Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paolo Sidoni - Futuristi in trincea

Paolo Sidoni - Futuristi in trincea

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by Paolo Sidoni
Storia Verità, n. 57, maggio-giugno 2009.
Storia Verità, n. 57, maggio-giugno 2009.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Paolo Sidoni on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

 
CULlUR^.ì"
1O() NNI D] FUTUIìIS\{O
FUÎURISTINRINCEA
Carpiti dalpatrìottismoda/l'anloraper l',rzione, stguacì ì Marinetti si mobilitrronodJìntnede/l'interuettae/la PiuaGtrur nondia/c.A/b parolrfttro scguix'ìftttaarruolandnsilontaricrcolnb/tîterelilr sîi/tci.
-E-
*t',"',,,,"-"l,',rJJli' rL"rS-i,",','rn.^.,l.'n',,r.,ì.11.*,i,,J,,r1.,i]i,.,,,1,,1,,,,Í,,.s'-Ì,,, t,, ,,,,,".Ll ulrr,,,r.rrr,,tl,atriottisrrrrla gLrerra<rÌ.rgi,rrc,lr'l norrrl,,.pologìa,lellagru rrrerirrlerrzalrrrr: linarrri',11losrr.-',,.Lrrì'a,1,,li r'orr,llr'rslj1,,,,,,irìiirrli csîrcì,,i inriri LL:lL oro posilriliLì attrncrro cui Ilvrngrr:rrrlilrì riiric.,(liI,-rrrrrnl'', tarinctti-'erorLrbì rnim ìclìa ,rlirrgfrr.r i\ ol,,ziorìrì,r.hcl.tÌ'rrlelizzrì l.rr-ropa leirrìrrúLìel,,rcrr:rrtoirrtrrdcra.ril rlrparelrrc1'arlir:rlr,lrrbirtttcrrt,,inif,l') ,,eic.,at,l,r'rti f,rrgirrÌe rrrrrr,,ruororl,larnorlelrriti gfrìn(l( lc,il,,,,ìrrfrifo,l{ 11,,rrcrÌ'a.rr"uacrrr,l, r,.,:ip]lrt,rrel,L,'rL,-ilJ,rpp,tt,'r,l-I rrouo.s,"",rLrÌoeirl,r'rlei rtL,risri. lrlì,n{,,zltassolrrtalcllarrl\ll,.,.,1,f ir,lrl1,,)nrru{,rt.fflrrronrlialtr.llagost,',1, t)1-+ls(,rrrrrorlli,rrr,, li dut.rrio Salurrlrlrlr,rle1r'rarreLrtrrliri larrlrrrrrrt,lrl.trr..aLri,arLl,irli])nlrr!li.ìr(i rnllrr I:rr|lcirr.rarrB|crlr-rrar tìursi,r.ilrolrilitarro el,i,rzzltir,rrlttìlir. lfirmrìstisluotraì1riir.r,rniìi-,,.r,ri1rril llilltl'll|r,lrcIrirorrrlrrìstIrr r, ft,r. tl'r'.r,r.(iorizia, alnr:lerrt rrcderrtr'.r,rL1'urnrror'rrrl,llri,alr'l,Alla rr.ri,rrlialti;til,rllr.r-rrireat,r'rti,rrrr uollrrrrir olorrtrrilrelr:r,rrr1,,rtlefcr lr,,Ilc corìtrì l".srÌ1itrìrls1,rl.o. -,r1.rsiorr1t'ernìrù( ,rre(r',nnr,,r, fe n' lIl,ilrliotlrrlr:Vignetooliricd1917)ronfronioro gigonii.
aa a a 1 / r, l a rl t ar, 1t) r r rafi
1..Z':::l:
 
rrellc rì1.di lcrlrrm"si presertiì1rìi \irlo,,lariciclisliAuto rolilisri.urra iurnaziorre ararmilirarer,,r-ra ad affiarrarsiaìì escrcnocgola- re idr-ara rel Iii()l rlaltencnrr',L.iÌrersaglieli-oigi(anillo \à1,ìli.\l-lo scopl,iolrllaeuclladl aÌrl,ir,lclci r(ll\rierre srirrritol Batrglì,,-nr: ,omì,arrIr. ìurup1,oiir nrlrlc-|oso rlci lirtL i.tjeÌìtl1ì ,l;f pàr'îodeìlottarl p|rtorrcll ti,rrLl,agnia,I rrù,erLoìrccirni. Lgo I'iàtti. ,\,r-schlo Burci \rrrorrioSanr'tlia.(l:rr-lo I-rha.Nhrn'Sirrrri.chil|r' urie llililryolìrrrurrrvrlarreLtihr'.rlìcLiarntonrrIilcalla risita n,e(li-ca pcr ul]'ernin. i soriopoÍcà Uì|ltllctolosaolrelaziorreprrl rli cssclr:alrrrolar.o.rri3ìRu"s,lovicnc l-rparìraronrl rloudoplLrtonelrl-Ia I tiorrrpalrri,r.\rrrod-1ll,aJar'-nr'llirerllorlr;grtLrl;i rrfiiciaL,deibcNrìgli(i c,lartiglieri.r.crri-rrrelìi. oldltrrlilavalleria; .ucil-rroìiolgorr.rcll ardglieli :(lirli.segrclari0,l.il nro\ iLrcrto firtu r s r.ln larrteria;ì;rllne ì)cpclo. rrcgli al'pini.ll gotl.rrÌcìrr.rinrertoarri',rricr)i firr,lacosì pruierl;ir.'rlrpella.sLr,:r'r'ahc nvcralo.errr1'r,ar$ln àtoel,rsnr(,.licrmcrtc Le.i-dcrato.l Barrlgli,,rre,ornbarrloie- nc inìl)i(gàir.rreìla oIr monrrurar ellarrla.nrluussirlitàdelhtlrrlr-Peauftrir.lìfrrixccratcelìei.i-rauerliurr'l:ronechiarrrato)os-so l rc.\l,eli.ll reprlro con i lìrru-,isri fìnìarÌc r{trfÈr dellorrlirri liararrzalc.tl"aliralcl2il,f r('l)rt,ìpreparrfìnalrrrcrrcabattaglia.sollad escorrohi fcricolati.Sulìi-io ilt orrriria il lnmbardanurrro:l'srinatcìrrlìnrxrla lall scolr;rirrrorrel,Lrio. alticlicliaausîr'iàr'ri-sponle. Lrrtccr:rllatcir ull'a-no tli cql,rsi,'rri.;liir:Ìliàri ilr,-siziol:urorr rrrlitrì Tle ,\lbcli:rr-l)i.irrivo c,,rì,{uisrrrel Dossoìn-sirrn.Sottorrrrlgolo di shrulrrrr|rlalciatirlallrposizioni rolirle. il2l ottolrre l Iìattu3lionc ,orrrìru-do. gll a\,rrrie i solllàtidrlSc,ìi,,st''ìgono r1, hcfrrrxln e tlrr11r.austri,rrhr hc saltalo lìrc,r,ìallcùtuf ee'ef(1,ìfipf,.r\)itoraÌrìenr,.alla hrgu. Il giorno succcssilri. 'r ut)pc taliu|]e allorzano r:1ro.i-zioniorculralc('stnrerìdoirl.ol.l-Giocomoollo,Sbondieromenro,,1919
,,/)a.l,1, a r lt,ll 1 I I1,t.),/I I 1 l lí'l!:i.1,3
 
n,ertjLì ili,ò.ìcllcgrxnrr(,Ustfì{-fhc.Iù uuo1c11crr0rngiuloNla-rilìctti icli!cr.i-liinalnrerrteutrr-risrrroaisrrlurollsioflriítto il fh(fro \:ita gÌuIìosaùrcnrr:ulurirlÌr(r'LLrrarallîrdrb passari-.rn..,'al-tro rexlie(,.comc anchc Boctricini.i-r:orrìu.ploprio lrhi:r.cinr,,erroÌ[,ttur1ìorIlncdigclnlinoIluscia-r0 Lr()rlìllÌlì,l]-ont verso rtcT,zàtìm-tL' r.icrrcdlì ùìc c slrelli ronle gaùt-Lie ltlflr{iaîc ccr.hirrno di rl.rrrrì-Ìe. Nit]ll(.'.'lraglj rrIinri elisrrlìd'anrreal)rx.oCiasina.larirrertiie\-or.ìla ìx'ttcill cfii imsionlèBot-cio . alpittorcrrnie altri tlue".ol-d.ìti vcrìÌt(:rnialo in !trlettatLvrur-zata a soliI00 rrr.tri dnllenuovcposrazir)ùìrs1fiàchlrliuLluellaarrottepnìl,r:lla lclla nriaviralxri-veÌàlrurÌ rfi( ol) il leadcr'leìFLr-
Fer'nolonÍqdre ì|érirúoddniir
DuralrrIìl)cmrlrneradslùaî-taglioÌrr:iirrrhardo ellaztrra rL.lGarrla. ntrrrni d;glarlià o !.rlidi trnr,.f.solirrrdile. noiàcùro-Ìrcrri digolinf,lia iìgr'lrppo Lirr-trùi.d\j ,hili,r:,ll.rtrl,ar,rlilrrr{ !l,lilgl".lis,err..irrrprr..i,,:riLcllicÌrc uraccuirri lirgliLliar.talolarti.lì arrcr.c'-oìalsiulo.Ì."alalctcra ohcalrolirafurrrristc-l'i-lro(lalsirrloritilizzateDerli\ìrl-earc1,"dccr cll'aralsuirdiarrÍ i-Là sorlo.lclB{ttàiilioncLo ì,ìrarrlostaplòroJgeldo l lourri-f. La zr)urloperazioneitrrca-sciara rollrnrari rlesliàlpnrio.r)ciprini rtidirtnrbr.e.sliarruoÌatirrel-lc rlilizicrolonrariereÌìgoùÌtnsrìl roneriloOo"u arò? sirlo-rnarrrhlìor:cir:rrrin ula lcttrrraEuilio(lciclìir\tr{ilarro, orrznzorra di;1ucr.r'rot,ò rir.ere".1\1ndi a|haorlLrnaleìrìoifL{rrtl,pcfloÌrìàrcùllr Dl).e ilut Ìisli Ìro rì.voeliorìr) srìl)eîe-Dopol-csl,r'r'i.r-za olorrtaliasi rlecidoloarl nr'u')-larsincll rser.i:itoegolalc.rrnr'r.r-to ribrrlito|rel nutifcstoL"orgftglioirrlirìno"'rlelÌ11 dnrr:rlbr.r.lrcnl€dell'l6ontol9tóIforti talionin rriftea.
a) r,1./ l'1,a.laa, r r',. / ar a r a:t a a
llpinorèCdrloCorràt88t-t9óó1.
lltlt)lrr,ltil,tt:l,,,í:r:)t:.tl).|t r lrtt:,1l:,,1,
4'iit,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->