Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pornografia Inofrnsiva Sau Daunatoare

Pornografia Inofrnsiva Sau Daunatoare

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Alex Vodnicear

More info:

Published by: Alex Vodnicear on Jun 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
34567
1 AUGUST 2013
PORNOGRAFIA
INOFENSIV ˘ A SAUD ˘ AUN ˘ ATOARE?
 
Dori ¸  ti mai multeinforma ¸  tii sau unstudiu biblic gratuitla domiciliu?
Accesa ¸  tiwww.jw.org sau scrie ¸  ti-ne la una dintreadresele de mai jos.
Pentru ROM ˆ ANIA:Martorii lui IehovaCP 132, OP 39RO-024330 Bucure¸ stiPentru REPUBLICA MOLDOVA:Martorii lui IehovaPO Box 472MD-2005 Chi ¸ sin˘ auPentru o list˘ a cu toate adresele po ¸ stale,vezi www.jw.org/ro/contact.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
REVISTA
TURNUL DE VEGHE 
ˆ ıiaduce onoare lui Iehova Dumnezeu,Suveranul universului. Ea este osurs˘ a de mˆ ang ˆ aiere pentru oameni, ˆ ıntrucˆ at anun ¸  t˘ a vestea bun˘ a c˘ a, ˆ ın curˆ and, Regatul ceresc al luiDumnezeu va pune cap˘ at r˘ aut˘ a ¸  tii ¸ si va transforma p˘ amˆ antulˆ ıntr-unparadis. Aceast˘ a publica ¸  tieˆ ı¸ si ˆ ındeamn˘ a cititorii s˘ a cread˘ aˆ ın IsusCristos, care a murit pentru ca nois˘ a putem primi via ¸  t˘ a ve¸ snic˘ a. ˆ Inprezent, el domne¸ ste ca Rege alRegatului lui Dumnezeu. Revista
Turnul de veghe,
publicat˘ a ˘ ar˘ a ˆ ıntrerupere din 1879, este apolitic˘ a ¸ si se bazeaz˘ a pe Biblie.
The Watchtower 
(ISSN 0043–1087) is publishedsemimonthly by Watchtower Bible and TractSociety of New York, Inc.; L. Weaver, Jr.,President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer;25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201–2483,and by Watch Tower Bible and Tract Society of Canada, PO Box 4100, Georgetown, ON L7G 4Y4.Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- undTraktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V.,Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion:RamonTempleton, Selters/Taunus.
5
2013Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Toate drepturile rezervate.Printed in Germany.Aceast˘ a publica ¸  tie nu se comercializeaz˘ a. Eaeste distribuit˘ aˆ ın cadrul unei lucr˘ ari mondialede instruire biblic˘ a, sus ¸  tinute prin dona ¸  tii. Dac˘ anu exist˘ a alt˘ a indica ¸  tie, citatele biblice sunt din
Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi.
34567
1 AUGUST 2013
PORNOGRAFIA
INOFENSIV  ˘ A SAUD  ˘ AUN  ˘ ATOARE?
Biblia schimb˘ a via ¸  ta oamenilor8Cititoriiˆ ıntreab˘ a . . .De ceˆ ın Biblie unele personaje nu suntmen ¸  tionate cu numele?10Apropia ¸  ti-v˘ a de Dumnezeu‘Calit˘ a ¸  tile sale nev˘ azute se v˘ ad clar’11Imita ¸  ti-le credin ¸  taA fost salvatˆ ımpreun˘ a cu al¸  ti¸ sapte12R˘ aspunsuri laˆ ıntreb˘ ari biblice16
34567
Tirajul fiec˘ arei edi¸  tii:44978000 ˆ IN 209 LIMBI
1 AUGUST 2013
 
SUBIECTUL DE COPERT ˘ A
 
ALTE ARTICOLE
s
CITI¸ TI MAI MULTE ONLINE
www.jw.org 
Vol. 134, No. 15AUGUST 1, 2013SemimonthlyROMANIAN
Pornografia
INOFENSIV ˘ A SAU D ˘ AUN ˘ ATOARE?PAGINA 3 ˆ INTREB ˘ ARI FRECVENTE DESPREMARTORII LUI IEHOVA ˆ Ii evita ¸  ti pe fo¸ stii membriai religiei voastre?
(C˘ auta ¸  ti la DESPRE NOI
˛
 ˆ INTREB ˘ ARI FRECVENTE)
r
DESC ˘ ARCA ¸ TI ACEAST ˘ AREVIST ˘ A ˆ IN DIFERITEFORMATE ONLINE
((
 
1 AUGUST 2013
3
Pornografia
1
a invadat societatea de ast˘ azi. Ea esteprezent˘ aˆ ın publicitate, mod˘ a, filme, muzic˘ a, revis-te, programe TV, jocuri video, dispozitive mobile,site-uri¸ siˆ ın serviciile de photo sharing 
. Dup˘ a cˆ atse pare, pornografia este o caracteristic˘ a a societ˘ a- ¸ tiimoderne.Lanivel mondial, dinceˆ ınce mai mul ¸ tioameni devin consumatori de pornografie. (Vezichenarul „Date despre pornografie“.)De asemenea, industria pornografic˘ a esteˆ ın con-tinu˘ a schimbare. Profesoara Gail Dines a scris:„Imaginile pornografice din prezent sunt atˆ at de¸ so-cante,ˆ ıncˆ at ceea ce nu demult era considerat revol-t˘ ator acum a devenit normal“.Cum consideri aceast˘ a tendin ¸ t˘ a? Este pornogra-fia un divertisment inofensiv sau o otrav˘ a letal˘ a?Isus a spus: „Tot a ¸ sa, orice pom bun d˘ a roade bune,dar orice pom r˘ au d˘ a roade rele“ (Matei 7:17). A¸ sa-dar, care sunt roadele, sau efectele, pornografiei?Pentru a afla r˘ aspunsul, s˘ a analiz˘ am cˆ atevaˆ ıntre-b˘ ari referitoare la pornografie.
1
Termenul „pornografie“ se refer˘ a la materiale erotice explicite,menite s˘ a stˆ arneasc˘ a dorin ¸ te sexuale. Aceste materiale pot fi tip˘ a-rite, audio sau video.
Publicare de fotografii pe un site public.
SUBIECTUL DE COPERT ˘ A
Pornografia
Inofensiv˘ a saud˘ aun˘ atoare?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->