Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lectia 5 - Cartea Conducerii

Lectia 5 - Cartea Conducerii

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Puruf Puf
vanzari
vanzari

More info:

Published by: Puruf Puf on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

 
Secretul Succesului în carieră
 
CARTEA CONDUCERII
 – 
Tehnici de a fi lider 
Pagina 1
Ocazia de a conduce apare
 î 
n fiecare zi, astfel
 î 
nc
â
t p
â
n
ă
 
ş
i cei mai receptivi indizivi se afl
ă
uneori
 î 
n situa
ţ 
ia dea-
ş
i asuma r 
ă
spunderea pentru ceva. Cu c
â
t ace
ş
tia sunt mai bine preg
ă
ti
ţ 
i pentru a r 
ă
spunde acestor provoc
ă
ri de a ocupa pozi
ţ 
iade lider, cu atat mai repede
 îş
i dezvolt
ă
noi deprinderi,
 î 
ncrederea
 î 
n sine
ş
i intui
ţ 
ia personal
ă
.Arta de a fi lider se dob
â
nde
ş
te prin exercitiu
ş
iefort, chiar dac
ă
preg
ă
tirea inadecvat
ă
, modestia, lipsa
 î 
ncrederiisau lipsa de experien
ţă
te fac s
ă
te
 î 
ndoie
ş
ti de tine. Acest proces
 î 
ncepe adesea
 î 
n momentul
 î 
n care indivizii descoper 
ă
c
ă
aucalit
ăţ 
i
ş
i puncte tari asociate de obicei cu postura de lider. Atuncidescoperirea propriilor resurse
 î 
i surprinde. Dupa ce se dezv
ă
luieaceasta for 
ţă
interioar 
ă
, existen
ţ 
a ei nu este uitat
ă
u
ş
or.Exploatarea noilor calit
ăţ 
i descoperite determin
ă
perfec
ţ 
ionareaacestora
ş
i creeaz
ă
un sentiment de
 î 
mplinire, astfel
 î 
nc
â
tcre
ş
terea conduce la cre
ş
tere.Fiecare situa
ţ 
ie este diferit
ă
de celelalte. De
ş
iocaziile importante sunt seduc
ă
toare
ş
i atrag aten
ţ 
ia, mai multevenimentele de rutin
ă
faciliteaz
ă
dezvoltarea calit
ăţ 
ilor de lider.Fiecare
ş
ans
ă
de a conduce asigur 
ă
practica necesar 
ă
 
ş
i adaug
ă
oexperien
ţă
valoroas
ă
. Este preg
ă
tirea pentru evenimenteleimportante ce urmeaz
ă
 
 î 
n viitor.Liderii poten
ţ 
iali trebuie s
ă
recunoasc
ă
, deasemenea, c
ă
pozi
ţ 
ia privilegiat
ă
implic
ă
 
ş
i responsabilitate.Asumarea r 
ă
spunderii de a fi lider nu este niciodat
ă
simpl
ă
, iar arta de a conduce eficient necesit
ă
depunerea unui efort
 
Secretul Succesului în carieră
 
CARTEA CONDUCERII
 – 
Tehnici de a fi lider 
Pagina 2
considerabil. Acest lucru
 î 
nseamn
ă
presiune, stres
ş
i provocare,dar 
ş
i imense satisfac
ţ 
ii dup
ă
 
 î 
ndeplinirea cu succes a unei sarcini.Deoarece majoritatea oamenilor sunt
 î 
n cea maimare parte a timpului subordona
ţ 
i, o parte din efortul de a v
ă
 dezvolta calit
ăţ 
ile de lider ar trebui s
ă
vizeze
ş
i dezvoltareacalit
ăţ 
ilor de subaltern. Cele dou
ă
seturi de deprideri suntcomplementare. Un subaltern
 î 
ndem
â
natic
ş
tie cum s
ă
contribuiela succesul liderului, pe c
â
nd un lider satisface necesit
ăţ 
ilesubalternilor,
 î 
n avantajul reciproc al tuturor.Pentru a fi un lider de succes sunt esen
ţ 
iale 7aspecte:1)
 
con
ş
tientizarea propriei pozitii2)
 
 î 
n
ţ 
elegerea celorlal
ţ 
i oameni3)
 
 puterea
ş
i autoritatea4)
 
comunicarea5)
 
luarea deciziilor 6)
 
crearea unei viziuni7)
 
asumarea r 
ă
spunderii
Con
ş
tientizarea propriei pozi
ţ
ii
Primul pas pe drumul succesului ca lider estecon
ş
tientizarea propriei pozitii. Liderii trebuie s
ă
-
ş
i rezerve timp pentru a reflecta asupra punctelor tari, respectiv asupra celor slabe ale comportamentului lor. Aceasta asigura baza cre
ş
terii performan
ţ 
ei, precum
ş
i a
 î 
ncrederii
 î 
n sine
ş
i a
 î 
n
ţ 
elegeriicelorlal
ţ 
i oameni. Liderii care nu se g
â
ndesc la propria lor 
 
Secretul Succesului în carieră
 
CARTEA CONDUCERII
 – 
Tehnici de a fi lider 
Pagina 3
condi
ţ 
ie sunt ca muzicienii afoni. Chiar daca ating ca tehnic
ă
 acurate
ţ 
ea necesar 
ă
, prin munca
ş
i exercitiu,
 î 
ncep fiecare ac
ţ 
iuneav
â
nd un dezavantaj evident. Ace
ş
tia trebuie s
ă
aib
ă
sim
ţ 
artistic
ş
i capacitatea de a recunoa
ş
te c
â
nd gre
ş
esc. Exist
ă
patru aspectelegate de con
ş
tientizarea propriei valori:- regulile de baz
ă
 
 î 
n arta de a conduce- autoanaliza- urmarea liderului- dezvoltarea personalaRegulile de baz
ă
 
 î 
n arta de a conduce- de obiceiexista trei convingeri unanim acceptate
 î 
n ceea ce prive
ş
te arta dea conduce:1)
 
Liderii se nasc pentru a fi lideri2)
 
Un lider este caracterizat de anumite calit
ăţ 
i, cum ar fi ambi
ţ 
ia, farmecul personal,
 î 
ncrederea, ini
ţ 
iativa,creativitatea, sim
ţ 
ul r 
ă
spunderii3)
 
Situa
ţ 
iile creeaz
ă
lideri care i
ş
i adapteaz
ă
 comportamentul pentru a r 
ă
spunde cerin
ţ 
elor specifice unuianumit grup, loc sau timp.Liderii
ş
tiu c
ă
respectul se c
âş
tig
ă
. Atitudinealiderului fa
ţă
de cei ce-l urmeaz
ă
inspir 
ă
loialitate. Acest lucrueste mult mai important dec
â
t dreptul dob
â
ndit prin mo
ş
tenire,calit
ăţ 
ile personale, o anumit
ă
situa
ţ 
ie sau o combina
ţ 
ie
 î 
ntretoate acestea. A fi lider 
 î 
nseamn
ă
a prezenta o viziune astfel
 î 
nc
â
tceilal
ţ 
i s
ă
doreasc
ă
s
ă
o materializeze. Este nevoie de calit
ăţ 
ile ce

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->