Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia terorismului

Psihologia terorismului

Ratings: (0)|Views: 145 |Likes:
Published by Lilly Minzat

More info:

Published by: Lilly Minzat on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

 
Psiholog Cristian DELCEAAvocat drd Aurelian B
Ă
DULESCU
TERORISMUL
 Studii 
ş
i cercet 
ă
ri asupra fenomenului terorist 
EDITURA RISOPRINTCluj-Napoca • 2008
 
 2
Editor
: Prof. Drd. Eva-Ildiko DELCEA
Corectur
ă
: Prof. Drd. Eva-Ildiko DELCEA
Tehnoredactare
: Prof. drd Eva-Ildiko DELCEA
Coperta
: Prof. Drd. Eva-Ildiko DELCEA
Foto
: Prof. Drd. Eva-Ildiko DELCEA
Editura
Risoprint Cluj-Napoca
 
 Editura Risoprint este acreditat 
ă
de C 
  
CSIS (Consiliul 
  
a
 ț 
ional al Cercet 
ă
rii 
 Ș 
tiin
 ț 
ifice din Înv
ă
ă
mântul Superior 
)Copyright © 2008
Psiholog Cristian DELCEA & Avocat drd Aurelian B
Ă
DULESCU
 
Toate drepturile sunt rezervate în baza legii 8/1996
ş
i a legilor interna
ţ
ionale privind dreptul de autor 
ş
i drepturile conexe. Reproducereaintegral
ă
sau par 
ţ
ial
ă
a textului, imaginilor, simbolurilor, m
ă
rcilor sau aasocierii acestora precum
ş
i stocarea într-o baz
ă
de date sau transmitereaîn orice form
ă
sau prin orice mijloace, electronic, mecanic, fotocopiere,înregistrare sau de alt
ă
natur 
ă
, este interzis
ă
, atr 
ă
gând dup
ă
sineconsecin
ţ
ele legilor în vigoare privind dreptul de autor.
Descrierea CIP a Bibliotecii
a
ţ
ionale a României
Psiholog Cristian DELCEA & Avocat Drd. Aurelian B
Ă
DULESCUTERORISMUL
Studii
 ş
i cercet 
ă
ri
 
asupra fenomenului terorist 
 Cluj-Napoca: Risoprint p.: 14.5x21 cm, 420 pagini, Bibliogr.ISBN:978-973-751-895-8
 
 
 3
CUPRI
S
 
.................................................................................................5  Introducere................................................................................................9  1. Premise teoretice.................................................................................13  1.1. Conceptualizarea terorismului.....................................................14  1.2. Terorism vs. violen
............................................22  1.3. Terorism vs. eliberare na
...................................................23  1.4. Terorism vs. atacul de gheril
......................................................26  2. Teorii asupra fenomenului terorist......................................................30  2.1. Teoria multicauzal
......................................................................30  2.2. Teoria politico-social
..................................................................32  2.3. Teoria politico-religioas
.............................................................35  2.4. Teoria organiza
..................................................................37  2.5. Teoria biologic
...........................................................................39  2.6. Teoria psihologic
........................................................................41  3. Tipuri de terorism................................................................................43  3.1. Terorismul interna
ional...............................................................45  3.2. Terorismul na
ionalist..................................................................60  3.3. Terorismul fundamentalist islamic...............................................62  3.4. Terorismul sponsorizat de stat.....................................................72  3.5. Terorismul de stânga....................................................................88  3.6. Terorismul cibernetic...................................................................90  3.7. Terorismul narcotic......................................................................92  3.8. Terorismul biologic......................................................................93  3.9. Ad-terorismul...............................................................................98  3.11. Tour-terorismul........................................................................135  3.12. Air-terorismul...........................................................................148  3.13. Terorismul naval......................................................................149  4. Psihologia terorismului.....................................................................150  4.1. Delimitare conceptual
..............................................................151  4.2. Studii f 
rii teroristului..................................152  4.3. Cercet
rilor teroriste............187  5. Personalitatea teroristului..................................................................284  5.1 Abord
......................................287  
...........................................................291 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->