Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

INTRODUCERE
1.1. Definiţie şi caracteristici
1.2. Scurt istoric
1.3. Contribuţii româneşti în studiul celulei
1.4.1. Teoria celulară
1.4.2. Teoria cromozomială a eredităţii
1.4.3. Teoria moleculară a materiei vii
1.4.4. Teoria biostructurală a materiei vii
1.4.5. Teoria evoluţionistă, originea vieţii şi a omului
MEMBRANELE CELULARE
2.1. Definiţia şi clasificarea membranelor celulare
2. 2. Organizarea membranelor celulare
2.2.1. Caracterizarea componentelor lipidice ale membranelor celulare
2.2.2. Componenta proteică a membranelor celulare
2.2.3. Mobilitatea lipidelor şi proteinelor de membrană
2.2.4. Componenta glucidică membranară
2.2.5. Glicocalixul
2.2.6. Apa
2.2.7. Asimetria distribuţiei componentelor membranare
2. 3. Mecanismele de transport prin membranele celulare
2.3.1. Procesul calitativ al traversării membranelor
2. 3 .2. Transportul ionilor şi moleculelor mici prin membranele celulare
2.3.2.1.Transportul pasiv
2.3.2.2. Transportul activ
2.3.3. Transportul macromoleculelor şi particulelor prin membrana
2.4. RECEPTORII DIN MEMBRANĂ
2.4.1.Tipuri de receptori
2.4.2. Modalităţi de comunicare intercelulară
2.4.2.1.Comunicarea intercelulară la distanţă
2.4.2.2.Contactul intracelular direct
2.4.3. Receptorii celulelor nervoase
2.4.4. Receptorii care controlează permeabilitatea ionică
2.4.5. Cuplajul celular metabolic şi electric
2.5. Schimburile energetice în celula vie
2.5.1. Noţiuni generale de termodinamică
2.5.2. Transformări de energie în celula vie (energetica celulară)
2.5.2.1. Molecula ATP şi proprietăţile sale
2.5.2.2. Alţi compuşi fosforilaţi
2.6. Membrane care cuplează energie
2.6.1. Cloroplastele
2.6.1.1. Procesul general al fotosintezei
2.6.1.3. Reacţiile de întuneric
2.6.2. Mitocondriile
2.6.2.1.Degradarea glucozei de către mitocondrii
2.6.2.2.Ciclul glioxalatului
2.6.2.3. β oxidarea acizilor graşi
2.6.2.4. Sistemul transportor de electroni (lanţul respirator)
2.6.2.5. Fosforilarea oxidativă
2.6.2.6. Fermentaţiile
2.6.3.Comparaţie între fotosinteză şi respiraţie
3.1. Molecule implicate în aderarea celulă-celulă
3.1.1. Selectinele
3.1.2. Domenii imunoglobulinice
3.1.3. Caderinele
3.2. Joncţiunea celulară
3.2.1. Joncţiunile de ocluzie
3.2.2 Joncţiunile de ancorare
3.2.2.1 Joncţiunile de adeziune intercelulară
3.2.2.2 Joncţiunile de adeziune celulă-matrice extracelulară
3.2.2.3 Desmozomii
3.2.2.4 Hemidesmozomii
3.2.3 Joncţiunile de comunicare
3.2.3.1 Structura joncţiunilor de comunicare
3.2.3.2 Reglarea permeabilităţii joncţiunilor de comunicare
3.2.4. Joncţiunile sinaptice
3. 3. Matricea extracelulară
3.3.1 Componentele matricei extracelulare
3.3.1.1 Glicozaminoglicanii
3. 3.1.2 Proteoglicanii
3.3.1.5. Fibronectinele
3.3.2. Lamina bazală
3.3.2.1. Structura laminei bazale
3.3.2.2. Funcţiile laminei bazale
4.1. Microtubulii
4.1.1. Microtubulii – semnificaţia biologică
4.1.2. Structura microtubulilor
4.1.3. Polaritatea şi dinamica microtubulilor
4.1.4. Bazele diversităţii structurilor microtubulilor
4.1.5. Centrii organizatorici ai microtubulilor
4.1.5.1. Centriolii şi corpusculii bazali
4.1.5.2. Ultrastructura centriolilor şi a corpusculilor bazali
4.1.6. Mişcările cililor şi flagelilor
4.1.6.1. Structura cililor şi a flagelilor
4.1.6.2. Mecanismul molecular al mişcări cililor şi flagelilor
4.1.7. Implicarea microtubulilor în diviziunea celulară
4.1.7.1. Formarea fusului de diviziune
4.1.7.3. Translocarea cromozomilor anafazici
4.1.8.Transportul intracelular mediat de microtubuli
4. 2. Microfilamentele
4.2.1. Microfilamentele de actină
4.2.3. Rolul actinei şi miozinei în contracţia musculară
4.2.4. Actina şi miozina în celule nemusculare
4.2.4.1. Microvilii
4.2.4.2. Rolul actinei şi miozinei în citokineza
4.2.4.3. Mişcarea ameboidala
4.2.4.4.Fibrele de stress
4.3. Filamente intermediare
4.3.1. Proteine ce alcătuiesc filamentele intermediare
4.3.2. Tipuri de filamente intermediare şi semnificatia lor funcţională
4.4. Reţeaua microtrabeculară
4.5. Proteinele asociate citoscheletului
5.1. Morfologia şi structura nucleului
5.1.4.Cromatina
5.1.5.Organizarea moleculară a fibrelor de cromatina. Nucleozomii
5. 2. Replicarea ADN la eucariote
5.2.1.Complexul de enzime polimerazice implicate în replicare
5.2.2. Iniţierea replicării
5.2.3. Primarea replicării
5.2.4. Alungirea lanţului de ADN nou - sintetizat şi terminarea replicării
5.2.6. Unităţile de replicare
5.3. Transcripţia ADN sau sinteza ARN
5.3.1. Mecanismul general
5.3.2. Elemente implicate în transcripţie
5.3.3. Aparatul enzimatic de transcripţie
5.3.4. Factorii de transcripţie
5.3.5. Elemente de control în expresia genetică
5.4. Mecanismul transcripţiei
5.5. ARN splicing
5.6. Asigurarea necesarului de ARNm
TRANSPORTUL INTRACELULAR
6.1. Sistemul vacuolar intracitoplasmatic
6.2. Rolul citomembranelor granulare în sinteza proteică
6. 3. Biosinteza proteinelor sau translaţia ARNm
6.3.1. Decodificarea informaţiilor genetice
6.3.2.Iniţierea catenei polipeptidice
6.3.3.Alungirea sau elongarea catenei polipeptidice
6.3.4.Terminarea sintezei catenei polipeptidice
6.3.5.Particularităţile decodificării la procariote şi eurocariote
6.4. Mecanismul compartimentării celulare a proteinelor nou- sintetizate
6.6. Segregarea şi concentrarea proteinelor
6.7. Sinteza şi secreţia polizaharidelor
6.8. Lizozomii
6.8.1. Funcţiile lizozomilor
6.9. Peroxizomii
6.10. Proteinele chaperone
REPRODUCEREA CELULARĂ
7.1. Ciclul celular
7.1.1. Ciclul celular la plante
7.1.2. Ciclul celular la animale
7.1.3.2. Ciclinele
7.1.5. Reglarea ciclului celular prin mecanisme feed-back
7.1.7. Ciclul cromozomial şi creşterea celulară
7.1.8. Implicarea factorilor de creştere în reglarea diviziunii celulare
7.1.9. Influenţa adeziunii celulare asupra proliferării
7. 2. Diviziunea celulară
7.2.1. Mitoza (diviziunea mitotică)
7.2.2. Meioza (diviziunea meiotică)
8.1. Mecanismele de producere a apoptozei
8. 2. Necroza
8.3. Frecvenţa procesului de apoptoză
8.4. Gene implicate în procesul apoptotic
8.4.1. Gene letale
8.4.2. Genele supravieţuirii (gene antiapoptotice)
8.5. Rolul apoptozei în embriogeneză şi dezvoltare
8.6. Aspecte de reglare a apoptozei
8.6.1. Factori implicaţi în reglarea apoptozei
8. 7. Apoptoză – îmbătrânire – senescenţă
8.8. Apoptoza şi starea de boală
9.1. Gene implicate în controlul senescenţei
9. 2. Principalele mecanisme (ipotetice) implicate în senescenţă
10. 1. Noţiuni generale despre imunitate şi sistem imunitar
10.2. Organizarea sistemului imunitar
10.3. Molecule cu rol esenţial în cadru sistemului imunitar
10.3.1. Antigenii
10.3.2. Anticorpii
10.3.3. Celule T
10.3.4. Antigeni de histocompatibilitate
10.3.5. Citokinele
10.4. Relaţii de cooperare între componentele sistemului imun
10.5. Baza umorală a răspunsului imun
10.5.1. Prezentarea antigenilor
10.5.2. Producerea de anticorpi
10.6. Răspunsul imunitar mediat de celule
10.7. Interacţiuni celulare în răspunsul imun
10.7.1.1. Mijloace de apărare imună mediate umoral
10.7.1.2. Mijloace de apărare imună mediată celular
10.8. Reglarea imunologică
10.8.1. Reglarea normală
10.8.2. Reglarea alterată
10.9. Intensificarea răspunsului imun
10.9.1. Sistemul complement
10. 9.2. Alte categorii celulare implicate în imunitate
10.10. Finalitatea răspunsurilor imune
10.10.1. Funcţia directă a anticorpilor
10.10.2. Funcţia indirectă a anticorpilor
10.10.3. Uciderea celulelor ţintă
10.10.4. Procesul inflamator
10.10.5. Controlul prin reacţie inversă
10.11. Genetica sistemului imunitar
10.11.1. Imunodeficienţa dobîndită
10.11.2. Grupele sanguine
10.13.5. Natura şi funcţia unor structuri virus-like: prionii
10.14. Relaţiile bacterii-celulele gazdei
11.1. Ingineria genetică
11.1.1. Tipuri de transfer de gene
11.1.2. Terapie cu gene ţintă (Gene Targeting)
11.1.4. Ingineria genetică utilizată în prepararea de noi conservanţi
11.1.5. Ingineria genetică şi rezolvarea unor probleme de ecologie
11.2. Alte aspecte ale biotehnologiei moderne şi perspectivele secolului XXI
12. 1. RECOMBINAREA ADN - ului
12.1.1. Principiul recombinării
12.1.2. Procese artificiale de recombinare ADN (Genetic Engineering)
12.1.3. Elemente de lucru utilizate în tehnologia ADN recombinat
12.1. 3. 1. Enzimele de restricţie
12.1. 3. 2. ADN-ligazele (polinucleoid-ligazele)
12.1.3.3. Vectorii
12.2. HIBRIDAREA
12.2.1. Principiu
12.2.7. Importanţa reacţiei de hibridare pentru medicină şi biologie
13.1. Biosenzorii – sisteme de coantificare a informaţiilor viului
13.3. Metodologia de cercetare a proprietăţilor senzorilor biologici
13.5. Posibilităţi de folosire a biosenzorilor în biotehnologie
BIBLIOGRAFIE
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biologie Celulara Si Moleculara2011pdf

Biologie Celulara Si Moleculara2011pdf

Ratings:
(0)
|Views: 649|Likes:
Published by raduvascauti
Biologie anul I
Biologie anul I

More info:

Categories:Types, Research
Published by: raduvascauti on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 83 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 89 to 114 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 120 to 161 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 167 to 225 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 231 to 298 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->