Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-02-13

15min Klaipėda 2009-02-13

Ratings: (0)|Views: 119|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-02-13
15min - nemokamas dienraštis, 2009-02-13

More info:

Published by: 15min PDF on Apr 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ISSN 1822\ue0005330. Numeris 30 (587).
Tira\u017eas 80 000.2009 M . VA S A R I O 13 D., P E N K TA D I E N I S
STINTOS VILIOS \u012e PAJ\u016aR\u012e
\u201e\u0160\u012f savaitgal\u012f laukia trys meil\u0117s
dienos: \u0161e\u0161tadien\u012f - meil\u0117s arti-
mui, sekmadien\u012f - meil\u0117s stintai,
o pirmadien\u012f - meil\u0117s t\u0117vynei\u201c, -
juokavo vienas i\u0161 \u0161vent\u0117s \u201ePalan-
gos stinta 2009\u201c organizatori\u0173,
Palangos kult\u016bros centro direk-
torius Nerijus Stasiulis.
Tradicin\u0117s \u0161vent\u0117s su-
manytojai viliasi, kad stin-
tos kvapas i\u0161judins \u017eiemos
miegu snaud\u017eiant\u012f kurort\u0105.
D\u017eiaugsmu netveria ir versli-
ninkai - jie net neabejoja, kad
ilg\u0105j\u012f savaitgal\u012f vie\u0161bu\u010diuose
nestigs sve\u010di\u0173.
\u201eMes, kaip ir olimpiados
organizatoriai, pagrindinius
akcentus i\u0161laikome ir \u0161iemet.
Tie akcentai, tai d\u0117mesys \u017eve-
jui, \u017evejojimo kult\u016brai, \u017euviai.
Ir \u0161iemet pristatysime m\u016bs\u0173
kra\u0161to \u017evej\u0173 tradicijas, kul-
t\u016br\u0105, istorij\u0105, kulinarin\u012f pa-
veld\u0105, \u017evej\u0173 rungtis\u201c, - sak\u0117
N.Stasiulis.
Jis teig\u0117, kad \u0161iemet organi-
zatoriai \u0161ios \u0161vent\u0117s myl\u0117tojams
turi tris geras \u017einias. Pirmoji -
J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117s pra-
d\u017eioje sve\u010dius pasitiks, ko ge-
ro, did\u017eiausia pasaulyje septy-
ni\u0173 metr\u0173 ilgio stinta. \u201eJi stili-
zuota, pagaminta i\u0161 metalo ir
putoplasto. Tai bus staciona-
rus dekoratyvinis paminklas
stintai, jis tarnaus ir kaip in-
formacinis stendas, ir kaip pa-
puo\u0161alas. \u0160i stinta taps tradi-
cine puo\u0161mena ir lyd\u0117s visas
\u0161ventes, tik keisis metus sim-
bolizuojantys skai\u010diai\u201c, - sak\u0117
N.Stasiulis.
Antra naujiena tur\u0117t\u0173 pra-
d\u017eiuginti pir\u010di\u0173 m\u0117g\u0117jus. Pa-
sak Palangos kult\u016bros cent-
ro direktoriaus, pirtininkai
J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117s pra-
d\u017eioje, prie vienos i\u0161 kavini\u0173,
ketina pastatyti a\u0161tuoni\u0173 vie-
t\u0173 kubil\u0105. Gatv\u0117je\u012fkurdinta-
me kubile u\u017e simbolin\u012f mo-
kest\u012f gal\u0117s pamirkti visi no-
rintys.
Nukelta \u012f 3 psl.

\u017diemos miegu snaud\u017eian\u010diame kurorte sekmadien\u012f netr\u016bks \u0161ur- mulio. \u010cia vyks kasmetin\u0117 stint\u0173

\u0161vent\u0117, viliosianti muzika, kulinari- nio paveldo patiekalais ir smagio- mis rungtimis. E.Jankausko nuotr.

POPULIARIAUSIA KONTRABANDA - CIGARET\u0116S

2 psl.
SPORTAS
NESUTARIA D\u0116L
GVANTANAMO
KALINI\u0172
6 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
0 \u00b0C
-1 \u00b0C
KLAIP\u0116DA
PINGVINUKAS
NEI\u0160SIRITO
3 psl.
KLAIP\u0116DA
KLAIP\u0116DA
TRYS
VAKAR\u0116LIAI
4 psl.
KLAIP\u0116DA

KITAS \u201e15MIN\u201c NUMERIS I\u0160EIS VASARIO 17 D., ANTRADIEN\u012e

WWW.15MIN.LT SKAITYKITE
Kurios gatv\u0117s Vilniuje
avaringiausios?
E.Ostapenkos konf iktas
persik\u0117l\u0117 \u012f teism\u0105

\u201eMaxima\u201c parduotuv\u0117se
buvo pardavin\u0117jami
sveikatai pavojingi indai

\u2022\u2022\u2022

VASARIO 16-\u0104J\u0104
NEPAMIR\u0160K
I\u0160KELTI

TRISPALV\u0116S
KOSMOSE
SUSID\u016aR\u0116 DU
PALYDOVAI
7 psl.
PASAULIS

A. MACIJAUSKAS
D\u017dI\u016aGAUTI
NESKUBA

9 psl.
13
PENKTADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
2
2009 VASARIO 13 D.,P E N K TA D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
/KLAIP\u0116DA
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
PORYT
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
0 \u00b0C
-4 \u00b0C
-2 \u00b0C
Kaunas
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
0 \u00b0C
-5 \u00b0C
-2 \u00b0C
Klaip\u0117da
0 \u00b0C
-1 \u00b0C
+1 \u00b0C
-2 \u00b0C
0 \u00b0C

Saul\u0117 teka 07:45
Saul\u0117 leid\u017eiasi 17:22
Dienos ilgumas 09:37
M\u0117nulio faz\u0117 - Pilnatis.

vardadieniai
Algaudas, Benignas, Kotryna,
Loreta, Ugn\u0117.
Europoje
At\u0117nai
+11 \u00b0C
Berlynas
0 \u00b0C
Londonas
+4 \u00b0C
Madridas
+10 \u00b0C
Maskva
-1 \u00b0C
Pary\u017eius
+2 \u00b0C
Praha
-1 \u00b0C
Ryga
+2 \u00b0C
Roma
+6 \u00b0C
Talinas
-3 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota
Trumpalai-
kis lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016b-
nija
\u0160lapdriba
Sniegas
VASARIO
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien \u0161alyje apsiniauk\u0119,
daugelyje rajon\u0173 snigs, tem-
perat\u016bra 1-2 \u00b0C \u0161ilumos.
Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f toliau snigs,
termometro stulpelis nukris
iki 2-3 \u00b0C \u0161al\u010dio. Rytoj dien\u0105
snigti nenustos, tik paj\u016bryje
debesuota su pragiedruliais,
bus 1-2 \u00b0C \u0161ilumos.

Nors \u0161i\u0173metis Klaip\u0117dos savival-
dyb\u0117s biud\u017eetas numatytas apie
30 mln. Lt didesnis nei pernyk\u0161tis,
ta\u010diau optimistin\u0117mis prognoz\u0117-
mis valdininkai nesi\u017earsto.
Vakar miesto tarybos pos\u0117-
dyje buvo pristatytas planuo-
jamas 2009 biud\u017eetas - numa-
toma, kad j\u012f sudarys apie 395
mln. Lt. \u201e\u0160i\u0173 met\u0173 biud\u017eetas
per ma\u017eas, menkos pajam\u0173
prognoz\u0117s. Pra\u0117jusi\u0173 met\u0173 biu-
d\u017eetas liko ne\u012fvykdytas, reikia
gr\u0105\u017einti skolas. Daug kur rei-
k\u0117jo ma\u017einti i\u0161laidas, o tai ne
visiems patiko. Dabar politi-
kams lieka apsispr\u0119sti, ar pa-
tvirtinti tok\u012f biud\u017eet\u0105\u201c, - tei-
g\u0117 Klaip\u0117dos savivaldyb\u0117s Fi-
nans\u0173 skyriaus ved\u0117ja Aldona
Spu\u010dien\u0117.
Anot jos, planuojant biu-
d\u017eet\u0105, daugiausiai problem\u0173
k\u0117l\u0117 Vyriausyb\u0117s sprendimas
didinti kult\u016bros, \u0161vietimo ir
socialini\u0173 darbuotoj\u0173 atlygi-
nimus. \u0160iam sprendimui\u012fgy-
vendinti Klaip\u0117dos savivaldy-
bei tr\u016bksta 20 mln. Lt. D\u0117l to
savivaldyb\u0117s finansininkai
buvo priversti 10 proc. ma-
\u017einti darbo u\u017emokes\u010dio fond\u0105
vis\u0173 biud\u017eetini\u0173 \u012fstaig\u0173 dar-
buotojams.
Specialistai ruo\u0161\u0117 antikri-
zin\u012f plan\u0105, kaip geriausiai su-
balansuoti miesto biud\u017eet\u0105. \u0160is
planas savivaldybei pad\u0117jo su-
taupyti apie 50 mln. Lt. \u201e\u0160iemet
ma\u017einamos l\u0117\u0161os visoms i\u0161lai-
doms. Taupymas labiausiai lie-
\u010dia \u0161vietimo srit\u012f, kadangi jos
dalis sudaro net 60 proc. viso
m\u016bs\u0173 biud\u017eeto. Taip pat atsi-
sakome ekonomini\u0173 pl\u0117tros
projekt\u0173, gatvi\u0173 rekonstruk-
cij\u0173, ma\u017einame aptarnavimo
i\u0161laidas, daug i\u0161laid\u0173 ma\u017ei-
nama per atlyginimus\u201c, - biu-
d\u017eeto taupymo planus vardijo
Klaip\u0117dos savivaldyb\u0117s admi-
nistracijos direktorius Aloyzas
Ka\u017edailevi\u010dius.
Taip pat bus taupoma mies-
to ap\u0161vietimo s\u0105skaita, \u0161iemet
\u017eadama kiemus prad\u0117ti valyti
tik kart\u0105 per savait\u0119.
Anot A.Ka\u017edailevi\u010diaus, nors
\u0161iemetinis biud\u017eetas yra 30 mln.
Lt didesnis u\u017e 2008 met\u0173, ta\u010diau
jis labai\u012ftemptas. Patvirtini-
mui biud\u017eetas politikams bus
pateiktas u\u017e dvie-
j\u0173 savai-
\u010di\u0173.
Karini\u0173 oro paj\u0117g\u0173 kariai i\u0161 uosta-
mies\u010dio \u012f laikin\u0105j\u0105 sostin\u0119 ir Vilni\u0173
perskraidino donor\u0173 organus.
Mirusiojo donoro artimieji
pri\u0117m\u0117 kiln\u0173 sprendim\u0105 dova-
noti organus bei audinius. Tokiu
b\u016bdu jie suteik\u0117 visaver\u010dio gyve-
nimo vilt\u012f 7 recipientams - ligo-
niams, kuriems bus persodinti
donoro organai ar audiniai.
Donor\u0173 organus vakar
nakt\u012f transportavo Lietuvos
karini\u0173 oro paj\u0117g\u0173 Paie\u0161kos
ir gelb\u0117jimo poste Nemirse-
toje bud\u0117jusi\u012fgula, vadovau-
jama kapitono Jono Devin-
doriaus, ir 11 medik\u0173 briga-
da. Pirmiausiai, apie 1.30 val.
nakties sraigtasparnis su do-
noro organais nusileido Alek-
soto II paie\u0161kos ir gelb\u0117jimo
poste. Po to sraigtasparnis su
donoro kepenimis prat\u0119s\u0117 ke-
lion\u0119\u012f Vilni\u0173. \u0160iais metais tai
jau tre\u010dias kartas, kai karini\u0173
oro paj\u0117g\u0173 kariai pergabeno
donor\u0173 organus.
Pastar\u0105j\u012f kart\u0105 KOP kariai
pad\u0117jo transportuoti donor\u0173
organus i\u0161 Estijos. \u0160iais
metais gauta 15 prane-
\u0161im\u0173 apie potencia-
lius donorus.
Per pra\u0117jusius metus uostamies-
\u010dio muitininkai surinko 228 mln.
Lt mokes\u010di\u0173 bei sulaik\u0117 preki\u0173 u\u017e
daugiau nei 4 mln. Lt.
2008 metais u\u017e\u012fvairius
teis\u0117s akt\u0173 pa\u017eeidimus Klai-
p\u0117dos teritorin\u0117s muitin\u0117s
(KTM) pareig\u016bnai sura\u0161\u0117 1
t\u016bkst. 153 administracini\u0173
teis\u0117s pa\u017eeidim\u0173 protoko-
lus, o tai - 15 proc. daugiau,
lyginant su 2007 metais. I\u0161-
nagrin\u0117jus administracines
bylas, pa\u017eeid\u0117jams paskirta
per 800 t\u016bkst. Lt baud\u0173 bei
konfiskuota preki\u0173 u\u017e be-
veik 500 t\u016bkst. Lt. 2007 metais
pagal KTM ir teism\u0173 spren-
dimus baud\u0173 paskirta kiek
ma\u017eiau - apie 600 t\u016bkst. Lt
baud\u0173. Pernai KTM pareig\u016b-
nai sulaik\u0117 \u012fvairi\u0173 preki\u0173 u\u017e
daugiau nei 4 mln. Lt. Dau-
giausia sulaikyta tabako ga-
mini\u0173, j\u0173 vert\u0117 - 2 mln. 256
t\u016bkst. Lt. I\u0161 viso sulaikyta be-
veik 600 t\u016bkst. pakeli\u0173 \u012fvai-
ri\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 cigare\u010di\u0173.
Analizuojant i\u0161ai\u0161kintus
pa\u017eeidimus bei nustatytus sl\u0117-
pimo b\u016bdus, pastebimos pa-
na\u0161ios pa\u017eeidim\u0173 tendenci-
jos - prek\u0117s, siekiant suma\u017einti
mokes\u010dius, deklaruojamos ki-
tu kodu, slepiamos po kitomis
prek\u0117mis,\u012fvairiose sl\u0117ptuv\u0117se
ir pan.\u012emantriai pasl\u0117ptas pre-
kes pareig\u016bnams padeda su-
rasti ir tarnybiniai \u0161unys. Pra-
\u0117j\u0119met a i y pa\u010ds\u0117kmingi buvo
cigare\u010di\u0173 paie\u0161kai apmokytai
vokie\u010di\u0173 aviganei Laki, kuri ne
kart\u0105 pasl\u0117ptas cigaretes ap-
tiko\u012fvairiose transporto prie-
mon\u0117se esan\u010diose sl\u0117ptuv\u0117se,
degal\u0173 talpyklose ir kitokiose
sl\u0117ptuv\u0117se.
Nors populiariausia kon-
trabandine preke i\u0161lieka ta-
bako gaminiai, 2008 metais
uostamies\u010dio muitin\u0117s parei-
g\u016bnai nustat\u0117 ne vien\u0105 atvej\u012f,
kai neteis\u0117tai bandyta\u012fve\u017eti ar
\u0161alies teritorijoje gabenti ir ki-
t\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 preki\u0173. Pareig\u016bnams
kelet\u0105 kart\u0173 buvo\u012fkliuv\u0119 Lie-
tuvos pilie\u010diai, \u0161alies teritori-
joje neteis\u0117tai gaben\u0119 didelius
kiekius degal\u0173, netur\u0117dami
preki\u0173 \u012fsigijimo ir gabenimo
dokument\u0173.
Nema\u017eai pa\u017eeidim\u0173 nusta-
tyta Panemun\u0117s kelio poste.
\u0160iame poste muitin\u0117s parei-
g\u016bnai sulaik\u0117 t\u016bkstan\u010dius ne-

deklaruot\u0173 pinigini\u0173, bat\u0173 ir sk\u0117\u010di\u0173 u\u017e beveik 114 t\u016bkst. li- t\u0173, taip pat beveik 27 kilogra- mus gintaro,\u012fvertinto beveik

25 t\u016bkst. Lt, bei i\u0161ai\u0161kino Klai-
p\u0117dos teritorinei muitinei re-
kordin\u0119 - 2 mln. Lt vert\u0117s - ci-
gare\u010di\u0173 kontraband\u0105.
teis\u0117sauga
Populiariausia kontrabanda - tabako gaminiai

Pernai KTM pareig\u016bnai sulai-
k\u0117 \u012fvairi\u0173 preki\u0173 u\u017e daugiau nei
4 mln. Lt. Daugiausia sulaikyta

tabako gamini\u0173, kuri\u0173 vert\u0117 -
2 mln. 256 t\u016bkst. Lt.

Perskraidino
donor\u0173
organus

Antikrizinis biud\u017eetas:
i\u0161laidos ma\u017e\u0117s visiems

Panemun\u0117s kelio poste
sulaikyti gintaro gabalai -
beveik 27 kg, \u012fvertinti beveik
25 t\u016bkst. Lt. KTM nuotr.

GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
\u0160iemet ma\u017einamos l\u0117\u0161os vi-
soms i\u0161laidoms. Taupymas labiau-

siai lie\u010dia \u0161vietimo srit\u012f, kadangi jos dalis sudaro net 60 proc. viso m\u016bs\u0173 biud\u017eeto.

A.Ka\u017edailevi\u010dius.
Parengtas antikrizinis planas miestui pad\u0117jo
sutaupyti 50 mln. Lt. E.Jankausko nuotr.
Stintos vilios \u012f paj\u016br\u012f
3
2009 VASARIO 13 D.,P E N K TA D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
\u0160iemet Lietuvos j\u016br\u0173 muziejaus ping-
vinariume nekryk\u0161taus n\u0117 vienas
ma\u017eylis. Vieninteliam pingvinu-
kui nepavyko prasikalti i\u0161 kiau\u0161i-
nio ir i\u0161vysti dienos \u0161vies\u0105.
Vakar apie ketvirt\u0105 valan-
d\u0105 ryto muziejaus darbuotojai
per\u0161viet\u0117 kiau\u0161in\u012f ir pamat\u0117, kad
gemal\u0117lis nebejuda. Dar u\u017eva-
kar pl\u0117vel\u0117 buvo judinama. Jei
pingvinukas b\u016bt\u0173 pats prapl\u0117-
\u0161\u0119s pl\u0117v\u0119, muziejaus darbuo-
tojai b\u016bt\u0173 sk\u0117l\u0119 luk\u0161t\u0105 ir pad\u0117-
j\u0119 jam i\u0161siristi. Teigiama, kad
kol gyv\u016bn\u0117lis neprapl\u0117\u0161ia pl\u0117-
v\u0117s, jam pad\u0117ti tiesiog ne\u012fma-
noma. Ankstesni bandymai bu-
vo nes\u0117kmingi.
Lietuvos j\u016br\u0173 muziejaus J\u016br\u0173
\u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 skyriaus
ved\u0117jas Ar\u016bnas Gru\u0161as \u201e15min\u201c
pasakojo, kad tai ne pirmi metai,
kai muziejuje gyvenan\u010di\u0173 pin-
gvin\u0173 gret\u0173 nepapild\u0117 ma\u017eyliai.
Ir anks\u010diau pasitaik\u0117 met\u0173, kai
i\u0161 kiau\u0161ini\u0173 nei\u0161siluk\u0161tendavo
n\u0117 vienas ma\u017eylis.
\u0160iuo metu J\u016br\u0173 muziejuje
gyvena 21 pingvinas. I\u0161 j\u0173 tik 3
grynar\u016b\u0161iai: Magelano, Afrikos
ir Antarktidos. Nei\u0161sirit\u0119s pin-
gvinas buvo hibridinis - jo t\u0117-
vai Gil\u0117 ir Feliksas buvo skir-
ting\u0173 r\u016b\u0161i\u0173.
\u0160iemet muziejuje laukia-
ma gimstant dviej\u0173 ruoniu-
k\u0173. Jiems tradici\u0161kai vardus
rinks vaikai.
M\u012fslingas \u012fvykis

Klaip\u0117dos policijos pareig\u016bnai tiria keist\u0105 incident\u0105. 53-ej\u0173 klaip\u0117die- t\u012f pa\u017e\u012fstamas vyras pasikviet\u0117 pa- dirb\u0117ti nebaigtame name Nendri\u0173 gatv\u0117je. Vyras \u012f viet\u0105 nuvyko taksi automobiliu, ta\u010diau \u012f\u0117jus\u012f \u012f pastato vid\u0173 i\u0161 nugaros j\u012f u\u017epuol\u0117 ka\u017ekoks nepa\u017e\u012fstamasis ir \u0161ov\u0117 \u012f ausies srit\u012f dujiniu pistoletu. Vyras prarado s\u0105- mon\u0119, o atsipeik\u0117j\u0119s pasigedo t\u016bks- tan\u010dio lit\u0173. Po medik\u0173 ap\u017ei\u016bros ligo- nin\u0117je nukent\u0117jusysis i\u0161leistas gy- dytis \u012f namus.

U\u017epuol\u0117 gatv\u0117je

Taikos prospekte u\u017evakar buvo u\u017e- pulta moteris. Nepa\u017e\u012fstami jaunuo- liai apie 20.30 val. i\u0161 Poilsio gatv\u0117s gyventojos at\u0117m\u0117 rankin\u0119 su doku- mentais, telefonu bei 8300 Lt. Patru- liai netoli \u012fvykio vietos aptiko ranki- n\u0119 bei dokumentus. Patirti nuosto- liai - 8500 Lt.

nelaim\u0117s
Pingvin\u0173 naujagimi\u0173 muziejuje \u0161iemet nebus
Atkelta i\u0161 1 psl.
\u201eTre\u010dia smagi \u017einia - tre-
\u010diadien\u012f vienoje i\u0161 pagrindi-
n\u0117s gatv\u0117s kavini\u0173 baig\u0117me
\u012frengti i\u0161 Sankt Peterburgo
atkeliavusi\u0173 va\u0161kini\u0173 fig\u016b-
r\u0173 parod\u0105. Joje bus galima

i\u0161vysti 18-os istorini\u0173 asme- nybi\u0173 skulpt\u016bras. Taigi stin- t\u0173 \u0161vent\u0117je dalyvaus ir Stali-

nas, ir Kleopatra\u201c, - juok\u0117si
N.Stasiulis.
Gard\u0117siai i\u0161 \u017euvies
Kaip ir kasmet \u0161vent\u0117je
bus galima paskanauti\u012fvai-
riausiais b\u016bdais paruo\u0161tos
stintos. Gatv\u0117je\u012fsik\u016br\u0119 kavi-
ni\u0173 atstovai\u010dia pat keps \u017euv\u012f,
virs \u017euvien\u0119. \u0160vie\u017eios stintos
\u0161vent\u0117s sve\u010diams \u017eada pasi\u016b-
lyti ir patys \u017evejai.
Paklaustas, ar sve\u010di\u0173 neg\u0105s-
dins stintos kaina, N.Stasiulis
teig\u0117: \u201eBrangumas yra disku-
tuotina s\u0105voka. Tai priklau-
so nuo to, k\u0105 u\u017e t\u0105 sumok\u0117t\u0105
sum\u0105 gauni - jei valgai por-
cij\u0105 kept\u0173 stint\u0173 ir nemoka-
mai klausai muzikos, aplin-
kui matai daug smagi\u0173 daly-
k\u0173, gali dalyvauti konkurse ir
gauti priz\u0173, tai kaina yra pa-
kankamai ma\u017ea\u201c. Pernai u\u017e
penkias keptas \u017euveles pre-
keiviai pra\u0161\u0117 10 Lt.
Pasak Palangos vie\u0161bu\u010di\u0173
ir restoran\u0173 asociacijos prezi-
dento Gintaro Si\u010di\u016bno, \u017euvies
kvapais gatv\u0117je ketina vilioti
14 kavini\u0173 atstovai. Molini\u0173,
medini\u0173, gintarini\u0173 stint\u0173 ir
kitoki\u0173 dirbini\u0173 \u0161vent\u0117je si\u016b-
lys\u012fsigyti daugiau kaip de\u0161imt
tautodailinink\u0173.
Rungsis var\u017eybose
Stint\u0173 \u0161vent\u0117s sve\u010diai \u0161ie-
met v\u0117l gal\u0117s susirungti net ke-
liose rungtyse. Jau nuo pat ry-
to ant Palangos tilto kvie\u010dia-
mi rinktis \u017evejybos m\u0117g\u0117jai.\u012e
\u0161i\u0105 rungt\u012f organizatoriai kvie-
\u010dia u\u017esiregistruoti, nes, pasak
N.Stasiulio, tiltas \u201ene guminis\u201c.
\u201ePaprastai susirenka ma\u017edaug
\u0161imtas \u017evej\u0173. Tai komandin\u0117s
var\u017eybos, kuriose \u017evejai, su-
sib\u016br\u0119 po du, gaudo \u017euveles.
V\u0117liau matuojamas svoris - u\u017e
eilin\u0117s \u017euvies tam tikr\u0105 svor\u012f
yra skiriami vienokie ta\u0161kai,
u\u017e stintas - daugiau ta\u0161k\u0173\u201c, -
sak\u0117 N.Stasiulis.
Sekmadienio popiet\u0119 vi-
si norintys gal\u0117s sudalyvauti
valties tempimo, inkaro kil-
nojimo var\u017eytuv\u0117se.
\u0160vent\u0119 17 val. u\u017ebaigs stin-
t\u0173 valgymo finalas. \u201eBan-
dysime visos \u0161vent\u0117s metu
J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117je prie
kiekvieno stint\u0173 kep\u0117jo daryti
atrankines var\u017eybas ir kviesi-
me\u012f\ufb01 nal\u0105. Rungtyni\u0173 esm\u0117 -
suvalgyti ne kuo daugiau stin-
t\u0173, bet kuo grei\u010diau ir kuo \u0161va-
riau. Tai - linksma atrakcija,
proga paragauti keptos stin-
tos\u201c, - sak\u0117 N.Stasiulis.
Neringa irgi laukia
\u201eVie\u0161bu\u010diai u\u017esipild\u0117, tai
be galo d\u017eiugina, nes nuo nau-
j\u0173j\u0173 met\u0173 kurortas buvo gana
tu\u0161\u010dias, tad \u0161is savaitgalis bus
d\u017eiugesnis\u201c, - sak\u0117 Palangos
vie\u0161bu\u010di\u0173 ir restoran\u0173 asoci-
acijos prezidentas Gintaras
Si\u010di\u016bnas. Kai kuriuose vie\u0161-

bu\u010diuose jau savait\u0117s vidury- je nebuvo lik\u0119 viet\u0173 savaitga- liui. Kituose liko vos po kele- t\u0105 laisv\u0173 kambari\u0173.

\u201eVie\u0161bu\u010di\u0173 atstovai labai
patenkinti art\u0117jan\u010dia \u0161vente,
nes sulaukia daug u\u017esakym\u0173\u201c, -
sak\u0117 Palangos turizmo infor-
macijos centro vadybinink\u0117
Egidija Smilingien\u0117.
Nidos kult\u016bros ir turizmo
informacijos centro specia-
list\u0117 Silvija Gedgaudait\u0117 va-
kar teig\u0117, kad \u0161iame kurorte
sve\u010di\u0173 antpl\u016bd\u017eio nesulauk-
ta. \u201eEsame pasiruo\u0161\u0119 viskam,
bet kol kas pas mus pakanka-
mai ramu. Gal \u017emon\u0117s dar ne-
apsisprend\u0119 ir atvyks paskuti-
n\u0119 minut\u0119\u201c, - sak\u0117 specialist\u0117.
Pasak jos, Neringa \u0161\u012f savaitga-
l\u012f\u012fsimyl\u0117j\u0117lius vilioja roman-
ti\u0161kais vakarais.
AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt
JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt
\u0160vent\u0117s Palangoje programa
Ant j\u016bros tilto
8 -13 val. - Me\u0161keriojimo var\u017eybos.
Palangos vie\u0161ojoje bibliotekoje
11 val. - Parodos \u201ePaj\u016brio ir Pamario \u017evej\u0173 kult\u016bra\u201c atidary-
mas.
11.30 val. Tradicin\u0117s magary\u010dios \u017evejams ir sve\u010diams.
J. Basanavi\u010diaus gatv\u0117je
12.30 val. - \u201ePalangos stinta 2009\u201c atidarymas.
13 val. - Koncertas \u201e\u017dvej\u0173 liaudies melodijos-1\u201c.

13.30 val. - Inkaro kilnojimo rungtis.
14.00 val. - Koncertas \u201e\u017dvej\u0173 liaudies melodijos -2\u201c
14.30 val. - Valties tempimo var\u017eytuv\u0117s.
16.30 val. - Koncertas \u201e\u017dvej\u0173 liaudies melodijos -3\u201c
17 val. - Stint\u0173 valgymo var\u017eyb\u0173\ufb01 nalas.

\u0160vent\u0117je bus galima paska-
nauti \u017euvien\u0117s, keptos stin-
tos, o taip pat \u012fsigyti \u0161vie\u017eios

\u017euvies. E.Jankausko nuotr.
Deja, bet \u0161iemet pingvin\u0173
gret\u0173 nepapild\u0117 n\u0117 vienas
ma\u017eylis. E.Jankausko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->