Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obuka Za Izradu Pica

Obuka Za Izradu Pica

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Vesna Bogdanović

More info:

Published by: Vesna Bogdanović on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
1
ОБУКА ЗА ИЗРАДУ ПИЦА
Приручник за полазника
 
2
САДРЖАЈ:УВОД1. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА НА РАДУ2. СИРОВИНЕ ЗА ИЗРАДУ ПИЦА3. ИЗРАДА ПИЦА3.1. ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ СИРОВИНА ЗА ТЕСТО И НАДЕВ3.2. ИЗРАДА И ОБЛИКОВАЊЕ ТЕСТА ЗА ПИЦЕ3.3. ПЕЧЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПИЦА
 
3
УВОД
Приручник за полазнике Обуке за израду пица развијен је у оквиру пројекта Развој системафункционалног основног образовања одраслих у Србији – „Друга шанса“. Приручник јенамењен полазнику који се образује у школи за основно образовање одраслих и ослања се напринципе, циљеве и исходе функционалног основног образовање одраслих и на циљеве иисходе програма обуке за израду пица.Послови израде пица припада подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране,прехрамбеној струци, област пекарство. Редовно похађање обуке уз употребу овог приручникаомогућује стицање основних знања, вештина и стручних компетенција на пословима израдепица. Стечена знања, вештине и стручне компетенције омогућују даљу стручну обуку запослове израде хлеба, израде пецива и израде бурека и пита.Сврха Приручника је унапређење знања и вештинa неопходних за успешно обављањепослова израде пица. Садржаји дати у приручнику такође омогућују успешно припремање иполагања испита за обуку.Приручник се састоји из неколико целина. У прва два поглавља обрађене су меребезбедности и заштите на раду у пекарству и основне сировине у пекарству. У трећемпоглављу се обрађује тематика израде пица. Дате су основне имформације о начину: – 
 
припреме и дозирања сировина за тесто и надев, – 
 
изради и обликовању теста за подлоге за пице, – 
 
печења и паковања пице.На крају сваког поглавља дате су дефиниције кључних појмова који се користе у тексту, каои питања и задаци чији је циљ провера наученог и разумевања прочитаног.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->