Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Scheve Schaats Van de KNSB Deel 3

De Scheve Schaats Van de KNSB Deel 3

Ratings: (0)|Views: 137|Likes:
Published by ronmulder
Hier het vervolg (3) op mijn eerdere visie op het besluit van de KNSB een tender uit te schrijven voor Heerenveen, Almere en Zoetermeer. Voor de diehards! Wordt ongetwijfeld vervolgd!
Hier het vervolg (3) op mijn eerdere visie op het besluit van de KNSB een tender uit te schrijven voor Heerenveen, Almere en Zoetermeer. Voor de diehards! Wordt ongetwijfeld vervolgd!

More info:

Published by: ronmulder on May 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
De Scheve Schaats van de KNSB deel 3
 Soap serie in een onbekend aantal afleveringen.Woedend stopte voorzitter Doekle Terpstra zijn mobieltje vorige week in de binnenzak vanzijn colbertje. Hij had juist een gesprek gehad met John Jorritsma, Commissaris van deKoning in de Provincie Friesland. Deze had hem fijntjes laten weten dat hij vertrouwen heeftin de nieuwbouw van Thialf in combinatie met de toezegging die de KNSB hem vorig jaargedaan had. Middels de bekende brief van de voorzitter zelf. Friesland zou Doekle aan detoezegging houden ook al zou dit juridische gevolgen hebben. Anker & Anker had zich algemeld, Wim Anker is tenslotte in het verleden voorzitter van het Gewest Frieslandgeweest. En ziet deze publicitaire juridische kluif voor zijn maatschap wel zitten. En had juistDoekle zijn naïeve merendeels Friese bestuursleden niet gewaarschuwd dat als zij Almereen Zoetermeer zouden negeren de KNSB in de problemen zou komen? En was daarom nietsamen met Andre Bolhuis , voorzitter NOC*NSF, deze tender bedacht. Doekle had in devoorbereiding overal ijsberen gezien en gewaarschuwd maar toch ging het fout. Eenreconstructie.2008Sinds 2008 is Thialf bezig met ideeën over vernieuwen. In eerste instantie denkt men aanverbouwen. De combinatie Bertus Butter en Beert Boomsma hebben vergaande ideeën overhoe Thialf er in 2011 uit moet zien. Butter was eerder in 2001 betrokken als adviseur bij eenrenovatie van Thialf en Boomsma was de opvolger van Jan de Jong en wist in een paar jaarwereldfaam te maken met het snelle ijs in de laaglandbaan Thialf. De onrust bij SportstadHeerenveen, veroorzaakt door het afscheid van Riemer van der Velde enerzijds en hetaantrekken van oud-Rabobank directeur Bart van der Meer als directeur Sportstad zorgde ervoor dat Thialf indirect onder Sportstad kwam te vallen. Inmiddels was, na bijna het derdefaillissement van Thialf, de gepensioneerde financieel directeur van Essent Jarco Niewegaangetrokken om Thialf weer vlot te krijgen. Het was volgens Friesland niet mogelijk datThialf op slot zou gaan. Gênant was het dat hiervoor de sponsors van de KNSB gevraagdwerd om een miljoen op tafel te leggen. De Gemeente Heerenveen zou ook een miljoeninvesteren zodat Thialf bv bij drie aandeelhouders terecht zou komen. Nieweg deed wat hijmoest doen, sneed in personeel, verhoogde de huur voor trainingsuren KNSB en de hal voorde grote evenementen. De KNSB had het idee middels, dat zij kind van de rekening werdenen indirect het financieel probleem van Thialf op het borje kregen. Sinds 2008 is er altijdgesteggel geweest over de huurprijzen en is er nimmer meer een ordentelijk kontraktgesloten tussen beide partijen.2010De bemoeienis van Sportstad Heerenveen (SH) kwam steeds naderbij. En daarbij ook deideeën. In verbouwen zag men niets. Het plan werd geopperd om een nieuw Thialf te
 
bouwen naast het voetbalstadion direct aan de A32. Daar kon men nog een stuk vrijmakenen zo zou men een uniek sportcomplex hebben met heel veel faciliteiten. Ook voor detopsport. Al snel kwamen de fraaie tekeningen van de Friese bouwmaatschappijen op tafel.En eerlijk gezegd: het was een fraai plan van het nieuwe Thialf en een nieuwe hal voor hetijshockey. Want de Flyers bestaan ook nog steeds maar leveren te weinig geld op. Vandaardar er gesprekken met Mojo zijn gevoerd om van de ijshockeyhal een noordelijke HeinekenMusic Hal te maken. Met afdekbare ijsbaan. Mojo was geïnteresseerd want besprekingenom een soortgelijke faciliteit in Tilburg te bouwen waren juist afgesprongen. Mojo wasenthousiast over de locatie en het zou een prima huwelijk kunnen worden met als resultaateen echte multifunctionele sport/entertainment hal in het noorden. De Flyers blevenvliegen en voor een concert hoef je niet meer naar Amsterdam. Maar men had nietgerekend op centenkoning Nieweg die absoluut niets in een verhuizing zag. Hij wist de vaarter goed uit te halen en werd daarin gesteund door de aandeelhouders Essent en Aegon.Deze hadden geen benul van wat zich in het Friese Haagje afspeelde maar gaf Nieweg carteblanche. Met naar nu blijkt: rampzalige gevolgen voor Friesland. En Heerenveen in hetbijzonder.2012Inmiddels had de KNSB kenbaar gemaakt dat men vanuit de Bond op zoek was naar eencomplex met twee ijsbanen. Eén exclusief voor gebruik door de topsporters 365 dagen per jaar. En een complex voor de evenementen. Thialf had inmiddels van Nieweg afscheidgenomen geheel in zijn stijl. Zijn receptie werd gegeven in de eigen business ruimte omkosten te besparen. Eelco Derks werd de nieuwe directeur die een frisse, nieuwe visie ophet versleten Thialf zou loslaten. Hij had niet dezelfde zuinigheden als Nieweg en zag zijnkans schoon toen de wensen van de KNSB bekend werden. Inmiddels was Almere ook metplannen gekomen en in Zoetermeer zou Nederlands grootste outlet centre komen incombinatie met twee ijsbanen. Kortom, Eelco moest haast maken maar dacht niet dat dieandere steden iets zouden kunnen bereiken. Thialf staat voor schaatsen, Zoetermeer voorNutricia en Almere voor pootaardappelen. De zelfverzekerdheid in Friesland was groot.Evenals de naïviteit. Er was dan ook geen vuiltje aan de lucht toen Doekle in december nogeens bevestigde aan John Joritsma, CvK, dat Thialf alle kampioenschappen zou krijgen alsmen zou vernieuwen overeenkomstig de wensen van de KNSB. En die waren door deplannen van Zoetermeer en Almere inmiddels flink opgeschroefd.2013Het moet in februari geweest zijn dat er binnen de KNSB mensen begonnen te twijfelen of de KNSB wel op het goede pad zat. De plannen van Zoetermeer en Almere kregen binnen debond veel bijval. Deze twee locaties hadden veel aandacht geschonken aantrainingsfaciliteiten voor kunstrijden en shorttrack. Twee disciplines die een belangrijkesteun hebben binnen de KNSB. Jeroen Otter was altijd aangewezen op Heerenveen en deijsbaan in de grote hal en kunstrijden had na Zoetermeer niet meer een echte vaste locatie.
 
In het in 2012 verschenen Rapport Werkgroep Topsport Kunstrijden werd ook duidelijkaangegeven dat er behoefte was aan een CTO voor kunstrijden. Maar met het beschikbare jaarbudget van driekwart miljoen euro kan de KNSB geen potten breken. De sectiesshorttrack en kunstrijden zagen wel wat in de plannen van Zoetermeer en Almere. En ookArie Koops, alleenheerser op het sporttechnisch vlak bij de KNSB, had eveneens sympathievoor de nieuwe banen. Met Heerenveen had hij de laatste jaren alleen maar gedondergehad. Kontrakten afsluiten met de bv Thialf gingen moeizaam en om een stukje muziek tedraaien tijdens de saaie ritten van de 10 km bij een kampioenschap was vrijwel onmogelijkHet OC was naar de KNSB een degelijk stuk beton, weinig beweging in te krijgen. Kortom,het was nog niet zo gek wat Almere en Zoetermeer aan het voorbereiden waren. En juistdeze positieve berichtgeving deed het Bestuur twijfelen. Kunnen wij de A-status zomaarweggeven aan Thialf? Of krijgen wij gedonder met de NMA? Of met welke instantie nogmeer? Met de minister of staatssecretaris? Het werd Doekle nu te warm onder deklapschaats en stelde dat de A-status niet zo
maar gegeven kan worden. Er moet op z’n
minst een tender uitgeschreven worden voor de drie ijsbanen. Niet meer, anders komen wijer helemaal niet meer uit. Vandaar dat op 8 maart een persbericht verscheen met deaankondiging van de tender en dat kandidaten zich uiterlijk 1 maart 2013 dienen aan temelden. Zowaar, een tender met terugwerkende kracht, uniek in de wereld! Zo was het nietmogelijk voor andere kandidaat steden om ook aan de tender mee te doen. Want een planis snel gemaakt, maar de financiering is een ander verhaal.AdviescommissieDe door de bond in de haast geformeerde Adviescommissie die alle plannen zou moetenonderzoeken was de eerste blunder. De samenstelling en het tijdsbestek gaf al aan dat hetniet serieus genomen werd. Arie Koops, die nog nooit zijn eigen begroting binnen de bondheeft kunnen hard maken, en Paul Sanders, een afgezwaaide
ANWB’er
die vrijwel niemandnog op een ijsbaan gezien heeft vormen de basis. Voor de vorm zijn ook nog twee leden vanhet NOC*NSF toegetreden, Paul van Dijk en Jeroen Bijlsma. Beiden zullen voldoende kennishebben van topsport maar een ijsbaan is hun wereldvreemd. Toegevoegd wordt ook nogJochem Uytdehaage om naar buiten het idee te geven dat de sporters ook bij het procesbetrokken worden. Vergeten wordt wie van deze personen inzicht heeft in het beoordelen
van projecten van rond de 200 miljoen euro, de functionaliteit en……..de financiering
hiervan. Inzicht in projectontwikkelaars, financiers en condities vereist wel iets meer danhet tekenen van een simpel huurkontrakt of arbeidsovereenkomst. Uitgaande van eenperiode van drie weken waarin de commissie besloten heeft de voorkeur aan Almere tegeven maakt al duidelijk dat voor de commissie de keuze al lang was bepaald: Almere. Omdrie projecten met een to
tale waarde van 500 miljoen euro op al z’n merites te bekijken
heeft een doorgewinterde bank- of verzekeringsman zeker drie maanden nodig. Maar nietde Adviescommissie van de heer Koops. En dan wordt het rapport (bewust?) ook nog gelektnaar de NOS door het NOC*NSF(?).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->