Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Julije Gollner - Stari Slaveni

Julije Gollner - Stari Slaveni

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,806 |Likes:
Published by sarcel

More info:

Published by: sarcel on Apr 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
PUCKA KNJIŽNICA 
izdavana
D R U Š T V O M S V E T O J E R O N I M S K I M ,
KNJIGA CXV.
STARI SLAVENI,
od
JULIJA GOLLNERA.
ZAGREB.
TISAK DIONIČKE TISKARE.
1898.
POVJESNIČKE CRTICE.
öd 800. god, prije Krista do 500, god, poslije Krista,
PO NAJBOLJIM NAŠIM PISCIMA 
-
/ sastavio
'
JULIJE GOLLNER.
ZAGREB.
TISAK DIONIČKE TISKAltE.
1898.
DRUŠTVO SV. JERONIMA.
 
P R E D G O V O R .
ši vrijedni povjesničari sakupiše u spojim djelimalijepe i obilne podatke o životu, obiSajima i vjerinaših pradjedova, starih Slavena. Nu ova su djela ponaj- više izdanja naše dične i marne „Matice Hrvatske", tesu već po svom općem sadržaju opredijeljena za srednjeslojeve našega naroda, a po tom su malo poznata unižim slojevima naroda. Po mojem skromnom mnüenjusvakako će biti korisno, ako se naš narod upozna sastarim Slavenima, da se tako barem zt koji čas duhomprenese u ono pradavno doba, pa da vidi, s kakovim suse teškoćama i nezgodama imali boriti, kako su se mi- jenjale i usavršivale njihove uredbe kako su uredili svojedomaće ognjište, kako su ustrojili vlast i državu, kakosu vjeru imali, kakove običaje itd.Odlučio sam s toga u ovom djelcu podat cijenjenimčitaocima jasnu sliku o svem
ovom.
Dakako, da tu nemaništa nova, i da bi se o tom predmetu đilo mnogo višenapisati; al to bi možda učinilo cijelu sliku nejasnom,a i knjigu prevelikom.Kod izradbe ovog djelca poslužio sam se poglavitomedju ostalim knjigama knjigom : Franjo Valla: „Povjestsrednjega vijeka". Prvi dio. Po ovoj sam knjizi udesiocijeli raspored
ovog-ι djelca. Osobito mi je dobro poslu-
žila krasno sastavljena „Povjest Hrvatska" od Tade Srni·čiklasa, zatim „Slaveni u^davnini·
1
od đra. T. Maretića
 
6
i druge. Prema ovim knjigama nastojao sam, da u kratkosve ono napomenem, što je znamenitije, da tako dobi- jemo što potpuniju sliku o starim Slavenima.Cijenim da je potrebno i dobro, da se i hrvatskipuk, kao grana velikoga slavenskoga naroda, upozna saživotom svojih starih predjedova, dok su oni jošte po-gani bili.Koprivnica, mjeseca veljače 1898.
Pisac.
Glava prva.
Slaveni se sele u Evropu.
Kad odrastao čovjek promatra maleno, novorodjenodijete, nekako mu se i nehotice nameće pitanje i po-misao, da li je i on bio tako malen i nemoćan?! Tasilna opreka nekako mu se čini nevjerojatna. Pa ipak jetako! Isto ovakova misao dolazi nam i onda, kad pro-matramo silnu onu površinu naše zemlje, koju je za-premio gorostas slavenski, i koja nadilazi šestinu našegasvijeta. Da, kao što svaki narod, tako je i Slaven biodijete. Njega ne nalazimo od pravijeka u Evropi, već jenjegova kolijevka bila tamo negdje pri izvoru rijeke Sir Darja i Amu Darja u vrletnoj gori zvanoj HindokuŠ.Slaven je, kako danas znademo, u rodu Indijcu, Persi- janeu, Grku, Latinu, Keltu, Germanu itđ. Svi ovi narodi,koje danas dijele velike razlikosti, bili su dugo vremena jedno: imali su jednu vjeru, jedan jezik, jednake običaje,i jednako sve, što čini narcđ narodom.Ovi su se narodi počeli u davna vremena s nepoz-natih i nejasnih nam uzroka razilaziti po širokom svijetu,a time su nastale mnoge razlikosti međju pojedinim na-rodima. Posve je naime razumljivo, čim se je više jednopleme od drugoga uđaljivalo, da se je tim više jednodrugomu otudjivalo. Uzrok tomu lako nam je naći: po-mislimo samo na prerazličnu domovinu, podneblje, zatimna oue silne ravnice, šume, brđine, močvare, rijeke, —to je sve na njih silno djelovalo, te ih preobrazilo. I

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
d33nan liked this
Nenad Belic liked this
mare56 liked this
skutorka59 liked this
gzavisic liked this
Deki Denik liked this
boudicca liked this
Nina Sabo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->