Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A gazdasági demokrácia előfeltétele a magán-pénzmonopólium megszüntetése

A gazdasági demokrácia előfeltétele a magán-pénzmonopólium megszüntetése

Ratings: (0)|Views: 273 |Likes:
Published by TomeToenner
(...) A jelenlegi pénzrendszer érett formájában először Nagy-Britanniában jött
létre. Angliában ma a forgalomban lévő pénz 5%-ka tekinthető
adósságmentes pénznek, amit állami szervek bocsátanak ki a központi
bank bankjegyeinek a formájában, valamint a királyi pénzverde
pénzérmék formájában. A forgalomban lévő pénz több mint 95%-kát a
kereskedelmi bankok hozzák létre és kölcsönzik ki kamattal terhelt
hitelpénz formájában. A kereskedelmi bankok ezt a számlapénzt,
könyvelési pénzt, elektronikus pénzt, a semmiből teremtik elő és
elnevezik hitelnek. Úgy jön létre, hogy ügyfeleiknek számlát nyitnak, erre
ráírják a levegőből létrehozott hitel összegét, és ezzel az máris átalakul
profitot hozó kölcsönné. Nagy-Britanniában ez ma 20 milliárd font
kamatjövedelemhez juttatja ezeket a bankokat minden évben, miközben
az adófizető brit polgárok kevesebb, mint három milliárd font normális
pénzhez juthatnak bankjegyek és pénzérmék formájában (...)
(...) A jelenlegi pénzrendszer érett formájában először Nagy-Britanniában jött
létre. Angliában ma a forgalomban lévő pénz 5%-ka tekinthető
adósságmentes pénznek, amit állami szervek bocsátanak ki a központi
bank bankjegyeinek a formájában, valamint a királyi pénzverde
pénzérmék formájában. A forgalomban lévő pénz több mint 95%-kát a
kereskedelmi bankok hozzák létre és kölcsönzik ki kamattal terhelt
hitelpénz formájában. A kereskedelmi bankok ezt a számlapénzt,
könyvelési pénzt, elektronikus pénzt, a semmiből teremtik elő és
elnevezik hitelnek. Úgy jön létre, hogy ügyfeleiknek számlát nyitnak, erre
ráírják a levegőből létrehozott hitel összegét, és ezzel az máris átalakul
profitot hozó kölcsönné. Nagy-Britanniában ez ma 20 milliárd font
kamatjövedelemhez juttatja ezeket a bankokat minden évben, miközben
az adófizető brit polgárok kevesebb, mint három milliárd font normális
pénzhez juthatnak bankjegyek és pénzérmék formájában (...)

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: TomeToenner on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2014

pdf

text

original

 
Dr Drábik János0
Tartalom
ELSŐ RÉSZ1.Fel kell tennünk néhány kérdést
(1-4.oldal)
Kinek a joga és kötelessége legyen a pénz megteremtése és forgalomba hozatala?
Hitel formájában kell-e létrehoznia pénzt és kamattal megterhelveforgalombahozni, vagy pedig lehetséges kamatmentes pénz kibocsátása ésforgalomba hozatala is?
Van-e különbség a pénz és a hitel között?
2.A pénzkibocsátás meghatározza a demokráciát
(4-6.oldal)
3.Miként cáfolhatjuk a közpénzrendszer elleni érveket?
(6-11.oldal)
4.Milton Friedman javaslata a magánpénz-monopólium szabályozására
(11-12.oldal)
5.Mit tartalmazzon egy monetáris reformtörvény?
(13-14.oldal)
6.Joseph Stiglitz javaslatai a globális pénzügyi rendszer reformjára
(14-18.oldal)
7.Milyen lenne egy globális valódi pénz?
(18-19.oldal)
8.A fizetésképtelenség újraszabályozása
(19-20.oldal)
9.Mi a teendő az eladósodott államokkal?
(20-22.oldal)
10.A helyi pénzek térnyerése
(22-24.oldal)
11.Az Ithaca-dollár nagy sikere
(24-27.oldal)
MÁSODIK RÉSZ12.Miként lehetne a pénzhiányt megszüntetni Magyarországon?
(28.oldal)
13.Mi is valójában a "kötelező tartalékráta"?
(28-29.oldal)
14.Fizessék vissza a bankkonszolidációs segélyt!
(29-40.oldal)
15.További javaslatok az eladósítás csökkentésére
(40-42.oldal)
16.Nincs szükség újabb Bokros-csomagra
(40-42.oldal)
17.Az egészségügy tudatos leépítése
(42-43.oldal)
18.Nincs szükség a nyugdíjasokra
(43-45.oldal)
19. Forrás
(45. oldal)
 
Dr Drábik János1
Agazdasági demokrácia előfeltétele amagán-pénzmonopólium megszüntetése
Első rész
Amikor a pénzügyi rendszer megváltoztatását vesszük közelebbrőlszemügyre,
fel kell tennünk néhány kérdést
:
Kinek a joga és kötelessége legyen a pénz megteremtése ésforgalomba hozatala?
Hitel formájában kell-e létrehozni a pénzt és kamattal megterhelveforgalombahozni, vagy pedig lehetséges kamatmentes pénzkibocsátása és forgalomba hozatala is?
Van-e különbség a pénz és a hitel között?A jelenlegi pénzrendszer érett formájában először Nagy-Britanniában jöttlétre. Angliában ma a forgalomban lévő pénz 5%-ka tekinthetőadósságmentes pénznek, amit állami szervek bocsátanak ki a központibank bankjegyeinek a formájában, valamint a királyi pénzverdepénzérmék formájában. A forgalomban lévő pénz több mint 95%-kát akereskedelmi bankok hozzák létre és kölcsönzik ki kamattal terhelthitelpénz formájában. A kereskedelmi bankok ezt a számlapénzt,könyvelési pénzt, elektronikus pénzt, a semmiből teremtik elő éselnevezik hitelnek. Úgy jön létre, hogy ügyfeleiknek számlát nyitnak, erreráírják a levegőből létrehozott hitel összegét, és ezzel az máris átalakulprofitot hozó kölcsönné. Nagy-Britanniában ez ma 20 milliárd fontkamatjövedelemhez juttatja ezeket a bankokat minden évben, miközbenaz adófizető brit polgárok kevesebb, mint három milliárd font normálispénzhez juthatnak bankjegyek és pénzérmék formájában.Ha azonban a kereskedelmi bankoknak megtiltaná a Parlament,hogyhitelpénzt kreáljanak a semmiből, továbbá ha ez a jogosítvány csak azállam nevében, annak megbízottjaként eljáró központi bankot illetné megés ebből következően a központi bank kamatmentesen adná át ezt apénzt az államnak, hogy közkiadások formájában forgalomba hozza, akkora pénz kibocsátásból évente a társadalom egészének 45 milliárd font
 
Dr Drábik János2
 jövedelme lenne. Az erre vonatkozó amerikai, német és magyar adatokatis ismerjük, és a későbbiekben majd még hivatkozunk rájuk.Maradjunk azonban még mindig Angliánál, a jelenlegi globálispénzrendszer történelmileg talán legfontosabb államánál. Mi következik afent ismertetett adatokból?
Először
az, hogy az adózás és az államadósság csökkenthető vagy aközcélú kiadások növelhetők évente 45 milliárd fonttal attólfüggően, hogy kié a pénzkibocsátás joga.
Másodszor
, ha az állam és a kormány biztosítaná a megfelelőpénzmennyiséget a gazdaság számára, akkor az ebből származó jövedelem a társadalom egészét gazdagítaná és nem privátprofitként a pénzvagyon-tulajdonosokat. Ezzel fel lehetne számolnia társadalmi igazságtalanság egyik legfőbb forrását.
Harmadszor
, ha a brit parlament és a londoni kormány visszavonnáezt a rejtett támogatást a bankoktól és a bankrendszer egészétől,akkor sokkal szabadabb piac jönne létrea pénzügyek terén, sokkalversenyképesebb bankári tevékenység és a bankok szolgálataihoz isolcsóbban lehetne hozzájutni az ügyfeleknek.
Negyedszer
, az adósságmentes pénz jelentős mértékben ésviszonylag gyors ütemben lehetővé tenné az államadósság és amagánszemélyek adósságának a csökkentését. Az eladósodásugyanis jelentős részben annak köszönhető, hogy a ma forgalombanlévő pénz 95%-ka hitelként jön létre, és adósságként kerülforgalomba, amelyet kamattal tetézve kell visszafizetni.
Ötödször,
a gazdaság sokkal szilárdabbá válna. Nem a bankoktólfüggne, hogy mennyi pénzt hoznak forgalomba, és ily módoncsökkenne az a lehetőségük, hogy egyrészt pénzhiánnyal gazdaságivisszaesést, depressziót és válságot idézhessenek elő, másrészt-haaz érdekük úgy kívánja, mesterségesen felpörgessék a gazdaságiéletet.
Hatodszor,
a köztulajdonú központi bank hatékonyabban tudnáellenőrizni a pénzellátást és az inflációt, ha a demokratikus államáltal meghatározott közérdek szerint döntene a gazdaság számárabiztosított új pénz mennyiségéről. Jelenleg a központi bankközvetett módon tesz kísérletet az infláció féken tartására oly

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Haragszim Csaba liked this
Haragszim Csaba liked this
Haragszim Csaba liked this
Haragszim Csaba liked this
Haragszim Csaba liked this
Haragszim Csaba liked this
Haragszim Csaba liked this
Haragszim Csaba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->