Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Instalatia de Racire.intretinere Si Reparare

Instalatia de Racire.intretinere Si Reparare

Ratings: (0)|Views: 385 |Likes:
Published by tanase_v
Tehnician Transporturi_Proiect pentru examenul de atestat
Tehnician Transporturi_Proiect pentru examenul de atestat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tanase_v on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
INSTALATIA DE RACIRE.INTRETINERE SI REPARARE
1Autor: 2013
LICEUL TEHNOLOGIC „ NICOLAE BĂLCESCU”
 OLTENI
Ţ
A
Nr. ______ din _________
PROIECT
pentruEXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
 
PENTRU OBŢINEREA
CERTIFICATULUI
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
 NIVEL IIICalificarea: TEHNICIAN
 Î 
N TRANSPORTURITema:
 A.METODE DE 
 Î 
NREGISTRARE 
Ş
I VERIFICARE A ACTIVIT 
 ĂŢ 
ILOR DESF 
 ĂŞ
URATE DE CONDUC 
 Ă
TORUL AUTO.B.
 Î 
NTRE 
Ţ 
INEREA,DEFEC 
Ţ 
IUNILE 
Ş
I REPARAREAINSTALA
Ţ 
IEI DE R
 Ă
CIRE A AUTOVEHICULELOR.
 ÎNDRUMĂTO
R:Elev:Clasa: a XIII- a2013
 
INSTALATIA DE RACIRE.INTRETINERE SI REPARARE
2Autor: 2013
CUPRINS
 
Tema 1Cuprins 21.Argument 3Examenul de certificare a competentelor profesionale 5A.Metode de inregistrare si verificare a activitatii desfasurate de conducatorulauto 7A.1.Tahograful 7A.1.1.Descrierea tahografului 7A.2.Descrierea diagramei tahograf 11A.2.1.Defectiuni in functionare 14A.2.2.Metodologia de control 15B1.Instalatia de racire cu aer 19B1.1.Destinatia si partile componente 19B1.2.Racirea directa 21B1.3.Intretinerea, defectele in exploatare si repararea instalatiei de racire23B1.3.1.Intretinerea instalatiei de racire 23B2.Instalatia de racire cu apa 24B2.1.Destinatia si partile componente 24B2.2. Intretinerea, defectele in exploatare si repararea instalatiei deracire 34B2.2.1.Intertinerea instalatiei de racire 34B2.3.Defectele in exploatare ale instalatiei 36B2.4.repararea instalatiei de racire 38Bibliografie 40
 
INSTALATIA DE RACIRE.INTRETINERE SI REPARARE
3Autor: 2013
1.ARGUMENT
Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi,cunoştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cuscopul de a sprijini procesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei r
e-conversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite.
Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi decompetenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. Competenţeleprofesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate.
 
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european aureprezentat motivele esenţiale pentru includerea
 
abilităţilor cheie în cadrul
 
Standardelor de Pregătire Profesională
 
( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofereposibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pepiaţa muncii.
 
Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare
 au fost concepute
astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unuiloc de muncă, pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile,care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi
a
daptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate înabilităţile cheie
 
Fiecare nivel parcurs în domeniul
Tehnic
, implică dobândirea unor abil
i-
tăţi,
c
unoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să
-
şi continue
 
pregătirea la un nivel superior.Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele e
u-
ropene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de pr
e-
dare şi evaluare, centrate pe elev.
 
Noii angajaţi vor putea desfăşura sarci
ni non-
rutiniere care implică c
o-
laborarea în cadrul unei echipe.Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul
 Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare
, elevul este solicitat în multe activităţi practicecare îi stimulează şi creativitatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgiresemnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite.
 Lucrarea de atestat
 
implica elevul in atingerea Standardelor dePregatire Profesionala specifice pregatirii sale in domeniul tehnic.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dragos Simona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->