Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Piagam Madinah wanis

Piagam Madinah wanis

Ratings: (0)|Views: 1,175|Likes:
Published by ctie_chn87

More info:

Published by: ctie_chn87 on Apr 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2010

pdf

text

original

 
PIAGAM MADINAH
digubal olehNabi Muhammads.a.w. pada tahun 622M bersamaan tahun pertamaHijrah, merupakanperlembagaanbertulis pertama di dunia Islam.
Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal.
23 fasal piagam membicarakan tentang hubungan antara umatIslamsesama umat Islamiaitu antaraAnsar danMuhajirin,manakala 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaituYahudi. 
Selain piagamMadinah,ia juga dikenali dengan pelbagai nama saperti perjanjianMadinah, Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah. Selain itu piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentukperaturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuahnegara Islam tulen yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.
PERANGKAAN PIAGAM MADINAH
-
Rasulullah s.a.w. dalam merangka piagam Madinah, beliau telah mengikut bimbinganwahyudan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tigalangkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.
Langkah Pertama
o
Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah
sebagai tempatorang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam sertatempat pentadbiran Rasulullah.
Langkah Kedua
o
Mengikat tali persaudaraan antara kaun Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkanpersefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup barudengan pertolongan kaum Ansar.
Langkah ketiga
o
Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-samamempertahankan Madinah dari ancaman luar.
o
Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah satu perjanjian yangdikenali sebagai piagam Madinah. Perkara utama yang terkandung dalamPiagam Madinah adalah:
Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua pendudukMadinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasaddengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalamsatu bangsa iaitu bangsa Madinah.
Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacarakeagamaan masing-masing.
Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalahekonomidan mempertahankan Kota Madinah dari serangan olehmusuh-musuh dari luar Madinah.
Keselamat orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepadaperjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut,
1
 
Tujuan Piagam Madinah
Menghadapi masyarakat majmuk Madinah
Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk.
Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum
Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan
Mewujudkan keamanan di Madinah
Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat.
Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin
Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah
Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi.
Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta bendadan keluarga diMekah. 
Prinsip Piagam Madinah
Al-QurandanSunnahadalah sumber hukum negara.
Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara
Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah
Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara
Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara
Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.
Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukumanQisasdan sebagainya telahdicatatkan
Kebebasan beragama
Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam
Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.
Kandungan Piagam Madinah
o
Fasal 1
 Dengan namaAllahyang Maha Pemurah Lagi Penyayang : Inilah kitab (Piagam Bertulis) dariNabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memelukIslam dariQuraisydengan pendudukYathribdan orang-orang yang bersama mereka lali masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.
Fasal 2
 Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain.
Fasal 3
 Golongan Muhajirin dari Quraisy tetaplah di atas pegangan lama mereka : mereka salingtanggung-menanggung membayar dan menerima diyat (wang tebusan) di antara sesama merekadalam mana mereka menebus sesiapa yang tertawan dengan cara berkebajikan dan adil dikalangan orang-orang beriman.
2
 
Fasal 4
 Bani Auf (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka dalam mana mereka bersama-sama tanggung-menanggung membayar serta menerima wang tebusan seperti dulu; dan setiaptaifah (golongan) tetaplah menebus sesiapa yang tertawan dari kalangan mereka sendiri dengancara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.
Fasal 5
 Bani al-Harith (dari Yathrib – Madinah) bin al-Khazraj tetaplah di atas pegangan lama merekabersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dulu, dan tia-tiap puakdari (Suku Khazraj) hendaklah membayar wang tebusandarah mereka sendiri dengan adil danberkebajikan di kalangan orang-orang yang beriman.
Fasal 6
 Bani Saidah (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-samabertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari merekahendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil dikalangan orang-orang yang beriman.
Fasal 7
 Bani Jusyam (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-samabertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari merekahendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil dikalangan orang-orang yang beriman.
Fasal 8
 Banu al-Najjar (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-samabertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari merekahendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil dikalangan orang-orang yang beriman.
Fasal 9
 Bani Amru bin Auf tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawabmembayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklahmembayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalanganorang-orang yang beriman.
Fasal 10
 Bani al-Nabiet (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-samabertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari merekahendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil dikalangan orang-orang yang beriman.
Fasal 11
 
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zirom liked this
Rizs Renjers liked this
Rohaiza Eja liked this
Nabila Farhana liked this
sizzledeedle liked this
uchiha_3196749 liked this
mizzeyda_88 liked this
Anis Farhah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->