Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

P. 1
Writing sample - research

Writing sample - research

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Kay Pinkerton
Qualitative research targeting the values and beliefs of international students from Muslim nations.
Qualitative research targeting the values and beliefs of international students from Muslim nations.

More info:

Published by: Kay Pinkerton on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/15/2014

 
R!P! SRONK@ KJFMB8 F PYRI[ DL YGB SB_@BSYKDAP DL KAYB_AFYKDAFNPYRIBAYP L_DJ S_BIDJKAFAYN[ JRPNKJ AFYKDAP oyJF_[ EFYG_[A SKAEB_YDASrbsbatbi td tgb Lf`unty dl tgb Mrfiuftb P`gddn dl Ygb Rakvbrskty dl Ybxfs ft Frnkamtda ka Sfrtkfn Lunlknnjbatdl tgb _bqukrbjbatsldr tgb Ibmrbb dl JFPYB_ DL F_YP KA @DJJRAK@FYKDAYGB RAK\B_PKY[ DL YBWFP FY F_NKAMYDAJfy ?33<
 
 
F@EAD]NBIMJBAYPFpprb`kftkda bxtbais td jy lfjkny ldr suppdrtkam jb tgrdumgdut tgb batkrbmrfiuftb bxpbrkba`b! Ppb`kfn tgfaes mdbs td jy ifumgtbr. @faik`b. wgd wfs jy nftb*akmgt. ndam*ikstfa`b `djpfakda fai sduaikam odfri iurkam tgb stuiy! Gbr pftkba`b. ndvbfai suppdrt ‐ fai `gknirba ** frb fa kaspkrftkda fai abvbr*baikam sdur`b dl hdy!Ir! Ygdjfs @grkstkb gfs dllbrbi `fnj. stbfiy mukifa`b fai ba`durfmbjbattgrdumgdut tgb tgbsks prd`bss! Fs f ldrjbr jbjobr dl odtg tgb Raktbi Ptftbs Fkr Ldr`bfai tgb puonk` rbnftkdas prdlbsskda. Ir! @grkstkb gfs obba fa kaspkrftkda! Gks sfmb wdris.„puonk` rbnftkdas sfvbs nkvbs.‚ rbsdaftbi tgrdumgdut tgks stuiy!K wfs adt f`qufkatbi wktg Ir! Fairbw @nfre wgba gb hdkabi tgb tgbsks `djjkttbb!Out Ir! @nfre‛s of`emrduai ka qufnktftkvb rbsbfr`g. fai gks eadwnbimb dl wfrtkjb prdpfmfaif. gfs obba kavfnufonb! Ygfae ydu ldr ydur kaskmgts. Ir! @nfre Ir! Kvfaf Pbmvk` katrdiu`bi jb td tgb wdrni dl katbr`unturfn `djjuak`ftkda! Fsfa kjjkmrfat lrdj Bfstbra Burdpb. sgb gfs jdnibi gbr bxpbrkba`bs katd f wdaibrlunnykatbrbstkam fai lruktlun f`fibjk` `frbbr! K fpprb`kftb gbr kastru`tkda fai ba`durfmbjbat!K fj fnsd mrftblun ldr tgb uakqub tfnbats fai mbabrdskty bxtbaibi oy tgb ldnndwkam prdlbssdrs8 Ir! Bfrn Fairbsba. Ir! Ydj Kamrfj. Ir! @gfrnf Jfregfj Pgfw. Ir! EfrkaJ`@fnnuj. Ir! Sfun P`grdit fai Ir! Fnksf ]gktb! Lkafnny. f spb`kfn tgfaes mdbs td`nfssrddj lrkbais. prdlbsskdafn `dnnbfmubs. lfjkny jbjobrs fai _faiy Lrktz ldr pftkbatnynkstbakam td tgb abwbst tgbdry. tgb nftbst gbfinkab fai tgb mrfaibst rbsbfr`g iks`dvbry!Fprkn 67. ?33<
 
 kk
FOPY_F@YR!P! SRONK@ KJFMB8 F PYRI[ DL YGB SB_@BSYKDAP DL KAYB_AFYKDAFNPYRIBAYP L_DJ S_BIDJKAFAYN[ JRPNKJ AFYKDAPSuonk`ftkda Ad! TTTTTT Jfry Eftgrya Skaebrtda. J!F!Ygb Rakvbrskty dl Ybxfs ft Frnkamtda. ?33<Pupbrvkskam Srdlbssdr8 Ir! Ygdjfs O! @grkstkbFltbr tgb Raktbi Ptftbs*nbi kavfskda dl Krfq ka ?330. fatk*Fjbrk`faksj ka`rbfsbifjdam prbidjkafatny Jusnkj aftkdas! Ygks qufnktftkvb stuiy usbi ka*ibptg katbrvkbws tdbxpndrb tgb pbr`bptkdas dl 66 katbraftkdafn stuibats lrdj prbidjkafatny Jusnkj aftkdastdwfri tgb R!P! Kt fnsd bxfjkabs wgbtgbr tgb stuibats‛ pbr`bptkdas gfvb `gfambi ska`bfrrkvkam ka tgb Raktbi Ptftbs fai wgbtgbr pbr`bptkdas `duni stbj lrdj prdpfmfaif!_bsunts kaik`ftbi mbabrfnny pdsktkvb pbr`bptkdas tdwfri Fjbrk`f fai skmaklk`fatnykjprdvbi pbr`bptkdas tdwfri Fjbrk`fas! Sbr`bptkdas dl tgb R!P! mdvbrajbat. tgb Ousgfijkakstrftkda fai R!P! ldrbkma pdnk`y. gdwbvbr. wbrb mbabrfnny abmftkvb ** prkjfrknystbjjkam lrdj tgb wfr ka Krfq fai Fjbrk`f‛s rdnb ka tgb Ksrfbnk*Sfnbstkakfa `dalnk`t!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->