Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hijrah Membentuk Syahsiah Muslim 2

Hijrah Membentuk Syahsiah Muslim 2

Ratings:
(0)
|Views: 518|Likes:
Published by Akmal

More info:

Published by: Akmal on Apr 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
HIJRAH KE ARAH PEMBENTUKAN SYAHSIAHMUSLIM
 
 
  
 
  
 
 
      
 
    
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
      
 
  
 
  
 
    
 
 
 
  
 
  
 
 
      
 
 
  
 
      
 
  
 
  
 
100. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya merekamendapati di muka bumi Ini tempat hijrah yang luas dan rezki yangbanyak. barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksuberhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematianmenimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Makasungguh Telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah MahaPengampun lagi Maha Penyayang.
Maal hijrah merupakan satu sambutan yang dirayakan diseluruh negara sebagai satu sambutan rutin yang diadakan. Bagikita, maal hijrah tetap membuahkan cahaya keinsafan tentangbetapa pentingnya perjalanan sirah Rasulullah saw. menegakkanIslam dan negara Islam. Cahaya hijrah mampu membina beberapadimensi baru dalam kehidupan umat Islam. Ia merupakan satuperalihan mekanisma serta hidup baru bagi menempa keagungandiri serta maruah agama. Peristiwa hijrah ini cuba menyingkapbeberapa dimensi baru dalam peristiwa yang berlaku di zamanRasulullah saw :1.Hijrah menyingkap betapa jauhnya wawasan Rasulullahsaw. Membina generasi beriman dan bertakwa dengan didikan dirumah Al-Arqam bin Abil-Arqam. Pembinaan individu-individu inilahyang memberikan kekuatan kepada umat Islam bagimempertahankan agamanya. Dan inilah satu-satunya kekuatanyang amat digeruni oleh musuh Islam apabila perkembangansekolah-sekolah agama mampu menghasilkan para pendakwah danpembela agama.2.Hijrah juga menyingkap betapa perlunya wawasanberhemah yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. iaitu ;- Pembinaan masjid- Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar- Melaksanakan Piagam Madinah (Undang-undang Islam) Tiga wawasan ini merupakan satu kombinasi padat danmenyeluruh bagi memulakan gerakan dakwah di Madinah.Pembinaan masjid sebagai lambang kepada perlunyapembangunan fizikal yang mesti disertakan dengan iman. Manakalapembinaan Undang-undang Islam perlu terlebih dahulu kepada
1
 
wujudnya rasa persaudaraan seagama yang akhirnya akan setiamenerima perundangan Islam. Penolakan kepada perlaksanaanUndang-undang Islam ada kaitan denqan masalah masjid yangtidak berfungsi yang akhirnya menimbulkan perpecahan.3.Hijrah juga menyingkap betapa perlunya umat Islammelaksanakan pembangunan fizikal dan teknologi yang kuatberteraskan kepada keimanan kepada Allah swt. Firman Allah swt.dalam surah At-taubah ayat 18 :
ْمَلَو َةَاكّزل ىَتَءَو َةَّصل َاَقَأَو ِرِخ ِْَيْلَو ِاِب َنََء ْنَ ِ َدِجاَسَ ُرُْعَ اَّِإ َنِدَْهُْل َنِ ُُَ ْَأ َِئلوُأ ىَسَعَف َ ّِإ َشْَ 
.
Maksudnya : Hanyasanya yang memakmurkan masjid-masjidAllah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hariakhirat, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidaktakut kepada sesiapa pun selain daripada Allah, maka merekalahorang yang diharap termasuk golongan orang-orang yangmendapat petunjuk.Pembinaan masjid adalah lambang kepada pembinaan fizikalseperti membina bangunan, jambatan, sekolah, stadium dll. Namunbegitu, pembinaan tersebut mesti seiring dengan keperluan agamadan rohani. Seandainya pembangunan fizikal tidak seiring denganpembangunan rohani dan keimanan, dikhuatiri golongan yanggemar dengan pembangunan fizikal akan berselindung danmenggunakan kesempatan mengaut keuntungan melalui projekpembangunan.Oleh itu, pentingnya ketiga-tiga wawasan dilaksanakansecara bersepadu dengan tidak mengabaikan antara satu denganyang lain. Berlakunya beberapa kes penyelewengan yangmelibatkan jutaan ringgit berpunca dari projek pembangunan.Apabila rahsia mereka diketahui, mereka akan berselindung disebalik undang-undang yang lemah untuk dikuatkuasakan atauberselindung dengan kedudukan individu tertentu yang tidakdididik dengan iman. Apabila tindakan tidak dibuat sedangkan yanglain diambil tindakan maka berlakulah perpecahan di kalanganumat Islam. Akhirnya akan lemahlah persaudaraan, maka akanwujudlah peperangan antara puak, bongkar-membongkar, tuduh-menuduh, benci-membenci, fitnah-memfitnah menerusi beberapasegmen-segmen yang disiarkan di media massa.Sebab itulah Rasulullah saw. mengutamakan perpaduan danpersaudaraan melalui program mempersaudarakan antaraMuhajirin dan Ansar. Begitu juga Rasulullah memberikan keutamaankepada masalah Undang-Undang Islam yang perlu dilaksanakandahulu maka barulah wujudnya pembangunan yang seiring dengan
2
 
kemantapan rohani dan pembelaan undang-undang yang telus dibawah watak-watak yang telus dan adil.4.Hijrah juga menyingkap betapa pentingnya hak asasi manusiadiutamakan. Semasa di Makkah umat Islam dinafikan hak asasimereka. Di antara pencabulan hak asasi yang berlaku ;Berlakunya penyiksaan ke atas beberapa orang sahabatyang beriman kepada Allah. Hanya mereka yang beriman danberpegang kepada Islam sahaja yang dinafikan manakalayang menyokong Abu Jahal tetap dilayan dengan baikwalaupun mereka melakukan berbagai-bagai kesalahan dankeganasan mencabul hak asasi. Pendek kata hak asasi hanyaada pada golongan Jahiliyah Quraish sahaja sedangkan hakasasi tiada ruang untuk orang yang beriman. Lihat saja apayang mereka lakukan kepada Bilal Bin Rabah dan keluarga Yasir. Begitulah hari ini apa yang mereka lakukan kepada parapejuang Islam, dibunuh, dipenjara, dibuang negeri, disiksa dll.hanya semata-mata kerana mereka berkata
Tuhanku ialahAllah.
Firman Allah swt dalam surah Al-Buruj ayat 8 :
ِديِَحْل ِزِزَعْل ِاِب ُِْؤُ ْَأ ّِإ ْمُهْِ ُََ اََو 
Maksudnya : Tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukminmelainkan hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepadaAllah Yang Maha Kuat, yang siksaan-Nya amat ditakuti, Maha Terpujiyang pahala-Nya sangat diharapkan. Tidak membenarkan Al-Quran dan ceramah NabiMuhammad saw. disampaikan secara terbuka. Sudahlahpemimpin mereka tidak mahu mendengar ayat-ayat Al-Quranyang dibaca malah mereka mengeluarkan arahan melarangpenyokong-penyokong mereka menghadiri atau mendengarAl-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad saw., Saidina Abubakar dll. Firman Allah swt. dalam surah Fussilat ayat 26 :
َُِْغَت ْمُّَعَل ِيِف ْَغْلَو ِَءْرُْل َذَهِل ُعَْسَت َ وُرََك َنِذّل ََاَقَو 
.
Maksudnya : Orang-orang kafir berkata satu sama lain,"Jangan kalian dengarkan al-Qur'ân ini! Sebaliknya, bermain-mainlah pada saat Al-Qur'ân itu dibacakan hingga tidak ada yangmendengar dan memanfaatkannya. Dengan begitu, semoga kaliandapat mengalahkan Muhammad."• Merampas harta umat Islam terutama bagi mereka yangkaya seperti Suhaib Ar-Rumi, sehingga mereka pernahmenangkap Suhaib untuk dibunuh bagi mendapatkan hartakekayaannya.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Syarifah Azar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->