Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
g_M_201303

g_M_201303

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Alex Vodnicear

More info:

Published by: Alex Vodnicear on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

 
!"#2
MARTIE 2013
Cum po¸ ti s˘ a fii
un tat˘ a bun
 
Dori ¸  ti mai multe informa ¸  tii sauun studiu biblic gratuit la domiciliu?Accesa ¸  tiwww.jw.org sau scrie ¸  ti-nela una dintre adresele de mai jos.
MARTORII LUI IEHOVA:
ROM ˆ ANIA: CP 132, OP 39, RO-024330Bucure¸ sti. MOLDOVA: PO Box 472, MD-2005 Chi¸ sin˘ au. Pentruo list ˘ a cu toate adresele po¸ stale, vezi www.jw.org/contact.Aceast ˘ a publica ¸ tie nu se comercializeaz˘ a. Ea este distribuit ˘ aˆ ın cadrul unei lucr ˘ ari mondiale de instruirebiblic˘ a, sus¸ tinute prin dona ¸ tii. Dac˘ a nu exist ˘ a alt ˘ a indica ¸ tie, citatele biblice sunt din
Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi. Awake!
(ISSN 0005–237X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.;L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201–2483,and by Watch Tower Bible and Tract Society of Canada, PO Box 4100, Georgetown, ON L7G 4Y4.
5
2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Toate drepturile rezervate. Printed in Germany.Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus.Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus.
!"#2
 ˆ IN ACEST NUM ˘ AR
    S    U    B    I    E    C    T    U    L    D    E    C    O    P    E    R    T ˘    A
Cum po ¸  ti s˘ a fii un tat˘ a bun
PAGINILE 4–73 LUMEA ˆ IN OBIECTIV8 LUMEA ANIMALELOR
Elanul — un uria¸ s al p˘ adurii
10 POTRIVIT BIBLIEI
Pornografie
12 AJUTOR PENTRU FAMILII
Cum s˘ a stabili ¸ ti reguli pentru copilul vostruadolescent
14 PORTRETE DIN TRECUT
Robert Boyle
16 OPERA UNUI PROIECTANT?
P˘ aianjenul s˘ aritor¸ si vederea luiˆ ınce ¸ to¸ sat˘ a
s
ALTE ARTICOLE
pe www.jw.org 
ADOLESCEN¸ TI
TINERII SE ˆ INTREAB ˘ A. . .
CE S ˘ A FAC CA S ˘ A NU MAI AM  ˆ ANLUCRURILE?
Te-ai s˘ aturat s˘ a- ¸  ti termini mereu treburile prin cas˘ a¸ si temele pentru ¸ scoal˘ aˆ ın ultimul moment? Trebuieneap˘ arat s˘ a pui cap˘ at obiceiului dea amˆ ana lucrurile! Acest articolˆ ı ¸  tiva fi util¸ siˆ ın cazulˆ ın care te sim ¸  ticople¸ sit de o anumit˘ a sarcin˘ a, nu aichef s-o rezolvi sau e¸ sti deja preaocupat.
(C˘ auta ¸ ti la ˆ INV ˘ A ¸ T ˘ ATURI BIBLICE/ADOLESCEN¸ TI)
COPII
Citi ¸  ti povestiri bibliceˆ ın imagini.Folosi ¸  ti-v˘ a de paginile cu activit˘ a ¸  tipentru a v˘ a ajuta copiii s˘ acunoasc˘ a mai multe desprepersonajele¸ si principiile moralece se g ˘ asescˆ ın Biblie.
(C˘ auta ¸ ti la ˆ INV ˘ A ¸ T ˘ ATURI BIBLICE/COPII)
Vol. 94, nr. 3 / Monthly / ROMANIANTirajul fiec˘ arei edi ¸  tii: 43 524 000ˆ ın 98 de limbi
rr
 
LUMEA  ˆ IN OBIECTIV MAPAMOND
Eradicarea foametei este o problem˘ a cenu¸  tine doar de produc ¸  tia de alimente.Se estimeaz˘ a c˘ a agricultorii pot produ-ceˆ ın prezent suficient˘ a hran˘ a pentru12 miliarde de oameni, cu cinci miliar-de mai mult decˆ at popula ¸  tia actual˘ a aplanetei. Problema¸  tine mai degrab˘ a deun sistem economic orientat spre profi- turi, de distribu ¸  tie¸ si de risip˘ a.
ARGENTINA
 ˆ In Argentina, trei dincinci profesoriˆ ı¸ si iau li-ber din cauza stresuluisau a violen ¸  telor de lalocul de munc˘ a.
CHINA
Se crede c˘ a,ˆ ın China, dou˘ a treimi dinora¸ se nu vorˆ ıntruni noile norme guver-namentale cu privire la calitatea aerului,norme care vor intraˆ ın vigoareˆ ın 2016. ˆ In plus, apa ob ¸  tinut˘ a din majoritatea sur-selor subterane este clasificat˘ a drept„d˘ aun˘ atoare sau extrem de d˘ aun˘ atoare“.
MAREA BRITANIE¸ SI STATELE UNITE
Aproape un sfert (24%) din participan ¸  tii la unsondaj efectuatˆ ın rˆ andul profesioni¸ stilor din do-meniul financiar au declarat c˘ a, „pentru a sebucura de succes, ar fi dispu¸ si s˘ a recurg ˘ a, la unmoment dat, la o conduit˘ a neetic˘ a sau chiar ile-gal˘ a“.¸ Saisprezece la sut˘ a au recunoscut c˘ a ar fi ˆ ın stare chiar s˘ a comit˘ a o infrac ¸  tiune, „dac˘ a ar ¸ sti c˘ a scap˘ a neprin¸ si“.
COREEA DE SUD
„C˘ aminele“ alc˘ atuitedintr-o singur˘ a per-soan˘ a vor deveniˆ ıncurˆ and ceva normal ˆ ın Coreea de Sud.
    S   u   s   :
      5
    F   e   r   n   a   n    d   o    M   o    l   e   r   e   s    /    P   a   n   o   s    P    i   c    t   u   r   e   s   ;    j   o   s   :
      5
    N   a    t   a    l    i   e    B   e    h   r    i   n    g    /    P   a   n   o   s    P    i   c    t   u   r   e   s
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->