Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intretinerea Si Repararea M.R.scripeti Si Palane

Intretinerea Si Repararea M.R.scripeti Si Palane

Ratings: (0)|Views: 407 |Likes:
Published by tanase_v
Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii_Proiect pentru examenul de atestat
Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii_Proiect pentru examenul de atestat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tanase_v on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

 
EXAMEN ATESTAT1
LICEUL TEHNOLOGIC „ NICOLAE B
Ă
LCESCU”
 OLTENI
Ţ
 A
Nr. ______ din _________
PROIECT
pentruEXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
 
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI
 
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 NIVEL IIICalificarea: TEHNICIAN MECANIC
PENTRU ÎNTREŢINERE
Ş
I
REPARAŢII
 Tema:
ÎNTRE
Ţ
INEREA
Ş
I REPARAREAMECANISMELOR DE RIDICAT.SCRIPE
Ţ
I
Ş
I PALANE
ÎNDRUMĂTOR:
Elev:Clasa:2013
 
EXAMEN ATESTAT2
2.CUPRINS
1.Tema proiectului 12.Cuprins 23.Argument 34.Masini de ridicat si transportat 64.1.Generalitati 65.Masini de ridicat.Macarale 85.1.Tipuri constructive 85.2.Sisteme de actionare 96.Mecanisme si instalatii de ridicat 106.1.Sisteme de scripeti si palane 116.2.Palanul mecanic cu lant 146.3.Electropalane 167.Importanta si sarcinile repararii utilajului 178.Intretinerea si repararea masinilor de ridicat si transportat 198.1.Organele flexibile 208.1.1.Franghiile 218.1.2.Cablurile 218.1.3.Lanturile 218.1.4.Fixarea franghiilor, cablurilor si lanturilor 228.2.Organe pentru ghidarea si actionarea elementelor flexibile 248.2.1.Role pentru franghii si cabluri 248.2.2.Role si roti pentru lanturi 258.2.3.Tobe pentru franghii, cabluri si lanturi 259.Norme de securitatea muncii la intretinerea si reparareamasinilor de ridicat si transportat 2710.Bibliografie 29
 
EXAMEN ATESTAT3
3.ARGUMENT
Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, c
u-
noştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul dea sprijini procesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei reconversii
profesoinale flexibile catre meserii inrudite.
Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi decompetenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionalesunt grupate în unităţi de competenţă generale şi speciali
zate.
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european aureprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul
 
Standardelor de Pregătire Profesională
 
( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofere
posibilitatea de
a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa
muncii.
Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare
 au fost concepute astfel
 încât dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc demuncă, pentru asumarea r
olului în societate ca persoane responsabile, care se
instruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate laexigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate în abilităţile cheie
 Fiecare nivel parcurs în domeniul
Tehnic
, implică dobândirea unor abilităţi,cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să
-
şi continuepregătirea la un nivel superior.Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europenepresupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi eva
l-uare, centrate pe elev.
Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non
-
rutiniere care implică
colaborarea în cadrul unei echipe.
Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul
 Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare
, elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stim
u-
lează şi creativitatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a e
x-
perienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobând
ite.Lucrarea de atestat 
 
INTRETINEREA SI REPARAREA MECANISMELOR DERIDICAT.SCRIPETI SI PALANE
implica elevul in atingerea Standardelor dePregatire Profesionala specifice pregatirii sale in domeniul tehnic.In timpul functionarii masinilor, utilajelor si instalatiilor are loc o uzarene
â
ntrerupta a suprafetelor in frecare ale diferitelor organe de masini din componen-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cristina Coceasu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->