Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Comercial

Drept Comercial

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 5,010|Likes:
Published by btco

More info:

Published by: btco on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

159
DREPT COMERCIAL
Conf. univ. dr. GRIGORE FLORESCU

Cursul de Drept comercial are drept obiective: cunoa\u015fterea\u015fi aprofundarea principiilor de drept comercial; \u00eensu\u015firea elementelor specifice de logic\u0103 a dreptului comercial ca ramur\u0103 de drept privat; cunoa\u015fterea institu\u0163iilor fundamentale de drept comercial, mai ales\u0163in\u00e2nd seama de importan\u0163a dreptului comercial ca ramur\u0103 necesar\u0103 pentru orice profesie juridic\u0103; familiarizarea cu studiul pluridisciplinar al materiei prin metode de drept comparat\u0163in\u00e2nd seama de globalizarea rela\u0163iilor comerciale interna\u0163ionale; \u00eensu\u015firea elementelor de baz\u0103 ale Dreptului comercial ca urmare a cre\u015fterii rolului economiei de pia\u0163\u0103.

SEMESTRUL I
I. PARTEA GENERAL\u0102
1. No\u0163iuni introductive
1.1. Actualitatea\u015fi importan\u0163a dreptului comercial

\u00cen condi\u0163iile actuale de dezvoltare a economiei din Rom\u00e2nia nu este nou sau surprinz\u0103tor faptul c\u0103 dreptul comercial a devenit un instrument deosebit de util\u015fi larg utilizat \u00een reglementarea\u015fi rezolvarea complexelor probleme care apar \u00een rela\u0163iile dintre participan\u0163ii la via\u0163a economic\u0103.

\u00cen\u0163ara noastr\u0103, evolu\u0163ia dreptului comercial ca ramur\u0103 distinct\u0103 de drept a culminat \u00een secolul XIX cu apari\u0163ia Codului comercial rom\u00e2n adoptat \u00een 1887, principalul izvor de drept comercial, care a fost aplicat \u00een mod permanent de la data adopt\u0103rii sale\u015fi p\u00e2n\u0103 \u00een 1948, constituind reglementarea de baza a activit\u0103\u0163ii comerciale\u015fi industriale. Prin trecerea la economia planificat\u0103 centralizat\u0103, Codul comercial a intrat \u00een 1948 \u00eentr-o a\u015fa-numit\u0103 perioad\u0103 de \u201eilegalitate\u201d. Cu toate c\u0103 nu s-a mai aplicat raporturilor juridice dintre agen\u0163ii economici din\u0163ara noastr\u0103, raporturi reglementate de legisla\u0163ia economic\u0103 specific\u0103 economiei planificate, Codul comercial nu a fost abrogat expres, c\u0103z\u00e2nd doar \u00een desuetudine. Necesitatea men\u0163inerii lui s-a impus \u00een special datorit\u0103 existen\u0163ei rela\u0163iilor de comer\u0163 exterior, \u00een perioada respectiv\u0103 func\u0163ion\u00e2nd la un moment dat

160
aproximativ 50 de \u00eentreprinderi de comer\u0163 exterior, care, \u00een caz de aplicare a
legii rom\u00e2ne, aplicau \u00een continuare Codul comercial.

Dup\u0103 decembrie 1989, situa\u0163ia s-a schimbat radical\u015fi prin trecerea la economia de pia\u0163\u0103 \u015fi prin necesitatea reglement\u0103rii legale a noilor raporturi juridice ap\u0103rute, Codul comercial a fost \u201eredescoperit\u201d, put\u00e2ndu-se vorbi chiar de o adev\u0103rat\u0103 \u201erena\u015ftere\u201d a dreptului comercial.

Constitu\u0163ia Rom\u00e2niei, \u00een art. 135, prevede \u00een mod expres \u201e(1) Economia Rom\u00e2niei este economie de pia\u0163\u0103. (2) Statul trebuie s\u0103 asigure: libertatea comer\u0163ului, protec\u0163ia concuren\u0163ei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc\u0163ie.\u201d Acest aspect este reflectat\u015fi \u00eentr-o serie de reglement\u0103ri noi privind institu\u0163ii de baz\u0103 ale Dreptului comercial, din care men\u0163ion\u0103m legile privind societ\u0103\u0163ile comerciale, Registrul comer\u0163ului, concuren\u0163a neloial\u0103, regimul investi\u0163iilor str\u0103ine, reorganizarea judiciar\u0103\u015fi falimentul etc.

1.2. Cre\u015fterea rolului instan\u0163elor judec\u0103tore\u015fti \u00een aplicarea
\u015fi dezvoltarea dreptului comercial

Legile ap\u0103rute dup\u0103 decembrie 1989, spre deosebire de situa\u0163ia anterioar\u0103, stabilesc noi competen\u0163e de principiu \u00een favoarea instan\u0163elor judec\u0103tore\u015fti \u00een rezolvarea problemelor ap\u0103rute \u00eentr-o serie de domenii cum ar fi: brevetele de inven\u0163ii, concuren\u0163a neloial\u0103, reorganizarea judiciar\u0103\u015fi falimentul, ceea ce a impus un rol \u00een continu\u0103 cre\u015ftere pentru instan\u0163ele judec\u0103tore\u015fti \u00een aplicarea\u015fi interpretarea institu\u0163iilor de drept comercial, prin solu\u0163ionarea judiciar\u0103,\u015fi nu administrativ\u0103 a tuturor problemelor ap\u0103rute \u00een practic\u0103. De asemenea, prin crearea Sec\u0163iilor speciale comerciale din cadrul Tribunalelor, Cur\u0163ilor de Apel\u015fi \u00cenaltei Cur\u0163i de Casa\u0163ie\u015fi Justi\u0163ie, precum\u015fi prin apari\u0163ia unor proceduri speciale mai operative, se poate asigura o mai bun\u0103\u015fi operativ\u0103 aplicare a dreptului comercial, \u00een condi\u0163iile \u00een care num\u0103rul cazurilor \u00een acest domeniu \u00eenregistreaz\u0103 o continu\u0103 cre\u015ftere.

1.3. Metoda de studiu a Dreptului comercial nu poate fi dec\u00e2t pluridisciplinar\u0103 \u015fi interdisciplinar\u0103, comparatist\u0103 \u00een contextul actual interna\u0163ional, pragmatic\u0103\u015fi pe baza practicii judiciare existente \u00een condi\u0163iile \u00een care legisla\u0163ia \u00een domeniu este restr\u00e2ns\u0103 sau \u00eenvechit\u0103, iar complexitatea litigiilor ap\u0103rute, mai ales \u00een leg\u0103tur\u0103 cu societ\u0103\u0163ile comerciale, impune o aplicare uniform\u0103 a legisla\u0163iei\u015fi adoptarea unor solu\u0163ii care nu \u00ee\u015fi g\u0103sesc \u00eentotdeauna suport \u00een legisla\u0163ia pozitiv\u0103.

2. No\u0163iunea, defini\u0163ia\u015fi obiectul dreptului comercial
2.1.Caracteristici principale
Denumirea de \u201edrept comercial\u201d ne \u00eendeamn\u0103 s\u0103 ne g\u00e2ndim, ca la
orice ramur\u0103 de drept, la un ansamblu de norme\u015fi reglement\u0103ri juridice
161
care \u00een cazul nostru au ca obiect comer\u0163ul, ceea ce este corect, dar nu \u00eentru
totul exact sau \u00een orice caz necesit\u0103 clarific\u0103ri suplimentare.
\u00cen sens etimologic, no\u0163iunea de comer\u0163 provine din latinescul
comercium = cu marf\u0103, deci comer\u0163ul ar consta \u00een \u201eopera\u0163iuni cu marf\u0103\u201d; \u00een

sens economic, mai restr\u00e2ns, comer\u0163ul semnific\u0103 o activitate ce are ca obiect schimbul\u015fi circula\u0163ia m\u0103rfurilor de la produc\u0103tori la consumatori. Cei care realizeaz\u0103 aceasta activitate sunt comercian\u0163ii, diferi\u0163i de produc\u0103tori\u015fi de prestatorii de servicii.

\u00cen sens juridic, mult mai larg, comer\u0163ul se refer\u0103 \u00eens\u0103 nu numai la opera\u0163iunile de interpunere \u00een circula\u0163ia m\u0103rfurilor, ci\u015fi la opera\u0163iunile de produc\u0163ie, de realizare a m\u0103rfurilor, execu\u0163ie de lucr\u0103ri, construc\u0163ii, prest\u0103ri de servicii, alte activit\u0103\u0163i ale antreprenorilor, service, accesoriile la acestea. Sensul juridic \u00eel g\u0103sim definit \u00een art. 3 din Codul comercial, care enumer\u0103 cca 20 de fapte de comer\u0163. \u00cen plus, art. 7 din Codul comercial atribuie calitatea de comercian\u0163i tuturor persoanelor care desf\u0103\u015foar\u0103 fapte de comer\u0163 cu caracter de profesie\u015fi \u00een nume propriu. S-ar p\u0103rea, fa\u0163\u0103 de acest sens larg dat actelor comerciale, c\u0103 acestea acoper\u0103 \u00eentreaga via\u0163\u0103 economic\u0103. Cu toate acestea, exist\u0103 o serie de domenii care nu sunt considerate activit\u0103\u0163i comerciale: profesiunile liberale (medicii, avoca\u0163ii, notarii, arhitec\u0163ii, arti\u015ftii etc.), opera\u0163iunile juridice referitoare la imobile\u015fi opera\u0163iunile din agricultur\u0103.

Dreptul comercial este o parte a dreptului privat, ca\u015fi dreptul civil. Dreptul civil este dreptul comun, iar dreptul comercial este un drept special, cuprinz\u00e2nd regulile specifice opera\u0163iunilor comerciale. Fiind totu\u015fi dreptul comun \u00een materia dreptului privat, dreptul civil se aplic\u0103 \u015fi \u00een acele circumstan\u0163e sau raporturi comerciale unde nu exist\u0103 reglement\u0103ri comerciale specifice. \u00cen consecin\u0163\u0103, dreptul comercial depinde de dreptul civil, dar aceasta nu \u00eel \u00eempiedic\u0103 s\u0103 c\u00e2\u015ftige o importan\u0163\u0103 practic\u0103 deosebit\u0103, care de multe ori o poate dep\u0103\u015fi pe cea a dreptului comun, \u00een condi\u0163iile \u00een care majoritatea actelor\u015fi opera\u0163iunilor juridice sunt realizate de societ\u0103\u0163ile comerciale.

2.2. Autonomia dreptului comercial

Problema teoretic\u0103 a autonomiei dreptului comercial are importante aplica\u0163ii practice\u015fi a preocupat doctrina din secolul trecut\u015fi p\u00e2n\u0103 ast\u0103zi, fiind str\u00e2ns legat\u0103\u015fi de concep\u0163ia unit\u0103\u0163ii dreptului privat, care pleac\u0103 de la concep\u0163ia obiectiv\u0103 asupra dreptului comercial\u015fi a fost ap\u0103rat\u0103 de Vivante (1937) \u00een lucrarea Un code unique de l\u2019obliga\u0163ions. \u00cen sus\u0163inerea acestei teze se afirm\u0103 exemplificativ c\u0103: \u201eDac\u0103 o cambie este supus\u0103 acelora\u015fi reguli indiferent de semnatar, de ce s\u0103 nu fie la fel\u015fi \u00een cazul contractului de

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diaconu Sergiu liked this
Botas Andreea liked this
mngels7581 liked this
arypy liked this
Georoceanu Lucian liked this
Diana Popa liked this
ralu_k_mail5109 liked this
Petrici Cezara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->