Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Democratie Si Toleranta

Democratie Si Toleranta

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Democratie Si Toleranta
Democratie Si Toleranta

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Talida Roxana Zaharia on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
 
Democraţie şi toleranţă. „Noile educaţii”
 
Motto:
 
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi ( 
Articolul I Declaraţia Universală a Drepturilor Omului)
Sentimentul de toleranţă a existat la noi într-o măsură excepţională, ţăranul român fiind omul cel mai tolerant din Europa
Simion Mehedinţi
Profesor MIRELA (MULŢESCU) ROŞIORU
(Şcoala nr. 6 „Nicolae Titulescu” Constanţa +Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa)
Problematica lumii contemporane a generat în sfera politicii, culturii şieducaţiei un număr de imperative cum sunt: apărarea păcii, salvarea mediului etc.Aceste imperative se regăsesc sub formă de recomandări şi rezoluţii adoptate deONU, UNESCO, Consiliul Europei, diverse ONG-uri şi guverne.În acest context va avea loc şi o transformare a învăţământului. Despreacesta Alvin Toffler spunea că: „Se va învăţa mai mult decât acum în afara claseişi mai puţin în clasă. În ciuda opoziţiei sindicatelor, durata studiilor obligatorii seva scurta. În locul unei rigide segregări de vârstă, tinerii şi vârstnicii se vor amesteca. Învăţământul se va întrepătrunde şi împleti mai strâns cu munca şi se varepartiza mai echitabil pe parcursul vieţii.”Problematica lumii contemporane este prezentă în noile tipuri de educaţiisau „noile educaţii”. Aceste „noi educii” corespund unor trebuinţe socio- pedagogice. În programele UNESCO figurează 11 exemple de „noi educaţii” întrecare: educaţia relativă la mediu, educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media,educaţia în materie de preocupare pentru o nouă ordine economică internaţională,educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia nutriţională, educaţia economicăşi casnică modernă, educaţia pentru timpul liber, educaţia interculturală, educaţia pentru pace, educaţia pentru democraţie şi toleranţă.
TOLERANŢA
1.
 Definiţie
 Toleranţa înseamnă cunoaşterea, recunoaşterea şi acceptarea modului de afi al persoanelor şi grupurilor. Aceasta presupune alegerea deliberată de a nuinterzice, a nu împiedica, a nu interveni în comportamentul unei persoane sau alunui grup chiar dacă noi dezaprobăm aceea purtare şi avem şi cunoştinţe şi putereade a interzice sau împiedica.2.
 Manifestări ale toleranţei
-
la nivelul indivizilor 
: toleranţa cere să acceptăm diferenţele individuale,oricât de diferite ar fi de valorile noastre.
 
-
la nivelul instituţiilor şi a relaţiilor noastre cu acestea
:* presupune să-i ascultăm pe cei care au opinii diferite şi să analizăm cuobiectivitate argumentele acestora;* să nu considerăm că cei care au opinii diferite sunt duşmanii noştri;*să ne susţinem propriile opinii cu argumente solide;*să acceptăm că, uneori, opiniile noastre pot fi greşite;*să acceptăm că, uneori, opiniile celorlalţi pot fi valoroase.-
la nivelul societăţilor:
la nivelul comunităţii mondiale, într-o lume ainterdependenţelor, inter şi multiculturalitatea reprezintă o condiţie esenţială amanifestării toleranţei.3.
Caracteristicile toleranţei
*respectul diversităţii şi alterităţii*respectul libertăţii de alegere*solidaritatea*dialogul social*responsabilitatea
 Responsabilitatea individuală
şi implicarea civică sunt trăsături carese dezvoltă când există condiţii prielnice; de pildă, într-o democraţie existăcondiţii pentru a împărţi reciproc sarcinile la nivelul unui grup, sarcini careconduc la obţinerea binelui public, a ordinii, precum şi a independenţei personale. Responsabilitatea individuală implică existenţa unei sensibilităţifaţă de nevoile şi problemele grupului. O persoană cu simţ de responsabilitate personală atrage atenţia grupului asupra situaţiilor care funcţionează îndetrimentul grupului. Persoana respectivă poate propuo serie deschimbări ale metodelor de acţiune ale grupului, pentru binele acestuia.
 Responsabilitatea individuală
mai înseamnă obedienţa conştientă şivoluntară faţă de toate măsurile pe care grupul le ia în scopul de a încerca să-şi rezolve problemele. Aceasta nu înseamsupunerea pasifaţă decerinţele grupului, pur şi simplu pentru a nu-ţi atrage neplăceri din parteaacestuia; este un act voluntar, susţinut de dorinţa de a ajuta promovareaintereselor grupului.Grupurile pot manifesta o
responsabilitate colectivă
cu păstrarearesponsabilităţii individuale a fiecărui membru al grupului. Ca alternativă,caracterul colectiv al responsabilităţilor de ordin moral poate conduce laindividualizarea responsabilităţii morale. Aceasta înseamnă că, dacă fiecaredintre noi este cel mai bun judecător şi promotor al propriilor interese, atuncicea mai bună metodă de a ajunge la o răspundere distribuită în grup pentru binele grupului este de a-i delega fiecăruia responsabilitatea pentru propriul bine.4.
 Manifestări ale intoleranţei în raport cu:
*rasa*credinţele religioase
 
*opţiuni politice*sex opus sau diferite practici sexualeManifestările intoleranţei pot duce la: încălcarea libertăţii şi demnităţii persoanei, privarea de libertate, marginalizarea, persecuţia sau chiar suprimareafizică. Intoleranţa este sinonimă cu
discriminarea
. În România după 1989 se faceforturi pentru construirea unei societăţi democratice. In acest scop statul român aconceput mai multe principii de diminuare a discriminării pe care încearcă să leimplementeze în societatea românească. Acestea sunt:-politica şanselor egale, chiar şi prin legislaţie;-reprezentativitatea în organismele de decizie;-tratamentul egal al persoanelor, respectând diversitatea şi diferenţiereaindividuală;-monitorizarea permanentă din partea societăţii civile.5.
 Pentru a deveni tolerant, trebuie să parcurgeţi următoarele etape:
să aflaţi care este „povestea” altei persoane, rugând-o să vă spună câteceva despre sine;
să ascultaţi fără să emiteţi judecăţi;
să puneţi întrebări ca să vă asiguraţi că aţi înţeles bine, să vă comparaţiconvingerile cu cele ale celuilalt;
să identificaţi similitudinile şi diferenţele dintre sistemuldumneavoastră de convingeri şi cel al altuia;
să evaluaţi diferenţele;
să stabiliţi, prin argumente pro şi contra, dacă sistemul de convingerial unuia sau al celuilalt sunt deschise revizuirilor;să verificaţi legalitatea şi caracterul etic al ambelor poziţii.
Lista comportamentelor observabile
Acţiuni recomandabile:1. Ascultarea2. Realizarea contactului vizual3. Formularea comentariilor, chiar dacă acestea contrazic opiniile formulate, pentru a semnala că problema a fost înţeleasă;comentariile se fac peun ton neutru, pentru a-l încuraja pe vorbitor să continueAcţiuni nerecomandabile:1. Interpretarea2. Formularea comentariilor negative3. Atitudinea rău-voitoare4. Întreruperea discuţiei5. Evitarea contactului vizual

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->