Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NACRTNA GEOMETRIJA - PEDESET REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE - isečak (deo e-knjige)

NACRTNA GEOMETRIJA - PEDESET REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE - isečak (deo e-knjige)

Ratings: (0)|Views: 4,389 |Likes:
Published by Stevan Opančarev
NACRTNA GEOMETRIJA
PEDESET REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE

[Opančarev, Stevan]

cena: 505 dinara
ISBN: ISBN 978-86-914831-2-8

izdavač: samostalno
godina izdanja: 2013.
izdanje: 1.
format: A4, .pdf format e-knjige
pismo: Latinica
jezik: srpski
broj strana: 277


komentar izdavača

Elektronska knjiga predstavlja bogatu zbirku geometrijskih problema, koja svojim zanimljivim zadacima inspiriše učenike i približava im logiku prostornog razmišljanja.

Zadaci su podeljeni po oblastima i rešavani su postupno, da bi čitaocu bilo lakše da ih razume. Način rešavanja zadataka, služi da čitaoca dovede do samostalnosti u rešavanju zadataka iz ove oblasti.

Najveći problem može predstavljati nerazumevanje prostora (3-D) i njegovo predstavljanje u dve dimenzije (2-D). Zbog toga je autor vodio računa da svaki zadatak bude jednostavno objašnjen i razumljiv.

Sadržaj:
1. Uvod
2. Napomene za crtanje
3. Pedeset rešenih zadataka iz nacrtne geometrije
i) Zadaci
ii) Rešenja
Deo 1 Oktanti
Deo 2 Tačka, prava i ravan
Deo 2.1 Tačka
Deo 2.2 Prava i duž
Deo 2.3 Ravan
Deo 3 Transformacija
Deo 4 Rotacija
Deo 5 Obaranje u projekcijskim ravnima
4. Literatura
5. Elaborati za vežbe

nov naslov

oblasti: [NACRTNA GEOMETRIJA]

kupovina e-knjige:
http://www.kupindo.com/Gradjevinarstvo-i-arhitektura/13740341_NACRTNA-GEOMETRIJA-PEDESET-RESENIH-ZADATAKA

http://www.amazon.com/dp/B00D2DKGTW
NACRTNA GEOMETRIJA
PEDESET REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE

[Opančarev, Stevan]

cena: 505 dinara
ISBN: ISBN 978-86-914831-2-8

izdavač: samostalno
godina izdanja: 2013.
izdanje: 1.
format: A4, .pdf format e-knjige
pismo: Latinica
jezik: srpski
broj strana: 277


komentar izdavača

Elektronska knjiga predstavlja bogatu zbirku geometrijskih problema, koja svojim zanimljivim zadacima inspiriše učenike i približava im logiku prostornog razmišljanja.

Zadaci su podeljeni po oblastima i rešavani su postupno, da bi čitaocu bilo lakše da ih razume. Način rešavanja zadataka, služi da čitaoca dovede do samostalnosti u rešavanju zadataka iz ove oblasti.

Najveći problem može predstavljati nerazumevanje prostora (3-D) i njegovo predstavljanje u dve dimenzije (2-D). Zbog toga je autor vodio računa da svaki zadatak bude jednostavno objašnjen i razumljiv.

Sadržaj:
1. Uvod
2. Napomene za crtanje
3. Pedeset rešenih zadataka iz nacrtne geometrije
i) Zadaci
ii) Rešenja
Deo 1 Oktanti
Deo 2 Tačka, prava i ravan
Deo 2.1 Tačka
Deo 2.2 Prava i duž
Deo 2.3 Ravan
Deo 3 Transformacija
Deo 4 Rotacija
Deo 5 Obaranje u projekcijskim ravnima
4. Literatura
5. Elaborati za vežbe

nov naslov

oblasti: [NACRTNA GEOMETRIJA]

kupovina e-knjige:
http://www.kupindo.com/Gradjevinarstvo-i-arhitektura/13740341_NACRTNA-GEOMETRIJA-PEDESET-RESENIH-ZADATAKA

http://www.amazon.com/dp/B00D2DKGTW

More info:

Published by: Stevan Opančarev on May 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
 
Stevan Opančarev, struk. inž. –
spec.
NACRTNA GEOMETRIJA
PEDESET
REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE
 
Srbobran, 2013.
 
 
Stevan Opančarev, strukovni inženjer –
specijalista 
NACRTNA GEOMETRIJA
PEDESET
REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽB
E
 
Elektronska knjiga (E
 –
knjiga)
autor, urednik,
tehnički urednik
 
i grafički dizajn
 
Stevan Opančarev 
, struk. inž. –
spec.
recenzenti
 prof. dr Katarina Jevtić 
 
Novaković 
, dipl. inž. arh., profesor na Visokoj građevinsko
-
geodetskoj školi u Beogradu
 
Milenko Petković 
, dipl. inž. arh.,
urednik i autor internet portala koji je
 posvećen nacrtnoj 
lektor 
prof. Pavle Papulin 
prodaja E
 –
knjige
Amazon Digital Services, Inc.
(web sajt
)
 IZDANJEU BOJI
 
Umnožavanje ištampa cd
-a
CopyCentar 
 Beogradweb sajt
Zdravka Čelara 12
tiraž
 
100 primeraka
 
CIP -
Каталогизација у публикацији
 
Библиотека Матице српске
 
, Нови Сад
 514
 
.
 
18
 
(
 
075
 
.
 
8
 
) (
 
076
 
)
ОПАНЧАРЕВ
,
Стеван
 
 Nacrtna geometrija [Elektronski izvor] : pedeset
rešenih
 zadataka sa elaboratima za
vežbe
/
Stevan Opančarev .
 - Srbobran : S.
Opančarev
 
, 2013 (Beograd : Copy Centar)
 
. - 1elektronski
optički
disk (CD-ROM) : tekst
 
, slika ; 12 cm
Tiraž 100
 
.
ISBN 978-86-914831-2-8
 
a )
Нацртна геометрија
-
Задаци
 
COBISS
 
.
 
SR
 
-
 
ID 277788167 
NAPOMENA:
Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje, izmena, prodaja i distribuiranje materijala, u celini ili delimično, saovog CD medija je nezakonito. Svako kršenje autorskih prava
bi
će
sankcionisano u skladu sa zakonom.
i
zdavač
 
samostalno
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->