Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
29Activity
P. 1
tamadun jepun

tamadun jepun

Ratings:
(0)
|Views: 2,454|Likes:
Published by hogaa

More info:

Published by: hogaa on Apr 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
PENGENALAN: ASAL USULORANG JEPUN
Walaupun orang Jepun sepertibangsa-bangsa moden yang lainberasal daripada berbagai-bagaiketurunan darah, merekaadalah pada dasarnyaberketurunan Monggol yangrapat pertalian dengan jiran- jirannya di negeri Korea dannegeri China. Mengikut teori-teori yang diketahui umum,orang Jepun yang mula-mulamenduduki kepulauaan Jepunadalah dari Selatan melauiPulau Farmosa dan Ryukyu,tetapi bukti-bukti dari segi kajipurba menunjukkan dengan jelas bahawa kebanyakkandaripada orang Jepun yangmula-mula sampai ke JepunmelaluiKorea. Setengah-setengahnya pada mulanyamungkin berasal dari daerahyang lebih jauh di timur lautAsia, dan lain-lainnyamungkinberasal dari kawasan pantaiChina Selatan. Di sana merekamungkin telah berhubungdengan orang Asia Tenggaradan pulau-pulau yangberdekatan dan kenyataan inimungkin boleh menerangkanbanyaknya persamaan yangrapat antara institusi Jepunyang kuno dengan institusi dikawasan-kawasan selatan diTimur Jauh.Meskipun orang Jepun itu padahakikatnya berketurunanMonggol, penduduk-pemdudukyang pertama menduduki pulau-pulau Jepun nampaknya adalahnenek moyang orang Ainumoden sekarang, suatu bangsayang mungkin sebahagiandaripada rumpun proto puteh,iaitu suatu kumpulan yangterpisah daripada rumpunbangsa puteh pada masa yang
 
begitu awal, maka tidak semuacirri jenis Caucasian lengkapberkembang pada masa itu.Kaum Ainu barangkali pernahpada suatu masa, mendudukiseluruh negeri Jepun tetapimereka mempunyai kebudayaanzaman batu baharu yangdipunyai oleh oarng Monggolyang datang ke Jepun. Sebagaihasilnya dengan beransur-ansurmereka telah ditolak kearahTimur dan Utara melalui pulau-pulau Jepun yang bertali-talisehingga mereka sekarangwujud hanya sebagai suatubangsa yang cepat pupus,duduk diperkampungan yangprimitif di bahagian-bahagianyang lebih terpencil di pulauHokkaido di Utara dan di pulau-pulau yang lebih kecil lebih jauhdi Utara.Sumbangan orang Ainu kepadakebudayaan kebudayaan Jepunhanya sedikit, tetapi merekamungkin telah mepengaruhisifat-sifat bentuk badan orangJepun , satu diantaranya ialahsifat orang-orang Jepun yanglebat bulu badannya berbandingdengan kaum Monggol yamglain. Misai kasar pegawai-pegawai tentera dan saudagar-saudagar Jepun itu mungkindisebabkan oleh darah Ainumereka ini.Gansa dan besi mungkin mula-mula sampai ke Jepun kira-kirapada kurun Masehi yangpertama yang dibawa olehgelombang-gelombangserangan kaum Monggol dariKorea.penyerang-penyerang iniketara sekali berhubung rapatdengan kebudayaan yangseparuh nomad orang-orang ditimur laut Asia. Mereka ialahpejuang-pejuang berkuda, yangmenggunakan pedang besi
 
panjang lurus seperti yangdidapati di Asia Utara, danseperti kaum-kaumnomaddirantau itumerekamengkebumikan mayat-mayatketua mereka ditempat-tempatyang bercangkat. Satu daripadalambing-lambang mereka yangbiasa ialah satu jenis batu yangagak berharga dibengkokkandalam bentuk koma yang besar,dan satu lagi ialah sebagaisuatu lambing matahari.Permata-permata yangberbentuk agak serupa selaludijumpai dalam usaha kajipurba yang diseluruh negeriKorea, dan cermin-cermingangsa ternyata sekali dipinjamdaripada orang-orangChina,menunjukkan bahawaorang-orang ini telah pun adasedikit hubungan dengantamadun China yang lebih tinggisebelum datang ke Jepun.Penyerang-penyerang ini,dengan tamadun gangsa danbesinya yang lebih tinggi,dengan cepat menjadi kumpulayang unggul diantara berbagaibagai kaum di negeri Jepunpada masa awal itu. Merekaadalah peneroka negara Jepunyang ada dalamsejarah. Tigadiantara kepunyaan-kepunyaanmereka yang penting ialahpedang, permata yangmelengkung dan cermin,akhirnya menjadi “ TigaLambang Kerajaan” iaitusehingga hari ini masih menjadilambing kuatkuasa kerajaan.Penyerang-penyerang dariKorea berkumpulan ke dalamsuku-suku yang kecil.Pedagang-pedagang China yangsampai ke Jepun Barat kira-kirapada tahun Masihi 200,mendapati negeri itu berpecah-pecahmenjadi negeri-negeri

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->