Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ТАЈНА ЛЕВОРУКИХ - Весна Лазић (TAJNA LEVORUKIH - Vesna Lazic)

ТАЈНА ЛЕВОРУКИХ - Весна Лазић (TAJNA LEVORUKIH - Vesna Lazic)

Ratings: (0)|Views: 117 |Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on May 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
TAJNA LEVORUKIH
Vesna Lazić 
 Pitanje zašto je čovek levoruk ili desnoruk ostaje i danas jedna od najvećih misterijaljudskog roda. Astrološki gledano samo leva hemisfera sarađuje sa Merkurom,što znači da funkcije desne hemisphere imaju uticaj drugih planeta i dolaze kao uticaj neke druge kuće a ne treće?
 
2
Tajna levorukihVesna Lazić
Da li ste levo ili desno orijentisani?
Svakog jutra milioni ljudi se bude sanelagodnošću da je sve obrnuto, naopačke postavljeno, da im ništa ne ide “na ruku”.Kvaka se nalazi na suprotnoj strani vrata,slavine se odvrću u suprotnom smeru, menjaču automobilu smešten je sa nepraktične desnestrane, alat je prilagođen dešnjacima... Svetkao da je sav okrenut na desnu stranu.
Levorukost je pojava kada osobaupotrebljava u radu i ostalim životnimaktivnostima pretežno ili dominantnolevu ruku.
Pitanje zašto je čovek levoruk ili desnoruk ostaje i danas jedna od najvećih misterijaljudskog roda. Zna se da su levoruki većinommuškarci, jer dve trećine njih je muškog pola. Takođe se zna da je kod njih neštorazvijenija desna hemisfera mozga, dok jekod desnorukih razvijenija leva.
Predrasude
Pojam “levi” dobio je mnoga pogrdnaznačenja. Njime se, uglavnom, označavanešto neprikladno, neispravno i pogrešno.U prošlosti su levoruki kažnjavani isankcionisani neretko na vrlo drastičnenačine. Ljudsko neznanje i glupost učinilisu, međutim, da predrasude o levorukimljudima opstanu u svim kulturama sveta do pre nekoliko decenija. Do danas su se održaliizrazi “ustati na levu nogu” (biti neraspoložen)ili “imati dve leve ruke” (biti smotan).Međutim, odbojnost prema levorukima nijenovijeg datuma. U Mesopotamiji leva ruka jesimbolizovala nesreću ili kaznu od bogova,a u hebrejskom predanju povezivana je sademonima. A i nešto bližeg datuma levorukisu anatemisani kao smotani i nevešti, takoda često mnogi ljudi i danas levorukostsmatraju nekom vrstom “felera”. Do skorasu levoruku decu kažnjavali vežući im rukune bi li razvili onu drugu – desnu.Svoj odnos prema nekome/nečemu uvelikoizražavamo samim načinom imenovanjatog nekoga/nečega. Evo kako različiti jezici imenuju levorukost i levoruke ljude:u jezicima zapadnoevropskih zemalja rečkoja označava desni/desno ili nekoga ko je desnoruk, istovremeno označava i neštoispravno i u vezi sa pravom (eng. right, nem.recht/Recht, fra. droit); levo ili levorukaosoba, kao antonim rečima desno/desnoruk, povezuje se sa neispravnošću, nespretnošću,sa nečim što nije društveno prihvatljivo.Slično je i sa slovenskim jezicima. Kada bismo prevodili reči koje označavaju desnustranu imali bismo slovenski koren prav(prav, pravan, ispravan, pravedan).Međutim, Inke su levoruke ljude nazivale
lloq’e
, što ima pozitivnu konotaciju. NarodiAnda smatraju da levoruki poseduju posebneduhovne sposobnosti, uključujući magijui moć lečenja.Treći Sapa Inka – LloqueYupanqui – bio je levoruk i njegovo ime u prevodu znači „slavljeni levoruki“.Danas, pak, levoruki su u razvijenimzemljama uglavnom dobro prihvaćeni odstrane svoje socijalne sredine. Naučnaistraživanja ukazuju da levoruki brže misleod ostalih i imaju prednost u bavljenjunekim sportovima. Od kada su levorukidokazali da im mnoge stvari idu od ruke,njihov broj u svetu nezaustavljivo raste.U poslednjih sto godina broj levorukih segotovo učetvorostručio i smatra se da oko13% stanovništva danas piše levom rukom.Za moderni bum levorukih u svetu nisu kriviisključivo ni motorika šake, ni funkcionisanjemozga, već napuštanje tradicije i uvreženihshvatanja. Naučnici objašnjavaju da današnjudecu koja pišu levom rukom više niko ne
 
3
Tajna levorukihVesna Lazić
tera da olovku prebace u desnu ruku. Zato je sasvim razumljivo što je jedna studija uVelikoj Britaniji pokazala da je oko 11%muškaraca i žena uzrasta između 15 i 24godine levoruko, dok ih je samo 3% međustarijim sunarodnicima uzrasta između 55 i 64godine. Autor knjige “Desna ruka, leva ruka”Kris Mek Manus objašnjava da su levorukiljudi tokom 18. i 19. veka imali dobar razlogda prećute kojom se rukom hvataju olovkeili alata. Predrasude o njihovim navodnimnedostacima i nespretnosti bili su razlog štosu “levaci” često žigosani u društvu, bezmogućnosti da se venčaju i ostave iza sebe potomke! Kako je omča tradicije labavila,tako su ljudi koji su prirodno levoruki moglido kraja života to i da ostanu.
Najmanje Kineza
U zavisnosti od tradicije i kulturnih obrazaca broj levorukih ljudi drastično varira. Naanglosaksonskom području 8% muškaracai 6% žena su levoruki, među Japancimalevom rukom piše 4% muškaraca i oko 2%žena, dok u Kini samo 1,5% ljudi piše i jedelevom rukom! Zanimljivo je da su Eskimi, jedan veći deo severnoameričkih Indijanaca,i značajan procenat populacije Japana, istogsemitskog porekla kao i Jevreji i Arapi, iimaju čitavu zajedničku seriju istih krvnihgrupa, istih naslednih bolesti, izraženulevorukost, guturalni (grleni) govor, itd.
Razlog levorukostiOno što je nauka ustanovila
 Na pitanje šta je razlog levorukosti naučnici još uvek nemaju usaglašen odgovor. Sigurno je jedino da je ova osobina urođena. Akose zna da se u porodicama u kojima je bar  jedan roditelj levoruk 10 do 12 puta češćerađaju levoruka deca, jasno je da naslednifaktor nije zanemarljiv. Osim toga, u 12%slučajeva genetski identičnih blizanaca, jedan je levoruk, a drugi desnoruk. Naučnicisa Univerziteta Oksford ključ levorukostinašli su u genu LRRTM1, istom onom genukoji po njihovom mišljenju utiče na pojavu bolesti šizofrenije?! Veza između levorukostii šizofrenije, kao i pretpostavke da levorukiljudi češće oboljevaju od epilepsije nikadanisu dokazane. Naprotiv, nedavna istraživanja pokazuju da ljudi koji pišu levom rukom bržemisle i češće koriste obe moždane hemisfere.Stručnjaci su ispitivali koliko su učesnicispretni u iščitavanju slova sa oftamološke ploče u levom i desnom vidnom polju, što jezahtevalo korišćenje obe moždane hemisfereistovremeno. Levoruki dobrovoljci su bili brži u razmeni informacija između dvehemisfere od desnorukih (za 43 milisekunde). Naučnici kažu da ljudi koriste obe moždanehemisfere za teške zadatke, ili sa tesnimrokovima, koji zahtevaju interpretaciju brojnih istovremenih informacija. Ovaveština nam dobro dođe prilikom igranjakompjuterskih igara, vožnje automobila ilitokom nekih sportskih aktivnosti. Smatrase da levoruki imaju prednost u sportovima poput mačevanja, boksa i tenisa. Svi seslažu, međutim, da je glavni adut levorukihsportista faktor iznenađenja, tj. neočekivani potezi kojima čašćavaju svoje protivnike.
Levoruki imaju bolje pamćenje
 Neuroziologija nas uči da leva polovinamozga obrađuje informacije sistematično,analitički i postepeno. Zahvaljujući toj polovini mozga mi razumemo smisaoreči, apstraktne pojmove, sposobni smoda svet koji nas okružuje klasikujemo, planiramo svoje aktivnosti uključujućilogičko zaključivanje i činjenice. Znači:leva velikomoždana hemisfera obrađuje

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->