Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zen jegyzet - A tartósság illúziója

Zen jegyzet - A tartósság illúziója

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Nagy Attila (Puli)
"Már régebb, hogy láttam a fészbukon, egy egyetemi tanárnő rakta fel, hamburgert, mely úgy nézett ki, hogy soha el nem romlik, mert néhány hét után is, majdnem teljes frissességet mutatott. És akkor meg van a két tábor, a jók és a rosszak. A rohad kapitalista, aki a haszonért agyontartósított élelmet árul, és az ártatlan fogyasztó, akit mérgez. Ma a véleményszabadság világában mindenki figyelmeztet mindenkit, a fogyasztók táborában, hogy miben, mennyi méreg van. A tanárnő is ezzel a céllal rakta fel. Folyik, a jó és a rossz mitologikus háborúja. Amelytől nem látjuk a lényeget, mely ránk is vonatkozik."
"Már régebb, hogy láttam a fészbukon, egy egyetemi tanárnő rakta fel, hamburgert, mely úgy nézett ki, hogy soha el nem romlik, mert néhány hét után is, majdnem teljes frissességet mutatott. És akkor meg van a két tábor, a jók és a rosszak. A rohad kapitalista, aki a haszonért agyontartósított élelmet árul, és az ártatlan fogyasztó, akit mérgez. Ma a véleményszabadság világában mindenki figyelmeztet mindenkit, a fogyasztók táborában, hogy miben, mennyi méreg van. A tanárnő is ezzel a céllal rakta fel. Folyik, a jó és a rossz mitologikus háborúja. Amelytől nem látjuk a lényeget, mely ránk is vonatkozik."

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nagy Attila (Puli) on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
Már régebb, hogy láttam a fészbukon, egy egyetemi tanárnő rakta fel, hamburgert, melyúgy nézett ki, hogy soha el nem romlik, mert néhány hét után is, majdnem teljesfrissességet mutatott. És akkor meg van a két tábor, a jók és a rosszak. A rohadkapitalista, aki a haszonért agyontartósított élelmet árul, és az ártatlan fogyasztó, akitmérgez. Ma a véleményszabadság világában mindenki figyelmeztet mindenkit, afogyasztók táborában, hogy miben
,
mennyi méreg van. A tanárnő is ezzel a céllal rakta
fel
. Folyik, a jó és a rossz mitologikus háborúja. Amelytől nem látjuk a lényeget, melyránk is vonatkozik.A tartósítás, konzerválás nagyon régi. Több ezer éves már, ha a bebalzsamozottfáraókat nézzük, és tartott napjainkig, Lenin
-
fáraóig. Ami kikezd mindent, az nem más,mint az enyészet, a rothadás, vagyis a mulandóság, a nem
-
Lét. Alapvető szellemiproblémánk a mulandóság, a nem
-
Léttel szemben védekezni. Ez magyarázza meg Jézusszavait, aki meg akarja menteni életét, az elveszíti. A megmenteni akarás,
a ko
nzerválás,
az a nem-
Léttel szemben történik, azzal való szembenállás!
A
mulandóságnak kite
ttet
szeretné szembeállítani a nem
-
Léttel
, vele szemben
állandósítani
.
Amíg a régi görög bölcsesség, amúgy minden hiteles bölcsesség, azt tanította, hogy azelmúlással szemben semmi nem állítható, addig Szokratésztól erre fele, már a filozófiaarra törekedett, hogy gondolati síkon, egy örök filozófiát alkosson, a mulandósággal
szemben
, mely minden korban érvényes, a korok mulandósága nem kezdi ki
. A gondolat
nem tudta elviselni, hogy állandóan a nem
-
Léttől való fenyegetettségben éljen. Azótanyugat, minden korban, a végérvényesség gőgjével gondolkodott. Mint, ahogy
az anyagit
próbálja óvni az ember a mulandóságtól tartósítással, úgy tudatát is próbálja óvni,tartósítani, a mulandósággal szemben, minél statikusabb fogalmakra épülő
gondolko
dással, ami
a
z állandóság illúzióját nyújtja
, a nem-
Léttel szemben. Nemvagyunk tudatában, de mindannyi
u
nk élete, arra megy rá, hogy védekezzünk a nem
-
Léttel szemben. Az éber tanárnő,
a
ki éberen vigyázza, mi az egészséges
,
és mi nem, nemveszi észre, hogy az ő tudománya lényege is, amit átad tanulóinak, épp annyiratartósított, soha nem múló fogalmakkal. És szellemi értelemben épp annyira mérgező,ártalmas az életre nézve, a szellemi életre, mint a hamburger a biológiaira nézve.
Az
a baj, hogy mereven szétválasztjuk, nyugati módon, nagyon mereven
, a szellemi
életet a biológiaitól. Így nem vesszük észre, hogy a kettő
 
Egy. És ennek az Egynek ártun
, amikor tartósítunk, biológiailag
,
és szellemileg. Aki meg akarja menteni életét, a
nem-
Léttel szemben, az azzal szemben tartósít, állandósít,
 
nem veszi észre, hogymagának az Életnek árt,
ami az Egyben rejlik,
azt pusztítja, mert a tartósított nem élőmár, maga a tartósítás fosztotta meg életétől az élőt
.
Nem vesszük 
 
észre, hogy a nem
-
Lét, csak a felszínt veszélyezteti, a mulandót, a Láthatót,és nem a
l
áthatatlan Lényeget
 
a mélységben,
 
azt, amit konzerválni akar a nem
-
Léttel
szemben
. Így a felszín konzerválása
, szellemileg, lelkileg
vakká teszi a
 
mélységláthatatlan
l
ényegével
szemben, mi maga az
É
let. A nem-
Léttel szembeni
 
védekezésben,elveszíti kapcsolatát a
z
é
let szellemi, lelki
lényegével
. E
lveszíti életét
, mert
az élet a nem
-
Létben rejtőzik.
 
Isten a Semmiből teremtett, a nem
-
Létből, és ez ismétlődik meg akkor,
 
amikor az ember elveszíti életét
a nem-
Létben, hogy elnyerje, ahogy Jézus
mondta. Amit
konzerválunk, az élő volt, a mélységgel való kapcso
la
ta révén
,
de a konzerválással,megszűnik élőnek lenni. A felszín tartósításával elveszítjük a kapcsolatot a mélységek életével, ami az élet forrása, a mélység az Élet.
 
Jézus mondta, aki meg akarja menteniéletét, az elveszíti
. De, a
ki elveszíti magát
, a nem-
Létben, úgy érzi
,
megsemmisül, annak az élet, a láthatatlan Lényeg, az Élet, maga mutatkozik meg, nyilatkoztatja ki magát.
 
A tartósítás, állandósítás a változóval szemben. A változás eredménye, melyben a nem
-
Létnek szerepe van, az átalakulás, mi a teljességet
, az ember telje
sségét
 
eredményezi.
Az
élet forrása a teljesség, hogy még teljesebben oda térjen vissza. A teljesség maga az élet.
 
Aki tartósítani akarja életét, azt, ami a külső, és nem a Lényeg, az elveszíti az életet, a
 
belső
 
Lényeget, az élet teljességét.
 
Nem létezik, egzisztenciális szempontból, az ellentét a jók, akik megeszik a tartósítotthamburgert, és a rosszak között, akik tartósítanak. Mindkét tábor a nem
-
Léttelszembeni védekezés talaján áll. Aki, nem tartósított, bió ételt akar enni, lényegében a
nem-
Léttel szemben védekezik, úgy érzi, hogy a tartósított étel
 
veszélyezteti életét. Ő isépp úgy meg akarja menteni életét, mint, aki tartósít
 
a haszonért. Aki tartósít
, ahamburger
gyártó,
 
a nagyobb profit érdekében teszi, azzal védekezik a
nem-
Léttelszemben, a gazdagság illúziójával, mert úgy érz
i,
a szegénység veszélyezteti életét
. Anem-
Léttel szemben a ma
embere
védekezik, attól függetlenül, hogy melyik oldalon áll.Tehát az igazi egzisztenciális probléma nem az egészséges étel,
vagy a haszon, hanem anem-
Léttel szembeni védekezés, ez foszt meg az élet teljességétől, mert az igazi életteljesség, mert az élet nem másból fakad, mint ami teljes
.
Ezért problémás
, a hinni,
vagy nem hinni az összeesküvés elméletekben
 
 – 
a hamburger
sztorija könnyen folytatódik összeesküvés elméletben. Hamis ellentét, hogy igazak 
, vagy
nem. Akik igazaknak tartják, vagy, akik nem, egyformán a nem
-
Léttel szemben állnak 
-
a lélek mélyén
,
ugyan azon a talajon állnak 
, ugyan az a tudattalan m
otiváció
-
és az ellenvédekeznek, azzal, hogy hiszik, vagy azzal, hogy nem hiszik. Mindkét változat mögött, abiztonság, a tartósság, a stabilitás
 
problémája húzódik meg, tudattalanul.
 
A külső ápolása, tartósítása, nagyon régi
, a halott, elhanyagolt
belső
t
kompenzálja
.
Jézusaz edény külsejének tisztántartásáról beszél, amikor a belső szennyes. A farizeusokatmeszelt sírokhoz hasonlítja, akik belül csupa rothadás. A tartósítás, lényegében csak akülsőre vonatkozik, arra, ami kézzelfogható, materiális. Mert a szel
lemet, lelket, nem
kell tartósítna, mert életük önmagukból fak 
ad.
Tehát a tartósítás, csak a külső és belsőkonfliktusában nyeri el igazi értelmét. Amikor az ember belül rothadás, szellemileg,
lelkileg,
és elveszíti bizalmát, szellemében, lelkében, ezeknek szilárdságát, akkor a tartóskülső
ben, anyag
ban, formában
, gondolatban keresi a l
éte szilárdságát. A tartósítás
a
külső és belső, az elme és a lélek 
 
diszharmóniájából
fakad.
Amikor a belső lágy lesz,
mert rot
had, nem nyújt már szilárdságot, akkor az ember a külsőt próbáljamegszilárdítani, hogy abba
 
kapaszkodjék, nehogy elnyelje
,
önön mélysége
, mely rothad,
vagyis önön belső káosza, mert a rothadás visszatérés a káoszba.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->