Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UK Home Office: dyfed powys welsh

UK Home Office: dyfed powys welsh

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Home Office

More info:

Published by: Home Office on Jan 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
   D  y   f  e   d  -   P  o  w  y  s
   A   d  r  o   d   d   i  a   d   B   l  y  n  y   d   d  o   l    M   A   P   P   A   2   0   0   2
Trefniadau Aml-asiantaeth Er Diogelu'rCyhoedd - Adroddiad Blynyddol
Adroddiad Blynyddol am y Cyfnod1af Ebrill 2001 tan 31ain Mawrth 2002
 
 Ardal Brwaf Dyfed-Powys Cyfeiriad FfônCymdeithas Prif Swyddogion PrawfDiogelu’r CyhoeddGwasanaeth Prawf Dyfed PowysHeol LlangynnwrCaerfyrddinSA31 2PD
01267 221567
Heddlu Dyfed Powys Cyfeiriad FfônDitectif ArolygyddUned Diogelu’r TeuluHeddlu Dyfed PowysBwlch Post 99LlangynnwrCaerfyrddinSA31 2PF
01267 222020
Cysylltiadau
 
 
1.
Cyflwyniad
 
Sefydlwyd trefniadau lleol yn ardal Dyfed Powys argyfer asesu a rheoli’r risg sy’n gysylltiedig âthroseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus eraill igyd-fynd â chyflwyniad Deddf Troseddwyr Rhyw 1997 achanllawiau cenedlaethol eraill. O ganlyniad, gwnaedtrefniadau ar y cyd gan Heddlu Dyfed Powys aGwasanaeth Prawf Dyfed Powys i asesu a rheolitroseddwyr rhyw cofrestredig a throseddwyr perygluseraill. Fel rhan o’r cyd-drefniadau hyn datblygwyd cyd-brotocol ar gyfer ardal Dyfed Powys gan yr Heddlu, yGwasanaeth Prawf a’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’rasiantaethau hyn yw aelodau craidd y broses erdiogelu’r cyhoedd. Cefnogwyd y protocol ganasiantaethau eraill sy’n cynnwys yr Awdurdod Iechyd,ac Adrannau Addysg a Thai yn yr ardal. Lansiwyd yprotocol yn ffurfiol ym mis Medi 1998 ac fe’i diwygiwydym mis Rhagfyr 1999 gan gymryd i ystyriaethdatblygiadau Matrics Thompson a deddfwriaeth ynymwneud â gorchmynion yn erbyn troseddwyr rhyw.Mae’r protocol yn cael ei adolygu eto er mwyn cynnwysgofynion Adran 67 a 68 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddola Gwasanaethau’r Llys 2000, gan ddarparu fframwaithcadarn a fydd yn sicrhau effeithiolrwydd y trefniadauasesu a rheoli mewn perthynas â throseddwyr rhyw athroseddwyr peryglus eraill.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->