Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 30 Mei 2013

De Krant Van Gouda, 30 Mei 2013

Ratings: (0)|Views: 630|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 30 Mei 2013
De Krant Van Gouda, 30 Mei 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2014

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 22 - 30 mei 2013
0533 35
Gekleurde linten sieren de stadFeestelijk jubileum Auris Taalplein GoudaOpen dag jubilerend Kinderdagcentrum
IJsselregatta op deHollandsche IJssel
Gouda Waterstad organiseert zaterdag1 juni voor de tweede keer de IJsselregattaop de Hollandsche IJssel. Burgemeester MiloSchoenmaker zal om 13.00 uur het eerstestartschot lossen; daarna volgen er in totaalzeventien wedstrijden. Rond 16.30 uur is definale.
Veertien teams van acht mannen en vrouwen inranke Chinese drakenboten strijden in een wed-strijdbaan van 200 meter. De peddelaars wor-den daarbij opgezweept door de trommelaar van het team, die zal proberen het peddeltempote versnellen om zo de snelheid van de draken- boot op te voeren. De teams zijn afkomstig van bedrijven, verenigingen, sportclubs, medewer-kers van de gemeente, politieke partijen en deGouderakse brandweer. De teams strijden dehele zaterdagmiddag om de hoogste plaats ophet podium. Het team van Mokveld-Valveszal zijn titel van 2012 verdedigen. Het belooftvolgens de organisatie een mooi spektakel teworden dat vanaf de Veerstal/IJsselkade goed is te volgen. Tussen de bedrijven door zal shan-tykoor West-Zuidwest het publiek in de juistesfeer brengen.
 

 







A
c
h
t
e
r
w
i
e
n
s
e
w
e
g
,
G
a
,
T
-
,
.
l
i
f
e
d
g
a
r
d
e
n
.
c
o
m
A
.
S
.
Z
O
N
D
A
G
O
P
E
N
v
.
t
o
t
.
r
N
D
E
R
D
A
G
E
N
V
R
I
J
D
A
G
M
E
I
t
o
t
.
r
o
p
e
n
 
Sinds dinsdagavond 28 mei lopen weer velekinderen mee aan de 54e Goudse Jeugdavond-vierdaagse. In verband met werkzaamhedenin de stad zijn sommige routes iets aangepast.Ook de route van de intocht op vrijdag 31 meiis vanaf het Bolwerk iets aangepast. De intocht begint vrijdag 31 mei om 19.30 uur en ook dit jaar zorgen verschillende muziekverenigingenvoor de muzikale omlijsting. Zie voor de meestactuele routes www.jeugdavondvierdaagse.nl
(Foto: Nick Duijnstee)
Intocht Jeugdavondvierdaagse
Veertien teams strijden zaterdag tegen elkaar op de Hollandsche IJssel.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Spreadpagina Dupree
 Zie het hart van de krant 
Busyness
Uitneembare bijlage
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Afgelopen week presenteerde het collegevan B&W de voorjaarsnota 2014-2017, eenblik in de financiële toekomst van Gouda.Tegelijkertijd werd ook de eerste begrotings-wijziging voor 2013 neergelegd: hoe is het jaar 2013 tot nu toe financieel verlopen.
Even de feiten en cijfers op een rijtje: in ok-tober 2012 werd een positieve begroting voor 2013 aan de provincie aangeboden met een positief saldo van bijna 300.000 euro. Ook was er een positief meerjarenperspectief, wat bleek uit de programmabegroting tot 2016.In april 2013 is er dan de jaarrekening 2012,die ook met een positieve begroting was ge-start, maar het jaar afsluit met een tekort van2,5 miljoen. Nu is er dan de eerste begro-tingswijziging van 2013 met een tekort van2,7 miljoen, voor 1,6 miljoen veroorzaakt door doorgeschoven kosten uit 2012. Maar dan iser nog altijd 1,1 miljoen aan niet verwachtetegenvallers waarvoor een oplossing nodig is.
Bezuinigingen
Met deze feiten komt nu de voorjaarsnota2014-2017, waarbij er over de hele periodeextra bezuinigd moet gaan worden. Doende gemeente dat niet, dan is er voor alle jaren een structureel tekort voor 2014 van1,4 miljoen en de overige jaren van 5 miljoen.Opvallend detail is dat vanaf 2014 er een nieuwcollege na de gemeenteraadsverkiezingen aan-treedt. Voor 2013 verwacht wethouder Hansvan den Akker toch nog een positief resultaat.Voor 2014 moet als eerste 2,3 miljoen wor-den bezuinigd, waarvoor inmiddels met degemeenteraad een discussie is gestart over demethode: het zogenaamde Goudse model. Opwww.gouda.nl is in de voorjaarsnota te lezenhoe en op welke terreinen de bezuinigingenvoor de komende jaren gaan komen.
Voorstel
Voor de 2,3 miljoen aan bezuinigingen in2014 ligt een voorstel klaar: 0,5 miljoen opsociale posten, onder meer de thuiszorg;0,8 miljoen op minder of uitgesteld onder-houd van openbaar gebied; 0,5 miljoen denktde gemeente door betere bedrijfsvoering te besparen en 0,5 miljoen inkomsten uit ver-hoging van precariorechten voor leidingen enkabels. Toch blijft de gemeente naar de bur-gers positief: bij de uitgangspunten voor de bezuinigingen staat onder meer dat de lastenniet verder omhoog gaan dan afgesproken, dathet armoedebeleid in tact blijft en dat voor-zieningen op gebied van sociaal, cultureel ensportgebied voldoende blijven. De uitdagin-gen voor de gemeenteraad en het college vanB&W zijn talrijk: eerst het tekort 2013 oplos-sen, dan het realiseren van de voorjaarsnotamet alle positieve uitkomsten. En dan ook nog de uitgangspunten, zoals genoemd, geengeweld aan doen. Alle reden om deze dis-cussie in de gemeenteraad als burger, voor wie dit allemaal bedoeld is, te volgen. Ziewww.gouda.nl
Door Theo Lucas
Goudse oud-volleybalster IngridVisser in Spanje dood gevonden
Via de voorjaarsnota moet de gemeente 31,4 miljoen euro besparen in de jaren 2014 tot 2017.
 Voorjaarsnota:zicht op betere tijden?
Stadswandeling Korte AkkerenFoto’s kinderkroning nog ophalenHennepkwekerijReeuwijk
De historische vereniging van Gouda organi-seert ieder jaar een gratis stadswandeling.
De afgelopen jaren hebben misdaad & straf,ziekte & gezondheid en ambachten centraal ge-staan. Dit jaar, op 1 juni, maken ze een wande-ling door Korte Akkeren. Deze wijk komt ook aan de orde in het Straatnamenboek dat de histo-rische vereniging uitbrengt. Aanmelden voor dewandeling kan via mirandavanelswijk@gmail.com. Meer informatie staat op www.diegoude.nlonder Activiteiten – Stadswandelingen.
Tijdens de ‘Kinderkroning’ vorige maand op de Markt, maakten fotografen mooie portretten vande prinsen en prinsessen. Deze foto konden alle kinderen op 11 mei ophalen bij ‘t Bakhuys aan deMarkt 3. Nog niet alle portretten zijn opgehaald. Dit kan nog en er wacht dan bovendien een leukeverrassing.
MBO-scholen moeten alleen opleidingen aanbieden die aan-sluiten op de vraag vanuit bedrijfsleven en overheid.
Toelichting
Ondanks de crisis kiezen mbo-scholieren nog vaak voor een opleiding met weinig vooruitzichten op werk. Het gaatom vage opleidingen zoals ‘communicatiemedewerker’ en‘evenementenorganisatie’.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Een verbod om aan jongeren onder de achttien een mobielabonnement te verkopen werkt niet in de praktijk.
Stelling van de Week 
Nummer 22, 30 mei 2013Oplage: 69.000 exemplarenHet lichaam van oud-volleybalinternationalIngrid Visser is zondagavond samen met hetlichaam van haar vriend Lodewijk Severeingevonden in het Spaanse dorp Alquerías, na-bij de stad Murcia. De op 4 juni 1977 in Goudageboren oud-volleybalster groeide in de afge-lopen twee decennia uit tot één van de bestespeelsters ter wereld.
Visser en haar partner verbleven in Murciawaar ze dinsdagochtend 14 mei voor het laatstgezien zouden zijn in Hotel Churra-Vistalegre. Nadat zij niet bij afspraken kwamen opdagen,alarmeerden familieleden de politie. Na eenzoekactie werd een week later de huurauto vanhet stel gevonden. Zaterdag 25 mei werd inValencia voormalig manager van volley- balclub CAV Murcia 2005 Juan CuencaLorente opgepakt in verband met de ver-dwijning van Visser en Severein. Hij leiddede politie naar een locatie waar de licha-men van het stel lagen. Zondag 26 mei vond de politie de stoffelijke resten van een vande vermisten en al snel volgde de vondstvan het tweede lichaam. Volgens Spaansemedia werden kort daarop twee Roemenen aan-gehouden in Valencia.
 
76,0 % Eens16,0 % Oneens8,0 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huisin Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen, Bode-graven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en opverspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) enGouda (5x). Meer info: www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
De politie heeft dinsdag 28 mei een hennep-kwekerij in een woning aan de Rietgors inReeuwijk aangetroffen en ontmanteld.
In de kwekerij stonden 87 planten en vermoe-delijk was er al een keer eerder hennep geoogst.De politie kwam de kwekerij op het spoor naeen tip via Meld Misdaad Anoniem. De poli-tie heeft na de melding direct vooronderzoek verricht waarna dinsdag in de woning werd gekeken. De politie moet de bewoner van dewoning nog spreken over de kwekerij. Hijwordt ook verdacht van diefstal van de stroom.Het energiebedrijf zal hiervan aangifte doen.De politie doet verder onderzoek. Wie ver-moedt dat er bij hem of haar in de buurt eenhennepkwekerij is, wordt verzocht de politiete bellen via 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000. Hennep telen is eenmisdrijf en dus strafbaar.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goudamediagroep liked this
goudamediagroep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->