Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Dai Hoc Khoi D - 2008

De Thi Dai Hoc Khoi D - 2008

Ratings: (0)|Views: 1,996 |Likes:
Published by hoa1
by Le Thanh Tam
by Le Thanh Tam

More info:

Published by: hoa1 on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

 
THPT chuyên Nội Amsterdam Thanh Tâm
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠOĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM2008Môn thi: VĂN, khối D
Thời gian làm bài 180phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINHCâu I:
(2 điểm)Anh/chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trước Cáchmạng tháng tám.
Câu II:
(5 điểm)Phân tích hành động và tâm trạng nhân vật Mị trong đem cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ -Tô Hoài)
PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu III.a hoặc III.b:Câu III.a:
(3 điểm)Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài
 Đây mùa thu tới
của Xuân Diệu:Hơn một loài hoa đã rụng cành,Trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá …Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.(Văn học 11, tập một, NXB Giáo dục 2005, tr.131)
Câu III.b:
(3 điểm)Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài
 Đây thôn Vĩ Dạ
của Hàn Mặc Tử:Gió theo lối gío mây đường mâyDòng nước buồn thiu hoa bắp layThuyền ai đậu bến song trăng đóCó chở trăng về kịp tối nay?(Ngữ văn 11, Tập hai, SGKthí điểm ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục 2005, tr.54)
 
THPT chuyên Nội Amsterdam Thanh Tâm
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠOĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM2008Môn thi: TOÁN, khối D
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I
(2 điểm)Cho
43
23
+=
 x x y
(1).1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
2.
Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua điểm I(1;2) với hệ số góc k (k>-3) đều cắtđồ thị của hàm số (1) tại 3 điểm phân biệt I, A, B đồng thời I là trung điểm của đoạnthẳng AB.
Câu II
(2 điểm)1. Giải phương trình 2sinx (1 + cos2x) + sin2x=1 + cos2x.2. Giải hệ phương trình
= =++
 y x x y y x  y x y x xy
2212 2
22
(x, y
)
Câu III
(2 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm A(3;3;0), B(3;0;3); C(0;3;3), D(3;3;3).
1.
Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D.
2.
Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu IV
(2 điểm)
1.
Tính tích phân
.ln
213
dx x x I 
∫ 
=
2. Cho x, y là hai số thực không âm thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =
22
)1()1( )1)((
 y x xy y x
++
PHẦN RIÊNG ------ Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: V.a hoặc V.b ------Câu V.a.
Theo chương trình KHÔNG phân ban (2 điểm)
1.
Tìm số nguyên dương n thỏa mãn hệ thức
2048...
1223212
=+++
nnnn
(
n
là số tổ hợpchập k của n phân tử).
2.
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P):
 x y
16
2
=
và điểm A(1;4). Haiđiểm phân biệt B, C (B và C khác A) di động trên (P) sao cho góc BAC bằng
90
.Chứng minh rằng đường thẳng BC luôn đi qua 1 điểm cố định.
Câu V.b.
Theo chương trình phân ban (2 điểm)1. Giải bất phương trình
.023log
221
+
 x x x
2. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, AB=BC=a, cạnh bênAA’=
.2
a
Gọi M là trung điểm cạnh BC. Tính theo a thể tích của khối lăng trụABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B’C.--------------- Hết ----------------
 
THPT chuyên Nội Amsterdam Thanh Tâm
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠOĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM2008Môn thi: TIẾNG ANH, khối D
Thời gian làm bài 90phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ....................................................................................Số báo danh: .........................................................................................
Chọn phương án (A hoặc B,C,D) có nghĩa gần nhất ứng với mỗi câu cho sẵn sau đây:
Câu 1:
I can’t help feeling worried about Tom:A.I can’t help Tom stop worrying.B.I can do nothing to help Tom.C.I find it impossible not to worry about Tom.D.I don’t worry about Tom.
Câu 2:
Because she was irritated by her husband’s lack of punctuality, she left him.A.Irritated by her husband, che punctually left him.B.She left her husband because of her irritation with his lack of punctuality.C.Being irritating by her husband’s lack of punctuality, she left him.
D.
Irritating with her husband’s lack of punctuality, she left him.
Câu 3:
We were all surprised when she suddenly came back:A.She was surprised, coming back suddenly.B.All of us found it surprising that she suddenly came back.C.The fact that we were surprised made her come back.D.All of us were amazing to see her come back.
Câu 4:
She usually drinks a glass of milk before going to bed every nightA.She used to drink a glass of milk before going to bed every night.B.She is used to going to bed before drinking a glass of milk every night.C.She gets accustomed to a glass of milk before going to bed every night.D.She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night.
Câu 5:
Before we can judge a government’s success, we have to decide the criteria, such asunemployment, defense, or taxation.A.We should judge a governments success on the basic of the following criteria:unemployment, defense and taxation.
B.
We cannot judge a government’s success without first deciding the relevant criteria,such as unemployment, defense, or taxation.
Mã đề thi981

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
Minh Hieu Vu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Le Van Hau liked this
Loc le Duy liked this
Trang Min liked this
vuvandac5490 liked this
dinhanhltt2512 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->