Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Politica Comerciala

Politica Comerciala

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by SicăDrimoxa

More info:

Published by: SicăDrimoxa on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

 
Ducel de-al doilea zboi mondial, în ezarea noii ordinigenerată de reîmpărţirea sferelor de influenţă, un rol important i-a revenitcomponentei economice a relaţiilor internaţionale, materializată pe douădirecţii principale. Prima este aceea a liberalizării fluxurile financiare înscopul asigurării finanţării refacerii economiei după război şi a creării unuisistem monetar stabil. În acest sens s-au creat, la scară mondială Instituţiilede la Bretton Woods, iar în plan regional o serie de bănci ale căror arie deacţiune se întinde în planul specific acestora.Cea de-a doua direcţie privind liberalizarea mişcării bunurilor s-arealizat, în plan internaţional prin intermediului GATT, respectiv OMC, iar în plan regional prin funcţionarea blocurilor comerciale la scară regionalăsau subregională, dintre care amintim Comunitatea Economică Europeanăsau AELS-ul din spaţiul european. Dezvoltarea acestor forme de integrareregională a fost posibilă datorită prerogativelor articolului XXIV al GATTcare permiteau existenţa unor excepţii de la principiul non discriminării propriu clauzei naţiunii celei mai favorizate în forma ei necondiţionată şirecunoaşterea dezirabilităţii creşterii libertăţii comerţului şi a integrării întrestatele membre GATT prin semnatare a unor acorduri de creare a unor zonede liber schimb sau a uniunilor vamale, cu condiţia ca ele să se formezetreptat, să acopere o mare parte a mărfurilor tranzacţionate între părţi şi sănu ridice bariere în calea schimburilor comerciale cu terţii.În realizarea piei comune a Uniunii Europene şi ulterior întransformarea acesteia în piaţă unică, rolul primordial i-a revenit politiciicomerciale. Etapele de dezvoltare economică ale Uniunii sunt aşezate peetapele integrării comerciale, deoarece aceasta este, înainte de toate, cel maimare bloc comercial al lumii.Uniunea Europeană a devenit cel mai
 POLITICA COMERCIALA COMUNA
Capitolul 6
 
 
ECONOMIE EUROPEANĂ
important partcipant la tranzacţiile comerciale pe piaţa mondială. Dacă înanii ’90 schimburile comerciale ale UE reprezentau aproximativ 40% dintotalul mondial, în ultimul deceniu, şi în special după extinderea din mai2004 ponderea a crescut la aproape 60%.În ciuda faptului că aplicarea unei politici comerciale comune a presupus transferul de putere de decizie şi implicit un transfer desuveranitate dinspre statele membre spre Comunitate, toate statele membresemnatare ale Tratatului de la Roma au acceptat să confere competenţeexclusive de reprezentare Comisiei Europene. Argumentele în favoareaaplicării unei politici comerciale comune au fost legate de:
creşterea puterii de negociere pe piaţa internaţională a Comunităţii,comparativ cu cea a fiecărui stat membru în parte. De altfel, încă dintimpul Rundei Dillon a GATT-ului (1961-1962) Comunităţii i-a fostrecunoscut statutul de partener de negociere în numele statelor membre;
reducerea efectelor de difuziune care puteau să apară din acţiunileunilaterale ale statelor membre care puteau să deterioreze poziţia pe piaţa externă a celorlalţi parteneri din spaţiul integrat;
menţinerea integrităţii pieţei interne prin intermediul instrumentelor de politică comercială comună, fapt care a condus la transformareaComunităţii într-un bloc comercial eficient.
6.1. Instrumente de politică comercială
 În general, în domeniul politicii comerciale se acţionează cu ajutorula trei categorii principale de instrumente şi măsuri:instrumente de protecţietarifară, instrumente de protecţie netarifară şi instrumente de stimulare şi promovare a schimburilor economice externe.
6.1.1. Instrumente de politică comercială de natură tarifară
Parte componentă a politicii comerciale a unui stat, politica vamalăeste realizată cu ajutorul reglementărilor adoptate de către stat care vizeazăintrarea sau ieşirea în/din ţară a mărfurilor şi care implică: controlul cuocazia trecerii frontierei de stat a mărfurilor şi mijloacelor de transport,îndeplinirea formalităţilor vamale şi plata taxelor vamale(sau impunereavamală).2
 
Politica comercială
 
În cadrul politicii vamale, impunerea vamală a jucat şi continuă să joace rolul principal.Ea îndeplineşte trei funcţiuni:-de natură fiscală (taxele vamale fiind o sursă de venit la bugetulstatului);-de natuprotecţionis(protejează economia naţională deconcurenţa străină);-de negociere(în sensul statele pot negocia într-un cadru bilateral sau multilateral concesii vamale).Taxele vamale sunt impozite indirecte percepute de către stat asupramărfurilor atunci când acestea trec graniţele vamale ale ţării respective.Rezultă că taxele vamale sunt un instrument de politică comercială de naturăfiscală, constituind o sursă de venit la bugetul statului, cu o incidenţă directăasupra preţului produselor care fac obiectul comerţului exterior.Taxele vamale pot fi clasificate după mai multe criterii:a).
După scopul impunerii
se împart în două categorii: taxe vamalecu caracter fiscal şi taxe vamale cu caracter protecţionist. Ele se deosebescdupă nivelul impunerii; cele cu caracter fiscal au în general un nivel redus,singurul scop pentru care se percep fiind obţinerea de venituri pentru bugetul statului; cele cu caracter protecţionist au în general un nivel ridicat, prin intermediul lor urmărindu-se, în primul rând, reducerea forţeiconcurenţiale a mărfurilor importate şi implicit protejarea pieţei interne deconcurenţa străină.
b).După obiectul impunerii
, taxele vamale sunt de trei feluri: deimport, de export şi de tranzit.
Taxele vamale de import
sunt cele mai frecvent folosite. Acestea seaplică asupra mărfurilor de import, obligaţia de plată revenind firmelor importatoare. Au rolul de a proteja producţia şi consumul intern, de adiminua competitivitatea produselor străine şi de a asigura venituri pentru bugetul de stat. Atunci când au un nivel diminuat (sau când lipsesc) taxelevamale de import pot determina încurajarea unor fluxuri comerciale (cuunele ţări sau la unele grupe de mărfuri). Taxele vamale de import suntsuportate de către consumatorul final al mărfurilor respective, pentru că - deregulă - cheltuiala cu taxele vamale este inclusă în preţul de vânzare cătreconsumatori; mai rar, şi parţial, taxele vamale de import sunt suportate deexportator prin reducerea voită a preţului de ofertă, cu scopul asigurăriimenţinerii competitivităţii produselor proprii pe piaţa respectivă, ori caurmare a presiunilor făcute de importator.Scopul principal al perceperii de taxe vamale de import este deci protejarea producţiei indigene.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->