Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
290Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah Asal Usul Masyarakat Dusun

Sejarah Asal Usul Masyarakat Dusun

Ratings:

3.33

(1)
|Views: 37,962|Likes:
Published by adiefred
Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun. Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya, telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang bermakna “Pohon Ara berwarna merah”. Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau
Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun. Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya, telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang bermakna “Pohon Ara berwarna merah”. Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau

More info:

Categories:Types, Research
Published by: adiefred on Apr 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

 
1
SEJARAH ASAL USUL MASYARAKAT KADAZANDUSUNMELALUI SUMBER LISAN (CERITA) DAN FORUMEdited By: Fred Apat (mrfred85@gmail.com)PRAKATAKepada para pembaca, hasil nukilan dan tulisan dalam artikel iniadalah dipetik dan disesuaikan oleh penulis daripada forum-forum yang ada dinyatakan sumber-sumbernya dan tidak melalui kajian yang mendalam. Tujuan penulisan ini hanyalah untukmenghimpunkan pendapat umum tentang sejarah asal usulMasyarakat Dusun dan Kadazan (KadazanDusun) ke dalam satuPenulisan yang lebih mudah dibaca, agar setiap orang dapatmemikirkan logik dan kebenarannya.1.0PENGENALAN
KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. Masyarakat ini merupakan golonganpetani, tetapi dengan perkembangan sosio-ekonomi yang dicapai olehnegara Malaysia sekarang, masyarakat ini beransur-ansur beralih kebidang perkhidmatan, perniagaan dan pertanian moden. SebelumSabah merdeka melalui Malaysia, masyarakat Kadazandusun dikenalisebagai Dusun, iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka.Setelah mencapai kemerdekaan, mereka menggunakan nama"Kadazan"secara rasmi sebagai identiti mereka. Tetapi, oleh 'kerana masihterdapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti"Dusun", istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi"Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat"kesatuan" di kalangan mereka.Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari jumlah 1,8 juta orang penduduk Sabah, terdapat 372;089 orang Kadazandusun.Anggaran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 bertambahmenjadi 433,600 orang, yang mana ianya terbahagi dalam duakumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut./Sebilangan besar darimereka terdapat di daerah Penampang, Putatan, Kawang, Papar,Kimanis, Bongawan, Beaufort, Kuala penyu, Tuaran, Tamparuli, KotaBelud, Kota Marudu, Kudat. Pitas, LabukSugut, Paitan, Telupid, Ranau,Tambunan, Keningau, Tenom, Sook, Pensiangan dan Ulu Kinabatangan.Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah(KDCA) dan di dalam perlembagaannya, Kadazandusun merujuk kepadaempat puluh etnik seperti berikut:Bonggi,Lingkabau,Nabai,Tatana,Bundu,Liwan,Paitan,Tangara,Dumpas,Lobu,Pingas,Tidong,Gana, Lotud, Rumanau,Tindal,Garo,Lundayo, Rungus,Tobilung,Idaan, Makiang,Sinobu, Tolinting,Kadayan,Malapi,Sinorupu,Tombonuo,Kimaragang,Mangkaak,Sonsogon,Tuhawon,Kolobuan,Minokok,Sukang,Tutung,Kuijau, Murut, Sungai, Bisaya Kesemua etnikini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang,iaitu satupetempatan awal Kadazandusun yang terletak di Kawasanperkampungan Tompios dalam daerah Ranau.(http://www.idesa.net.my/modules/news/article.php?storyid=896)Sesungguhnya, kaum Kadazandusun ini memiliki banyakbudaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal-usul, lagenda danperkembangan suku kaum Kadazandusun, bahasa, pakaian tradisional,muzik berunsurkan tradisional, corak kehidupan masyarakatnya, tariantradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budayaKadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan padasetiap tahun. Dalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan sukukaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaumKadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "NunukRagang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaumini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhisosio budaya mereka mengikut tempat yang baru, contohnya dariaspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Mengikut statistik,terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaumKadazandusun.Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan dan ejaanbanyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Contohnya, sebutan danejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain dinegeri sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dansosio budaya sukukaum Kadazandusun. Dalam aspek ini, tumpuandiberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. Setiap etnikdalam Kadazandusun mempunyai pakaian tradisinya sendiri.Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarikdan unik. Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapatdalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisioleh generasi muda kini. Antara lain alat-alat muzik tradisi yangpopular ialah gong, sompoton, kulintangan, togunggu atau togunggak,bungkau, pumpuak, sundatang, suling, turali, tongkungon dan lain-lainlagi. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagaibudaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. Kebanyakan corak kehidupanmereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat. Adatresam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakatKadazandusun sesuatu kawasan.Dalam setiap upacara rasmiataupun perayaan tertentu,tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi dayatarikan dan kemeriahan majlis tersebut. Setiap etnik dalamKadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. Corak tariantradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu.Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusundan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan PestaKaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dalamperayaan ini,berbagai acara menarik dan juga budaya kaumKadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan
TAHUKAH ANDA??
Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnikperibumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaumDusun. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian
 
2
Pantai Barat, Pedalaman, dan Pantai Timur Sabah. Kelompok-kelompokDusun tersebut terdiri daripada 12 suku yang dikenali sebagai sukuDusun Papar, Dusun Putatan, Dusun Penampang, Dusun Ranau, DusunLotud, Dusun Kiau, Dusun Rungus, Dusun Tagas, Dusun Tempasuk,Dusun Tambunan, Dusun Tatana, dan Dusun Tungku atau Begahak.Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan sertamenggunakan dialek yang berlainan, tetapi tidak timbulmasalahkekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain, lantaranciri-ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama.Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengannama 'Kadazan'. Pada mulanya 'Kadazan' turut diklasifikasi sebagaibangsa yang sama serumpun dengan 'Dusun'. Apabila dimensi politikdilibatkan untuk mengelaskan suku-suku tersebut, keadaan menjaditidak menentu. Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa danbudaya serupa, meskipun dengan perbezaan dalam dialek. HalYangmembezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktorkedudukan geografi tempat tinggal mereka. Bangsa Kadazan,menduduki tanah delta yang landai, yang sesuai untuk sawah pertanian,manakala bangsa Dusun pula, biasanya menduduki kawasan-kawasanberbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. Perkataan"Kadazan" bermaksud "Kedai". Ini mengambarkan bahawa bangsaKadazandusun ini menghuni dikawasan bandar-bandar, yang terdapatkedai-kedai, pendekkata kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yanghidup didalam bandar. Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut"Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. Secarateorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" danbukannya Khadazandusun, memandangkan mereka ini adalah dari sukukaumyang sama.
2.0LAGENDA NUNUK RAGANG
Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lamahilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para ahliSains Sosial dan cerita legenda.Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan denganmasyarakat KadazanDusun. Melalui beberapa kajian yang dilakukanoleh beberapa pengkaji budaya, telah berjaya membongkar asal usulmasyarakat KadazanDusun. Masyarakat KadazanDusun mempercayaibahawa nenek moyang merekaberasal dari satu tempat yang bernamaNunuk Ragang yang bermakna “Pohon Ara berwarna merah”. Tempattersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masasekarang terletak di Daerah Ranau. Nunuk Ragang dikatakanmempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang.Sungai-sungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan.Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utamaperpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruhpelosok tempat di Negeri Sabah.Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripadamasyarakat KadazanDusun itu sendiri, pokok atau pohon Ara tersebutadalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya, daun-daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyaktujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yangbersaiz 240 kaki persegi. Pada mulanya, nenek moyang mereka hidupbebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka.Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramaidan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar,ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergimengembara dan mencari kawasan-kawasan penempatan baru yanglebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak.Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan olehpahlawan-pahlawan inilah, mereka akhirnya telah menemui pelbagaitempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah merekaperolehi. Maka, berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dandalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadidan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan danpenyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada padamasa sekarang.Sebenarnya, jika dilihat daripada konteks masyarakat,Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya inibegitu unik sekali. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yangbesar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telahberkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya denganpelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun.Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun inidipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepadagenerasi yang lain.Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragangadalah pelbagai. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian danPelancongan Negeri Sabah, Encik Chua Tek Luwi, masyarakatmempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaumKadazanDusun ini. Selain itu, tanpa disedari ekoran daripadaperkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepadaperpecahan kepada kaum KadazanDusun. Namun, perpecahan inibukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secaratidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian carahidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusunitu sendiri.Bagi perspektif golongan muda pula, mereka ini kurangdidedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun ceritalagenda yang lain. Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupunmengetahui lagenda yang ada di Sabah. Hal ini berlaku disebabkanpendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripadakurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. Oleh itu, adalahmenjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Jika diamatikeseluruhan cerita Nunuk ragang ini, secara simboliknya iamenyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan dikalangan masyarakat KadazanDusun.Oleh itu, sebagai ahli masyarakat Sabah, sudah menjadi satukewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang adaagar ia tetap kekal dalam nilai estetika kebudayaan masing-masing.
 
3
Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini, iamempunyai nilaiperumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkanperpaduan itu kekal dalam masyarakat kita.(http://www.pensabah.gov.my/SETIA/artikel/lagenda_nunuk_ragang.htm
 
)
3.0TEORI SAINS SOSIAL
Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaumkadazandusun.3.1Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dariketurunan "Mongoloid" (Ivor H.N. Evans:1923 dan T.R.Williams: 1965);3.2Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan"Indo-Malayan" (T.R. Williams: 1965).3.3Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukankaum China (Ivor H.N. Evans:1923 dan Owen Rutter:192203.4Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalahketurunan orang purba Gua Madai.Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkanbahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini -"NUNUK RAGANG".Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuandua batang sungaiiaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan SungaiKawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar, yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang).Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahan-merahan" masing-masing dengan telatah dan perangainya.Di bawah pohon, di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk -penuh dengan lembaga itu. Pantulan warna ke"kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar kearah tubuh lembaga-lembaga itu. Oleh yang demikian, Nunuk itukelihatan seolah-olah "merah" lalu ia dipanggil Nunuk Ragang.(Aragang/Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Merah.Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragangadalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembagamerah) yang bersenda ria di sekitarkawasan Nunuk ini. Sebenarnya,manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihatdari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah.Sejak itu, nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity"rakyat Sabah yang mempercayai bahawa"asal-usul" mereka adalahdari kawasan ini. Tempat ini dikenali sebagai
Pomogunan Nunuk Ragang 
, nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokokNunuk, yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambanganmenunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini.MasyarkatKadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dantempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Untukmemelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan KebudayaanKadazandusun Sabah (KDCA), pada tahun 1969 telah meminta bantuandaripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah TuguPeringatan Nunuk Ragang yang telahpun siap dibina pada 23September, 1995.Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini,terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). Saiz pokok Nunuk itusangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahan-dahannyacondong ke arah sungai Liwogu. Dahan-dahan dan akar terjuntai kesungai, sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat,bergayut, berteduh dan sebagainya. Penduduk di sini sangat ramai,ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1.00 petang hingga 4.00 petang, ketika itulah ramai penduduk(tidak kira tua, muda, gadis, pemuda dan anak-anak dsb..) turunbermandi-manda di sungai Liwogu, sementara yang lainmemanjat,bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendangNunuk tersebut.Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan padamasa yang hampir sama, kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu inibanjir. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasanaseperti itu dari jarak jauh, sama ada dari puncak bukit mahupun darisebarang sungai Liwogu, pemandangannya sangat menakjubkan. PokokNunuk kelihatan seolah-olah "aragang".
4.0KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG
Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghunitempat ini dalam keadaan bebas, menikmati berbagai-bagai jenisbekalan makanan yang mencukupi, baik makanan daripada hutanmahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian.Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekelilingperkampungan Nunuk Ragang ini. Kehidupan mereka aman dan damai,bersatu padu,
mogitabang-tabang, mogiuhup-uhup, otoluod, obinsianan,orulan, ohinomod, aparu, onimot, obingupus, okupi, obintinong,obingkanggau, obintumbayaan, obinronok, obiniangasan, otuyu,obingopi, mamantang, otorini, opori, oining, obintudau, osuau,opohawang, obulun om onitinginawo 
. Hidup yang tenang dan tenteramitu telah membolehkan mereka berfikir sambil menerokai "teknologibaru" bagi menambah kecekapan, menamnbah dan memudahkan urusanserta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. Bidang bidang yangditerokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti
sinombiaka,tokuluk (sirung, linumbagai, golong, sinandang, limpogot,
dll), peralatanpertanian (seperti ragus, basung, dangol, gagamas, kakali, guyudan,kisaran, tosung, rilibu/raya dll).Peralatan perikanan (seperti tundalo, siud, bangkala,tambong, bubu sawak dll), peralatan penternakan(lukug, gading dll ),peralatan memburu (sopuk, tuwil, gaba, sungul, balatik, paliw, tandus,ramok, rungkasip, tabpai, sodik, tungkakub, pimpig, tawos dll),peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung, sompoton, turali,bungkau, suling pumpuak, dll), peralatan dan produk-produkekonomi(seperti Bohungon, Basung, kakanan, luping, sigup, sada toosin,bilis, tipun, paha, tusi dll).Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubungdengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan danLabuk, di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. Ini diikuti

Activity (290)

You've already reviewed this. Edit your review.
Haward Elish Anggin reviewed this
Rated 1/5
sebahagian fakta ada sudah yang salah....terutama pasal nama kadazan berasal dari nama kedai...sebenarnya perkataan kadazan itu sudah lama wujud sebelum wujudnya kedai kedai ....perkara ni boleh dibuktikan jika kita melihat penulisan seorang pengawai british lama sebelum 1950s iaitu Owen Rutter, dalam bukunya yang bertajuk, The Pagans Of North Borneo, dalam buku tersebut tercatat perkataan kadazan yg merujuk kepada sesebuah kaum. Owen Ruther bermula bekerja di Sabah pada tahun 1910 dan meninggalkan Sabah pada tahun 1914 dan beliaumenulis buku nya sekitar tahun tersebut. ini bermakna perkataan ‘Kadazan’ suda lama wujud sebelum adanya kedai kedai di Penampang. Menurut Bobohizan / Bobolian, perkataan kadazan bermaksud " Tuan punya tanah atau penduduk tanah" atau dalam bahasa english "people of the land"...
EdnaJoan reviewed this
Rated 1/5
Minta kana marah bah dia ni.
Christy Eve liked this
EFfa IePa liked this
tataru08 added this note
bingung sy
Adyra Sarnin liked this
Veronica Mujin added this note
Awal-awal sy baca, ada sudah fakta tidak betul. Terus hilang mood baca.... "Sabah merdeka melalui Malaysia". Bukankah Sabah merdeka pada 31.8.1963? lepas itu barulah Sabah, Sarawak, Singapore dan Malaya bergabung membentuk sebuah negara Malaysia.... :O
Zakiah Leo added this note
Peanutz Aj added this note
(y) dusun

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->