Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pssst Centro May 31 2013 Issue

Pssst Centro May 31 2013 Issue

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 48|Likes:
Published by Tru Brew Media Inc
CENTRO P.S.S.S.T. Politics Showbiz Sports Schools Trends FRIDAY. May 31, 2013. Visit the website at: http://pssstcentro.com/ and join us at Facebook http://www.facebook.com/Politics.Showbiz.Sports.Schools.Trends
CENTRO P.S.S.S.T. Politics Showbiz Sports Schools Trends FRIDAY. May 31, 2013. Visit the website at: http://pssstcentro.com/ and join us at Facebook http://www.facebook.com/Politics.Showbiz.Sports.Schools.Trends

More info:

Published by: Tru Brew Media Inc on May 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
P.5m, kulong sa senglot at bangag na driver 
 
Pulitika • showbiz • sPorts • scandal • tsismis
Centro
Bagong panganak na sanggol, pinaanod sa ilog
metro 
Pahina12
Vol. 1 no. 344 • biyernes • MAyo 31, 2013 • issn22440593
www.pssstcentro.com
Pahia 
 
    f   o   r   u   m   s   h   o   p   p   i   n   g
canada, us, uk, australia sanib Pwersa sa travel warning vs Ph 
P10
Pp: Py   
 
news 
Pahina2
Idia uai; taia fh aa PH iy 
 
Legarda sa Palasyo;Renewable energyiprayoridad
news 
hollywood 
news 
news 
showbiz 
sports 
I’m surevIcegandalearnshIslessons!
KOBE PARAS, sumusunodsa yapak ng Amang“TOWER OF POWER”
WaTer lIlYsa esTero
WAlA ag makagug a e d sa Mguda apu g “wa ”ag aag  kaa’pupua ag pagk gmga aua g MpaMaa Dvpm Au(MMDA) paa ma a dmagg a g pagaakaaa g aaap apaa g ag-ua.itoh son
GEORGE CLOONEYPINABULAANANGMAY KASAMANGIBANG BABAESA LONDON
 
Centro
 
NEWS
BIYERNES • MAYO 31, 2013
2
www.pssstcentro.com
NANAWAGAN si Sena-tor Loren Legarda sagobyernong Aquinona dapat iprayoridadang karagdaganginvestments para sarenewable energybilang pangmatagalangsolusyon sa patuloy nakakulangan ng supplyng enerhiya sa bansa.
Sinabi pa ng senadorana hindi sapat ang hydro-power plant para tustusanang pangangailangan saenerhiya tulad ng lamangng Agus at Pulanguihydropower plants saMindanao na nagkaprob-lema dahil sa deforesta-tion, siltation ng riversystems at nalulumangplanta kaya’t nararanasanang ilang oras na kawalanng kuryente sa lugar.Bunsod nito, iginiit niLegarda na dapat magka-roon ng ibang pagkuku-nan ng supply ng kuryentemaliban sa hydropowerplants na sapat angmaibibigay na supply ngenerhiya at mura para samga consumers.
“Mindanao has anagriculture-intensiveeconomy. We need tobe able to harness the
Canada, US, UK, Australia join forcesa travel warning sa PH
PINABIGAT na ang parusa sa mga nagmamaneho ng lasing at nasa impluwensiya ngipinagbabawal na droga matapos na lagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Re-public Act No. 10586 na may titulong “Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013”.
Kulong ng tatlongbuwan at pagbabayad ngmultang P 20,000 hang-gang P 80,000 kapagbumagsak sa test angkakaharapin ng mga ma-kokorner na senglot.Kung ang pagmamane-ho ay nagresulta namanng ‘physical injuries’ dalang kalasingan ay mas ma-habang kulong alinsunodsa Article 263 ng RevisedPenal Code ang kanilangkakaharapin, bukod pa sapagmumulta ng P 100,000hanggang P 200,000.Kung ang kanilangpagmamaneho namanay nagresulta naman ngkamatayan, ang jail termay nakasaad sa Article 249ng Revised Penal Code atmultang P 300,000 hang-gang sa P 500,000.Sa ilalim ng inapruba-hang batas, puwedengparahin ng law enforce-ment agencies ang isangsasakyan kung pinaghihi-nalaang nilang lasing saalak o nasa impluwensiyang iligal na droga angdriver atisasailalim sa fieldsobriety test tulad nghorizontal gaze nys-tagmus, walk and turn,one-leg stand, at gamitanng breath analyzer upangmasukat ang ‘blood alco-hol concentration level’.Maliban sa kulong atmulta, ang non-profes-sional driver’s license ngsinumang lalabag sa batasna ito ay kukumpiskahinat sususpindihin sa loobng 12 buwan sa unangconfiction habang per-petually revoked naman saikalawang conviction.Mas mabigat namansa may hawak ng pro-fessional drivers licensedahil confiscation atperpetually revoked agadang kanilang lisensiya saunang conviction. Sa per-petual revocation, hindina sila mabibigyan nganumang uri ng driver’slicense.Kasabay ng pagsasa-batas ng Republic Act No.10586 ay tiniyak ni deputypresidential spokesper-son Abigail Valte na maykarampatang ‘safeguard’sa batas upang hindiito maabuso ng ‘kotongkops’.
 Julie Santiago
Legarda sa Palasyo: Renewable energy iprayoridad
PATULOY ang gagawingpagtutok ng gobyernongAquino sa mahihirap nakababayan kasunod ngpaglago ng ekonomiyang Pilipinas sa pinaka-mataas na antas.
Kahapon ay ipinag-malaki ni Deputy Presiden-tial Spokesperson AbigailValte ang nakuhang 7.8%na gross domestic product(GDP) ng bansa sa unangquarter ng 2013 na angatsa ibang malalaking bansasa Asya kabilang na angChina.Anya, nalampasan nitoang inasahang paglagosa ekonomiya sa ilalim ngAquino administration.“Based on initial read-ings, our economy outper-formed that of all Asianeconomies in terms of firstquarter growth, includingChina, which grew by 7.7percent, Indonesia, whichgrew by 6.0 percent, andMalaysia, which grew 4.1percent. These results sur-passed almost all marketexpectations,” ayon pa saopisyal.Sinabi pa ni Valte nakabilang sa mga panguna-hing sektor na nakatulongsa paglago ng ekonomiyaay ang local manufactur-ing at construction.Bunsod ng paglago ngekonomiya, tiniyak ni Valtena kasamang iaangat angkondisyon ng mga mahihi-rap na kababayan sa ilalimng Pantawid PamilyangPilipino Program.
Patricia Oamil 
 
4Ps palalawakin pa
P.5M, KULONG SA SENGLOT AT BANGAG NA DRIVER
NADULAS at kumabig pa-bor sa Pilipinas ang isangIndonesian national nakasama ng mga Taiwanesefishermen na nasa loobumano sila ng Philippinewaters nang paputukanng mga tauhan ng Philip-pine Coast Guard (PCG).
Ayon sa ulat, ang Indo-nesian na testigong si ImanBuchaeri ang pinakahulingnakausap ng 8-man teamng National Bureau of Inves-tigation (NBI) sa imbesti-gasyon kaugnay sa nangya-ring insidente sa BalintangChannel na ikinasawi ngisang Taiwanese fisherman.
Sa testimonya ng In-donesian, hindi aniya nitonasaksihan ang aktuwalna pagpapaputok ng PCGdahil nagtago ito sa loobng cabin nang marinigang unang putok, peropositibo umano itong nasaloob sila ng teritoryo ngPilipinas dahil sa dami ngisdang tuna.
Maliban sa ginawangpanayam sa crew ay nag-sagawa ng reenactment angNBI hinggil sa insidente.
Una nang natuklasanng mga imbestigador ang45 bullet holes sa barkongKuang Ta Hsing No. 28,kung saan napatay angTaiwanese fisherman.Samantala, tuloy angpagsasampa ng kasongmurder ng pamilya ngnapatay na Taiwanesefisherman laban sa mgamiyembro ng PhilippineCoast Guard.Sinasabing nais umanoni Hung Tzu Chien, anak ng napatay na mangin-gisda na mapanagot angng mga responsable sasinapit ng kanyang ama.
CENTROnewswires
Indonesian umamin; Taiwanese fishermen nasa PH territory
NAGPATUPAD ng travelwarning sa bansa angCanada na nitong Hu-webes na sinundan ngUS, United Kingdom atAustralia.
Ang babala ay iniutosng nabanggit na mgabansa sa kanilang mgamamamayan bunsod ngbanta ng kidnapping parti-kular sa Mindanao.
Sa travel advisoryng Canada ay hinimok nito ang kanilang mgamamamayan na mag-ingat bunsod ng patuloyna banta ng terorismosa mga dayuhan mula saKanluran.
Ginawang halimbawasa travel warning ay angdose-dosenang katao nanapatay at nasugatan sapambobomba sa Cotabato,Kidapawan, ZamboangaCity, General Santos City,Iligan City, Jolo, IsabelaCity at Davao City.“The threat of terror-ist attacks remains highin major centres in theregion,”dagdag pa ng Can-ada sa kanilang advisory.Nauna nang nagpalabasng kahalintulad na babalaang Amerika, Australia atUK na maging maingat sapagpunta sa Mindanao da-hil sa banta ng kidnapping.Isang emergency mes-sage ang inilabas sa mgaUS citizen nitong Mayo 29sa US embassy sa Manila.
Julie Santiago
TINANGGAPni PangulongBenigno S.Aquino IIIang a handcarved woodstatue mulakay Indone-sian Presi-dential Spe-cial Adviser/ Envoy T.B.Silalahi atMinister forState-OwnedEnterprisesDahlan Iskan.
 MalacañangPhoto Bureau
agricultural wastes ofMindanao to fuel biomassfacilities. Hydropower,geothermal, and bio-mass are undoubtedlycheaper than the diesel-fired power facilities.The generator sets andpower barges that arebeing mobilized in theinterim will not providea sustainable solution tothe power woes of Min-danao,” giit ni Legarda,co-author at co-sponsorof the Renewable EnergyLaw.
Maliban sa nabanggitay dDapat din aniyangprotektahan ang mgalawa na kabilang sapinagkukunan ng supplyng kuryente tulad nalamang ng Lake Lanao.
CENTROnewswires
 
Centro
 
OPINION/NEWS
BIYERNES • MAYO 31, 2013
3
www.pssstcentro.com
n i  R omme l  Va l le
NAPASO na ang exit visas ng ilang strandedoverseas Filipino workers (OFWs) sa Saudi Arabiasa kahihintay ng kanilang plane ticket na ililibreng gobyerno ng Pilipinas, ayon sa isang Filipinomigrants’ rights group.Batay sa Migrante-Middle East (M-ME),nakatanggap sila ng sumbong mula sa mganakatenggang kababayang OFWs sa Jeddah atRiyadh na magpahanggang ngayon ay wala parin ang kani-kanilang inaasahang air tickets naipamimigay ng PH embassy at Konsulado.“We have thought that the stranded OFWs’air tickets from the DFA were already sent to PHembassy and consulate in Saudi Arabia. We weresurprised that the stranded OFWs who alreadyobtained exit visas are still awaiting their air tick-ets,” paghahayag ni M-ME regional coordinatorJohn Leonard Monterona.Sinabi umano ng mga stranded OFWs nanasa “Tent City” sa Jeddah gayundin ng mganagkampo sa Riyadh na ang inisyung exit visasng Saudi immigration authorities ay balido la-mang sa loob ng pitong araw.Tinatayang nasa 600 stranded OFWs pa la-mang umano ang naiisyuhan ng mga exit visa.“Noting that the exit visas issued by Saudiimmigration authorities to the stranded OFWsare only valid for 7 days, then it is prudent onthe part of PH embassy and consulate officials toissue open-and-ready air tickets so that their re-patriation will not be further delayed,” dugtongni Monterona.Walong stranded OFWs aniya ang napaso naang exit visas nitong nakaraang araw.Bunsod nito, pinaalalahanan ng M-ME angDepartment of Foreign Affairs (DFA) sa pinanga-kong air ticket na sasagutin ng PH govt.“(Foreign Affairs) Sec. (Albert) del Rosariohimself assured us that the fund for repatria-tion is not an issue,” sabi ni Monterona mataposmakaharap umano sa isang pulong kamakailanang mga opisyal ng DFA.Batay sa record ng PH embassy sa Riyadh,6,500 stranded OFWs sa Jeddah at 3,500 namansa Riyadh ang nagpatulong para sa repatriationnitong unang bahagi ng kasalukuyang taon.Matatandaan na tinatayang 4,200 strandedOFWs ang nagkampo sa labas ng PH consulatebuilding sa Jeddah simula April 10 at mahigit 200ang lumusob at nagsiksikan ding campers sa PHembassy sa Riyadh nitong Mayo 4.Kalagitnaan ng Abril 2013 nang ilunsad ngSaudi govt. ang massive crackdown laban sa ‘il-legal’ migrant workers para puwersahin ang mgapribadong kumpanya na ikorek ang kanilang sta-tus base sa Saudization’s Nitaqat policy at walisinang mga ‘illegal’ migrant workers.Ipinag-utos naman ng Saudi King sa Saudilabor ministry na magpatupad ng 90-day otatlong buwang grace period na magtatapos saHulyo 3, ngayong taon kung saan binibigyan ngtsansa ang ‘illegal’ foreign workers na iwastoang kanilang status, lumipat ng ibang employero makauwi na sa kani-kanilang mga bansa parti-kular na ang mga gusto nang ma-repatriate.Sa pagtataya ng M-ME umaabot sa 22,000hanggang 28,000 ang bilang ng mga undocu-mented OFWs sa Kingdom mula sa kabuuang1.2-M dami ng mga itona nakabase at kumak-ayod sa Saudi Arabia.
Exit visa ng ilangSaudi strandedPinoys na-expiredsa kahihintay ngplane ticket
Kinilala ni NBI Director Non-natus Rojas ang suspek na siAtty Serafin Abellon, 63, LegalOfficer II ng BI Regional Officena nakabase sa Mandaue CityCebu, at residente ng Cebu City.
Lumalabas sa imbestigasyonng NBI Central Visayas regionalOffice (CEVRO) sa pamumunoni RD Antonio Pagtpat, di-nakma ang suspek bunsod sareklamo ng isang Amerciannational na nagtungo sa tang-gapan ng BI Cebu noong May23, 2013.
Nabatid na humingi umanoang suspek sa biktima ngP25,000 na karagdagang bayadpara sa kanyang visa extensionnito samantalang nagkakahala-ga lamang umano ito ng P2,800.
Unang nagbayad ang bik-tima ng P5,000 noong May 6at noong May 16 ay muli itongnagbigay ng karagdagangP10,000, gayunman, tila hindipa din nasiyahan ang suspek dahil nagpapadagdag pa rinumano ito ng P15,000.Dahil dito ay humingi na ngtulong ang biktima sa NBI kungsaan isinagawa ang entrap-ment operations noong May 24sa tanggapan ng suspek at saaktong tinatanggap ng suspek ang marked money ay agad dinitong inaresto. 
Nahaharap na ang suspek sa mga kasong paglabag saRA 3019 Grave Misconductat paglabag sa Art. 201 ofthe Revise Penal Code (DirectBribery) Regional Trial Court ngMandaue City.
Honey Rodriguez
Legal Officer ng BI,isinasabit sa extortion
 Pilipinas: Pandayan ng kadakilaan / mula sa pahina 4
katapatan ang tiwalang inil-agak ng bayan.Mula sa masiglang kalaka-lan sa merkado ng pananalapi,record-breaking performanceng stock market, nakaka-hilong pagsulpot ng nag-taasang high-rise real estate,6.6 percent na paglago ngekonomiya, resultang 9-3 saSenado noong nagdaang hala-lan hanggang sa pinakahulingpag-angat sa World Competi-tiveness Ranking.Patunay ang mga result-ang ito sa hindi matawarangpokus, nakapakong aten-syon at lundung iniaalay ngkanyang liderato sa totoonghangarin sa paglilingkod sabayan. Kabi-kabila man angmga pagtatangka sa atingmga hangganan. Sunod-sunodman ang mga krisis sa ugnay-ang pambansa. Wala mangpuknat ang lokal na problemasa kapayapaan. Ayaw mangpaawat ng mga banta sa tibayng kapasyahan. Palagian manang mga hamon sa kanyangkatatagan.Hindi nga ba’t sa ganitongparaan pinapanday ang kada-kilaan?
NANINIWALA ang ilangmatataas na opisyal ngCatholic Bishops Conferenceof the Philippines– NationalSecretariat for Social ActionJustice and Peace (CBCP-NASSA) at mga magsasakana mistulang usad pagong atmabagal ang mga aksyongginagawa Department ofAgrarian Reform (DAR) kaug-nay ng mga programa nitopara sa mamamayan.
Bunsod nito ay nagpasyang sumulat sina CBCP NASSA Chairman Manila Auxil-iary Bishop Broderick Pabillokasama sina Cagayan de OroArchbishop Antonio Ledesma,Association of Major ReligiousSuperiors in the PhilippinesExecutive Secretary Fr. MarlonLacal, Atty. Christian Monsodkay Pangulong Benigno Aquinoupang madalian ng ipatupadang Comprehensive AgrarianReform Program Extensionwith Reform (CARPER).Ayon kay Bishop Pabillo,muli silang mananawagan saPangulong Aquino dahil sabagal ng performance ng DARsa kabila ng mga nangyaringpagpupulong noong June 2012kasama mismo ang presidenteat pulong kasama ang kanyanggabinete noon lamang Pebrero.Iginiit din ng CBCP sapamahalaan na agad ngaksyunan ang pag-aayos ngmga kinatawan ng DAR lalona’t una nang nanawagan angmay 84 na obispong alisin nasa pwesto si DAR SecretaryVirgilio delos Reyes dahil samistulang pagbalewala nito saresponsibilidad na naka-atangrito.Magugunitang nangakoumano ang Pangulo noongJune 14, 2012, sa pulongkasama ang mga magsasakaang tuluyang pag-iimplementang CARP hanggang taong2014, ang pagiisyu ng Noticesof Coverage o NOC bago angJuly 2013, pagkakaloob ng P30billion na annual budget parasa CARP, agarang pagpapala-bas ng P1 bilyong pondo kungsaan ang P300 milyong rito aypara sa mga magsasaka sa Ne-gros, ang mobilisasyon ng mgasundalo at pulis para matiyak ang mapayapang instalasyonng lupain sa mga magsasakaat pag re-review ng Admin-istrative Order 7 at 9 ng DARna patungkol sa acquisitionat distribution ng agriculturallands sa bansa.Samantala, nababahala naang maraming magsasaka da-hil isang taon na lamang mulangayon, June 2014 ay matata-pos na rin ang bisa ng bataspang-agraryo na kanilangpinanghahawakan para sakani-kanilang karapatan upangmagkaroon ng sariling lupain.“Nananawagan kami sapresidente na sana pansininniya itong performance nanapakababa at isang taonna lang bago matapos itongCARPER extension, 2014 atnapakababa ng kanyangperformance,” giit ni BishopPabillo.
Honey Rodriguez
 
DAR, usad-pagong saAgrarian Program -CBCP
INARESTO ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) angLegal Officer ng Bureau of Immigration (BI) matapos idawit sa pangingikil saisang dayuhan sa Cebu City.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->