Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
91. - 17

91. - 17

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

 
1
 Travanj, 2013. godine
Izvješ
ć
e o poduzetim aktivnostima u vezi spreporukamapu
č
kog pravobranitelja iz Izvješ
ć
a o radu pu
č
kogpravobranitelja za 2011. godinui Izvješ
ć
a o pojavama diskriminacije za 2011. godinu
Vlada Republike HrvatskeUred za ljudska prava i pravanacionalnih manjina
 
2
Uvod
 
Izvještavanje o provedbi preporuka iz godišnjih izvješ
ć
a pu
č
kog pravobranitelja je obvezaRepublike Hrvatske koja je proizašla iz pretpristupnih pregovora s Europskom unijom, kao jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. Pravosu
đ
e i temeljna prava. Ova mjera usmjerena je na ja
č
nje institucije Pu
č
kog pravobranitelja, ali posredno i na ja
č
anje sustava zaštite ipromicanja ljudskih prava.Sukladno obvezama iz Akcijskog plana za ispunjavanje preostalih obveza iz pregovora opristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, usvojenog na sjednici Vlade 31. svibnja2012. godine te Uredbi o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina VladeRepublike Hrvatske, Ured je nadležno tijelo zaduženo za pra
ć
enje preporuka iz godišnjihizvješ
ć
a pu
č
kog pravobranitelja te za izradu Izvješ
ć
a o poduzetim aktivnostima u vezi spreporukama pu
č
kog pravobranitelja.Izvješ
ć
e o radu pu
č
kog pravobranitelja za 2011. godinu sadrži pregled podataka Uredapu
č
kog pravobranitelja po pritužbama gra
đ
ana i pojavama ugrožavanja i kršenja njihovihustavnih i zakonskih prava u odre
đ
enim upravnim podru
č
 jima te ocjene i prijedlogeHrvatskom saboru. Izvješ
ć
e o pojavama diskriminacije u 2011. godini sadrži prikaz radainstitucije i ocjene stanja na podru
č
 jima koje obuhva
ć
a i ure
đ
uje Zakon o suzbijanjudiskriminacije (NN 85/08, 112/12).Hrvatski sabor je prihvatio Izvješ
ć
e o radu pu
č
kog pravobranitelja za 2011. godinu na 4.sjednici dana 25. svibnja 2012. godine te na 5. sjednici dana 26. listopada 2012. godineprihvatio Izvješ
ć
e o pojavama diskriminacije za 2011. godinu. Slijedom navedenog sva tijeladržavne i javne vlasti zadužena su raditi na otklanjanju nedostataka koje je pu
č
kipravobranitelj nazna
č
io u svojim Izvješ
ć
ima.Pu
č
ki pravobranitelj u svojim Izvješ
ć
ima daje ocjenu stanja i preporuke vezano uz poglavljakako slijedi:Stambeno zbrinjavanje – obnova - povrat privremeno zauzete imovineOsobe lišene slobodePostupanje policijskih službenikaGra
đ
enjeStanovanjeZdravstvena zaštita - zdravstveno osiguranjeStatusna prava gra
đ
anaGra
đ
anska stanjaSocijalna skrb – obiteljsko-pravna zaštita i skrbništvo – rodiljne i roditeljske potporePredškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i znanostKulturaImovinskopravni odnosiPravo na pristup informacijamaUpravaPravna i socijalna sigurnostSuzbijanje diskriminacijeOvo Izvješ
ć
e
 
o poduzetim aktivnostima u vezi s preporukama pu
č
kog pravobranitelja izIzvješ
ć
e o radu pu
č
kog pravobranitelja za 2011. godinu i Izvješ
ć
a o pojavama diskriminacijeza 2011. godinu izra
đ
eno je na temelju podataka dostavljenih od nadležnih tijela o poduzetim
 
3i planiranim aktivnostima vezano uz navedene preporuke, i to: Ministarstva pravosu
đ
a,Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva uprave,Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,Ministarstva financija, Ministarstva kulture, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvagraditeljstva i prostornoga ure
đ
enja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrane, Agencije zaodgoj i obrazovanje, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Agencije za zaštitu osobnihpodataka, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,Pravosudne akademije, Državne škole za javnu upravu, Hrvatskog nogometnog saveza iHrvatskog olimpijskog odbora.Nastavak izvješ
ć
a baviti
ć
e se poduzetim i planiranim aktivnostima po preporukama pu
č
kogpravobranitelja unutar svakog poglavlja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->