Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013=Minuni Din Vremea Noastra-Sfantul Efrem Cel Nou

2013=Minuni Din Vremea Noastra-Sfantul Efrem Cel Nou

Ratings: (0)|Views: 201 |Likes:
Published by robydown
2013=Minuni Din Vremea Noastra-Sfantul Efrem Cel Nou
2013=Minuni Din Vremea Noastra-Sfantul Efrem Cel Nou

More info:

Published by: robydown on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
Am vizut curgdndmirde bunimireasmiduhovni-ceasciEiaicoana lcitoare de minuniaSfAntuluiMa-reluiMucenic Efrem celNou, marelehcltordeminuni,careaducealinaredurerilor,suftrin{elor pimAnteqtiqibu,curieviefii in lumeaaceasta.ducemAngAiereiotbine-leprinrugiciunilecelor ce se oagi cucredinqigi-isoli-citi ajutorul'pdrintereloanlrarinn,Md nd stirea S hd stra RarduluiAceastdcoani ficitoare deminuni aSfdntuluiMuce-nic Efrem cel Nou,veniti din Greciagicare zvoriste ne-incetatmir, n chipminunat, esteun dar al ui Dumnezeupentru neamulnostru, caun semnal dragosteiSalepen-tru RomAn$ ortodoxi,pentru cei caremai au o scAnteiede credinfi.Aceasti icoani esteunsemn ci Dumnezeuarencl bogatl milapentrupoporul romin. Dumnezeuinci ne ocroteqte, u toatlpicitoqenianoastri.Dumnezeuesteprezentprin harul S[u,pe care-a re-varsatpesteaceasticoani. SfAntulEfrem-a ubitatAtdemultpecei care seaflau n boliqinecazuri,ncitnumaicd.utalesale, i doarpe celealeaproapelui.Pentrucddo-vadaadevlrateiubiri searati daclil indreptimpe aproa-pele spreolosulsufletescEirupesc.PdrinteleJustinPdrvu,MdndstireaPetruVodd
I{II{UIWIFAI{TUI,UI
EFRIIYIXt{OU
PRII{COAI{AAZYORITOINI[l{IR
 
@Pentrurezentadilie,EdituraAreopagEditurareopag:SBN978-606-8451-32-9EdituraMeditatii:SBN978-606-8392-10-3Preluareamaterialelorinacestvolum(fien formdipdritd inziare, eviste,oiparohialesau n formeelectronicE,eblog-urisausite-uri)steiberd,u menlionareaxactA surseicitate.Pentruariantan formdelectronicd,e vapreluaextulpostatpewww.sfantulefremcelnou.roCeicare orsitrimitd ltemdrturiiespreminunilef6ntului frem,pentruipostateeacestsite,sunt ugalisd e trimitdpeadresade e-mail:f.efrem@gmail.com
MINUNILEFANTULUI
EFREMCELNOU
PRINCOANASAH/ORATOAREDEMIR
EdiliengrijitaeCiprianVoicildiDanionVasile
C^arteperutdu binecuvdntareaInaltPreasfinlituluirhiepiscopJustinianhiraalEpiscopieiaramureguluigiSdtmaruluiEditurareopagEdituraMeditatiiBucuregti,2013
 
Editura Areopag multumegteparinteluistare!loan llariongi pirinteluiOnufrieGiruntupentruajutorul acordata realizareaacestuivolum,precum giAgezim6ntului,,SfAntulEfrem celNou",alFundaliei,Nektarios",care apermisreproducerea extelordin anexi(textepreluatedin volumufSfAntul Efremcel Nou-Marele MucenicgiTdmdduitor-Viafa. Minuni.Acatiste.Paraclise9irugdciunil.Cei carevorsi dea noi mirturiisuntrugati seletrimitidirectla MdnistireaSihistriaRariului,cumenliuneapeplic:,,DespreajutorulSfintuluiEfrem celNou".
cuvANTuawre
Marisunt inunileuiDumnezeu,elcea facutdinnimic umeaaceasta, niversulitoatecelevezuteinevdzute!ingeriiiolisfinliiaudiminunile uicelene-gr5ite,onsfinlindrezentaerului icipe pdmdntprinsfintelemoa$teare zvordscminunimarigiprinsfintelecoane icdtoarede minuni. are m-panzescnelebiserici, atedraleimdndstiri.Agaam vdzutcurg6ndmir debund mireasmeduhovniceasceia coana dcdtoaree minuniSfdntului areluiMucenic fremel Nou,marelefdcdtoreminuni,areaduce linareurerilor,u-ferinfelordmdntegti ibucurie iefii n lumeaaceasta.ducemAngAiereiotbineleprinuge-ciunileelorceise roagi cu credintdi-isolicitiajutorul.$ieu-fiindbdtrAn,naintatn vdrstd,gisufe-rinddin inerelilemeleam cunoscututereauiDumnezeu,jutoruluigi ubireauicereasci atddezidireaui.Totaga,deruindmdntuireauturor,adaruitfinleniai putereaSa9isfinlilor, ares-auddruitis-auertfitentruragosteaui.5+

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
eivana_2010 liked this
1 hundred reads
sfinxdacic liked this
schimbdecarti liked this
robydown liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->