Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2272

SHnr2272

Ratings: (0)|Views: 1,869 |Likes:
Published by Adina Urs

More info:

Published by: Adina Urs on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2272 Joi, 30 mai 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 16
0
CMaxim 26
0
C
Deva
Minim 16
0
CMaxim 27
0
C
Hunedoara
Minim 15
0
CMaxim 24
0
C
Brad
Minim 15
0
CMaxim 25
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,3497 RON
USD
3,3743 RON
5,0820 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,4763 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
E OFICIAL!E OFICIAL!FC HUNEDOFC HUNEDOARA VARA VAARĂMÂNE ÎN LIGA A III-RĂMÂNE ÎN LIGA A III-AA
Pagina
1212
Pagina
55
Pagina
33
SSALAL V VAREA VAREA VĂII JIULĂII JIULUI -UI - TRÂNTIT TRÂNTITĂ” LA VĂ” LA VOO T TŞI CU AŞI CU A JUT JUTORORULULPPARLAMENTARLAMENTARILARILORORDE HUNEDODE HUNEDOARAARAA ÎNCEPUT JUDEA ÎNCEPUT JUDECCAREAAREADOSDOSARARULULUIUIAURAURUL DUL DAACIC”,CIC”,DUPDUPĂ TREI ANIĂ TREI ANIDE AMÂNĂRI REPETDE AMÂNĂRI REPETAA TE TE
Caricaturi, muzică  folk şi poeziela o cafenea  în Petroşani
Pagina
77
U
n tânăr de 19 ani, dinoraşul Vulcan, Valea Ji-ului, s-a ales cu dosarpenal după ce a încercat să mi-tuiască un poliţist care l-a prinsîn trafic în timp ce conduceaun moped neînregistrat şi fărăpermis. Tânărul i-a oferit agen-tului de poliţie suma de 300 delei, bani în schimbul cărora i-acerut acestuia să „închidă” o-chii şi să abandoneze cercetă-rile ce îl vizau. Poliţistul nu afăcut asta, ci din contra şi-a a-nunţat superiorii, care au pusla cale un flagrant.
ent ent ativă de şpagă eşuată, la V ativă de şpagă eşuată, la V ulcanulcan
 
Pagina
22
 A încercat să mituiască un poliţist pentru a scăpa „basma curată”
 Astăzi se taie panglicala autostrada Simeria – Orăştie!
 În1 În18 kilome8 kilometri sunt gat tri sunt gat aa
 
 Pag ina
 3 3
 
P
oliţiştii i-au pus cătuşe lamâini unui tânăr de 27 deani care a lovit şi amenin-ţat mai mulţi săteni din localita-tea Sălaşu de Sus, din apropierede Haţeg. Poliţiştii zic că acestaare la activ şapte dosare penale,în toate fiind acuzat de infracţiu-ni de lovire sau ameninţare aunor diferite persoane, motiv pentru care procurorii au decisca tânărul să fie arestat preven-tiv. „În urma probatoriului admi-nistrat s-a stabilit faptul că, înperioada februarie-mai 2013, tâ-nărul a comis mai multe infracţi-uni de lovire şi ameninţare faţăde diferite persoane din comunaSălaşu de Sus, fiind cercetat înşapte dosare penale. În urma stu-dierii dosarului, magistraţii auaprobat şi dispus luarea măsuriiarestării preventive”, a declarat Bogdan Niţu, purtătorul de cu- vânt al IPJ Hunedoara. Tânărul a fost închis în Cen-trul de Reţinere Arest Preventiv din Deva, unde va rămâne celpuţin 30 de zile, după cum au ho-tărât judecătorii.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
 Tinerii absolvenţi hunedoreni pot opta pentru o carieră de jandarmi
 Tinerii absolvenţi de liceu din judeţ au posibilitatea să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Jandarmeriei Române fiindu-i aprobate, în acest an, un număr de 165 locuri. Cele mai multe locuri (60) sunt la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi„Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, urmată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (55) şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni (50). Cei interesaţi pot solicita informaţii suplimentare, începând de astăzi, 30 mai, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Hunedoara din Deva, la Biroul Resurse Umane, telefon 0254.228910, interior 24407, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00.
Actualitate
Nr. 2272, Joi, 30 mai 2013
 D N 7: De va  -Sântu ha lm  -Simeria D J687:Crisur - Hunedoara D J 687: Hunedoara- Hăşda D N 66:Că lan  - Băcia D N 7: Minia  - Veţ e l D N 7: Veţ e l - Leşnic D N 7: Leşnic  -Săcămaş D N 7: I lia-Gurasada D N 7: Gurasada - Bur juc D N 7: Bur juc -Zam De va:Ca lea Zarandu luiSânu ha lm D N76:Căine lu lde Jos-Be jan Peroşani:pe  D N 66şiB -du l1  Decem brie 
RadarRadare 30maie 30mai
Sursa: IPJ Hunedoara
)
www.servuspress.ro
C
irca 100 de copii sunt aş-teptaţi să participe la unconcurs de îndemânare pebiciclete, organizat, mâine, la De- va, Hunedoara şi Simeria, cu oca-zia zilei de 1 Iunie.La Deva, startul se va da laora 09:00, la sediul Inspectora-tului Şcolar Judeţean (IŞJ) Hu-nedoara, concursul având loc petraseul strada Gheorghe Bariţiu-Mihai Eminescu-Bld. Nicolae Băl-cescu-Bld. 22 Decembrie- DN 7,iar sosirea va fi la sediul fabriciide biciclete din Sântuhalm.În Hunedoara, competiţia vaîncepe cu un sfert de oră maidevreme, adică la ora 08:45, dinparcarea unui hypermarket dinlocalitate, în timp ce la Simeria,startul concursului se va da tot de la ora 09:00, de la sala desport din oraş. La finalul com-petiţiei, copiii vor primi premii şidiplome de participare. Concur-sul va avea loc fără restricţii detrafic, iar echipajele de poliţie ru-tieră vor supraveghea traseul sta-bilit pentru buna desfăşurare acompetiţiei. Tot cu prilejul „Zilei Copi-lului”, poliţiştii hunedoreni, îm-preună cu reprezentanţii Inspec-toratului Şcolar Judeţean (IŞJ),au mai „pus la cale” organizareaşi altor activităţi educaţional -preventive pentru cei mici. Ast-fel, ieri, la Şcoala Generală „Dr. Aurel Vlad” din Orăştie a avut loco acţiune ce a constat în prezen-tarea unor materiale cu tematicărutieră şi a unui videoclip realizat de către Serviciul Rutier, în timpce, astăzi, la Grădiniţa „Patria”din Deva se va organiza concur-sul educativ cu tema „Strada nueste loc de joacă ”.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
U
n tânăr de 19 ani, din oraşul Vulcan, Valea Jiului, s-a ales cu dosar penaldupă ce a încercat să mituiască unpoliţist care l-a prins în trafic în timp ce con-ducea un moped neînregistrat şi fără permis. Tânărul i-a oferit agentului de poliţie suma de300 de lei, bani în schimbul cărora i-a cerut acestuia să „închidă”ochii şi să abandonezecercetările ce îl vizau.Poliţistul nu a făcut asta, cidin contra şi-a anunţat superiorii, care au pusla cale un flagrant. Totul a început după ce, tânărul a fost prins în trafic în ziua de 19 mai, pe raza locali-tăţii Vulcan. Conform oamenilor legii, acestaconducea un moped care nu era înregistrat.În plus, nu avea nici permis de conducere,motive pentru care pe numele său a fost întocmit un dosar penal. Ulterior, tânărul l-acăutat pe poliţistul care avea în lucru dosarulsău, oferindu-i acestuia mită ca să scape decercetarea penală. „Făptuitorul i-a promisagentului de poliţie din cadrul FormaţiuniiRutiere Vulcan suma de 300 de lei, în schim-bul abandonării cercetărilor. Agentul a sesizat cu privire la acest fapt conducerea Poliţiei Vulcan, care a întocmit proces verbal de con-semnare a denunţului şi a sesizat, la rândulsău, Parchetul de pe lângă TribunalulHunedoara”, a declarat Bogdan Niţu, purtă-torul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.
PRINS ÎN FLAGRANT 
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara au organizat un fla-grant, în urma căruia l-au surprins pe tânărîn timp ce oferea agentului de poliţie sumade 100 de lei în vederea abandonării cercetă-rilor în cauza care îl privea. Ca urmare a acţi-unii de prindere în flagrant, tânărul va fi cer-cetat acum şi pentru dare de mită.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
P
oliţiştii de la Serviciul Rutier Hunedoara au ieşit, din nou, înstradă, în cadrul unei acţiuni, ce s-a desfăşurat pe parcursul atrei zile şi care a avut scop preventiv.Potrivit lui Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului dePoliţie al Judeţului (IPJ) Hunedoara, s-a acţionat în zilele de 16, 21 şi28 mai, în total, fiind oprite în trafic peste 80 de maşini. Aşa cum erade aşteptat, s-au găsit şi nereguli, motiv pentru care poliţiştii au apli-cat un număr de 39 de amenzi, în valoare totală de peste 10.700 delei. Cele mai multe sancţiuni contravenţionale (28) s-au dat pentru ne-respectarea legislaţiei rutiere, în timp ce restul au fost aplicate pen-tru alte încălcări ale legii. La acţiune au participat peste 20 de agenţide poliţie rutieră şi patru inspectori de la Inspectoratul de Stat pen-tru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Razie pe şoseleledin judeţ: zeci de şoferi,amendaţi în doar trei zile
Un tânăr a fost arestat după ce a băgat spaimăîn locuitorii din Sălaşu de Sus
enenativă de şpagă eşuată, la V ativă de şpagă eşuată, la V ulcanulcan
 A încercat să mituiască un poliţist pentru a scăpa „basma curată”:„Şefule, hai să o rezolvăm cumva!”
300 de lei, atât i-a oferit un tânãr unui agent care l-a prins în timp ce conducea un moped neînregistrat ºi fãrã permis.În schimbul banilor, omul legii ar fi trebuit sã „închidã ochii”, dar nu a fãcut asta, ci din contra ºi-a anunþat superiorii
 
â nă u   nuu ţ ,â nu ,în shmu n,să  î s   nlă 
CERINŢE:
- studii medii/superioare în domeniul
CHIMIEI
- cunoştinţe de
MS OFFICEOFERTA SALARIALĂ:
se va discuta în cadrulinterviului
CONSTITUIE AVANTAJ:
- cunoştinţe de limbă engleză
INFORMAŢII LA TELEFON:
0758-052.391
E-MAIL:
adina.vargas@terpena.ro
TERPENA S.R.L.Orăştie, str. Nicolae Titulescu, nr. 61
 
 ANGAJEAZĂ:OPERATOR ŞI INGINER CHIMIST
CCONCURS ORONCURS ORGANIZAGANIZA T CU PRILEJUL „ZILEI C T CU PRILEJUL „ZILEI COPILOPILULULUIUI
Micii biciclişti se întrec la Deva, Hunedoara şi Simeria
 
D
upă modelul colegilor lor„decebalişti”, mai mulţitineri absolvenţi, de laalte licee din Deva, au ieşit ieri,pe la orele prânzului, cu maşinile,pe străzile municipiului Deva,claxonând în disperare şi strigândpe geamurile autoturismelor debucurie că au terminat 12 clase. Au avut, însă, ghinion, fiindcă po-liţiştii i-au tras pe dreapta şi le-austricat distracţia cu amenzi. „Poli-ţiştii rutieri au aplicat 14 sancţiu-ni contravenţionale unor tinericonducători auto şi pasageri carese deplasau în coloană auto peprincipalele artere rutiere dinmunicipi-ul Deva,tulbu-rând li-nişteapublică.Cuantu-mul amenzilor depăşeşte 3.100de lei”, a declarat Bogdan Niţu,purtătorul de cuvânt al Inspecto-ratului de Poliţie al Jude-ţului (IPJ) Hunedoara. Acesta a mai spus căzece dintre amenzile a-plicate au fost pentru ne-purtarea centurii de si-guranţă, iar celelaltepentru alte abateri, de e-xemplu, încălcarea marcajuluilongitudinal continuu, lipsă dotă-ri, bloc lumini neomologat, dar şialtele.Cu doar o zi înainte, mai mulţitineri liceeni de la ColegiulNaţional „Decebal” din Deva ausărbătorit absolvirea în acelaşifel, printr-un vacarm de nedescriscreat pe străzile municipiului re-şedinţă de judeţ, şi de acea dată,poliţiştii amendându-i pe câţivadintre ei.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Servus Hunedoara
3
Ploi torenţiale şi vijelii, de astăzi, în toată ţara 
Meteorologii avertizează că vremea va deveni capricioasă în toată ţara începând din această dimineaţă, fenomenele prognozate fiindploi cu caracter torenţial, însoţite de descărcări electrice, căderi de grindină şi vijelii. De altfel, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM)a emis o atenţionare valabilă, în întreaga ţară, de azi, de la ora 10:00, şi până mâine seară, la 18:00. Conform acesteia, în intervalul menţionat gradul de instabilitate atmosferică va creşte progresiv, fenomenele enumerate fiind mai frecvente şi mai intense în primele ore în regiunile vesticeşi sud-vestice, apoi în sudul, centrul şi estul teritoriului. Cantităţile de apă vor depăşi local 25 de litri pe metru pătrat.
 
Actualitate
Nr. 2272, Joi, 30 mai 2013
)
www.servuspress.ro
 Asociaţia „Fericirea copiilor noştri”prezintă cazul dureros al unei fetiţe dinmunicipiul Hunedoara. Sara Emanuela Agrigoroei
(foto) 
are 1 an şi 6 luni şi a fost diagnosticată cu Hemimelie Transveras1/3 Proximală Antebraţ Stâng (nu areantebraţul stâng). Pentru a putea avea oviaţă normală, fetiţa are nevoie de o pro-teză mioelectrică ce poate fi achiziţionatăîn schimbul a 27.000 de euro, sumă pecare familia micuţei nu o are. Cei care vorsă o ajute cu bani pe Sara Emanuela Agrigoroei pot face donaţii în contul Asociaţiei „Fericirea Copiilor Noştri”,deschis la Banc Post Deva RO 85 BPOS22009383987RON02. Relaţii despre ca-zul fetiţei pot fi obţinute sunând la numă-rul de telefon 0764/919305.
 
 APEL UMANITAR 
I
nstanţa de la Curtea de Apel Alba -Iulia a început cercetarea judecătorească în cunoscutul dosar „Aurul dacic”, după trei ani decând cauza a fost înregistrată pe rol, timp în care procesul s-a tot amânat de la un termen la altul, din diferite motive, ba au lipsit o partedintre inculpaţi, ba unii apărători. Astfel că, magistraţii au putut demara judecarea dosarului abia acum, la termenul de ieri, fiind for-mulate mai multe cereri de probaţiune, care, potrivit lui CosminMuntean, purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba -Iulia, o parte aufost respinse, iar pentru restul instanţa urmează să se pronunţe laurmătoarea înfăţişare din acest dosar, stabilită să aibă loc în data de12 iunie.Deşi, iniţial, se vehicula căcele 13 brăţări dacice din aur, sus-trase din Munţii Orăştiei şi recu-perate până acum de statulromân, vor fi prezentate la ter-menul de ieri, Cosmin Muntean aexplicat că artefactele constituie, într-adevăr, probă în dosar, dar nu aufost aduse în faţa instanţei, pe motiv că acest lucru nu e relevant.„Instanţa nu a cerut în mod expres ca brăţările să fie aduse. Ele con-stituie probă în dosar, dar prezentarea lor nu e relevantă (...)Important este că s-a demarat cercetarea judecătorească, care contin-uă cu administrare de probe în cauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia.
 ÎN LIPSA LUI CEIA 
Pe de altă parte, şi la termenul de ieri inculpatul Iulian Ceia aabsentat. Acesta nu s-a prezentat până acum deloc la proces, deşi afost citat în repetate rânduri, în diverse locaţii, inclusiv în InsulaCapului Verde, situată în largul coastei de est a continentului african,fără niciun rezultat. Iulian Ceia a primit cea mai mare pedeapsă înacest caz, de 12 ani de detenţie, pe care a atacat-o, prin apel, împre-ună cu ceilalţi 10 hunedoreni condamnaţi în acest dosar de Tribunaluldin Deva.Reamintim că, apelul formulat de hunedorenii acuzaţi de furtulbrăţărilor dacice din Munţii Orăştiei a început la instanţa superioarăde la Alba Iulia în mai 2010.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
„CIRCUL” A CONTINUA„CIRCUL” A CONTINUAT ªI IERIT ªI IERI
 Alţi tineri liceeni au sărbătorit absolvirea gălăgios pe străziledin Deva. Poliţiştii i-au aşteptat „la colţ” cu amenzi
de lei este cuantumul amenzilor aplicate de  poliţişti ieri 
 Peste 3.100
 În sfârşit, la Cur  În sfârşit, la Cur ea de Apel Alba – Iulia,ea de Apel Alba – Iulia,
 A început judecarea dosarului„Aurul dacic”, după trei anide amânări repetate
 
iunie este data când va avea loc un nou termenîn acest proces 
12
U
ltimul tronson din autostrada Deva -O-răştie va fi inaugurat astăzi, potrivit u-nui comunicat transmis de consultan-tul lucrării.La fel ca şi prima porţiune, şi Simeria – O-răştie, cu o lungime de 18 kilometri va fi datăîn folosinţă cu o întârziere de mai bine de do-uă săptămâni. La evenimentul prin care va fideschisă azi circulaţia pe acest tronson vor fiprezenţi şi reprezentanţi ai Guvernului. Cuacest tronson deschis traficului, autostradaDeva – Orăştie este considerată finalizată, du-pă ce în decembrie 2012, a fost dată în folosin-tă porţiunea Deva – Simeria Veche, cu o lun-gime de 15 kilometri.
INTRARE PRIN TREI NODURI RUTIERE
Prefectul judeţului Hunedoara, Sorin Vasi-lescu anunţa la jumătatea acestei luni că Si-meria – Orăştie a fost terminată cel puţin lanivelul căii de rulare, fiind efectuate ultimeleoperaţiuni de montaj pentru parapeţii de pemarginea drumului. „Tronsonul de autostradăde la Simeria până la Gelmar este finalizat defirma Straco. Am fost pe acest tronson şi maiera foarte puţin de lucru la montarea unor pa-rapeţi şi la câteva accesorii. În acest moment se lucrează la podul de la Gelmar ce asigurădescărcarea traficului de pe Autostrada A1spre DN 7, şi care aparţine de tronsonul Orăş-tie- Sibiu, la care lucrează firma Strabag şicare a declarat că în maximum două săptă-mâni va da în folosinţă şi porţiunea Simeria –Gelmar”, afirma atunci prefectul judeţului Hu-nedoara.Ieri, muncitorii făceau ultimele retuşuri laautostradă, fiind montaţi parapeţii, becurilesau vopsite bordurile.Lucrările laautostrada De- va-Orăştie, cu olungime totală de32,5 kilometri, au fost demarate în 2011, iar valoarea lor a depăşit suma de 204 milioane de euro, finanţareafiind asigurată prin Programul ISPA, dar şi deGuvernul României. Autostrada va preluatraficul greu de pe DN7 Sibiu – Deva – Aradşi va funcţiona ca o centură ocolitoare a o-raşelor Deva – Simeria şi Orăştie. Intrarea peautostradă se va face prin nodurile rutiere dela Şoimuş (intrarea în Deva), Simeria Veche(intersecţia dintre DN7 şi DN76) şi Gelmar(la intrarea în Orăştie). Tronsonul Deva - O-răştie face parte din Coridorul 4 Pan Euro-pean, Nădlac-Constanţa şi are o lungime de32,5 kilometri.
Oana BimbiricăOana Bimbirică
 În1 În18 kilome8 kilometri de aut tri de aut osostr tr adă sunt gat adă sunt gat aa
Se taie panglica la Simeria – Orăştie!
Reprezentanþi ai Guvernului vor veni azi în zonã pentru a deschide traficuluicea din urmã porþiune din ºoseaua de mare vitezã ce traverseazã judeþul Hunedoara
 
uă  nsnum –  ă ş  ţ nş  nuu  A 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->