Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intretinerea Si Repararea Macaralelor

Intretinerea Si Repararea Macaralelor

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by tanase_v
Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii_Proiect pentru examenul de atestat
Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii_Proiect pentru examenul de atestat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tanase_v on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
EXAMEN ATESTAT1
LICEUL TEHNOLOGIC „ NICOLAE B
Ă
LCESCU”
 OLTENI
Ţ
 A
Nr. ______ din _________
PROIECT
pentruEXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
 
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI
 
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 NIVEL IIICalificarea: TEHNICIAN MECANIC
PENTRU ÎNTREŢINERE
Ş
I
REPARAŢII
 Tema:
Î
NTRE
Ţ
INEREA
Ş
I REPARAREAMACARALELOR
ÎNDRUMĂTOR:
Elev:Clasa:2013
 
EXAMEN ATESTAT2
2.CUPRINS
1.Tema proiectului 12.Cuprins 23.Argument 34.Masini de ridicat si transportat 64.1.Generalitati 65.Masini de ridicat.Macarale 85.1.Tipuri constructive 85.2.Sisteme de actionare 86.Macarale 107.Descrierea tipurilor de macarale 207.1.Caracteristici tehnice 208.Importanta si sarcinile repararii utilajului 259.Intretinerea si repararea masinilor de ridicat si transportat 2710.Norme de securitatea muncii la intretinerea si reparareamasinilor de ridicat si transportat 2911.Bibliografie 3012.Anexe 31
 
EXAMEN ATESTAT3
3.ARGUMENT
Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, c
u-
noştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul dea sprijini procesul de învăţare continuă, prin posib
ilitatea unei reconversiiprofesoinale flexibile catre meserii inrudite.
Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi decompetenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionalesunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate.
 
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european aureprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul
 
Standardelor de Pregătire Profesională
 
( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să
li se ofere
posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa
muncii.
Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare
 au fost concepute astfel
 încât dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui lo
c de
muncă, pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care seinstruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate laexigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate în abilităţile cheie
 Fiecare nivel parcurs în domeniul
Tehnic
, implică dobândirea unor abilităţi,cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să
-
şi continuepregătirea la un nivel superior.Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standard
ele europene
presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi eva
l-uare, centrate pe elev.
Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non
-
rutiniere care implică
colaborarea în cadrul unei echipe.
Prin unităţile de competenţe spe
cializate din cadrul
 Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare
, elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stim
u-
lează şi creativitatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a e
x-
perienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite.
 Lucrarea de atestat 
 
INTRETINEREA SI REPARAREA MACARALELOR
im-plica elevul in atingerea Standardelor de Pregatire Profesionala specifice pregatiriisale in domeniul tehnic.In timpul functionarii masinilor, utilajelor si instalatiilor are loc o uzarene
â
ntrerupta a suprafetelor in frecare ale diferitelor organe de masini din componen-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->