Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dulangan Manobo Kitab (Customary Law)

Dulangan Manobo Kitab (Customary Law)

Ratings: (0)|Views: 385|Likes:
Published by IP Dev
Dulangan Manobo Kitab (Customary Law)
Dulangan Manobo Kitab (Customary Law)

More info:

Published by: IP Dev on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

 
 
Dulangan Manobo Customary Law Page 1
KITAB DULANGAN MANOBO
(Dulangan Manobo Customary Law)Preamble/ PanimulaKami, ang tribong
 Dulangan Manobo
,
kabilang sa mga katutubo na kumikilala saSaligang Batas ng Republika ng Pilipinas, nagkaisa na ipatupad ang Batas na may kaugnayan samga katutubo, sa pamamagitan ng pagpanumbalik at pagpalakas sa komprehensibong estrakturang
 Kèna Inged, Menuwa Dulangan Manobo
(Dulangan Manobo
Territorial Governance
)bilang mekanismo sa pagsulong sa sistemang hustisya at pamamahala sa
 Pusakà Mènuwâ TanâTupû
(
 Lupaing Ninuno Dulangan Manobo)
.Ito ang paraan ng pagsulong sa karapatan ng mga katutubo para sa sariling pamamahalana kinilala sa mga Batas ng Republika ng Pilipinas at maging sa mga International na Kasunduanand Conventions, tulad ng United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples atang International Labor Organization Convention 169.Sa pamamagitan ng
Ulû-Ulû /Pig-Ulukan Datu
itatayo namin ang isang makataonglipunan na magdadala sa kabutihan para maseguro na kami at ang aming mga susunod nahenerasyon ay makamit ang kalayaan, kaunlaran at kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ng mga
 Ngipen Ulû owoy Datu
ayon sa mga
 Kèpèukit Kitab owoy Tègdèg
na nagpapahayag sakatutuhanan, hustisya, pagmamahal at pagkapantaypantay. Kami ay sumusumpa na susundin ang
Ukit
na ito.Article I. Guiding PrinciplesSection 1. Legal Bases in Establishing the Comprehensive Structure and Program of the TanàTupù are as follows:(1)
 
The inherent rights of Indigenous Peoples to pursue their traditional leadershipstructure, programs and customary laws;(2)
 
Ang 1987 na Saligang Batas ng Pilipinas:(a)
 
Section 22, Article II kung saan isinasaad na “Kinikilala at pinapaunlad ngEstado ang karapatan ng katutubong pamayanan sa ilalim ng balangkaspambansang pagkakaisa at kaunlaran”.(b)
 
Section 17, Article XIV which states that “The State shall recognize, respect, andprotect the rights of indigenous cultural communities to preserve and developtheir cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in theformulation of national plans and policies.”
 
 
Dulangan Manobo Customary Law Page 2
(3)
 
The Republic Act 8371, otherwise known as the Indigenous Peoples Rights Actof 1997:(a) Chapter IV:Section 13, which states that “The State recognizes the inherent rights of theIndigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples to self-governance andempowerment and respects the integrity of their values, practices and institutions.Consequently, the State shall guarantee the right of ICCs/IPs to freely pursue theireconomic, social and cultural development.” Section 15, which states that “TheICCs/IPs shall have the right to use their own commonly accepted justice systems,conflict resolution institutions, peace building processes or mechanisms and othercustomary laws and practices within their respective communities and as may becompatible with the national legal system and with internationally recognizedhuman rights.”(4)
 
The International Treaties and Conventions:(a) The United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples(1)
 
Part 1(a)
 
Article 3, which states that “Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their politicalstatus and freely pursue their economic, social and culturaldevelopment”.(b)
 
Article 4, which states that “Indigenous Peoples have the right tomaintain and strengthen their distinct political, economic, social andcultural characteristics, as well as their legal systems, while retainingtheir rights to participate fully, if they so choose, in the political,economic, social and cultural life of the State.”(2)
 
Part VII(a)
 
Article 31, which states that “Indigenous Peoples, such as a specificform of exercising their right to self-determination, have the right toautonomy or self-government in matters relating to their internal andlocal affairs, including culture, religion, education, information, media,health, housing, employment, social welfare, economic activities, landand resources management, environment and entry by non-members, aswell as ways and means for financing these autonomous functions.”
 
 
Dulangan Manobo Customary Law Page 3
(b) The International Labor Organization Convention 169, otherwiseknown as the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples inIndependent Countries:(1) Part 1:(a) Article 8Paragraph 1, which states that “In applying national laws andregulations to the peoples concerned, due regard shall be had to theircustoms or customary laws.”Paragraph 2, which states that “These peoples shall have the rightto retain their own customs and institutions, where these are notincompatible with fundamental rights defined by the national legalsystem and with internationally recognized human rights. Proceduresshall be established, whenever necessary, to resolve conflicts which mayarise in the application of this principle.”(b) Article 9Paragraph 1, which states that “To the extent compatible with thenational legal system and internationally recognized human rights, themethods customarily practiced by the peoples concerned for dealingwith offenses committed by their members shall be recognized.”Paragraph 2,which states that “The customs of these peoples inregard to penal matters shall be taken into consideration by theauthorities and courts dealing with such cases.”Section 2. Respeto at pangangalaga sa Inang lupa (Mother Earth) at mga kalikasansapagkat dito kinukuha ang lahat ng pangangailangan sa kabuhayan, kultura, tradisyonat ispiritual na paniwala ng tribong Dulangan Manobo,Section 3. Respeto at pagkilala sa kahalagahan ng mga bituin, buwan at araw sa pang-araw-araw na gawain ng Dulangan Mènobo.Section 4. Pagkilala at pagrespeto sa kapwa tao maging ang mga hayop at ibang bagay namay buhay at higit sa lahat ang
 Némula
(
Poong Lumikha
).Article II. Definition of terms:
 
A

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->