervalul de încredere pentru parametrul
α
……………….. 1745.13.6. Estimarea valorilor variabilei dependente…………………. 176
Capitolul 6TESTE NEPARAMETRICE
…………………………………………….. 181
6.1. Testul
χ
2
de independen
ţă
………………………………………….... 181
6.2. Testul semnului privind mediana
………………………………….... 181
6.3. Testul Wilcoxon neparametric pentru comparareaa dou
ă
colectivit
ăţ
i: e
ş
antioane independente
…………………….... 184
6.4. Testul Wilcoxon neparametric pentru observa
ţ
ii perechi
…...……. 187
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
 
5
6.5. Testarea ipotezelor statistice – analiza e
ş
antioanelordependente
ş
i independente
……………………………………….… 1906.5.1. Analiza e
ş
antioanelor dependente…………………………....1926.5.2. Analiza e
ş
antioanelor independente………………………… 204
Capitolul 7INDICI STATISTICI
…………………………………………………..… 213
7.1. M
ă
rimi relative
……………………………………………………..…213
7.2. Utilitatea indicilor cronologici
…………………………………….… 215
7.3. Indici individuali (elementari)
………………………………………. 217
7.4. Indici sintetici (de grup)
…………………………………………...… 221
Capitolul 8PROBLEME
Ş
I METODE SPECIALEALE ANALIZEI FACTORIALE ÎN PROFIL TERITORIAL
….….…. 249
8.1. Estimarea factorilor
………………………………………………….. 249
8.2. Compararea a dou
ă
structuri factoriale
………………………….… 251
8.3. Analiza canonic
ă
în profil teritorial
……………………………….... 254
8.4. Analiza factorial
ă
a coresponden
ţ
elor în tabele de contingen
ţă
 de mari dimensiuni
…………………………………………………... 261
8.5. Analiza statistic
ă
factorial
ă
discriminant
ă
în profil teritorial
…….. 2758.5.1. Obiective
ş
i sinteze numericeale analizei discriminante teritoriale……………………….... 2758.5.2. Leg
ă
tura dintre analiza factorial
ă
discriminant
ă
 
ş
i analiza componentelor principale……………………….280
8.6. Analiza factorial
ă
a clusterelor teritoriale
……………………….…. 2848.6.1. Clusterele – unit
ăţ
i de observareîn analizele statistice teritoriale (regionale)……………….… 2848.6.2. Metoda dispersiei minime de clasificare ierarhic
ă
…………... 288
8.7. Metode de predic
ţ
ie bazate pe modele cibernetice
……………….… 2958.7.1. Modelul Jorgenson…………………………………………... 2958.7.2. Modelul Lesourne-Lehan…………………………………..... 3018.7.3. Modelul Van Hilten……………………………………….… 308
Bibliografie
………………………………………………………………... 315
Anexe
…….………………………………………………………………… 319
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->