Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Masini de Gaurit Vertical Cu Coloana.intretinere Si Reparare

Masini de Gaurit Vertical Cu Coloana.intretinere Si Reparare

Ratings: (0)|Views: 990|Likes:
Published by tanase_v
Tehnician mecanic pentru Intretinere si Reparatii_Proiect pentru examenul de atestat
Tehnician mecanic pentru Intretinere si Reparatii_Proiect pentru examenul de atestat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tanase_v on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
EXAMEN ATESTAT1
LICEUL TEHNOLOGIC „ NICOLAE B
Ă
LCESCU”
 OLTENI
Ţ
 A
Nr. ______ din _________
PROIECT
pentruEXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
 
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI
 
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 NIVEL IIICalificarea: TEHNICIAN MECANIC
PENTRU ÎNTREŢINERE
Ş
I
REPARAŢII
 Tema:
MAŞINI DE GĂURIT VERTICAL CU COLOANĂ.
 ÎNTRE
Ţ
INERE
Ş
I REPARARE
ÎNDRUMĂTOR:
 Elev:Clasa:2013
 
EXAMEN ATESTAT2
2.CUPRINS
1.Tema proiectului 12.Cuprins 23.Argument 34.Tehnologia lucrarilor de intretinere si reparare a masinilor de gaurit 65.Prelucrarea prin gaurire 85.1.Generalitati 86.Masina de gaurit verticala cu coloana 97.Tehnologii generale aplicate 117.1.Sisteme de reparatii 117.2.Categorii de lucrari de intretinere si reparatii 127.3.Lista lucrarilor pe categorii de reparatii specifice 158.Intretinerea si repararea masinii de gaurit cu coloana 178.1.Importanta si sarcinile repararii utilajului 178.2.Procesul tehnologic de reparatii 188.3.Tehnologia de reparare a masinii de gaurit 239.Norme de tehnica securitatii muncii la intretinerea si reparareamasinii de gaurit 259.1.Norme de tehnica securitatii muncii la prelucrareaprin gaurire 259.2. Norme de tehnica securitatii muncii la intretinerea sirepararea masinilor de gaurit 2610.Bibliografie 2811.Anexe 29
 
EXAMEN ATESTAT3
3.ARGUMENT
Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, c
u-
noştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul dea sprijini procesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei reconversii
profesoinale flexibile catre meserii inrudite.
Fiecare dintre calificările profesionale
 
naţionale necesită unităţi decompetenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionalesunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate.
 
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au
reprez
entat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul
 
Standardelor de Pregătire Profesională
 
( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofereposibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa
muncii.
Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare
 au fost concepute astfel
încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc demuncă, pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se
instruiesc pe tot parcursul vie
ţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate laexigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate în abilităţile cheie
 Fiecare nivel parcurs în domeniul
Tehnic
, implică dobândirea unor abilităţi,cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să
-
şi continuepregătirea la un nivel superior.Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europenepresupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi eva
l-uare, centrate pe elev.
Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non
-
rutiniere care implică
colaborarea în cadrul unei echipe.
Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul
 Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare
, elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stim
u-
lează şi creativitatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a e
x-
perienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelo
r dobândite.Lucrarea de atestat 
 
MASINI DE GAURIT VERTICAL CU COLA-NA.INTRETINERE SI REPARARE
implica elevul in atingerea Standardelor dePregatire Profesionala specifice pregatirii sale in domeniul tehnic.In timpul functionarii masinilor, utilajelor si instalatiilor are loc o uzarene
â
ntrerupta a suprafetelor in frecare ale diferitelor organe de masini din componen-
 
COLOA

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
george_ichim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->