Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Meta Sotonine zavisti

Meta Sotonine zavisti

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
David Wilkerson
David Wilkerson

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Molitvena zajednica sv. Mihaela arhanđela on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
 1
Meta Sotonine zavisti
by David Wilkerson
| March 19, 2007
 –
(May 19, 1931
 –
April 27, 2011)
Ako ste kršdanin koji traži Boga cijelim svojim srcem, ona ste meta.
 Ova je poruka za
vjernike koji prolaze kroz razoblje oštra testiranja. Govorim onima koji ponose ubokekušnje i iscrpljeni su uševno, fizički i uhovno. Živimo u vrijeme velikog stresa ka na nas iznenaa olazekušnje te nas ostavljaju svlaanima, klonulima i zbunjeni
ma.
Zahvalan sam Bogu za svakoga kršdanina koji saa uživa u obru razoblju. Život vam nije po velikim stresom ine morate se suočavati s teškim testiranjima i ubokim bolima. Zahvalan sam Gospoinu što osigurava takvarazoblja u životu svoje jece.
 
Međutim, iz Pisma znamo a oluje i velike kušnje olaze svima koji su uistinu sve preali Kristu: "Mnoge nevoljeima pravenik, ali ga Jahve o svih izbavlja" (Ps 34,20). Štoviše, ako glaujete za Gospoinom, ako ste olučilia dete ga tražiti svim svojim srcem i a de vaš um i uša biti poslušni njegovoj Riječi, neprestano dete biti metađavolje zavisti.
 
Stoljedima su veliki kršdani nastojali otkriti razloge zašto sveti trpe. Moja vlastita knjižnica puna je takvih knjiga.Međutim, ogovori kao a nisu pravi i izravni. Ka go sam usre uboke kušnje, teško mi je na mom vlastitomsrcu primijeniti ijenu istinu koju sam naučio. Umjesto toga, nalazim se kako molim: "Gospoine, za ovu mojusaašnju potrebu iz tvoje Riječi moram izvudi ono što mi je potrebno."
 U m
nogima koji ponose ugačke kušnje pojavljuje se mnoštvo pitanja: "Gospoine, jesam li te na neki načinožalostio? Postoji li nešto u mom životu što te sprečava a ne čuješ moj vapaj? Bio sam vjeran tvojoj Riječi.Zašto ona ova beskrajna kušnja? Biblija govori a na mene nedeš pustiti više nego što mogu nositi. Zašto samsa na ovoj kritičnoj točki?"
 
Uvjeren sam a se najteže uhovne borbe ovijaju u umu vjernika. Mnogi kršdani ponose ogromne mentalnepatnje, misli s kojima se bore, teške i strašne misli koje nisu slične Kristu. Ne mogu se riješiti mučnih sjedanja naprošle pogreške. A na kraju osjedaju a nisu ostojni zajeništva s Bogom ili njegovih blagoslova.
 
Nemam ogovore za sve razloge zašto mi vjernici toliko trpimo, ali u jenu sam stvar siguran.
 
Ka jenom svojim srcem olučite tražiti Gospoina –
 
olučni ohvatiti njegova obedanja –
postajete metasotonine zavisti
U životu svakog vjernika olazi vrijeme ka se suočava s jenom olukom: u svojoj vjeri može ostati mlak ilimože prijedi crtu a slijei Isusa čitavim svojim srcem. Ka go oabiremo u potpunosti ohvatiti Krista,uskomešamo utrobu pakla. Sotona taa šalje svoje emonske hore a u našem životu aju ouška svom
paklenom bijesu.Anketa Barna otkriva da 70 posto ljudi koji tvrde da su na
novo rođeni ne smatra a je njihovo hoanje s Bogomnajvažnija star u njihovu životu. To je apsolutna trageija. Ali to nam govori zašto sotonu toliko razražuje malamanjina onih koji su se ovojili a služe Isusu.
 
Đavao prepoznaje nešto u svakom oanom kršdaninu, nešto što je apsolutno razorno za njegovo kraljevstvo. Tose ogađa ka se ijete Božje u svemu olučuje pouzati u Gospoina primičudi mu se bliže usprkos svimbolima i poteškodama. Sotona prepoznaje a de takav kršdanin svojom neokrnjenom vjero
m kroz molitvu i
ponošenje velikog trpljenja zaobiti ruge za Isusa.
 
 
 2
Kad sotona vidi takvu vjeru, zna da su temelji pakla uzdrmani. I zapovijeda svojim poglavarstvima da napuste
svoje uobičajene postaje blizu hlanih i ravnoušnih vjernika, ljubitelja zaovoljstava, te ih preraspoređuje atraže svakoga gorudeg kršdanina čija jela pokazuju a ulazi u Kristovu puninu.
 
Pogleajte apostola Pavla. Ka je ovaj revan progonitelj Crkve primio otkrivenje Krista, svojim je srcem olučioa de postiti i moliti i omah je postao glavna meta sotonina gnjeva. Đavao se nije samo uplašio što de Pavlovoobradenje značiti za njegovo jelo na zemlji, nego je bio žestoko ljubomoran na Pavlovo otkrivenje raja.
 
Viite, Pismo nam govori a je Lucifer bio zbačen s neba, iz slave nazočnosti Božje. Sve otaa đavao ne možeponijeti pomisao a itko "manji" o njega može okusiti nešto o raja. Krajnje je ljubomoran na svakoga tko jeblagoslovljen promatranjem onoga što je on izgubio za svu vječnost.
 
Pavao piše: "I a se ne bih uzoho
lio zbog obilja objava, stavljen mi je trn u tijelo, sotonin poslanik, da me trajno
muči a se ne uzoholim" (2 Kor 12,7). Bog nikaa ne bi pustio emonsku silu na ijenoga svog slugu. Iako je
sotona udarao Joba, Gospodin je postavio granicu za neprijatelje
vu silu a ga muči. Sotona nas može tlačiti, aline može uništiti ničiji život.
 
Prema Pavlu, ovoga užasnog progonitelja opustio je Bog u njegov život a ga sačuva o ponosa u njegovu srcu.Đavao je oreio tog poslanika a muči Pavlovo tijelo, izazivajudi
 
mu fizičku i uševnu bol. Sotona je uputioemona a u svom napau bue nepopustljiv: "Neprestano muči Pavla. Uaraj ga iz ana u an, nikaa neoustajudi." Ali je zavist zaslijepila sotonine oči u vezi s Pavlom. Ka ga je đavao pokušao oboriti baražnomvatrom u fizičkim i uševnim napaima, Bog je to okrenuo u Pavlovo obro.
 
Dok je Savao jahao cestom za Damask, sigurno su mu se priružile sile tame. Na kraju krajeva, on je bio sotoninglavni zgoitak: revan, "bogobojazan" religijski vođa koji je oslovce
 
vršio đavolje jelo. Savao je bio na putu asveže kršdane i ovee ih u Jeruzalem, gje bi bili utamničeni i mučeni.
 
Ali ka je bio zbačen s konja primivši objavu Krista, omah je pao ničice vapedi: "Gospoine Isuse, pokaži mi što
da radim." Odbio je
 jesti i spavati tri ana usreotočivši čitavo svoje bide na Gospoina.
 
Što mislite, što se ogađalo u tom trenutku u paklu? Čitavo je đavolje kraljevstvo u tom trenutku počelo rigativatru. Zamišljam sotonu kako saziva hitan sastanak na kome oređuje posebnog glasnika i šalje ga na oživotnizaatak a uperi svako mogude oružje iz pakla u Savla. Sotona je uputio ovoga poslanika: "Ii za ovim čovjekomsa svom svojom silom. Na raspolaganju ti je čitav arsenal pakla. Imaš jeno jeino poslanje: a uništiš Savl
ovuvjeru."
Mogu zamisliti muku koju je ovaj emon činio Pavlu: bombarirao ga je lažima, neprekino ga je posjedao nasvakoga kršdanina kojeg je mučio i na svaku prošlu stvar koju je učinio protiv Kristova imena. Isto tako, sotona ianas čini istu stvar
 
sa svakim gorudim vjernikom. On šalje zla poglavarstva a progone naše živote i šapdu namlaži s jenom namjerom: a unište našu vjeru.
 
Ti su napai rezultat toga što je sotona jenom prilikom izgubio svoju prisnost s Ocem
 
To je jean o razloga zašto đavao neprestano pokušava oboriti Božje svete. On im želi oteti njihov omor,prisnost i nau u raj s Gospoinom, ukratko, sve ono što je sâm izgubio ka je bio zbačen s neba.
 
Sjetite se svoga hoanja s Bogom. Moža ste jenom bili mlaki i glaovali ste za vedom spoznajom Boga,čeznudi a vas upotrijebi. I tako ste onijeli oluku a dete prijedi crtu, potpuno oani Isusu. Iznenaa ste bilivučeni na molitvu kao nikaa prije i Božji poslovi postali su vaši. Tražili ste Isusa a probui vaše srce, a izlije
svo
ga Duha na vas, a vas učini zagovornikom i a vam â svoje breme.
 
Kažem vam, to je bio trenutak ka ste postali meta sotonina gnjeva. Moža kažete: "Ali to razoblje u momživotu nije ugo trajalo. Više nemam takve gorljivosti. Vedinu ana živim po oblakom očaja." Bez obzira. Čak
 
 3
vam se i saa vjera može kolebati, blizu a oživi slom, ali sotona zna ovu istinu: još uvijek postoji iskra ognjakoja tinja po vašim nevoljama. Sve ok je ta zapaljena žeravica tamo, može se bilo kaa pretvoriti u usijane
plamenove.
Zbog toga vas sotona ne pušta i zbog toga ste uarani. On je olučio a nede ati nijenu priliku Duhu Svetom
da ponovno zapali taj oganj u vama. Iz tog nas razloga Pavao upozorava da ne budemo u neznanju u vezi s
đavoljim lukavstvima: "...a nas ne
bi prevario sotona; njegove nakane vrlo dobro poznajemo" (2 Kor 2,11). Ako
zanemarimo taktiku neprijatelja, možemo mu opustiti a stekne uporište ili a nas prevari.
 
Neki kršdani vjeruju a ne bismo smjeli ni spomenuti sotonino ime jer a ga to na neki način uzvisuje. Ali Biblija je sasvim jasna a ako smo poučeni o neprijateljevim prevarama, nemamo razloga bojati ga se. Doista, rečenonam je a de u ove posljenje ane sotona odi na zemlju s velikim gnjevom te je bolje a poznajemo njegovu
strategiju. P
avao piše: "... jer se sâm sotona pretvara u anđela svjetla. Prema tome, nije ništa osobito ako se i
njegove sluge pretvaraju kao da su sluge pravednosti" (2 Kor 11,14-15).
Pavlovo upozorenje ovje kristalno je jasno: sotona koristi bezbožnike kao poslanik
e svoga gnjeva i zavisti. I,prema apostolu, ti su se ljudi uvukli u crkvu. Jeste li sreli takve ljude? Jeste li ikada bili meta njihova gnjeva dok
su izgovarali riječi koje su vam uboko rezale ušu, riječi za koje ste znali a su ravno s đavoljih usana?
 
Meta ste njihova ponižavanja jer su vaša vjera i žar prijekor njihovu stilu života; oni su ljubitelji zaovoljstava.Ukratko, njihove su riječi sotonina zavist koja bjesni protiv vas. Međutim, svjetlost Evanđelja otkriva svako jelotame, rasvjetljavajudi
svako lukavstvo neprijatelja.
Pobožan kralj Davi piše o vremenu ka mu je uša bila oborena
 
"Što si mi, ušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzaj, jer opet du ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!Redi du Bogu: 'Hriino moja, zašto me zaboravljaš? Zašto obilazim žalostan, pritisnut ušmanima?'" (Ps
42,6.10).
Ka je Davi pisao ovaj psalam, njegovo uhovno stanje nije bilo ni hlano ni mlako. Zapravo kaže a je žuio ičeznuo za Bogom (vii Ps 42,2
-3). I upravo je u to vrijeme sotona poslao svoje p
oslanike a ga progone i muče.Oni su bacali oštru optužbu ovom pobožnom sluzi u lice: "Davie, gje je tvoj Bog?"
 
Ovo je slomilo Daviovo srce, prouzročivši a zaplače: "Suze su kruh moj anju i nodu ok me svenevice pitaju:
'Gdje ti je Bog tvoj?'" Pogledajte, pitanje koje mu je sotona uputio nije bilo: "Gdje je Bog?" nego: "Gdje je tvoj
Bog, Davie?" Drugim riječima: "Gje je okaz Božje brige i izbavljenja za tebe?"
 
Ka je Davi ovo napisao, bio je u bijegu o svoga sina Abšaloma. Morao se skrivati po s
piljama i podnosio je
patnje u svakom smislu: uševne, fizičke i uhovne. Vedina ga je Izraelaca obacila, uključujudi i neki njegovinajprisniji prijatelji. Zbog toga, govorio je o svojoj ubokoj boli pišudi: "...svenevice me pitaju..." (Ps 42,4). Ali
tko to?
Poneka sotona pronalazi ljue koji nam glasno govore bolne i štetne stvari. Ali neprijatelj uglavnom koristisvoje emonske sile šaljudi ih a uzrmaju našu vjeru. Oni nam šapdu suptilne, ali uništavajude misli koje jeosmislio sam Zli. Čak ni najsvetiji vjernici nisu imuni na takve napae. Takav je slučaj bio i s Daviom koji je čuoove optužbe: "Nemaš oma. Obacila te tvoja vlastita obitelj. Imaš probleme svih vrsta, Davie. Kako možeštvriti a si Božji pomazanik?"
 Isto tako, sotonini poslanici
anas uštrcavaju ista optuživanja i u naše umove, navoedi nas a pitamo:"Gospoine, gje si ti u ovoj krizi? Zašto se suočavam s ovom čašom boli i sa svime ovime protiv mene? Zaštone čuješ moje molitve? Dan i nod vapim tebi, ali ništa ne čujem. Zar ti moje suze ne znače ništa?"
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->