Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Riya Rastdariyê 44 - Yêşû

Riya Rastdariyê 44 - Yêşû

Ratings: (0)|Views: 228|Likes:
Published by RiyaRast
The Way of Righteousness # 424
(in Kurdish Kurmanji)
Joshua
The Way of Righteousness # 424
(in Kurdish Kurmanji)
Joshua

More info:

Published by: RiyaRast on Apr 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Yêşû
 
Riya Rastdariyê 44
Guhdarên delal, hûn gelekî bi xêr hatin.Em bi navê Xwedayê aştiyê silavan li we dikin.Daxwaz û armanca Xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêm bike û wê qebûl bike.Wî ew rê kifş kir, da ku em her û her bi wî re di aştiya rastîn de bijîn.Em gelek dilgeş in ku em dikarin îro jî li ser 
 Riya Rastdariyê
ji we re bipeyivin.Di bernameya din de me xwendina kitêbên pêşî yên Nivîsarên Pêxemberan, yanî xwendinaTewratê xilas kir. Me di Tewratê de dît ku guneh çawa ket dinyayê û nifir anî ser mirovan.Herweha me dît ku Xudan Xwedê soz da ku Xilaskarekî bişîne vê dinyayê, da ku zarokênAdem ji nifira guneh xilas bike. Xwedê li gor plana xwe ya xilasiyê, gazî Birahîm kir û jê regot ku dev ji mala bavê xwe û welatê xwe berde û here welatekî dûr, yanî here welatê Kenanê.Mebesta Xwedê ew bû ku ji Birahîm miletekî mezin rabe û ji wî miletî Xilaskar jî rabe. Çaxêku Birahîm gihîşt welatê Kenanê, Xwedê jê re xuya bû, soz da wî û got:
«Ezê hemû welatê Kenanê ku tu niha bi xerîbî lê rûdinî, bidim te û dûndana te, da ku her û her bibe milkê wan.»
(Destpêkirin 17:8)Îro emê bibînin ku Xwedê çawa soza xwe ya ku wî beriya demeke dirêj dabû Birahîm, anîcih û welatê Kenanê xist destê zuriyeta Birahîm. Navê welatê Kenanê îro Îsraêl e.Di deriyê dawî yê Tewratê de me bihîst ku Mûsa çawa li ser çiyayê ku li ber sînorê Kenanê bû, mir. Piştî mirina Mûsa, cihgirê wî Yêşû, bû rêberê gelê Îsraêl. Xwedê Yêşû kifş kir ku bikeve cihê Mûsa. Heta niha me çend caran li ser Yêşû bihîst. Yêşû zilamekî rast bû û wî jiher tiştê ku Xwedê gotibû û ji her soza Xwedê bawer dikir. Çaxê ku piraniya gelê Îsraêl guhêxwe nedan Xwedê, ew dîsa dilsoz ma û ji sozên Xwedê piştrast bû.Yêşû yek ji nêrevanên gelê Îsraêl bû û çaxê ku ew cara pêşî hatibûn ber sînorê Kenanê, wî ûKalêb ji Xwedê bawer dikirin. Gelê Îsraêl dixwest ku Yêşû û Kalêb bidin ber keviran, ji ber ku wan herduyan gel hişyar kir û ji wan re gotin ku divê ew soza Xwedê bînin bîra xwe ûherin ku welatê Kenanê bistînin. Eynî ew Yêşû yê ku beriya çil salan ji aliyê gelê Îsraêl vehatibû redkirin, niha ji aliyê Xwedê ve hat hilbijartin, ku bibe rêberê wan û wan bibe welatêKenanê!Îro emê ji Kitêba Yêşû bixwînin. Ev kitêb di nav Tewrat û Zebûrê de ye. Kitêba Yêşû ji mere dibêje ku Xwedê çawa soza xwe ya ku dabû Birahîm, anî cih. Xwedê jê re gotibû:
«Ezê
1
 
hemû welatê Kenanê ku tu niha bi xerîbî lê rûdinî, bidim te û dûndana te, da ku her û her bibemilkê wan.»
(Destpêkirin 17:8) Girîng e ku em bînin bîra xwe dema ku Mûsa mir hê welatê gelê Îsraêl nebû. Ew hê di çol ûçolistanan de digeriyan û heçî welatê Kenanê bû, gelek milet û egîd û mêrxas tê de rûdiniştin.Lê belê plana Xwedê ew bû ku ew wan miletan ceza bike û helak bike, çimkî wan miletan biawayekî pîs gunehên herî xerab dikirin. Li gor plana Xwedê, welatê Kenanê yê pir qenc wê bibûya welatê Îsraêl. Niha emê binêrin ku Yêşû û gelê Îsraêl çawa ketin welêt, wan ew çawa xist destê xwe û jixwe re kirin milk.Di deriyê pêşî yê Kitêba Yêşû de, weha dibêje:
 Piştî mirina Mûsayê xulamê Xudan, Xudan bi xizmetkarê Mûsa, Yêşûyê kurê Nûn re peyivî û got: «Xulamê min Mûsa mir, niha rabe, tu û tevahiya vî gelî di çemê Urdunê re derbasî wî welatî bibin, ê ku ez didim wan, didim gelê Îsraêl.»
Wek ku min ji Mûsa re gotibû, her deraku binê lingê we pêlê bike, min daye we.
Sînorê we wê ji çemê mezin heta bi Deryaya Mezina li Rojavayê be. Di hemû rojên jiyana te de, tu kes nikare xwe li ber te bigire. Ka çawa ez biMûsa re bûm, wusa ezê bi te re bim jî; ez te nahêlim û ez dev ji te bernadim.Hêzdar be û bi zirav be, çimkî tê wî welatê ku min ji bav û kalên wan re sond xwariye ku ezbidim wan, bi mîrastî li vî gelî leva bikî. Bi tenê hêzdar be û gelek bi zirav be û hay jê hebe kutu li gor tevahiya Şerîeta ku xulamê min Mûsa li te emir kiriye, bikî. Bi milê rastê, an jî bimilê çepê ve ji wê dernekeve, da ku li her dera ku tu biçiyê, tu bi ser kevî. …Şev û roj li ser wêkûr bifikire û hay ji xwe hebe ku tu li gor her tiştê ku tê de nivîsî ye, bikî; hingê tê di riya xwede serfiraz bî û tê bi ser kevî.Va ye, ez emir li te dikim: Hêzdar be û bi zirav be, netirse û nelerize, çimkî tu herî ku derê, Xudan Xwedayê te wê bi te re be.» Yêşû emir li serleşkerên gel kir û got: «Di nav war dederbas bibin û emir li gel bikin, bêjin: Ji xwe re zade ji bo xwarinê amade bikin. Piştî sê rojêndin hûnê derbasî vî Çemê Urdunê bibin ku hûn herin, wî welatê ku Xudan Xwedayê we didewe, ku hûn wî bi milkîtî bistînin.»
(Yêşû 1:1-11)Piştî vê yekê Nivîsarên Pîroz ji me re dibêjin ku Yêşû çawa du nêrevan şandin û ji wan regot: «Herin, qenc li welêt binêrin û bi taybetî li bajarê Erîhayê nêrevaniyê bikin.» Nêrevan jîçûn, ketin Erîhayê û sûra wê ya xurt û bilind dîtin. Bi şev wan xwe li Erîhayê di mala Rexabê
2
 
de veşart. Lê belê çend mirovan dît ku ew ketin mala wê û ji padîşahê Erîhayê re xeber şandin, jê re gotin: «Hin Îsraêlî hatin bajêr ku nêrevaniyê bikin». Loma padîşahê Erîhayêleşkerên xwe şandin ba Rexabê, da ku nêrevanan bigirin, lê Rexabê ew li ser bên veşartibûn.Piştî ku leşker çûn, Rexab gazî nêrevanan kir û ji wan re got: «Ez dizanim ku Xwedayê weXudan, Xwedayê rastîn e. Hem jî ez dizanim ku Xwedayê we wê vî bajarî û tevahiya vî welatî bide destê we. Miletên welêt bihîst ku Xwedê çawa ava Deryaya Sor li ber we zuwa kir ûhemû dijminên we helak kirin. Ez bawer dikim û dizanim ku Xwedayê we Xudan, Xwedayêrastîn e. Loma ez hêvî ji we dikim ku hûn sond ji min re bixwin ku hûnê min û mala min biparêzin. Çaxê ku hûn bikevin vî bajarî, me sax bihêlin û ji mirinê xilas bikin.» Herdunêrevanan lê vegerand û gotin: «Gava Xwedê bajarê te bixe destê me, emê te û hemûyên ku li ba te di mala te de ne, biparêzin.»Di deriyê sisiyan de Nivîsarên Pîroz ji me re dibêjin ku diviya gelê Îsraêl di Çemê Urdunêre derbas bibûya, lê belê çem fireh û av jî boş bû. Elaleteke ku sê milyon mirov bû û di nav de jin û zarok hebûn, wê çawa derbas bibûya? Bersiva vê yekê sivik e, çimkî Xwedayêkarîndarê her tiştî yê ku di Deryaya Sor re rê li ber wan vekiribû, hê eynî bû! Xwedê dîsa rê li ber wan vekir û ew li ser axa zuwa di Çemê Urdunê re derbas bûn. Bi vî awayî tevahiya gelgihîşt welatê Kenanê û li ber bajarê Erîhayê yê mezin sekinîn. Ji xwe xelkê Erîhayê hemû derîû dergeh girtibûn. Tu kesî nikaribû biketa bajêr û tu kesî nikaribû jê derketa.Di deriyê pêncan de Nivîsarên Pîroz ji me re dibêjin ku Yêşû nêzîkî bajarê Erîhayê bû ûçaxê wî serê xwe hilda, wî zilamek dît. Di destê zilêm de şûrê tazî hebû. Yêşû jê pirsî, got:«Tu hevalê me yî an tu alîgirê dijmin î?» Wî zilamî jê re got: «Ez s
erdarê ordiya XudanXwedê
me.»Yêşû deverû xwe avêt erdê. Li ser vê yekê serdarê ordiya Xwedê jê re got: «Çaroxên xwe jilingên xwe derxe, ji ber ku ew erdê ku tu li ser disekinî, pîroz e.» Yêşû jî weha kir.Dostên delal, gelo hûn dizanin yê ku ji Yêşû re got, kî bû? Erê, ew Xudan bi xwe bû ku ji bo demeke kin ji Yêşû re xuya bû.Me berê jî dîtibû ku Xwedê di şiklê mirov de ji Birahîm re xuya bûbû; me dît ku ew çawa dişiklê pêta êgir de di diriyê de ji Mûsa re jî xuya bûbû. Û niha em dibînin ku Xwedê di şiklêserdarê bilind de ji Yêşû re xuya bû. Xwedê tam wek ku ji Mûsa re got, ji Yêşû re jî got; wîgot: «Çaroxên xwe ji lingên xwe derxe, ji ber ku ew erdê ku tu li ser disekinî, pîroz e.»
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->