Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Körmendi Tamás: Zagoriensis episcopus

Körmendi Tamás: Zagoriensis episcopus

Ratings:
(0)
|Views: 42|Likes:
Published by Tamás Körmendi
Körmendi Tamás: Zagoriensis episcopus. Megjegyzés a zágrábi püspökség korai történetéhez. In: "Fons, skepsis, lex." Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor -- Révész Éva -- Szabados György. Szeged 2010. 247--256.
Körmendi Tamás: Zagoriensis episcopus. Megjegyzés a zágrábi püspökség korai történetéhez. In: "Fons, skepsis, lex." Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor -- Révész Éva -- Szabados György. Szeged 2010. 247--256.

More info:

Published by: Tamás Körmendi on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
„Fons, skepsis, lex” 
Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére 
SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék Szegedi Középkorász Műhely Szeged 2010 
 
 
A kötet megjelenését támogatta:
Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Országos Levéltár – Szegedi Tudományegyetem Medievisztikai Kutatócsoportja Szegedi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kara Szegedi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Szegedi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar Történeti Segédtudományok Tanszéke Szegedi Középkorász Műhely 
Szerkesztette:
Dr. Almási Tibor Révész Éva Dr. Szabados György 
Címlap festményei:
Juhos-Kiss Sándor 
Fénykép:
Segesvári Csaba 
© a szerz
ő
k© a szerkeszt
ő
k
 
 
247
K
ÖRMENDI
T
AMÁS
 
Zagoriensis episcopus 
(Megjegyzés a zágrábi püspökség korai történetéhez) 
 
mikor 1102-ben Kálmán király szabadságot adott a zárai Sz
ű
z Máriaapácakolostornak, intézkedésének tanúi között bizonyos Sigindinus püspök ismagasztalta a döntést;
1
kilenc esztend
ő
vel kés
ő
bb, 1111-ben pedig, amikor akönyves uralkodó meger
ő
sítette a zobori apátságot a Szent Istvántól nyert nyitraivámharmadok birtokában, az err
ő
l szóló iratot Manasses püspök pecsételte meg.
2
A két
ő
pap pályafutásában közös, hogy az emléküket fenntartó oklevelek szerint mindketten a„zagorjei”
(Zagoriensis)
egyházmegye élén álltak. Ezt a püspökséget – amely több ismertforrásunkban ilyen néven nem is szerepel – a régebbi szakirodalom többnyire a zágrábi
dioecesis
nek feleltette meg;
3
Györffy György ellenben a tinnini (knini) székhely
ű
ún.horvát püspök
4
ő
papi székével azonosította.
5
Felvetésére sem a magyar, sem a horváttörténettudomány nem reagált érdemben. A magyar kutatók többsége azóta mindenesetresem Sigindinust, sem Manassest nem tartja számon a zágrábi f 
ő
pásztorok névsorában,
6
ahorvát medievisztika ellenben ma is egyöntet
ű
en úgy véli, hogy a két püspök egykor aSzent László által alapított drávántúli egyházmegye élén állott.
7
Rövid dolgozatombanel
ő
bb áttekintem a Sigindinus, ill. Manasses életpályájára vonatkozó adatainkat, majdamellett igyekszem érvelni, hogy a „zagorjei” püspökséget – a régebbi szakirodalom ésMakk Ferenc
8
álláspontjával egyez
ő
en – a zágrábi egyházmegyével kell azonosítanunk.
Sigindinus pályafutására vonatkozó adatok
Az 1102-ben „zagorjei” püspökként szerepl
ő
ő
pap nevét a zárai okleveletleszámítva egyetlen megbízható hitel
ű
forrásban sem említik, csupán két hamisítványban.Az egyik egy Szent László nevére, 1093-i évszámmal koholt oklevél, amely a királynak akalocsai (bácsi) érsekség és a pécsi püspökség határvitájában hozott állítólagos ítéletét
1
DHA I. 330.; magyar fordítása: ÍF 1050–1116. 210. (Körmendi Tamás) – Az oklevél hitelességét kronológiaiés történeti érvek alapján Pauler Gyula és Fejérpataky László kétségbe vonta (P
AULER
1888. 326–327.;F
EJÉRPATAKY
1892. 21.), érveiket azonban Vjekoslav Klai
ć
és Györffy György meggy
ő
z
ő
en cáfolta: K
LAI
Ć
 1905. 110.; DHA I. 329.
2
DHA I. 383.; magyar fordítása: Lt–kt 39–40. (Bellus Ibolya)
3
K
ERCSELICH
1760. 74.; F
ARLATI
1751–1819.
 
V. 350.; T
KAL
Č
I
Ć
1892. 60.; P
AULER
1899. I. 222., 468. (406. jegyz.) (vö. P
AULER
1888. 328.); Š
IŠI
Ć
 
1914. 521., 536.
4
Az ún. horvát püspök
(episcopus Chroatensis, episcopus regni Croatiae)
intézménye 1024–1030 közöttlétesült, s m
ű
ködésére 1090-ig vannak adataink. Életre hívásában valószín
ű
leg nagy szerepet játszott, hogyamikor az 1020-as években Velence elfoglalta a dalmát tengerpart püspöki városait, III. Krešimir (1000–1030) horvát király a velencei befolyástól független egyházszervezetet igyekezett kiépíteni országában. Atisztség betölt
ő
 je hosszú ideig nem rendelkezett állandó rezidenciával (Tinnin közelében álló széktemplomátcsak 1078-ban szentelték fel), hanem mindenkor a királyi udvarban tartózkodott, ahol
ő
felelt az uralkodókörnyezetének lelki életéért, s egyszersmind a királyi kápolnát is vezette. A spalatói érsek szuffragáneusánakszámított. A horvát püspök tényleges feladatköre vélhet
ő
en a zágrábi püspökség alapításával sz
ű
nt meg,azonban maga a cím a XII. század végéig fennmaradt (B
ARADA
1931.; V
IDOVI
Ć
1996. 97–98.).
5
G
YÖRFFY
1984. 95.; DHA I. 290. (11. jegyz.), 388. (3. jegyz.)
6
E
NGEL
–K
OSZTA
1996. 740.; T
ÖRÖK
2002. 204.
7
D
OBRONI
Ć
1995a; D
OBRONI
Ć
1995b.; V
IDOVI
Ć
1996. 518.
8
M
AKK
1996. 165.
A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->