Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nestor - POWIEŚĆ MINIONYCH LAT.pdf

Nestor - POWIEŚĆ MINIONYCH LAT.pdf

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Published by Andrzej Puchalski

More info:

Published by: Andrzej Puchalski on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
NESTOR 
 POWIEŚĆ MINIONYCH LAT
 
1.O narodach świata
Po potopie trzej synowie Noego rozdzielili ziemię — Sem, Cham,Jafet. I przypadł wschód Semowi: Persja, Baktria, aż do Indiiwzdłuż i wszerz do Rinokorura, to jest od wschodu i do południa, iSyria, i Media po rzekę Eufrat, Babilon, Korduena, Asyryjczy-cy,Mezopotamia, Arabia Starsza, Elimais, Indie, Arabia Silna,Celesyria, Komagena, Fenicja wszystka.Chamowi zaś przypay południowe kraje: Egipt, Etiopia przyległa Indom i druga Etiopia, z której wypływa rzeka etiopskaCzerwona, ciekąca na wschód, Tebaida, Libia przyległa Cyre-najce, Marmaria, Syrt, Libia druga, Numidia, Masyria, Maury-tania przeciwległa Gadyrowi. Z położonych zaś ku wschodowiotrzym[Cham] Cylicję, Pamfilię, Pisydię, Myzję, Likaonię,Frygię, Kabalię, Licję, Karię, Lidię, Myzję drugą, Troadę, Eolidę,Bitynię, Starą Frygię; i wyspy niektóre: Sardynię, Kretę, Cypr irzekę Gihon, zwaną Nilem.Jafetowi zaś przypadły północne kraje i zachodnie: Media,Albania, Armenia Mała i Wielka, Kapadocja, Paflagonia, Gala-cja, Kolchida, Bosfor, Meotyda, Derewia, Sarmaci, Taurianie,Scytia, Trakowie, Macedonia, Dalmacja, Molosowie, Tessalia,Lokria, Pelenia, która i Peloponezem się zowie, Arkadia, Epir 
 
Iliryk, Słowianie, Lichnicja, Adriacja, Morze Adriatyckie. OtrzymałJafet też i wyspy: Bretanię, Sycylię, Eubeę, Rodos, Chios, Lesbos,Cyterię, Zacynt, Cefalonię, Itakę, Korcyrę, część azjatyckiejstrony, zowiącą się Jonia, i rzekę Tygrys, płynącą miedzy Media aBabilonem. Od Morza Ponckiego ku łnocnym stronom maDniestr i ry Kaukaskie, to jest gierskie, i stamd doDniepru, oraz inne rzeki: Desnę, Prypeć, Dźwinę, Wołchow, Wołgę,która płynie na wschód, w dział Semowy. W Jafetowym zaś dzialesiedzą: Ruś, Czudź i wszelkie ludy: Mera, Muroma, Weś, Mordwa,CzuZawołocka, Permianie, Peczera, Jamianie, Jurga, Litwa,Zemigoła, Korś, Letygoła, Liwowie. Lachowie zaś i Prusowie, iCzudowie przytykają ku Morzu Wareskiemu. Nad tym zaś morzemsiedzą Waregowie: tędy ku wschodowi — do działu Semowego;nad tymże morzem siedzą oni i ku zachodowi, do ziemi angielskieji do oskiej. Jafetowe bowiem i to pokolenie: Waregowie,Szwedzi, Normanowie, Goci, Ruś
1
, Anglowie, Galicjanie, Włosi,Rzymianie, Niemcy, Korlagowie, Wenecjanie, Fragowie i inni; onizaś siedzą od zachodu ku południowi i sąsiadują z plemieniemChamowym.Sem zaś, Cham i Jafet, rozdzieliwszy ziemię i losy rzuciwszy, postanowili, aby nikt nie przekraczał działu bratniego i żył każdyw swoim dziale. Był jeden język. A gdy rozmnożyli się ludzie naziemi, zamyślili zbudować wieżę do niebios, za czasów Nektana iFalega. I zebrali się na miejscu pola Senar budować wieżę doniebios, a wokół niej gród Babilon; i budowali wieżę tę czterdzieści lat, i nie dokończyli jej. I zstąpił Pan Bóg obaczyć gródi wieżę, i rzekł Pan: „Oto ród jeden i język jeden". I pomieszał Bóg języki, i rozdzielił na siedemdziesiąt i dwa narody i rozproszył pocałej ziemi. Po zmieszaniu zaś języków g wiatrem wielkimzburzył wieżę; i jest szczątek jej między Asyrią a Babilonem, i mawzwyż i wszerz 5433 łokci, i mnogie lata zachowuje się tenszczątek (s. 209—211)
2
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->