Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JURAMINTE.docx

JURAMINTE.docx

Ratings: (0)|Views: 141|Likes:
Published by Gabriel Tecumseh
dreptu
dreptu

More info:

Published by: Gabriel Tecumseh on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
JURĂMÂNTUL MILITAR 
 Militarii, la intrarea in rindurile fortelor armate, vor depune urmatorul juramint:
 “Eu,…………., intrind in rindurile fortelor armate, jur credinta nestramutata poporului roman
si patriei mele.Jur sa respect legile tarii, sa execut intocmai cerintele regulamentelor militare si ordinelecomandantilor si sefilor mei, atit in timp de pace, cit si in timp de razboi.Jur sa nu-mi precupetesc singele si viata pentru a apara pamintul stramosesc, independentasi suveranitatea patriei.Daca v
oi calca juramintul meu, sa suport pedeapsa aspra a legilor patriei mele, Romania.” 
 
Avocatul
:
 “Jur sa respect si sa apar Constitutia si celelalte legi ale tarii, drepturile si libertatile omului,
sa exercit profesia de avocat in mod demn, independent si cu probitate. Asa sa-mi ajute
Dumnezeu” 
 
Notarul
:
 “Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa
-mi indeplinesc cu onoare si credibilitate publica,cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asasa-mi ajute Du
mnezeu!” 
 
Executorul
 
 judecatoresc
:
 “Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa
-mi Indeplinesc cu onoare si probitate, cuconstiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi
ajute Dumnezeu!” 
 
Medicul
:
 “Ma ang
ajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,Colegii mei vor fi fratii mei,Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate,rasa, religie, partid sau stare sociala,Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintaresi nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.Fac acest juramant in mod solemn
, liber, pe onoare!” 
 
Farmacistul
:
 “In intreaga mea activitate de farmacist voi da dovada de o
 atitudine profund umana fata de om si colectivitate.Voi respecta demnitatea si personalitatea bolnavului,exercitand profesiunea cu constiinciozitate, respectând normele de eticasi de deontologie farmaceuticaVoi fi corect cu mine insumi si cu confratii mei,carora le voi cere colaborarea, si nu voi refuza sa le acord sprijinul, cand mi se va cere, ininteresul bolnavuluiVoi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestoraNu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizata impotrivasanatatii si vietii omuluiVoi fi rabdator si Intelegator fata de cel care, datorita bolii, nu-mi acorda respectul cuvenitJur,
pe onoare, in mod solemn si liber!” 
 
 
 “
 
JURAMÂNTUL
 
PROFESIONAL
 
 “In numele Vietii si al Onoarei,
 Jursa imi exercit profesia cu demnitate, sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrezsecretul profesional.Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii denationalitate, rasa, religie,apartenenta politica sau stare sociala.Voi pastra respectul deplin pentru viata umana chiar sub amenintare si nu voi utilizacunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.Fac
acest juramant in mod solemn si liber!” 
 
JURĂMÂNTUL
 
DE
 
CREDINŢĂ
 
AL
 
POLIŢISTULUI
 
Jur să respect Constituţia,drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului , să aplic în modcorect şi fără părtinire legile tării, să
-
mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă
 îndatoririle ce-
mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Asa să
-
(1)Personalul militar din unităţile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentrumilitarii forţelor armate ale României.
 (2)Personalul contractual depune
la încadrare urmatorul juramânt: “Eu, … , jur să respect
 
Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să
-
mi îndeplinesc cu bună
-
credinţă sarcinile încredinţate. Aşa să
-
mi ajute Dumnezeu!”.
 mi ajute Dumnezeu !
Senatorii şi deputaţii depun, în şedinţă solemnă a Camerei din care fac parte, următorul jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor:
 
 “Jur credinţă patriei mele România.
 
Jur să respect Constituţia şi legile ţării.
 
Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea,independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României.
 
Jur să
-
mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor.
 
Aşa să mă ajute Dumnezeu!” 
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(publicata in Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999)ART. 55(1) Functionarul public definitiv depune juramantul de credinta in fata conducatoruluiautoritatii sau institutiei publice si in prezenta a doi martori, dintre care unul va ficonducatorul compartimentului in care este numit, iar celalalt, un alt functionar public dincadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice.(2) Juramantul are urmatorul continut:
 “Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa a
plic in modcorect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin infunctia publica in care am fost numit si sa pastrez secretul profesional.Asa sa-
mi ajute Dumnezeu!” 
 
Juramantul Psihologului si Pedagogului
 Credincios nobilei profesii pentru care m-am pregatit; Cu inima plina de recunostinta fata decei care mi-au daruit dreptul de a fi dascal si mantuitor al sufletului omenesc ; Cu nadejdeain puterea mea de a sluji pana la capat omul si nevoile lui.JUR!Sa fiu cinstit, drept, onest si impartial in toate actele mele profesionale.Sa nu imi folosesc cunostintele, priceperea si autoritatea pentru a produce vreun rau sau
 
prejudiciu fizic, psihic, moral, sau material celor care imi vor fi incredintati spre asistentasau educatie.Sa nu ma implic emotional sau afectiv si sa apar cu orice pret prestigiul si reputatia profesieimele.Sa pun intotdeauna mai presus interesele pacientilor si discipolilor mei, decat propriile meleinterese.Sa raspund pentru actele mele profesionale si pentru concluzii, verdicte si calificative,indiferent de consecintele acestora.Sa pastrez secretul profesional si sa nu folosesc informatiile obtinute in exercitarea profesieiin folosul unor terti, nici chiar sub amenintare.Sa nu angajez in exercitarea profesiei mele persoane neautorizate sau incompetente.Sa nu las pe altii sa ia decizii in problemele care sunt de competenta mea stricta.Sa dau dovada de modestie si moderatie sa nu exagerez si sa nu denaturez faptelecercetate si sa nu ma angajez in actiuni care imi depasesc capacitatile si competenta.Sa imi exercit profesia cu demnitate si profesionalism, in folosul semenilor mei si alumanitatii.Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului decredinta.In termen de 3 luni de la data comunicarii ordinului ministrului justitiei si libertatilorcetatenesti de acordare sau redobandire a cetateniei romane, persoanele carora li s-aacordat sau au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata deRomania.
Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei sau asecretarului de stat delegat în acest sens şi are următorul conţinut:
 
 “Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, sărespect Constituţia şi legile
 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 
” În numele Vieţii şi al Onoarei,
 Jur
să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect
 
fiinţa umană şi drepturile sale şi
 
să păstr
ez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între
 
datoria mea şi pacient consideraţii de
 
naţionalitate, rasă, religie, apartenenţa politică
 
sau stare socială.
 
Voi păstra respectul deplin pentru viaţă umană
 
chiar sub ameninţare şi nu voi
utiliza
cunoştinţele mele medicale contrar legilor
 umanitarii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber! ” 
 
JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ ŞI ANGAJAMENTUL DE SERVICIU
 La încadrare, functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare vordepune juramântul de credintã în fata directorului executiv al Politiei Comunitare, în prezenta superiorului ierarhic si a unui coleg.Juramântul are urmãtorul continut:
 „Jur sã respect Constitutia, drepturile si libertãtile fundamentale ale
 omului, sã aplic în mod corect si fãrã pãrtinire legile tãrii, sã îndeplinescconstiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit functiei, sã respect normele de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->