Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
108Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Infektivne bolesti-skripta

Infektivne bolesti-skripta

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 34,840 |Likes:
Published by maja377

More info:

Published by: maja377 on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SKRIPTA IZ INFEKTIVNIH BOLESTI
po ispitnim pitanjima
1. Značaj infektivnih bolesti u opštem morbiditetu i važnost njihoveprevencije u očuvanju zdravlja naroda.
Infektivne bolesti su danas veoma aktuelne,cemu su doprineli skorašnjidigađaji,kao što su pojava:HIV infekcije,hepatitsi B i C, SARS itd.U svetskojstatistici uzroka smrti,inf.bolesti su na prvom mestu sa 33%,ispred bolestisrca i krvotoka,pa i raka.Pojavom antibiotika smatralo se da je borba sainfekcijama završena,međutim pojavom HIV-a i drugih veoma teških bolestisve je krenulo iz početka.Promene okoline imaju značajan uticaj na rasprostranjenost prebivalištadomaćina i prenosilaca inf.agenasa.To je dovelo do porasta oboljenja kao što je malarija.Promene uzročnika utiču na epidemiologiju inf, tj.genetskepromene utiču na imunogenost,virulenciju itd.Takođe i sam čovek jeodgovoran za promene koje su omogućile porast oboljenja odinf.bolesti(migracije,ratovu,droge,prostitucija).Danas sve veći broj ljudidospeva u stanja imunosupresije(hiv,oboleli od tumora..) i tako omogućavapatogenima da izazovu bolest.Stalno se proširuje spektar prouzrokovača infekcija.Ali su i tehnika i naukanapredovale i omogućavaju bolju dijagnostiku,lečenje i izlečenje tamo gde jemoguće.
2. Osnovni mehanzmi nastanka infekcije i principi nespecifičnezaštite
 Jedan od bitnih uslova za nastanak infekcije čoveka je da određeni brojpatogenih ili uslovno patogenih mikroorganizama dođe u dodir sa određenimtkivima,veže se za njih i tu se,na njihovoj površini ili prodrevši u dubljeslojeve,razmnoži.Ukoliko se mikroorganizmi posle kolonizacije zadrže samo na mestu ulaska uljudsko telo,nastaje lokalna infekcija.Međutim,ako sa mesta ulaska,putemlimfotoka i krvotoka,mikroorganizmi dospeju u druge organe i tkiva,nastajegeneralizovana infekcija.Da li će do infekcije doći,zavisi od sposobnosti mikroorganizma i odbrambenesposobnosti ljudskog prganizma.Ulazna vrata za mikroorganizme su:1.Koža-prirodna barijera gde prekidi u kontinuitetu olakšavaju razvoj infekcije.2.Respiratorni trakt-čak i pored barijera kao što su mukocilijarni pokrov imakrofazi u alveolama,mikroorganizmi su našli način za invaziju.3.Orofarings-pljuvačka ima ulogu da spira mikroorganizme i sadržiamtimikrobna sredstva kao što su lizozim,Ley.Poremećaj lučenja dovodi dodisbalansa.4.Intestinalni trakt-prirodan tok kretanja sadržaja creva uz pomoć normalneperistaltike prdstavlja jedini način čišćenja,ako se izuzmu dijareje ipovraćanje.Barijere su sluz,sekretorna IgA At,kiselina u želudačnomsoku,pankreasni enzimi u lumenu creva,kao i prisustvo žuči.Meeđutim,mnogebakterije nalaze načina da prođu ove barijere.1
 
5.Urogenitalni trakt-je sterilan uzimajući poslednju trećinuuretre.Mikroorganizmi koji pokušavaju da pređu iz uretre u mokraćnu bešiku idalje spira ih sterilni urin.Sva stanja koja dovode do retencije urina,pogodujunastanku inf.Takodje,pošto je uretra kod žena kraća,mokroorganizmi će lakšedospeti do mesta dejstva.6.Konjuktiva-se štite stalnim lučenjem suza i treptanjem,čime se vrši stanomehaničko čišćenje površine.Mikroorganizmi prodiru samo ako imaju posebansistem za adherenciju i takodje sva mehanička oštećenja dovode do prodoramikroorganizama.
3. Nespecifični faktori u zaštiti od infekcije
Polimorfonukleari, monociti i sistem komplemenata.
4. Značaj anamneze u kliničkoj dijagnozi bolesti, posebno uinfektivnim bolestima
Anamneza ima za cilj da saznamo od bolesnika sve bitne elemente u vezi sanjegovom bolešću, tj. da na osnovu nje izvršimo rekonstrukciju nastanka irazvoja svih simptoma i znakova oboljenja.Anamneza bolesnika se sastojiod:generalija,sadašnje bolesti,lične anamneze,porodične anamneze iepidemiološke ankete.Najopširniji deo anamneze je sadašnja bolest gde jepotrebno saznati glavne tegobe,detaljan opis sadašnje bolesti,kako ju jebolesnik doživeo i uzeti anamnezu po sistemima.
5. Opšti infektivni sindrom
OIS je skup nespecifičnih simptoma,praćenim poremećajem opšteg stanjabolesnika,koji se javljaju na početku većine infektivnih bolesti,kaonespecigičan odgovor organizma na dejstvo mikroorganizama ili njihovihtoksina.On obuhvata povišenu telesnutemperaturu,groznicu,znojenje,glavobolju,malaksalost,gubitak apetita,osećajmučnine i bolova u mišićima i zglobovima.Ovaj sindrom je jače izražen kodakutnih(influence) nego kod hroničnih(tuberkuloze) infektivnih bolesti.Poredtoga naročito je izražen na početku inf bolesti,za vreme tzv. Invazivnogstadijuma bolesti.
6. Značaj pregleda bolesnika u postavljanju kliničke dijagnozeinfektivne bolesti
Fizikalnim pregledom bolesnika tragamo za karakterističnim znacima inf.bolesti.Prikupljanje svih znakova bolesti po sistemima služi nam zapostavljanje kliničke dijagnoze.Veliki značaj ima prisustvokarakterističnih,patognomoničkih znakova(npr meningealni znaci zameningitis,Koplikove mrlje za morbile),koje viđamo kod pojedinih bolesti,akoji nam omogućavaju brzo postavljanje dijagnoze.Fizikalni pregled se vrašisistematski,određenim redom i to :inspekcija,palpacija,perkusija iauskultacija.2
 
7. Bakterijski meningitis, definicija i najčešći uzročnici prema dobibolesnika
Akutni bakterijski meningitis je teško infektivno oboljenje,izazvano različitimbakterijama,u toku koga dolazi do stvaranja gnojnog eksudata usubarahnoidalnom prostoru,a klinički se karakteriše pojavom meningealnihsimptoma i znakova.Faktor rizika za nastanak meningitisa je povećan brojkliconoša jer od njih infekcija nastaje,a faktor rizika kod domaćina jenedostatak At na mestu ulaska ili neadekvatan imunološki odgovor nanjihovo prisustvo. Bakterijski meningitis je najčešće bolest dece,i to skoro70% je uzrasta do 5god.U uzrastu novorodjenčeta najčešći uzrok je Streptococcus grupe B.Kod dece uzrasta do 5god najčešći uzrok je H.influenzae.Kod osoba starosti od 5-29god najčešći uzrok je N.meningitidis.Kod osoba starosti preko 30god najčešći uzrok je Str.pneumoniae.
8. Bakterijski menigitis, klinička slika i principi lečenja obolelih
Klinička slika:pojava meningealnih simptoma i znaka.Meningealni simptomi su kombinacija sistemskih pojava,kao što sutemperatura,malaksalost i povraćanje, i simptoma od strane CNS kao što suglavobolja,fotofobija,poremećaj svesti .Prisustvo meningealnih znakaomogućava postavljanje bliže dijagnoze bolesti,koja će biti potvrđenalumbalnom punkcijom.Meningealni znaci su ukočen vrat,koji ima veliki značaj,naročito kod bolesnikasa poremećajem svesti kod kojih izvođenje drugih meningealnih znakovamože biti teško.Drugi znaci su gornji i donji Brudzinski,Kernigov i Vujićevznak.Kod školske dece vidi se i tzv. Znak tronošca-dete se u sedećempoložaju oslanja na 3 oslonca:dlanove,glutes,pete.Kod najtežih oblika,pogotovo dece,vidi se tzv.meningealni položaj:dete leži naboku,sa glavom zabačenom unazad,rukama i nogama savijenim i privučenimuz telo i licem okrenutim od izvora svetla(fotofobija).Takođe se javlja i napetafontanela kod odojčadi i male dece kod kojih lobanjske kosti još nisusrasle.Stepen napetosti je srazmeran stepenu povišenja intrakranijumskogpritiska.Izlečenje se postiže samo primenom ogovarajućih antibiotika.Njima se postižebakteriološko izlečenje meningitisa,što znači uništavanje bakterija u CST.Dobakteriološke potvrde lečenje se počinje empirijskom antibiotskomterapijom,a posle utvrđivanja bakterijske etiologije terapija se po potrebikoriguje.Inicijalna antibiotska terapija treba da bude usmerena kauzročniku,na osnovu uzrasta obolelog i okolnosti u kojima je bolest nastala. Th: ceftriaxon uz vankomicin i rifampicin
9. Bakterijski meningitis, likvorske karakteristike i principidijagnostike
Cerebrospinalna tečnost je zamućena ili mutna što potiče od velikog brojaćelijskih elemenata.Taj broj se kreće od nekoliko stotina do nekoliko hiljada umm3.Najveći procenat ćelijskih elemenata čine polimorfonuklearni Ley.3

Activity (108)

You've already reviewed this. Edit your review.
Merima Krnjic S liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Šarić Erna liked this
mafko liked this
maraica liked this
Azur Haljeta liked this
titanik12 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->