Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de thi dai hoc khoi B năm 2005

de thi dai hoc khoi B năm 2005

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 770 |Likes:
Published by hoa1

More info:

Published by: hoa1 on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
THPT Chuyên HàNội AmsterdamNguyễn BáHuy
BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO
 
ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005 ------------------Môn: HÓA HỌC, Khối B
 
ĐỀCHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 180 phút, không kểthời gian phát đề
 ________________________________________ 
Câu I
(1,5 điểm)Cho hai ion XO
32-
vàYO
3-
trong đóoxi chiếm lần lượt 60,0% và 77,4% theo khối lượng. 1.Xác định X, Y.2.Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau: a) H
2
XO
3
+ Cl
2
+ ...
+ ; b) XO
2
+ H
2
X
+ ; c) Na
2
XO
3
+ …
NaCl + XO
2
+...d) HYO
3
+ Cu …
+ YO + …; e) Cu(YO
3
)
2
+ YO + ; f) YO
2
+ … +…
HYO
3
g) HYO
3
+ X
H
2
XO
4
+ YO
2
+…; h) Ba(YO
3
)
2
+ …
HYO
3
+ …
Câu II
(1,5 điểm)1. a) Viết các phương trình phản ứng hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn, theo dãy chuyển hóa sau:
        
asCl Toluen
,
2
B
1
 
o NaOH 
        
B
2
oCuO
      
B
3
 
32
 NHdd
        
O Ag 
B
4
o
SOOH CH 
,H
423
          
B
5 
 b) Viết phương trình phản ứng thủy phân của B
5
trong dung dịch axit và dung dịch bazơ. Nêu đặc điểm của từng phản ứng. 2. So sánh nhiệt độsôi của các hợ p chất sau: rượu n-propylic, axit axetic, metyl fomiat. Giải thích.
Câu III
(1,5 điểm)1.Cho cc dung dch không màu đựng trong các lọriêng biệt bịmất nhãn: NaCl, Na
2
S, Na
2
SO
3
, Na
2
CO
3
. Chỉ dùng dung dịch H
2
SO
4
(loãng), hãy nhận biết các lọhóa chất trên. Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.2.Cho muối cacbonat của kim loại M (MCO
3
). Chia 11,6 gam muối cacbonat đóthành hai phần bằng nhau. a) Hòa tan một phần bằng dung dịch H
2
SO
4
(loãng) vừa đủ, thu được một chất khí và dung dịch G
1
. cạn G
1
, Được 7,6 gam muối sunfat trung hòa, khan. Xác định công thức hóa học của muối cacbonat.  b) Cho phần hai tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO
3
, Được hỗn hợ p khí CO
2
, NO và dung dịch G
2
. Khithêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch G
2
, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng kim loại, biết rằng cókhíNO bay ra.
Câu IV
(1,5 điểm)1.Cho 6 hợ p chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử là C
4
H
8
O
2
. Viết các công thức cấu tạo thu gọn chất đo. 2. Hỗn hợ p X gồm một ankan vàmột ankin cótỷlệphân tửkhối tương ứng là22:13. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợ p X, thu được 22 gam CO
2
và 9 gam H
2
O. Xác định công thức phân tửcủa ankan vàankin.
Câu V
(2,0 điểm)Hòa tan hoàn toàn 1,62 gam Al trong 280ml dung dịch HNO
3
1M được dung dịch A và khí NO ( sản phẩm khửduy nhất). Mặt khác, cho 7,35 gam hai kim loại kiềm thuộc hai chu kìliên tiế p vào 500 ml dung dịch HCl, được dung dịch B và2,8 lít khíH
2
(đkltc). Khi trộn dung dịch A vào dung dịch B thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa.1.Xác định tên 2 kim loại kiềm 2.Tính nồng độmol/lít của dung dịch HCl đãdùng.
Câu VI
(2,0 điểm)Hỗn hợ p M gồm hai rượu đơn chức. Chia 45,6 gam hỗn hợ p M thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với Na (dư), được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Cho hai phần phản ứng hoàn toàn với CuO ở  nhiệt độ cao, được hỗn hợ p M
1
chứa hai andehit (rượu chỉ biến thành andehit). Toàn bộ lượng M
1
phảnứng hết với Ag
2
O trong NH
3
, thu được 86,4 gam Ag.1.Viết các phương trình phản ứng hóa học vàgọi tên hai rượu trong hỗn hợ p M. 2.Đốt cháy hoàn toàn phần ba, rồi cho toàn bộsản phẩm hấ p thụhết vào 500 ml dung dịch NaOH, thu được 65,4 gam muối. Tính nồng độmol/lít của dung dịch NaOH. Cho H = 1, Li = 7, C = 12, N = 14, O= 16, Na = 23, Al = 27, S = 32, K= 39, Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108 _____________________________________________________________________________________ 
Cán bộcoi thi không giải thích gì thêm
.Họvàtên thísinh:............................................Sốbáo danh:......................................

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
034671273 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->